Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
45 Lectie Demo Engleza Pentru Afaceri

45 Lectie Demo Engleza Pentru Afaceri

Ratings: (0)|Views: 510|Likes:
Published by gaby8888

More info:

Published by: gaby8888 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2011

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Engleza este, f 
ă
ă
îndoial
ă
, limba str 
ă
in
ă
cu cea mai mare r 
ă
spândire în mediul de afaceri. Înmomentul de fa
ţă
, cunoa
ş
terea limbii engleze reprezint
ă
o necesitate pentru cei care dorescs
ă
ocupe o pozi
ţ
ie avantajoas
ă
în cadrul unei companii. Managerii, asisten
ţ
ii, reprezentan
ţ
ii devânz
ă
ri se confrunt
ă
aproape zilnic cu situa
ţ
ii în care, pentru stabilirea
ş
i extinderea contactelor profesionale, apeleaz
ă
la cuno
ş
tin
ţ
ele de limba englez
ă
pe care le de
ţ
in. Pentru desf 
ăş
urarea încondi
ţ
ii optime a activit
ăţ
ii este îns
ă
absolut necesar 
ă
st
ă
pânirea unei terminologii economice.Scrisorile
ş
i documentele comerciale uzuale, discu
ţ
iile
ş
i negocierile de afaceri presupunutilizarea unui vocabular de specialitate, dezvoltarea abilit
ăţ
ilor de comunicare speci
ce rela
ţ
iilor de afaceri.Cursul de
Limba englez
ă
pentru afaceri
EUROCOR – ce a fost elaborat în colaborarecu speciali
ş
ti din mediul economic universitar, având o bogat
ă
experien
ţă
în dezvoltarea
ş
iperfec
ţ
ionarea abilit
ăţ
ilor speci
ce de comunicare – se adreseaz
ă
tuturor celor care doresc s
ă
  înve
ţ
e limba englez
ă
cu scopul de a o întrebuin
ţ
a în mod curent în afaceri.Cursul se compune din
24 de lec
ţ
ii
(grupate în 12 module);
ecare lec
ţ
ie trateaz
ă
un anumitdomeniu de interes pentru oamenii de afaceri, tematica cursului acoperind o multitudine deaspecte ale activit
ăţ
ilor economice, precum recrutarea personalului, derularea rela
ţ
iilor cuclien
ţ
ii
ş
i cu furnizorii, negocierile, reclama
ţ
iile, pl
ăţ
ile, no
ţ
iuni de management, marketing
ş
ipublicitate, export
ş
i import,
nan
ţ
e.Fiecare modul de curs este înso
ţ
it de o
caset
ă
 /CD audio
, ce reprezint
ă
înregistrarea integral
ă
 a con
ţ
inutului celor dou
ă
lec
ţ
ii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea
ş
iperfec
ţ
ionarea pronun
ţ
iei, ele
ind realizate cu participarea unui vorbitor nativ de limbaenglez
ă
.
Structura unui modul de curs
este urm
ă
toarea:
dou
ă
lec
ţ
ii
,
ecare lec
ţ
ie cuprinzând, larândul ei,
dou
ă
p
ă
ţ
i
. La începutul
ec
ă
rei p
ă
ţ
i a lec
ţ
iei se a
ă
un
text reprezentativ
(dialog,scrisoare, articol/comunicat de pres
ă
) pentru domeniul pe care îl vizeaz
ă
lec
ţ
ia. Urmeaz
ă
 explicarea
noilor cuvinte
ale textului dat, apoi integrarea lor în
exerci
ţ
ii
. Fiecare parte alec
ţ
iei cuprinde, de asemenea, sec
ţ
iuni
Focus
de prezentare teoretic
ă
a principalelor aspectegramaticale folosite în limbajul de afaceri. O alt
ă
unitate de con
ţ
inut de maxim
ă
importan
ţă
  – sec
ţ
iunea
Skills
– vizeaz
ă
dezvoltarea abilit
ăţ
ilor de comunicare scris
ă
 
ş
i oral
ă
adecvat
ă
 mediului de afaceri, con
ţ
inând formul
ă
ri
ş
i expresii folosite în diferite situa
ţ
ii: stabilirea întâlnirilor de afaceri, solicitarea/oferirea informa
ţ
iilor, introducerea/încheierea unei scrisori comerciale,exprimarea acordului/dezacordului, prezentarea/explicarea evolu
ţ
iei activit
ăţ
ii economice
ş
.a.A doua parte din cea de-a doua lec
ţ
ie a modulului este una de
veri
care a cuno
ş
tin
ţ
elor 
din întregul modul. La sfâr 
ş
itul
ec
ă
rei lec
ţ
ii se g
ă
sesc o
recapitulare
 
ş
i o
tem
ă
pentru acas
ă
,pe care, dup
ă
rezolvare, o pute
ţ
i trimite spre corectare profesorului personal. Faptul c
ă
a fostacordat
ă
o aten
ţ
ie deosebit
ă
îmbog
ăţ
irii vocabularului se re
ect
ă
în existen
ţ
a unui
vocabular 
 sintetic al lec
ţ
iilor a
at la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modul.
 
Engleza pentru afacerilec
ţ
ie demonstrativ
ă
2
Pentru a parcurge acest curs este necesar 
ă
st
ă
pânirea anterioar 
ă
a unui vocabular 
ş
i a unor cuno
ş
tin
ţ
e de limb
ă
englez
ă
cel pu
ţ
in corespunz
ă
toare absolvirii unui nivel de încep
ă
tori.Cursul de
Englez
ă
pentru afaceri
nu-
ş
i propune s
ă
revin
ă
asupra elementelor de lexic
ş
igramatic
ă
de baz
ă
, deoarece un asemenea lucru ar 
în detrimentul p
ă
ţ
ii de specialitatea cursului. O solu
ţ
ie pentru asimilarea acelor cuno
ş
tin
ţ
e care v
ă
lipsesc este parcurgereacompendiului de gramatic
ă
pentru nivelul încep
ă
tori elaborat de Institutul Eurocor.Pentru ca studiul individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or 
ş
i e
cient, au fost introduse urm
ă
toarele
simboluri
 pe marginea lec
ţ
iilor:semnaleaz
ă
un dialog de afaceri ce cuprinde cuvintele
ş
i expresiile noisemnaleaz
ă
o scrisoare de afacerisemnaleaz
ă
un articol de pres
ă
atrage aten
ţ
ia asupra noilor informa
ţ
ii referitoare la particularit
ăţ
ile limbii englezesemnaleaz
ă
cuvintele
ş
i expresiile noiindic
ă
exerci
ţ
iile de veri
care a cuno
ş
tin
ţ
elor însu
ş
iteindic
ă
expresii
ş
i formul
ă
ri utilizate în comunicarea de afaceriindic
ă
faptul c
ă
problema respectiv
ă
a mai fost abordat
ă
într-o lec
ţ
ie anterioar 
ă
(în acest caz,la pagina 21 a lec
ţ
iei 3)introduce sinonime ale cuvintelor 
ş
i expresiilor prezentate în vocabularul lec
ţ
iilor Folosi
ţ
i
ltrul ro
ş
u
pentru veri
care. Textul scris cu caractere ro
ş
ii dispare odat
ă
ce esteacoperit cu acest
ltru.Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizeze cu metodade studiu Eurocor. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
jum
ă
tate dincon
ţ
inutul unui caiet de curs. Ve
ţ
i g
ă
si aici fragmente din structura lec
ţ
iilor, exerci
ţ
ii, precum
ş
iun model de recapitulare, unul de vocabular 
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
.
3(21)
FOCUS

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ghilescu Daniil liked this
IleanaOprea liked this
IleanaOprea liked this
nicoletab102991 liked this
nicoletab102991 liked this
gabrielamedelet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->