Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thanh Kinh Nhap Mon(Gian Luot)

Thanh Kinh Nhap Mon(Gian Luot)

Ratings:
(0)
|Views: 200|Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

THÁNH KINH NHẬP MÔN ( GIẢN LƯỢT)
Bài 1: SỰ MẶC KHẢI

I. ĐẠI CƯƠNG
1. Mặc khải kỳ diệu: Sáng Thế Ký ghi lại cách thức Đức Chúa Trời tạo dựng
loài người theo hình ảnh Ngài, để con người liên hệ và tương giao với Ngài.
Ngài mặc khải về bản chất, ý chỉ của Ngài qua sự chăm sóc, chuyện trò,
truyền dạy A-đam.
2. Mặc khải chương trình cứu rỗi: A-đam Ê-va phạm tội chủ tâm bất tuân
lệnh Chúa, đáng phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời nhân từ vô biên đã tìm A-
đam mặc khải chương trình cứu vớt của Ngài.

II. MẶC KHẢI TỔNG QUÁT (General Revelation)
1. Mặc khải tổng quát: Chúng ta có thể học biết về Đức Chúa Trời qua:
a. Sự sáng tạo: Cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời Toàn năng.
b. Sự tế vi (intricacy) của thế giới: Cho chúng ta biết sự khôn ngoan vô cùng
của Ngài.
c. Lương tâm: Làm chứng về sự thánh khiết và nhân lành của Ngài.
2. Sự mặc khải tổng quát nầy thường bị phủ nhận: Người ta bảo rằng những
cái tế vi trong thiên nhiên là do may rủi, và “ lụât đạo đức “ gọi là lương tâm
thì do xã hội, giáo dục,.. mà có. Nhưng trong thực tế:
a. Chúng ta có thể nhìn biết được Đức Chúa Trời qua thiên nhiên, và qua
lương tâm. b. Đại đa số loài người đều luôn luôn tin vào một thần nào đó. c.
Bất cứ nền văn hóa nào cũng có những luật đạo đức.

II. MẶC KHẢI ĐẶC BIỆT (special revelation)
1. Mặc khải đặc biệt: Đức Chúa Trời nói với A-đam, Ê-va, con rắn, Ca-in,
Nô-ê, và nhiều người khác. Đó là mặc khải đặc biệt.
2. Mặc khải bằng miệng: Lúc ban sơ Thượng Đế đối thọai với loài người
bằng miệng (oral special revelation). Mãi đến gần năm 3000 T. C thì văn tự
(chữ viết) mới khởi xuất ở vùng Mêsôpôtami và Aicập.
. Hê-nóc“đồng đi với Đức Chúa Trời”: Những chữ nầy có lẽ có nghĩa là thói
quen sống với Chúa hơn là bước đi bách bộ chung với Ngài. Nô-ê nhận được
sự mặc khải cặn kẽ của Chúa, và đã truyền đạt lời Chúa cho thế hệ của ông.
Ápraham đã nhận nhiều chỉ thị và lời hứa của Chúa, sống như một vương tử,
một người thờ phượng Thượng Đế chân thật.

Bài 2: SỰ LINH CẢM
I. ĐẠI CƯƠNG
1. Môise: Môise là vị tiên tri viết sách đầu tiên. Chúa phán với Môise mặt

đối mặt (Dan Ds 12:8). Ngoài ra Ngài còn truyền lệnh cho Môise viết ra
những lời Ngài dạy (XuXh 24:4-8). Phần lớn Ngũ Kinh đều bị chế ngự bởi
câu: “Đức Chúa Trời phán cùng Môise”.
2. Tiên tri Cựu Uớc: Các tiên tri được xem như những bộ phận của mặc
khải, những người phát ngôn của Chúa cho dân chúng (7:1-2), sau khi tiếp
nhận sự mặc khải của Ngài (Dan Ds 12:2-8). Khi Chúa phán truyền qua các
tiên tri thì những lời họ nói ra chính là lời của Đức Chúa Trời, dù lời đó có
được ghi chép lại hay không (Gie Gr 26:20-21).
3. Định nghĩa linh cảm: Linh cảm là “hành động của Đức Thánh Linh trên
những cá nhân được chọn để cảm động họ nói hay viết theo lối riêng của họ
Lời của Đức Chúa Trời một cách chính xác không sai lầm về sự kiện, giáo
lý, hay về sự phê phán”.

II. LINH CẢM TỪNG LỜI ( Verbal Inspiration )
1. Mô tả: Quan điểm này cho rằng từng lời trong Kinh Thánh đúng là lời của
Đức Chúa Trời, được linh cảm bởi Thánh Linh.
2. Quan niệm bảo thủ: Hầu hết những người bảo thủ (conservatives) ngày
nay không tin rằng Đức Chúa Trời đọc từng lời Ngài cho các văn sĩ chép.
Ngài sử dụng các tiên tri, điều khiển họ nhưng không can thiệp vào bút pháp
(style) và nhân cách (personality) của họ. Công Đồng Công Giáo ở Trent
năm 1545 nói rằng Kinh Thánh là “Spiritu Sancto Dictante”. “Dictante” ở
đây là “nói” hay “phán truyền”.

III. VÔ NGỘ VÀ KHÔNG SAI LẠC ( Infallible and Inerrant )
1. Vô ngộ: Theo truyền-thống thì người ta gọi Kinh-thánh là “vô-ngộ”
(Infallible), không thể nào có sai lầm. Về sau giới tín-hữu bảo thủ thêm rằng
Kinh Thánh là “qui-luật vô ngộ của đức-tin và đời sống”.
2. Không sai lạc: Phong-trào tự-do (liberalism) cho rằng Kinh Thánh vô ngộ
chỉ trong lãnh-vực đức-tin và đạo-đức thôi và rằng Kinh Thánh có những
sai-lạc về khoa-học và lịch-sử. Để chống lại quan-điểm hạ thấp Kinh Thánh
này, giới bảo-thủ phải sử-dụng thêm tĩnh-từ “không sai lạc” (Inerrant) nghĩa
là Kinh Thánh không có gì sai lạc về mọi mặt.

Bài 3: SỰ VÔ NGỘ CỦA KINH THÁNH

I. ĐẠI CƯƠNG
1. Kinh Thánh vô ngộ: Kinh Thánh được linh-cảm từng lời, vô ngộ, và
không sai-lạc trong bản văn nguyên thủy. Hiệp Hội Thần Học Tin Lành đưa
ra một định-nghĩa sau: “Chỉ một mình Kinh Thánh, và toàn thể Kinh Thánh
là lời thành văn của Đức Chúa Trời, và do đó nguyên bản Kinh Thánh (bản
viết đầu tiên) không sai lạc.

2. Giải thích: Nhiều người bảo Kinh Thánh có mâu-thuẫn, vì trong Kinh
Thánh có yếu-tố con người nên không thể nào là không có sai lầm.

II. BÊNH VỰC TÍNH VÔ NGỘ CỦA KINH THÁNH
1. Không chạy theo con người: Không nên vội rời bỏ giáo lý đặt nền tảng
trên lời dạy của Chúa Jesus và các sứ đồ, để vừa lòng giả thuyết “con người
tân tiến” dù họ có nghe hay không (EsIs 6:9, Gie Gr 20:9).
2. Nghĩa đen nghĩa bóng: Không ai hiểu Kinh Thánh hoàn toàn theo nghĩa
đen. Kinh Thánh đầy dẫy hình ảnh biểu tượng, ẩn dụ, ngụ ngôn, thi ca. C. S
Lewis trong Miracles đã viết: Mọi ngôn ngữ nói về những gì mà giác quan
không nhận biết được thì đều là ngôn ngữ biểu tượng.
. Ngoài ra Kinh Thánh còn sử dụng văn chương bình dân như nhiều thơ văn
cũng đã mô tả mặt trời, mặt trăng, núi đồi… tương tự như thế. Thí dụ:“Tận
cùng trái đất” không có nghĩa là đi quá mức đó thì rớt ra ngoài trái đất. “Bốn
góc đất” có nghĩa là bao la mọi hướng (Exe Ed 7:2).
3. Sáng tạo phải hiểu theo nghĩa đen: Nếu không người ta không thể giải
thích thỏa đáng sự sống tế vi, kỳ diệu của con người thông minh, có ý thức,
có đạo đức, có mục đích bằng sự kiện do may rủi mà có.
4. Khó hiểu nhưng không mâu thuẩn: Rõ ràng là Kinh Thánh có những phần
khó hiểu. Điều này là đương nhiên vì bất cứ tài liệu nào viết từ thời xưa, từ
một nền văn hóa khác thì không thể nào không có những điều khó hiểu đối
với chúng ta. Những khám phá mới về ngôn ngữ và tập tục thời xưa đã giúp
giải quyết nhiều nan đề trong Kinh Thánh...

.Những tín hữu bảo thủ (conservative believers) không nhìn nhận là trong Kinh Thánh có những mâu thuẩn thật sự. Giống như các giáo phụ (church fathers) thời Hội Thánh đầu tiên, họ tin rằng những mâu thuẩn đó là do sự thiếu hiểu biết họăc do lỗi sao chép mà thôi.

Bài 4: GIẢI NGHĨA KINH THÁNH

I. ÍCH LỢI CỦA CUỘC CẢI CHÁNH
1. Trở về với Kinh Thánh: Cuộc cải chánh là một phong trào vĩ đại “trở về
với Kinh Thánh”. Kinh Thánh có thẩm quyền tối hậu.
2. Trao Kinh Thánh vào tay tín hữu: Phong trào nhấn mạnh đến việc trao
Kinh Thánh vào tay tín hữu. Trước đó Wycliffe đã có lập trường này, nhưng
Luther, Tyndale, và những người khác đã thực hiện việc dịch Kinh Thánh ra
nhiều thứ tiếng cho tín hữu đọc.

II. GIẢI NGHĨA KINH THÁNH
1. Cuốn sách đơn giản: Quan điểm của họ là Kinh Thánh là một cuốn sách
đơn giản mọi người bình dân đều có thể đọc và hiểu được. Tuy nhiên, điều

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->