Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
131Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Erich Von Daniken Amintiri Despre Viitor

Erich Von Daniken Amintiri Despre Viitor

Ratings: (0)|Views: 22,065|Likes:
Published by cremardia

More info:

Published by: cremardia on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
 ────────── 
Amintiri despre viitor
────────── 
Erich von DänikenAMINTIRI DESPRE VIITOR
 Traducere din limba germană de Gh. Doru şi S. StanciuCuvânt înainte şi adnotări de Ion HobanaErich von DänikenERINNERUNGEN AN DIE ZUKUNFTUntgelöste Rätset der VergangenheitEcon-Verlag, Düsseldorf-Wien, 1969 
1
 
 ────────── 
Erich von Däniken
────────── 
CUVÂNT ÎNAINTE
Ca o reacţie la certitudinile şi automatismele vieţii moderne,oamenii şi-au adus aminte o parte din fiinţa lor tânjeşte şidupă un alt Necunoscut decât cel înscris în ecuaţii şi formule(unii dintre ei n-au uitat aceasta niciodată). De aici, întoarcereaspre trecut, dar o întoarcere care nu are nimic de-a face cuevaziunea romanticilor.Cercend zonele obscure ale istoriei scrise şi nescrise,descoperim fapte şi dovezi materiale care distonează cu tabloularmonios, uneori exagerat de armonios, al cronologiei clasice.Sunt prezenţe stranii în contextul unor civilizaţii fie mult apuse.Sunt „amintiri despre viitor”, pentru că nu o dată performanţeleştiinţifice şi tehnice pe care par să le evoce aparţin zilei noastrede mâine sau de poimâine.Fascinia acestei călătorii neoficiale în timp nu este, nupoate fi localizată într-un anumit spaţiu geografic.Cartea lui Erich von Däniken ― acest elveţian proprietar dehoteluri care şi-a descoperit o vocaţie de arheolog amator ― îşiare deci multe corespondenţe, mai multe decât cele trecute în„Indicele bibliografic”. Cam despre aceleaşi lucruri au vorbit, cuani în urmă, Serge Hutin şi Robert Charroux, Paul Thomas şiPeter Kolosimo, A. Gorbovski şi Aleksandr Kazanţev ― pentru apomeni doar aceste nume. Celor dornici să stabilească punctulde pornire le recomand să nu se lase impresionaţi de corulexcelent dirijat al amicilor revistei
Planete
, care clamează
urbiet orbi
că „realismul fantastic” îşi are sorgintea în eseul, dealtfel extrem de interesant, al lui Louis Pauwels şi JacquesBergier
Le matin des magiciens
(
Dimineaţa magicienilor 
, 1960).Spre cinstea lor, chiar cei doi autori se înclină spectaculos înfaţa lui Charles Fort, „unul dintre cei mai scumpi maeştri ainoştri, tradus în Franţa încă din 1955 (
The Book of theDamned
Cartea damnaţilor 
, 1919). Pentru că scriitorulamerican a redactat într-adevăr actul de naştere al „realismuluifantastic” cu peste patru decenii înaintea discipolilor ineştiuţi, care o recunosc aproape fără echivoc: „El militează împotriva realismului nostru drămuit; noi refuzăm realul cândeste fantastic”. Cât despre precursori, ei se înlănţuie în şir
2
 
 ────────── 
Amintiri despre viitor
────────── 
neîntrerupt, începând poate cu Pliniu cel trân (
Istorianaturală
), Iulius Obseqvens (
Despre minuni
) etc.Să nu prelungim însă această incursiune în istoria unui genfaţă de care nici literatura, nici ştiinţa nu manifestă prea multentuziasm revendicativ. Important este faptul că aveţi în faţăun best-seller de 200 de pagini care va oferi o lecturăpasionantă, chiar daveţi recunote idei şi argumentevehiculate destul de stăruitor şi la noi, mai ales în ultimuldeceniu. Se cuvine menţionată, în primul rând, pledoariaautorului în favoarea recunoaşterii existenţei vieţii şi a formelorei evoluate pe alte corpuri cereşti. S-ar putea crede că estevorba de forţarea unor uşi deschise, dar multe „da”-uri rostitedin vârful buzelor ascund, în această privinţă, un scepticism înrădăcinat. Cauza pierdută a geocentrismului a lăsat locul unuiantropocentrism care va rezista, probabil, până ce va fispulberat experimental.Cartea de faţă înmănunchează, totodată, câteva dintre celemai tulburătoare nedumeriri ale cercetătorului, sau pur şisimplu curiosului care se apleacă asupra trecutului enigmatic.Cine a construit nenumăratele aparate de zbor care populeazăpaginile
Mohabharatei
şi ale altor texte străvechi indiene,fiind descrise în termeni tehnici de un violent anacronism? Cumne explicăm extraordinarele cunoştie astronomice alemayaşilor, creatori al unui calendar mai perfect decât cel folositde noi astăzi? Cum au fost transportate şi aşezate în rândurisuprapuse imensele blocuri de piatră care alcătuiesc platformade la Baalbek? Ce caută în piramida de la Palenquereprezentarea greu de confundat a unei rachete conduse de unpilot aşezat în poziţia caracteristică a cosmonauţilor?...Pentru a putea răspunde la aceste întrebări ― şi la multealtele ―, Däniken propune se recurla singura solieeficientă: cercetarea interdisciplinară. Nu e o idee nouă, darautorul găseşte accente convingătoare pentru a demonstra că,atâta vreme cât arheologii se vor mulţumi să aşeze obiectelegăsite în vitrinele muzeelor, fără a cere ajutorul specialiştilordin alte domenii, nu vom avea „o imagine fidelă a trecutului”.În sfârşit, dar nu în ultimul rând, cartea trezeşte interesulpentru o seamă de probleme ştiinţifice la ordinea zilei. Apelânddin nou la analogie, autorul utilizează ca argument de greutate în demonstrarea posibiliţii vizitelor extraterestre propriile
3

Activity (131)

You've already reviewed this. Edit your review.
Daniela Macri liked this
Paranoiamihai liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Tony Stark liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->