Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paperwork JPP SUKAN

Paperwork JPP SUKAN

Ratings: (0)|Views: 136|Likes:
Published by Ur Specky

More info:

Published by: Ur Specky on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
 
INSTITUT PENDIDIKAN GURUKAMPUS SULTAN MIZAN22200, BESUT, TERENGGANU _____________________________________________________________________
KERTAS CADANGANKARNIVAL SUKAN PERMAINANINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN 2010 __________________________________________________________
ANJURAN:EXCO SUKAN DAN REKREASIMAJLIS PERWAKILAN PELAJAR IPGKAMPUS SULTAN MIZAN22200, BESUT, TERENGANU.SESI 2010/2011
 
KARNIVAL SUKAN PERMAINAN IPG KAMPUS SULTAN MIZAN 2010
1.0 PENDAHULUAN
Sukan dan permainan merupakan satu aktiviti yang sihat untuk menjana otak yangcerdas serta badan yang sihat. Pendidik generasi baru haruslah dilengkapkan dengan segalailmu pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan mereka khususnya sukan danpermainan. Kesemua ini sudah tersurat di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahumelahirkan insan guru yang berilmu, berkemahiran di samping seimbang dalam aspek jasmani,emosi, rohani, intelek dan sosial.Karnival Sukan Tahunan ini dianjurkan dan dikelolakan oleh Exco Sukan dan Rekreasi,Majlis Perwakilan Pelajar IPG Kampus Sultan Mizan untuk memberi pendedahan danpengalaman kepada semua guru pelatih untuk melibatkan diri dalam sukan di samping dapatmeningkatkan kesihatan selaras dengan standard guru Malaysia. Tujuan utama program iniadalah untuk melahirkan guru pelatih yang berkemahiran dan berkebolehan dalammenganjurkan dan mengelolakan aktiviti sukan khususnya berkaitan permainan dan sukan .
2.0 RASIONAL
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan dalam Model Konseptual Pendidikan Guru,elemen-elemen intelek, jasmani, rohani dan emosi diberi penekanan dalan prosespembentukan insan guru yang menyeluruh dan seimbang. Atas kesedaran bahawa profesionkeguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi cemerlang, pembentuk jati diridan menjadi ³role model´ kepada masyarakat, guru harus mampu menangani cabaran eraglobalisasi.Berdasarkan rasional di atas, maka Karnival Sukan Tahunan IPG Kampus SultanMizan ini diadakan dengan tujuan membina jati guru pelatih dengan kegiatan yang sihatdisamping membina interaksi sosial yang baik sesama guru pelatih. Karnival Sukan Tahunanini mengandungi tiga tema utama iaitu konsep dan ciri-ciri dalam pembinaan insan guru,pembinaan sahsiah dan psikomotor guru, serta peranan dan tanggungjawab insan guru yangmengamalkan budaya hidup sihat. Ketiga-tiga tema ini dapat direalisasikan melalui penganjurankarnival sukan yang diadakan selama satu hari bermula pagi hinggalah ke petang.
 
3
.0 MATLAMAT
Penganjuran Karnival Sukan Tahunan IPG Kampus Sultan Mizan ini merupakan salahsatu cara untuk menyatukan dan meningkatkan kerjasama antara semua pensyarah dan gurupelatih. Selain itu, program ini bermatlamat untuk mengeratkan lagi hubungan di antarapensyarah dan guru pelatih dalam IPG Kampus Sultan Mizan. Aktiviti yang dijalankan semasaKarnival Sukan Tahunan IPG Kampus Sultan Mizan ini adalah direncanakan sebagai satuwadah dalam meningkatkan semangat setiakawan dan muhibbah diantara semua warga IPGKampus Sultan Mizan. Selain itu, melalui penganjuran Karnival Sukan Tahunan IPG KampusSultan Mizan ini dapat meningkatkan semangat kesukanan terhadap semua pelajar di IPGKampus Sultan Mizan selain memberi pengalaman dalam menganjur, mengurus danmengelolakan sesuatu aktiviti sukan dan permainan.
4.0 OBJEKTIF
 I. Meningkatkan kemahiran dalam menganjurkan dan mengelolakan sesuatuaktiviti sukan dan permainan.II. Memenuhi syarat kursus yang terdapat dalam sukatan WAJ 3112 Ko-kurikulum dan olahraga dan PJM 3112 Pengurusan dan PentadbiranPendidikan Jasmani dan sukan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan(PISMP) semester 5.III. Melahirkan guru pelatih yang mempunyai pengetahuan dan pengalamandalam penglibatan aktiviti sukan dan permainan.IV. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaranberbeza.V. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan,amalan atau aktiviti.VI. Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.VII. Menyemai cara hidup yang sihat di kalangan guru pelatih.VIII. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohanidan sosial.IX. Berkeupayaan bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakansesuatu tugas secara bersama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->