Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Identifiers
Các kiểu dữ liệu
Khai báo một biến
Khởi tạo các biến
Phạm vi hoạt động của các biến
Các hằng số
Khai báo các hằng (const)
Thứ tự ưu tiên của các toán tử
Giao tiếp với console
Xuất dữ liệu (cout)
Nhập dữ liệu (cin)
Các cấu trúc điều khiển
Cấu trúc điều kiện: if và else
Các cấu trúc lặp
Các lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy
Cấu trúc lựa chọn: switch
Hàm (I)
Các hàm không kiểu. Cách sử dụng void
Hàm (II)
Giá trị mặc định của tham số
Quá tải các hàm
Các hàm inline
Khai báo mẫu cho hàm
Mảng
Khởi tạo một mảng
Truy xuất đến các phần tử của mảng
Mảng nhiều chiều
Dùng mảng làm tham số
Xâu kí tự
Khởi tạo các xâu kí tự
Gán giá trị cho xâu kí tự
Chuyển đổi xâu kí tự sang các kiểu khác
Các hàm để thao tác trên chuỗi
Con trỏ
Toán tử lấy địa chỉ (&)
Toán tử tham chiếu (*)
Khai báo biến kiểu con trỏ
Con trỏ và mảng
Khởi tạo con trỏ
Các phép tính số học với pointer
Con trỏ trỏ tới con trỏ
Con trỏ không kiểu
Con trỏ hàm
Bộ nhớ động
Các cấu trúc dữ liệu
Con trỏ trỏ đến cấu trúc
Các cấu trúc lồng nhau
Các kiểu dữ liệu tự định nghĩa
Tự định nghĩa các kiểu dữ liệu (typedef)
Union
Các unions vô danh
Kiểu liệt kê (enum)
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GIAO_TRINH_CPP

GIAO_TRINH_CPP

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by tuyetyeuthuong89

More info:

Published by: tuyetyeuthuong89 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 57 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 61 to 69 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->