Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veszélyes Áruk kidolgozott tételek

Veszélyes Áruk kidolgozott tételek

Ratings:
(0)
|Views: 13,963|Likes:
Published by Sirsemy
Logisztikai ügyintéző szak egyik moduljának vizsgához szükséges anyagai teljes terjedelemben.
Logisztikai ügyintéző szak egyik moduljának vizsgához szükséges anyagai teljes terjedelemben.

More info:

Published by: Sirsemy on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthetőveszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkalrendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák a veszélyes áruk szállítását az egyes közlekedési alágazatoknál? Hogyan épül fel az ADR azonosítási,számozási rendszer?
Információtartalom vázlata
A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai.
Veszélyes áruk 
:
olyan anyagok és tárgyak, amelyek fuvarozását a szabályozások tiltják vagy csafeltételekkel engedik meg.A veszélyes és éppen ezért fuvarozásra csak bizonyos feltételek betartása mellett felvehető árukat ésfeltételeket sorolja fel, illetve csoportosítja. Meghatározza, hogy a gyúlékony, maró, mérgező, robbanó,fertőző, radioaktív stb. anyagok milyen mennyiségben, csomagolásban, halmazállapotban, más anyagokkalegy szállítóeszközben összerakva, vagy az összerakást kizárva adhatók/vehetők fel fuvarozásra. Előírják ahatározmányok, hogy milyen jelzéseket, feliratokat és bárcákat, táblákat kell alkalmazni az árudarabokon, aszállítójárműveken, mit és hogyan kell feltüntetni az ilyen küldemények fuvarlevelén, és más hasonlókat. Azelőírások szigorú betartása biztonsági kérdés, a mulasztások következményei személyi és anyagi biztonságiszempontból alig láthatók be.
Az osztályozás alapelvei.
Az egyes osztályok fogalomkörébe tartozó anyagok meghatározása az adott osztály 1 bekezdése szerintitulajdonságaikon alapul. A veszélyes áruk hozzárendelése valamely osztályhoz és csomagolási csoporthozaz ugyanezen bekezdésben szereplő kritériumok alapján történik. Egy vagy több járulékos veszélyhozzárendelése a veszélyes anyagokhoz és tárgyakhoz az ezen veszélyeknek megfelelő osztály vagyosztályok 1 bekezdésében található kritériumai alapján történik.
RID előírások.
A veszélyes áruk fuvarozása vasúton igen alapos és részletes szabályozást igényel. A CIM I. melléklete aRID (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozására vonatkozó Szabályzat, illetőleg az SZMGSZ 2. sz.Melléklete (Szabályzat a veszélyes áruk fuvarozására) a veszélyes és éppen ezért fuvarozásra csak bizonyosfeltételek betartása mellett felvehető árukat és feltételeket sorolja fel, illetve csoportosítja. Meghatározza,hogy a gyúlékony, maró, mérgező, robbanó, fertőző, radioaktív stb. anyagok milyen mennyiségben,csomagolásban, halmazállapotban, más anyagokkal egy vasúti kocsiban összerakva, vagy az összerakástkizárva adhatók/vehetők fel fuvarozásra. Előírják a határozmányok, hogy milyen jelzéseket, feliratokat és bárcákat, táblákat kell alkalmazni az árudarabokon, a vasúti kocsin, mit és hogyan kell feltüntetni az ilyenküldemények fuvarlevelén, és más hasonlókat. Az előírások szigorú betartása vasútbiztonsági kérdés, amulasztások következményei személyi és anyagi biztonsági szempontból alig láthatók be.
ADN előírások, IMDG kódex.
Veszélyes áruk tengeri fuvarozásaAz IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottságán belül a 60-as évek vége óta dolgozzák ki a Veszélyes áruk  Nemzetközi Tengerhajózási Kódexét
(IMDG-Code)
. Az IMDG-Kódexet először 1960-ban tették közzé.Az IMDG-Kódex alapja az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS – Safety of Life at Sea), amelyet ugyanabban az évben a Nemzetközi Hajóbiztonsági Konferencián dolgozott ki ésfogadott el a szervezet.Az IMDG-Kódex ajánlás, nemzetközi jogi státus nélkül. Másként tekintendő a SOLAS, amely nemzetközi jogilag kötelező érvényű megállapodás. Az IMDG-Kódex jogi alkalmazásához így szükséges, hogy az
1
 
egyes országok nemzeti jogi előírásaikon keresztül beiktassák. A SOLAS-Egyezményt Magyarország iselfogadta és kihirdette.Ma már gyakorlatilag a világon létező tengerhajózási társaságok legtöbbje megköveteli az IMDG-Kódexelőírásainak alkalmazását. Az IMDG-Kódex átvételével kapcsolatban viszont a következő országok kikötéseket fogalmaztak meg az IMO felé: Ausztrália, Kanada, India, Olaszország, Japán, Hollandia, Új-Zéland, Fülöp-szigetek, Spanyolország, Svédország, Egyesült Államok, Hong-Kong, Pakisztán, Marokkó.Ezek a kikötések azonban főként csak a nemzeti forgalomra vonatkoznak, illetve kisebb jelentőségűek.Ilyen például, hogy a Fülöp-Szigeteken az IMDG-Kódex előírásait csak Manila kikötőjére vették át, a többiállami kikötőre az IMDG-Kódex alkalmazását nem követelik meg.A SOLAS VII. fejezete szabályozza a veszélyes áruk szállítását. Az A része érvényes a veszélyes áruk csomagolt, küldeménydarabos szállítására és a szilárd halmazállapotú vegyi anyagok ömlesztveszállítására. A B és C részek a veszélyes, folyékony halmazállapotú anyagokat, illetve cseppfolyósítottgázokat szállító hajókra tartalmaznak rendelkezéseket. A VII. fejezet szabályzatokra tagozódik. Az A részrendelkezései 1–7-ig tartanak, a B rész 8–10-ig, a C rész pedig 11–13-ig. ASOLAS VII. fejezetének Arésze előírja, hogy: „Tilos a veszélyes áruknak az IMDG-Kódex előírásaitól eltérő módon történő tengeriszállítása”.A MARPOL Egyezmény (73/78) III. sz. Melléklete, amely a tenger élővilágát veszélyeztető és másegészségre ártalmas anyagok kezelésére, csomagolására tartalmaz előírásokat szintén tiltja ezeknek azanyagoknak az IMDG-Kódex előírásaitól eltérő módon történő szállítását.A VII. fejezet a következőket tartalmazza: – a veszélyes áruk osztályokba sorolását, – általános követelményeket a veszélyes áruk csomagolásával szemben, – követelményeket a megnevezésre feliratozásra, megjelölésre, bárcázásra a veszélyes árut tartalmazócsomagoláson, konténeren, – különleges bejegyzések a fuvarokmányba, – veszélyes áruk hajóban történő elkülönítési követelményei, – robbanóanyagok és tárgyak személyszállító hajókon történő szállításának előírásai, – hajók szerkesztésére, építésére és felszereléseire vonatkozó követelmények.A VII. fejezet határozmányai általános jellegűek. Rendszerint nincsenek hatással a veszélyes áruszállításának közvetlen lebonyolítására, mivel az ahhoz szükséges konkrét előírások magában az IMDG-Kódexben találhatók meg.
ICAO (IATA) előírások.
Veszélyes áruk légi szállításának szabályozása, korlátozásaA veszélyes áruk repülőgépen való szállíthatóságuk szempontjából különböző csoportokba sorolhatók:Légi úton szállítható veszélyes anyagok: Melyekre a 18. Annex-ben és a Műszaki Utasításban részletezettelőírások és eljárások teljesülnek.Tiltott veszélyes áruk, azaz légi úton semmilyen körülmények között nem szállítható veszélyes anyagok: – Ide tartoznak mindazon áruk, melyek mechanikus ütődésre különösen érzékenyek, vagy amelyek afuvarozás során veszélyes mennyiségű hőt vagy veszélyes gázt fejleszthetnek. (A korátokat ésammóniumot tartalmazó robbanóanyagok.)Korlátozottan szállítható veszélyes áruk: – bizonyos feltételek fennállása, betartása esetén szállítható légi úton (Pl. csak áruszállító repülőgépenszállíthatók). A feltételeket, korlátozásokat szabályokba és előírásba foglalják, de az egyes államok vagyaz egyes légitársaságok további korlátozásokat vezethetnek be. A korlátozottan szállítható árukról aIATA 1950-ben alakult Restricted Articles Board-ja adta ki a IATA tagjai és a IATA áruszállításiügynökségek számára kötelező érvényű Restricted Articles Regulation (RAR) szabályzatot.Veszélyes anyagok, melyek szállítása felmentés nélkül tilos: – ezen veszélyes áruk abban az esetben szállíthatók légi úton, ha arra az illetékes államok mentesítéstadnak, vagy ha az ICAO Műszaki Utasítás rendelkezései jelzik azt, hogy a származási állam által kiadott jóváhagyás alapján szállíthatók. (Pl. fertőzött állatok)A következő kategóriákban is sorolhatunk még veszélyes árukat: – Rejtett veszélyes áruk: gépek, berendezések, melyek veszélyes anyagokat tartalmaznak. (pl.: hűtőgép,higanytartalmú eszközök stb.).
2
 
A feladott poggyászban fuvarozható veszélyes áruk  – alkoholok és alkohol tartalmú italok, melyek alkoholtartalma nem haladja meg a 70 térfogatszázalékot ésaz 5 litert nem haladja meg az egységcsomag – aerosolok, – szárazjég, (csak hűtésre szolgálhat)Veszélyes áruk az üzemeltető tulajdonában: – azon áruk, amelyek nélkülözhetetlenek a repülőgép fedélzetén a megfelelő légi biztonsági előírások és/vagy műszaki szabályok betartásához: – akkumulátor/elem, – rovarirtó szerek, légfrissítők, – szárazjég ételek és italok hűtésére, – aerosolok, gyufák, öngyújtók, melyeket a repülőgép személyzete használ repülés közben.A feladó kötelezettségei veszélyes áruk fuvarozása eseténA feladó kötelessége, hogy – miután meggyőződött arról, hogy a veszélyes árujának légi úton valószállítása nem tilos: – az árut a megfelelő veszélyességi osztályba sorolja – az előírásoknak megfelelően csomagolja – felcímkézze – helyesen töltse ki a veszélyes áruszállítási dokumentumot, mellékeljen hozzá a fentiek elvégzéséről szólónyilatkozatot, 2 példányban kitöltve és aláírva.A légi fuvarlevélből világosan ki kell tűnnie, hogy a szállítmányban veszélyes áru van, amennyibenszükséges fel kell tüntetni, hogy az áru csakis áruszállító repülőgépen szállítható (Cargo Aircraft Only). Azajánlott kitöltési nyelv az angol.Veszélyes áruk csomagolásaA veszélyes áru csomagolásáért minden esetben a feladó a felelős.A csomagolásnak a következő követelménynek kell megfelelnie:Hőmérséklet-, nedvesség-, nyomásváltozás vagy vibráció esetén sem szabad eresztenie és ellen kell állnia bármely vegyi vagy más reakciónak, ami a tartalmában végbemehet.A veszélyes áruk csomagolásánál mindig be kell tartani:A csomagolási egységenként előírt maximális mennyiséget,A megengedett típusú csomagolóanyag használatát, melynek meg kell felelnie az ENSZ előírásoknak,előírt módon kell alkalmazni a külső és belső, illetve az egyedi csomagolást.Jelölések és címkézésA veszélyes árukra vonatkozó legfontosabb információkat a csomagolás külsején elhelyezett jelölések éscímkék közlik az árukezelési folyamatban részt vevő dolgozókkal. A feladónak biztosítania kell, hogyminden csomagoláson, amely veszélyes árut tartalmaz, fel legyen tüntetve a specifikációs jelölés, amely akövetkező adatokat kell, hogy tartalmazza: – ENSZ besorolási név és azonosítási szám az UN vagy ID jelölések után – A fuvaroztató és a címzett neve és címe – Csomagolási csoport:I. Csomagolási csoportba azok az anyagok tartoznak, amelyek nagy veszéllyel bírnak,II. Csomagolási csoport a közepes veszélyt jelentő árukat tartalmazza,III. Csomagolási csoportot, a csekély veszélyt jelentő áruk teszik ki.A csomagok feliratának az adattartalma: – Fuvaroztató/feladó és a címzett neve és címe, – Veszélyre figyelmeztető, ill. kezelési címke (az IATA szabályzat 17 címkét ír le. Ezek közül 14 aveszélyre figyelmeztető, csúcsára állított rombusz alacímke, melyek egyaránt használatosak aszárazföldi, tengeri és légi fuvarozásban. A kezelési címkéket egymagukban vagy a veszélyt jelzőcímkékkel együtt lehet alkalmazni a csomagolásokon.) – Robbanó anyagoknál a robbanóanyagok nettó tömege, valamint a csomag bruttó súlya, – Fertőző anyagok esetén az áruért felelős személy neve és telefonszáma, – Hűtött folyékony gázokat tartalmazó csomagokat nyilakkal kell ellátni, melyek azt mutatják, hogy acsomagot hogyan kell elhelyezni, – Szárazjég esetén a csomag nettó tömege.
3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ménesi Renáta liked this
Hajnalka Keglovits liked this
Reni9292 liked this
bozami liked this
Zsuzsanna Nagy-Ladó liked this
Boday László liked this
Ákos Tóth liked this
Ákos Grizák liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->