Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Planificare Unitati romana a VI-A Sem I-II

Planificare Unitati romana a VI-A Sem I-II

Ratings:
(0)
|Views: 6,688|Likes:
Published by sorinanitu

More info:

Published by: sorinanitu on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
RECAPITULARE INIŢIALĂ Nr. de ore :4ConţinuturiasociateCompetenţe specificeActivităţide învăţar
 
eResursematerialeResurseproceduraleForme de
organizare
Evaluare
Vocabular. Fonetică.
- să utilizeze într-un mesaj oral categoriilexicale diferite;- să sesizeze momentul oportun de intraresau de retragere din dialog (ezitări, tăcerea partenerului etc.);- să utilizeze corect relaţiile sintactice întextele orale proprii;Exerciţii de identificarede sinonime, antonime.Exerciţii de despărţire acuvintelor în silabe.Exerciţii de identificarea diftongilor, atriftongilor, a vocalelor în hiat.Seturi de exerciţii.
Gramatica practică a limbiiromâne,Ştefania Popescu
ConversaţiaExplicaţiaExerciţiul foneticExerciţiul lexicalActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividualăGăsiţi sinonimul şiantonimulcuvintelor :
legal,normal 
,…Observaţi cum se formeazăantonimul cuvintelor date.Definiţi diftongul,triftongul, hiatul.Identificaţi diftongii,triftongii, vocalele în hiatdin diferite texte.
MorfologieSintaxă
- să utilizeze corect relaţiile sintactice întextele orale proprii;- să utilizeze în redactarea unui text propriucunoştinţele de morfo-sintaxă, folosindadecvat semnele ortografice şi de punc-tuaţie;Exerciţii derecunoaştere şi analiză aunor părţi de propoziţie.Exerciţii derecunoaştere şi analiză aunor părţi de vorbire.Seturi de exerciţii.
Gramatica practică a limbiiromâne, Ştefania Popescu
ConversaţiaExplicaţiaAnalizamorfosintactică.ActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividualăEvaluare orală şi scrisă.Analizi sintactic şimorfologic cuvintelesubliniate din textele..Specificaţi felul propoziţiilor dinurmătoarele exemple….
Noţiuni de teorieliterară
- să identifice efectele expresive aleconstrucţiei lingvistice utilizate în diferitetexte;Exerciţii derecunoaştere aelementelor de teorieliterară.Fragmente dinopere lirice şiepicePlanşa cu figuride stil.ConversaţiaExplicaţiaAnaliza stilisticăLectura expresivă.ActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividualăAprecierea verbală şiîntărirea răspunsurilor,evaluarea orală.Definiţi:personificarea,epitetul,comparaţia.Identificaţi figurile de stil dinurmătoarele exemple…
Testarea iniţială aelevilor
-să utilizeze în redactarea unui text propriucunoştinţele de morfo-sintaxă, folosindadecvat semnele ortografice şi de punc-tuaţie- să utilizeze corect relaţiile sintactice întextele orale proprii;Exerciţii de recunoaşterea unor părţi de propoziţie,de vorbire, de construirea unor propoziţii, degăsire a unor sinonime şiantonime.Exerciţii derecunoaştere aelementelor de teorieliterară.Test scrisConversaţiaExplicaţiaActivitateindividualăEvaluare scrisă
1
 
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1:
CARTEA – OBIECT CULTURAL
 Nr. de ore: 17ConţinuturiasociateC.S.Activităţi de învăţareResursematerialeResurse
 
proceduraleForme de
organizare
EvaluareCartea – obiectcultural
1.12.12.42.53.14.3
-exercitii de cautare si de selectare ainformatiei dorite cu ajutorul tablei dematerii;-exercitii de identificare a elementelor componente ale paginii de carte;Biblioteca şcoliiDiverse volumeManualulExplicaţiaDemonstraţiaConversaţiaeuristicăDescoperireadirijatăBrainstormingulActivitate pegrup cu maimulte cărţiActivitatefrontală- Care sunt elementele componente ale uneicărţi?- Formaţi patru grupe a câte patru elevi.Fiecare grupă va alcătui o copertă de carte, cutoate elementele componente şi informaţiile pecare le oferă cititorului.-Compunere:
 Importanţa cărţii în viaţa omului
La Medeleni
deIonel Teodoreanu
Colţulcuvintelor
1.11.22.23.3
-exerciţii de lectură corectă, fluentă,respectând intonaţia specifică ideilor enunţate-exercitii de receptare auditiva acuvintelor noi in textul literar siintegrarea lor in serii antonimice sisinonimice;-exercitii de utilizare in contexte diferitea achizitiilor lexicale noi;-exercitii de selectare a informatiilor noidintr-un text ascultat;,,La Medeleni” deIonel TeodoreanuDicţionarulConversaţiaExplicaţiaActivitatefrontalăActivitate pegrupe cuD.E.X.- Consultând dicţionarul, alcătuiţi enunţuri cuurmătoarele cuvinte:
a contempla, intacte,indiferenţă, paradă 
.- Cu ce cuvinte puteţi înlocui
nimicise, corect,tăgădui, isprăvi,
astfel încât sensul textului sănu se schimbe?- Ce sens au, în text, termenii
audienţă 
ţi
 parada literelor 
?
Să discutămdespre text
2.13.13.24.4
-exercitii de realizare a unui plan simplusi dezvoltat de idei;-exercitii de redare a continutului prinrezumat si povestire;-exercitii de sesizare a rolului dialoguluiin caracterizarea personajelor -exerciţii de selectare a unor pasajereferitoare la cuvintele şi comportamentul personajelor ,,La Medeleni” deIonel TeodoreanuManualulConversaţiaExplicaţiaActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividuală- Consideraţi că fragmentul din
 La Medeleni
este un text literar? Motivaţi răspunsul,referindu-vă la autor, la personaje şi la modulde expunere.- Care este modul folosit de autor pentru a prezenta cele două personaje? Faceţi o scurtăcaracterizare a acestora.
DialogulComunicareaprin dialog
1.42.42.5
-exercitii de ascultare a unor mesaje indiferite conditii , comunicate de persoanecu feluri diferite de comunicare;-exerciţii de recunoaştere a dialogului înoperele literare-exerciţii de transformare a textuluiManualulFişe de lucruConversaţiaExplicaţiaJocul de rolActivitatefrontalăActivitate pegrupe- Daţi exemple de opere literare citite de voi încare aţi întâlnit dialogul.- Ce titlu i-aţi pune dialogului dintre Olguţa şiMonica?- Jocuri de rol cu folosirea dialogului pediverse teme de interes, urmărind modalităţi de
2
 
dialogat în text narativ- exerciţii de iniţiere, demenţinere şi de încheiere a unui dialog-exerciţii de identificare a semnelor de punctuaţie şi de ortografie folosite într-untext dialogatadaptare la interlocutor:
 La bibliotecă, Lamedic, Cumpărături pentru bunica, Lalibrărie, La florărie.
Sunet. Literă.Silabă. Accentul
1.24.3
-exercitii de receptare corectă a structuriifonetice a unui cuvânt;-exerciţii de ortografiere a diftongilor, atriftongilor si a vocalelor in hiat;-exerciţii de identificare a silabeiaccentuate.-exerciţii de accentuare corectă acuvintelor.ManualulFişe de lucruGramatica. Fişede lucru. Ed.Paralela 45ConversaţiaExplicaţiaExerciţiul foneticActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividuală- Notaţi câte litere şi câte sunete auurmătoarele cuvinte: orice, pricepea, degeaba,dungi, ghiocel, ghindă, George.- Subliniaţi silaba accentuată din următoarelecuvinte: castaniu, mătăsos, strălucitor.- Daţi exemple de cuvinte care să conţinăurmătorii diftongii:
ea, ie, ai,
 
ou
şi triftongii:
eau, iai, iau.
- Indicaţi vocalele în hiat din următoarelecuvinte:
real, a lăuda, zoologie, aviaţie, cais, geografie, hieroglifă, cuviincios, înfiinţa.
Reguli dedespărţire acuvintelor însilabe.
4.3
-exerciţii de despărţire a cuvintelor însilabe.-exerciţii de motivare a despărţiriicuvintelor în silabe , prin referire lareguli.ManualulFişe de lucruDOOMConversaţiaeuristicăExerciţiul fonetic.ActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividualăDespărţiţi corect în silabe cuvintele şi motivaţisoluţiile prin referire la regulile învăţate şi laexcepţii: scoică, răbdare, declaraţie, încadrare,arctic, punctual, dezmoştenit, cooperare,funcţionar.
Vocabularullimbii române
1.23.2
-exerciţii de identificare a unor cuvintedin vocabularul fundamental.-exerciţii de identificare a unor cuvintedin masa vocabularuluiManualulFişe de lucruGramatica. Fişede lucru. Ed.Paralela 45ConversaţiaExplicaţiaExerciţiul lexicalActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividualăGrupaţi cuvintele de mai jos în funcţie deapartenenţa lor la masa vocabularului sau lavocabularul fundamental:
 
masă, a percepe,lapte, dulap, contemplaţie, metaforă, inerţie, floare, copac, crepuscul, translaţie, covor, aepuiza, lingură, pasăre, ideogramă,coordonate, hârtie, pâine, vector, creion,lingvistică, arbitrar, carte, cratiţă.
Arhaisme.Regionalisme
1.23.3
-exerciţii de identificare a arhaismelor şiregionalismelor.-exerciţii de clasificare a regionalismelor şi a arhaismelor.-exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor cu ajutorul dicţionarului-identificarea arhaismelor şi aregionalismelor în textele studiate şisesizarea rolului lor în construireaatmosferei locale sau de epocă, încaracterizarea personajelor etc.ManualulDicţionarulTexte literareConversaţiaExplicaţiaExerciţiul lexicalActivitatefrontalăActivitate pegrupeActivitateindividuală- Găsiţi pentru fiecare dintre regionalismele demai jos echivalentul din limba literară:
cucuruz, perje, ţinterim, bălan, cocon, oloi,barabulă, ai, lubeniţă, curechi.
- Găsiţi arhaismele din următorul text. Căutaţiîn dicţionar înţelesul lor. Explicaţi rolul lor întext.
 Purta, ca şi părintele său, brocart de Veneţia, giugiuman de samur şi marochinuri. Treiboieri dintre cei mari, care însoţeau pe stăpân, adică portarul Sucevii, Bodea, Tomalogofătul şi iuga postelnicul, îşi lăsară caii înmâna slujitorilor 
3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dani Negrut added this note
prea lung nu prea ma ajuta asta
Dani Negrut added this note
naspa
Daria Paliciuc liked this
Ionut Marian Ferenti added this note
da naspa
George Stoean added this note
naspa
Daria Paliciuc liked this
Julie Si Atat liked this
Csongor Fazakas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->