Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Beldiman Buletin 10 p181-190

Beldiman Buletin 10 p181-190

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by beldidi

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: beldidi on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
2007, vol. 10, anul XIII, p. 181-190
Artefacte din materii dure animale descoperitela Istria – sectorul
Basilica extra muros
Corneliu Beldiman,Viorica Rusu-Bolindeţ, Diana-Maria Sztancs
L’industrie des matières dures animales découverte dans le siteIstria-„Cetate“, Secteur
Basilica extra muros
, dép. de Constanţa,Roumanie – Résumé
L’ouvrage offre l’analyse morpho-technologique menée sur un lot inédit d’artefacts composés par outils, objets de parure/toilette et pièces techniques sur cornes de bovinés et d’ovicaprines(matières premières et ébauches). L’effectif provient des contextes stratigraphiques bien précisés(secondaires: fosses des fourneaux désaffectés datés des I
ère
-II
ème
siècles de notre ère) étant constitué pendant les fouilles menées en 2004 par un collectif de chercheurs sous la direction du Dr. VioricaRusu-Bolindeţ (Musée National d’Histoire de la Transylvanie, Cluj-Napoca). L’ouvrage a pour  but l’approche systématique (en première) des lots d’artefacts de l’industrie des matières duresanimales de cet important site du Bas Danube. L’effectif du lot analysé compte 31 pièces. Lesmatières premières utilisées sont les os longs de bovinés et les cornes de bovinés et de ovicaprines.La typologie c’est dominée par les lissoirs latérales sur metapodes de bovinés (N = 11). Les procédéesde fabrication attestées par l’analyse des traces spécifiques conservés sur ces artefacts atteste ledébitage par entaillage soigné et intense et le façonnage (préparation de la partie active) par raclageaxial intense. Sur cette partie on a aménagé ensuite des lignes transversaux et oblique composées par des impressions ayant la forme triangulaire (1 mm environ) obtenues par l’utilisation d’une pointe métallique probablement en percussion indirecte multiple ; l’opération a été réalisée d’unemanière très précise. Ainsi on a obtenu une surface abrasive efficace pour le façonnage des peauxou des textiles? L’application d’une force de pression considérable pendant l’usage produisait lefort émoussement de la partie active; par conséquence elle a été fréquemment ravivée ou aménagéede nouveau sur les autres faces anatomiques de l’os par raclage et percussion indirecte. Ainsi onconstate l’existence des pièces ayant une, deux ou quatre parties actives aménagées successivement,ce qui a permis de proposer une typologie de ces objets. Dans la même mesure pendant l’usageintervenait souvent la fracturation au niveau de la partie mésiale; les fragments ont subi parfois uneréaménagement de la même manière. En ce qui concerne le rôle fonctionnel présumé des lissoirs on peut envisager dans cet étape de l’analyse le façonnage des peaux ou des textiles? L’incidence del’utilisation exclusive des outils métalliques pour la transformation des metapodes (hache, couteau,scie, pointe) se manifeste par les traces de débitage et de façonnage bien marquées mais moinsvariées, presque standardisées. Les pièces de toilette/parure sont représentées par un petit lot de9 aiguilles à cheveux en os, dont une entière et le reste en état fragmentaire. Les aiguilles appartiennentaux types: à tête convexe, à tête conique, à tête sphérique. Les pièces ont été obtenues par sciage etraclage intense. Les pièces techniques sont constituées par les cornes de bovinés et d’ovicaprines(matières premières en cours de débitage par entaillage et sciage transversal) et par les segmentsde cornes (ébauches). Les résultats de la présente analyse contribue à la meilleure connaissancede l’insertion de l’industrie des matières dures animales dans les activités artisanales et socialescomplexes des communautés istriennes aux débuts de I
ère
millénaire de notre ère.
 
182
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
Corneliu Beldiman, Viorica Rusu-Bolindeţ, Diana-Maria Sztancs
Săpăturile arheologice efectuate în cursulanului 2004 la Istria în Sectorul
 Basilica extramuros
de către un colectiv sub conducerea dr.Viorica Rusu-Bolindeţ
1
au condus la recuperareaunui lot de piese aparţinând industriei materiilor dure animale (IMDA). Acesta a fost supus uneianalize detaliate în cursul lunii octombrie 2006,iniţiindu-se astfel studiul sistematic al artefactelor din MDA în provenienţă din sectorul respectiv al binecunoscutei cetăţi vest-pontice; demersul este,de altfel, o premieră la nivelul întregului sit.Piesele, descoperite (după datele avute ladispoziţie) în contexte secundare, de abandon, provin din gropile şi din apropierea unor complexe(cuptoare) pentru reducerea minereului de fier,databile în sec. I-II A.D. (a se vedea datele dinrepertoriu). Este vorba de: unelte (netezitoare deos); obiecte de port (ace de păr de os); eboşe sauresturi de prelucrare (coarne de vită şi deovicaprine). Efectivul total este de 31 piese(N total = 31), iar structura tipologică include:categoria I: Unelte: Netezitoare pe metapodii devită (N = 11); Categoria III: Piese de Port/Podoabe: Ace de păr de os (N = 9); Categoria V:Diverse: A Piese tehnice: 1 Materii prime;2 Eboşe; 3 Deşeuri (N = 11)
2
.Identificarea pieselor se face pe baza indi-cativului compus din sigla sitului şi a sectorului şinumărul de ordine (exemplu: HST-BEM 3).Artefactele desemnate de noi, în mod generic, cutermenul de „netezitoare” (datorită apropierii lor morfologice de piesele eneolitice folosite lamodelarea ceramicii) (fig. 1-2) sunt realizate pemetapodii epifizate de vită (
 Bos taurus
) saureamenajate pe segmente de piese fracturate întimpul folosirii la nivelul părţii meziale. Ele aufost obţinute prin cioplirea razantă, intensă şi precisă, a feţelor anatomice ale metapodului, înscopul obţinerii unei suprafeţe centrale plane; peaceasta s-au amenajat, prin percuţie indirectă,utilizându-se probabil un vârf metalic (de fier),şiruri rectilinii sau uşor curbe de impresiunitriunghiulare cu latura de cca 1 mm, obţinându-seastfel o suprafaţă abrazivă; această amenajareîmpiedica, totodată, aderenţa rapidă a resturilor de prelucrare. Utilizarea intensă producea tocirea părţii active, care era reamenajată prin cioplire sauraclaj axial şi refacerea şirurilor de impresiuni.Se recurgea şi la amenajarea celorlalte feţe aleosului, care păstrau încă suprafeţele anatomice.În mod frecvent se producea fracturarea arte-factelor la nivelul părţii meziale; în acest caz, dacălungimea păstrată permitea, se proceda lareamenajarea părţii active în acelaşi mod. Astfel,se ajungea ca o piesă să aibă una-patru feţe active,amenajate şi utilizate succesiv. Din punctul devedere al funcţionalităţii, este, probabil, vorba deunelte folosite în procesarea materiilor suple deorigine organică: curăţirea şi omogenizareagrosimii pieilor de animale sau scămoşareaţesăturilor (dărăcit?). Studiul microscopic alurmelor de uzură, identificarea analogiilor şiaccesarea extensivă a surselor bibliografice vor contribui la formularea altor precizări. Dupănumărul feţelor (părţilor active) putem distingesubtipurile: cu o parte activă (N = 4); cu două părţiactive (N = 4); cu patru părţi active (N = 2); subtipnedeterminabil (N = 1). Aceste subtipuri reflectă,desigur, stadiul utilizării artefactelor.Acele de păr de os sunt apariţii banale încontextele arheologice de epocă romană databileîn sec. I-III A.D. (fig. 3). Ele sunt piese fasonateintegral, confecţionate din fragmente de oase lungide bovine (
 Bos taurus
) prin cioplire, tăiere cuferăstrăul, raclaj axial intens. Culoarea brun-deschis sugerează aplicarea tratamentului termic,dar se poate datora şi arderii accidentale. Tipologiaacelor de păr de epocă romană este adoptată, înmediul cercetării din România, după standardeleinternaţionale
3
; pentru exemplarele descoperite laIstria – 
 Basilica extra muros
în 2004 distingemurmătoarele tipuri: cu extremitatea proximalăconvexă (N = 2); cu extremitatea proximală conică(N = 3); cu extremitatea proximală globulară(N = 1); tip nedeterminabil (N = 3). Cele maimulte sunt piese fragmentare sau fragmente, faptce ar explica abandonul lor.Procesele cornulare (coarnele) de vită (
 Bostaurus
) (N = 11) şi de ovicaprine (
Ovis aries/ Capra hircus
) (N = 2) (fig. 4) sunt: piese detaşatede pe craniu prin cioplire, fracturare sau tăieretransversală cu ferăstrăul; segmente de diverselungimi (proximal-meziale; meziale; mezio-distale), tăiate cu ferăstrăul în vederea realizăriiunor artefacte (neprecizabile, deocamdată). Aceste piese indică provenienţa lor dintr-un atelier de prelucrare a materiilor dure animale.Lotul artefactelor IMDA din sectorul
 Basilicaextra muros
analizat cu acest prilej contribuie, înmod specific, la completarea repertoriului
 
183
Studiul industriei preistorice a materiilor dure animale…
2007, vol. 10, anul XIII, p. 181-190
descoperirilor şi a datelor referitoare la activităţilecomplexe aferente etapei de locuire din sec. I-IIA.D. Totodată, aceste tipuri de piese sunt pentru prima dată analizate de o manieră detaliată,demers care ar trebui continuat şi extins la celelaltesectoare ale sitului.HST-BEM 1
2004 S I Carou 1 -1,72 m Înzona cuptorului nr. 2 (7)
Netezitor dublu pemetapod; fragment, fracturat în vechime; parteaactivă amenajată pe două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (
 Bostaurus
); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele;impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară,realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică,ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispusetransversal şi oblic pe cele două feţe (anterioară şi posterioară); urme de utilizare: tocire superficialăa PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; rol funcţional probabil: netezitor  pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 80.HST-BEM 2
2004 S I Carou 1 -1,72 m Înzona cuptorului nr. 2 (7)
Netezitor pe metapod;fragment, fracturat în vechime; se păstrează unsector al unei feţe, cu şiruri de impresiuni; materia primă: metapod de vită (
 Bos taurus
); fasonare:PD/C razantă pe faţa/partea activă; impresiuni decca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate pro- babil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate înşiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversalşi oblic pe una din feţe; urme de utilizare: tociresuperficială a PA; fracturare la nivelul PM prinaplicarea unor forţe de presiune; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?);L 81.HST-BEM 3
2004 S I Carou 2 -2 m De penivelul de călcare al construcţiei în
opus graecum
 (8)
Netezitor dublu pe metapod; segment distal,fracturat în vechime; partea activă amenajată pedouă feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (
 Bos taurus
); fasonare:PD/C razantă pe ambele feţe; urme superficiale dePD/C razantă şi pe una din feţele laterale;impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară,realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică,ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispusetransversal şi oblic pe cele două feţe (anterioară şi posterioară); urme de utilizare: tocire superficialăa PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; PD/C pentru reamenajare pe faţaanterioară, fără realizarea şirurilor de impresiuni;PD/C pentru reamenajare pe faţa posterioară şirealizarea şirurilor de impresiuni; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 124;LPA 50.HST-BEM 4
2004 S I Carou 2 -2 m Groapanr. 2 (9)
Netezitor dublu pe metapod; segment proximal, fracturat în vechime; MP ST; parteaactivă amenajată pe două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (
 Bostaurus
); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele;impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară,realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică,ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispusetransversal şi oblic pe cele două feţe (anterioară şi posterioară); urme de utilizare: tocire superficialăa PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; rol funcţional probabil: netezitor  pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 108; LPA 38-55.HST-BEM 5
2004 S I Carou 2 -2 m Groapanr. 2 (10)
Netezitor quadruplu pe metapod;segment proximal, fracturat în vechime; MP DR; partea activă amenajată pe patru feţe (anterioară, posterioară, mediană, laterală); materia primă:metapod de vită (
 Bos taurus
); fasonare: PD/Crazantă pe toate feţele; amenajarea iniţială a feţei posterioare; impresiuni de cca 1 mm, de formătriunghiulară, realizate probabil prin PI cu ounealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şiuşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe trei feţe:anterioară, posterioară, mediană; urme de utilizare:tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; dupăfracturare amenajarea feţelor anterioară şimediană; rol funcţional probabil: netezitor pentrufasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtăde dărăcit?); L 130; LPA 15-55-60.HST-BEM 6
2004 S I Carou 5 -2,25 mGroapa nr. 4 (16)
Netezitor quadruplu pemetapod; segment proximal, fracturat în vechime; partea activă amenajată pe patru feţe (anterioară, posterioară, mediană, laterală); materia primă:metapod de vită (
 Bos taurus
); fasonare: PD/Crazantă pe toate feţele; impresiuni de cca 1 mm,de formă triunghiulară, realizate probabil prin PIcu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectiliniişi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe trei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->