Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuzlanski list [Broj 1112, 17.9.2010]

Tuzlanski list [Broj 1112, 17.9.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 1,489|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Tuzlanski list
 Tuzlanski list
Glasajte za ljude koji će
vas odvesti u Europu
vas odvesti u Europu
Bh. dnevna novina www.tuzlanskilist.ba Petak, 17.9.2010. broj 1112. godina IV cijena 1 KM, 6 Kn, 0,9
Stjepan Mesić u posjeti Gradačcu i Srebreniku
Direktor UKC Tuzla primio dopis 17 uposlenika psihijatara
„Dođe li Petrović,mi kolektivnodajemo otkaze!“
magazin za suvremenu ženu
str. 2.
str. 2.
 str. 3.
F   o t   o :  M . S   ul     j    a   gi    ć  
 
2
Tuzlanski list - Petak, 17.9.2010.
Nekadašnji predsjed-nik Hrvatske i dragi pri- jatelj Bosne i Hercegovi-ne Stjepan Mesić, jučer jebio u posjeti Srebreniku,kojeg su primili načelnikOpćine Osman Suljagići predsjedavajući Općin-skog vijeća, dr.IbrahimZukić. Uz velike mjeresigurnosti i obezbjeđenjei pred više stotina građa-na Srebrenika, Mesić jedočekan na ulazu u še-talište Alije Izetbegovi-ća gdje je položio cvijećepoginulim pripadnicimaArmije BiH i HVO-a izrata 1992-1995. godina,a potom i na spomen-ko-sturnici u parku pripadn-cima NOR-a 1942-1945.godina. Potom je izašaopred novinare, te ovakopojasnio svoj odnos pre-ma BiH, kao nekadašnjegpredsjednika Hrvatskei vječnog prijatelja našedržave.- Ja sam se uvijek za-lagao za cjelovitu Bosnu iBosna to prepoznaje. A,ima onih koji su mislili dase ratom mogu ostvaritineki drugi ciljevi. Ali, ja ihmoram razočarati. Bosnai Hercegovina će ostati je-dinstvena, dakle jedna dr-žava, a kakva će unutarnjastruktura biti, to će samigrađani Bosne i Hercego- vine riješiti. Međutim, si-gurno je da nema nikakvemogućnosti, koliko godse ko zalagao, da bilo kojidio Bosne i Hercegovineizdvoji iz nje.Mesić je stigao u Sre-brenik i u BiH u najvećem jeku predizborne kampa-nje, koja se osjeti na sva-kome koraku, a građani-ma BiH je poručio:- Ja se nisam došaokandidirati u Bosnu iHercegovinu, meni je bi-lo dosta biti na čelu dvijedržave. Prvo Jugoslavijete potom deset godinana čelu Hrvatske. Ali,ono što bih mojim prija-teljima u BiH rekao, da-kle svim onima kojimaBiH leži na srcu, neka sena izborima opredjelju- ju za one programe i zaone ljude, koji su se do-kazali i koji sigurno ima- ju snage da ostvare onošto obećavaju. Dakle, daizbori ne budu popis sta-novništva i vjerski popis,nego da glasaju prematimovima, prema ljudi-ma koji su garancija daće BiH ostvariti napre-dak. A, to je ulazak BiHu NATO i EU.Predstavnike „sedmesile“ je zanimalo je li Me-sić od svoje posljednjeposjete primijetio ikakav napredak, kako u Srebre-niku, tako i u BiH, na što je on odgovorio:- Mi koji rjeđe dola-zimo u BiH, mi sigurno vidimo napredak u ovojzemlji. Jer vi koji ste za-okupljeni svakodnevnimposlovima, vi to sigurnone uočavate. Jer kaže seda čovjek ništa ne vidi ušumi, ako nije izvan šu-me. Tako je i ovdje. Mi-slim da onaj koji danasdolazi u BiH, ali posebnoovdje u Srebrenik, koliko je iskoraka napravljeno.Nije samo jedan iskorak,nego puno iskoraka, ka-zao je za kraj Mesić.Potom je prošetaoTrgom Alije Izetbego- vića, gdje su ga dočekalimališani u narodnoj noš-nji, uručivši mu cvijeće,nakon čega su uslijedilizvuci zurli i bubnjeva, aMesić je na duhovit načindočekao muzičare, nakončega je s jednog skinuo fesi stavio ga sebi na glavu,što je izazvalo veliko odu-ševljenje građana.
Muhamed Suljagić
DOGAÐAJI
Bivši predsjednik Hrvatske u posjeti Srebreniku
Bivši predsjednik Hrvatske u posjeti Srebreniku
Mesić:BiH će ostati jedinstvena država
Neka se na izborimagrađani opredjeljuju za one programe i za one ljude,koji su se dokazali i koji sigurno imaju snage daostvare ono što obećavaju,kazao je Mesić 
Načelnik: Obećao je posjetu Srebreniku
Novinarima se obratio i načelnik Općine Srebre-nik Osman Suljagić:- Jako smo sretni i ponosni što nam je u gostestigao bivši predsjednik Hrvatske, gospodin Mesić.S obzirom da smo se više puta sastajali dok je biopredsjednik Hrvatske, jer sam bio i na njegovomoproštajnom ručku, evo mi smo ga pozvali na uz-vratnu posjetu, kazao je načelnik Općine Srebrenik,Osman Suljagić.
 Juras, Imamović, Mustafć...
Prilikom posjete Srebreniku, u ulici Alije Izetbe-govića pojavili su se i hrvatski konzul u Tuzli, JosipJuras, inače počasni građanin Srebrenika, zatim na-čelnik Tuzle Jasmin Imamović te bivši načelnik Op-ćine Gradačac, Ferhat Mustafć.
Odsjeo u „Metropolu“ i „Orionu“
Stjepan Mesić je sa delegacijom ugošćen u resto-ranu „Metropol“, a zatim i u hotelu „Orion“ na Ormanicikod Mate Jurića, inače uglednog ugostitelja, koji je i pri- je uglavnom odsjedao u ovim objektima. Mesić je po-znat kao ljibitelj domaće „Viljamovke“ koju Mato ličnosprema, dok se domaćin pobrinuo da bivšem predsjed-niku Hrvatske pripremi i ostale domaće specijalitete.
Mesić na Sajmu
Bivši predsjednik Republi-ke Hrvatske Stjepan Mesić po-sjetio je 37. Međunarodni sajmpoljoprivrede i prehrambeneindustrije - Sajam šljive koji seodržava u Gradačcu. Svoj bora-vak u Gradačcu Mesić je zapo-čeo posjetom kuli Husein Ka-petana Gradaščevića, a nakontoga je odao počast na spome-niku poginulim borcima NOR-ai žrtvama ašističkog terora uDrugom svjetskom ratu kao ina spomeniku poginulim bor-cima i civilnim žrtvama rata od1992-1995. godine.Mesić je u pratnji načelnikaopćine Gradačac Fadila Imširovića i direktora Gradačačkog sajma Huseina Topčagića obišao izložbene pro-store Sajma šljive, te se zadržao na „Solaninom” štandu.„Ja sam dolazio i prije, a dolazit ću i poslije i veoma mi je drago doći na ovaj sajam. Drago mi je zbog togašto se Sajam učvrstio u ovo krizno vrijeme i raduje me istodobno da ima podršku vlasti. Međutim, najvaž-nije je da Sajam ima potporu proizvođača, da oni izlažu svoje proizvode i da kupci nađu robu koju žele jer,po ovoj kvaliteti koju sam vidio, smatram da je ovaj sajam zadovoljio i da će se i dalje razvijati. Što se budebolje razvijalo gospodarstvo i u Hrvatskoj, u BiH te u cijeloj regiji to će i ovaj sajam biti interesantan ne samoza našu regiju nego i za Europu”, kazao je Stjepan Mesić.Mesić je u vrijeme dok je obnašao unkciju predsjednika Republike Hrvatske dva puta posjećivao Gra-dačački sajam, a na ovogodišnjem sajmu je bio u privatnom posjetu u pratnji konzula Republike Hrvatskeu BiH Josipa Jurasa.
Z. Matkić
Mesić u društvu sa Izudinom Kapetanovićem, direktorom tuzlanske Solane i konzulomJosipom Jurasom
 
3
Tuzlanski list -Petak, 17.9.2010.
DOGAĐAJI
Vlada TK o protestu povratnika Srba iz Kalesije
Vlada TK o protestu povratnika Srba iz Kalesije
Osuđen napad na ministra Mujanovića i novinara Abidovića
Naime, tokom dava-nja izjave medijima, mi-nistra za obnovu, razvoj ipovratak u Vladi TK Se-ada Mujanovića jajima jegađao predstavnik Udur-ženja „Agrorazvoj“ Goj-čin, Kalesija.Nedugo zatim verbal-no je napadnut i novinarRTV Slon Tuzla RamoAbidović.Predstavnici Mini-starstva unutrašnjih po-slova kazali su da orga-nizatori protesta nisuimali potrebna odobre-nja za postavljanje šatoraispred zgrade, a da je sveukazivalo na to da se ci- jeli događaj odvijao pounaprijed planiranomscenariju. Prema ocjena-ma policijskih službenikaza napad nije bilo nika-kvog povoda, niti je bi-lo šta ukazivalo na takvumogućnost. Demanto- vani su pojedini medijskiizvještaji u kojima je reče-no da je do napada došlozbog verbalnog napada napovratnike.Vlada Tuzlanskogkantona osudila je napadna ministra Mujanovi-ća i novinara Abidovića,te zatražila od nadležnihinstitucija da poduzmusve potrebne mjere u ci-lju sprečavanja ponav-ljanja ovakvih i sličnihincidenata.Na jučerašnjoj sjedni-ci ponovo je naglašeno daće Vlada TK i u narednomperiodu nastaviti snažnopodržavati povratnike i uRepubliku Srpsku i u Tu-zlanski kanton, ali da bilokoja vrsta neprincipijelnihpritisaka neće promijeni-ti pristup prema kojem sesredstva, namijenjena zapovratak, dijele transpa-rentno putem javnih po-ziva. Na takav način suupravo i proteklih godi-na podržavani pvoratniciu Gojčin, općina Kalesijai to će biti nastavljeno i unarednom periodu. 
M. Bg.
Bio je to protest samo Milisava Garića!
Predsjednik Vijeća mjesne zajednice Jeginov Lug, Jovica Marković uputio jesaopštenje za javnost u kojem se ističe da to „nije protest povratnika iz općineKalesija, nego jednog čovjeka Milisava Garića iz Gojčina, kojeg su podržala joštri povratnika“. „To je protest iz ličnih interesa, bez da se zastupaju istinski inte-resi povratnika, čiji život jeste težak, ali se može popraviti samo djelovanjem isaradnjom sa nadležnim službama u općini Kalesija i resornom ministarstvu TK,a ne na način kako to čini Milisav Garić. On ne predstavlja povratnike niti uživanjihov ugled u Kalesiji, konstatuje predsjednik Vijeća MZ Jeginov Lug. MilisavGarić je do sada, kroz razne vidove pomoći i donacija primio veliki iznos sred-stava i opreme koju koristi samo za svoje lične potrebe, rečeno je u saopćenju.Povratnici u Jeginov Lug izričito zahtijevaju od općinskih i kantonalnih službida sarađuju isključivo s predstavnicima mjesnih zajednica, SGV-a Kalesija, kaoi sa predstavnicima povratničkih naselja.
Predstavnici MUP-a TK upoznali su članove Vlade sa detaljima incidenta koji se dogodio ispred zgrade Vlade, prilikom protesta povratnika Srba iz Kalesije
Direktor UKC Tuzla primio dopis 17 uposlenika psihijatara
„Dođe li Petrović, mi kolektivnodajemo otkaze!“
Tomislav Petrović izLipnice koji bi od nedjeljetrebao boraviti na Psihija-trijskoj klinici UKC Tuzladigao je cijelu tuzlansku javnost na noge i liječni-ke psihijatre koji su zbogovakve odluke odlučili datikolektivne otkaze. „Upozo-ravamo da ćemo mi u slu-čaju provođenja rješenjaOpćinskog suda Tuzla ko-lektivno dati otkaz i preki-nuti radni odnos jer nismospremni raditi u takvimuvjetima rizika i straha. Odpojave ovog sudskog rješe-nja kod značajnog broja li- ječnika specijalista i koddrugog osoblja pojavili suse simptomi stresnog pore-mećaja zbog realno ugro-žavajućih okolnosti kojebi dolaskom ovog pacijen-ta bile prisutne“, stoji udopisu liječnika psihijataraUKC Tuzla kojeg su uputilisvom generalnom direkto-ru dr. Elmiru Čičkušiću.
Izlazak bez javljanja!
Tomislav Petrović ka-da u nedjelju stigne naKliniku UKC Tuzla imatće apsolutno ista pravakao i drugi pacijenti. Bo-ravit će s njih još nekolikou istoj sobi, zajedno će ru-čati, šetati hodnicima. Dastvar bude gora Petrović ćemirno moći izaći iz Klinikebez da se ikome javi i mir-no otići čak i do Lipnicekoja je od Klinike udalje-na tek desetak kilometara.„Naši pacijenti su boravilikao ležeći pacijenti i dola-ze kao ambulantni paci- jenti, a koji su bili u samomtom nemilom događaju ikoji su bili ranjeni tog da-na“ upozorava Čičkušić idodaje da je i njihova si-gurnost ugrožena. Sazna- jemo da jedna od uposle-nica Psihijatrijske klinikeTuzla je član obitelji Petro- vićevih žrtava. „Gore radi,od Sandre i Ranka tetka,kojoj je Petrović ubio ocai majku. Zamislite kako ježeni. Već danima ne dola-zi sebi“, rekla nam je jednaod uposlenica Klinike koja je željela ostati anonimna.Ona kaže da na Klinici vla-da opći kaos i da liječnicii pacijenti svakodnevnopitaju samo što će biti sPetrovićem.
Sud kaže – „to je jedino rješenje“
Ovo je, prema riječimasutkinje u ovom slučajuDarinke Mešanović, bilo jedino moguće zakonskorješenje, obzirom na iscr-pan izvještaj neuropsihija-tra, čije je vještačenje bilopresudno na donošenjeovakve odluke. „Tomislav Petrović jeste osoba kojazbog svog duševnog stanjanije sposobna za rasuđiva-nje. Prema tome treba muoduzeti poslovnu sposob-nost i treba ga zadržati upsihijatrjskoj zdravstvenojustanovi. Naša Psihijatrij-ska klinika jeste psihijatrij-ska zdravstvena ustanova,a kako će se provesti nje-gov smještaj i ko će ga osi-guravati to već nije pro-blem Suda. To je problemizvršne vlasti“, odlučna jesutkinja Mešanović.Da su u BiH donesenizakoni koji idu počinitelji-ma teških kaznenih djelau prilog slažu se građaniTuzle, a posebice obiteljiPetrovićevih žrtava. „Ra-nije je bilo regulirano da seovakve osobe upućuju uustanovu zatvorenog tipadok se osoba ne izliječi. To je moglo biti čak i do krajaživota. To je bilo gore odzatvora. Po našim novimpropisima takva moguć-nost uopće nije predvi-đena“, rekao je Petrovićev odvjetnik Rifat Konjić.
Traži se odgodaprisilnog smještaja
Vlada Tuzlanskog kan-tona traži od Federalnogministarstva zdravstva dau suradnji s Federalnimministarstvom pravde do-nese Odluku o određivanjuzdravstvene ustanove napodručju Federacije BiH,utvrdi kriterije i posebneuvjete koje treba ispunja- vati zdravstvena ustanovau slučaju kada je sud po-sebnim rješenjem određe-noj osobi odredio prisil-ni smještaj u zdravstvenuustanovu zbog učinjenogkrivičnog djela u stanjuneuračunljivosti ili bitnosmanjene uračunljivosti.Vlada Tuzlanskog kanto-na preporučuje Općin-skom sudu Tuzla, da dodonošenja Odluke koja setraži od resornog Federal-nog ministarstva, razmo-tri mogućnost odgode iz- vršenja Rješenja kojim jeodređen prisilni smještajTomislava Petrovića u Jav-nu zdravstvenu ustanovuUniverzitetski klinički cen-tar. Mjesna zajednica Soli-na u kojoj se Psihijatrijskaklinika nalazi također je nanogama, mještani negodu- ju zbog odluke Suda te sunajavili prosvjede. Kakonezvanično dozanajemou pripremi je još desetakrješenja da se osobe kojesu počinile teška kaznenadjela, smjeste na ovu klini-ku u Tuzli. Odlukom SudaPetrović bi na ovoj Klini-ci bio godinu dana, nakončega je u potpunosti slobo-dan čovjek.
M. Ilić
Tomislav Petrović od nedjelje „slobodan“ čovjek 
Psihijatrijska klinika u Tuzli otvorenog je tipa i nije mjesto za PetrovićaTomislav Petrović,ubica iz Lipnice

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adnan Causevic liked this
majhshhhd liked this
imemoje liked this
Aida Lutz liked this
Mirsad Durmisevic liked this
rferra liked this
suki4 liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->