Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rekod berterusan untuk mengesan perkembangan kanak-kanak

rekod berterusan untuk mengesan perkembangan kanak-kanak

Ratings:
(0)
|Views: 17,910|Likes:
Published by Nor Haiza
rekod perkembangan untuk mengesan perkembangan kanak-kanak.
rekod perkembangan untuk mengesan perkembangan kanak-kanak.

More info:

Published by: Nor Haiza on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2015

pdf

text

original

 
1
REKOD BERTERUSANUNTUK MENGESAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 
 Abstrak 
 Dalam pendidikan prasekolah, penilaian dan merekod perkembangan kanak-kanak amat ditekankan bagi mengesan dan mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam perkembangan mereka. Oleh itu, merekod  perkembangan murid dalam kelas amatlah penting. Merekod ialah aktivitimencatat maklumat secara bersistem berkaitan perkembangan, kebolehan,kemajuan dan pencapaian murid.Maklumat dalam rekod perlu dikemaskiniuntuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid.Terdapat pelbagai kaedah merekod perkembangan murid salah satunya adalahmenggunakan rekod berterusan. Namun apa yang penting adalah menyimpanrekod tersebut sebagai maklumat untuk sesi konferen antara guru dan ibu bapauntuk melihat kemajuan yang dicapai oleh murid.
 
2
 
1.0
Pengenalan
Rekod berterusan menggunakan teknik atau kaedah yang sama dengan rekodanekdot. Ia adalah fakta yang tepat dan ditulis berdasarkan tingkah laku kanak-kanak dalam jangka masa yang ditetapkan. Rekod berterusan ditulis semasa peristiwa itu berlaku. Apa sahaja tingkah laku yang berlaku dalam jangka masa itu direkodkan.Berbeza dengan rekod anekdot yang hanya dicatat apabila tingkah laku yang signifikandapat dilihat pada kanak-kanak. Penggunaan rekod berterusan memperlihatkan suasanasebenar perlakuan kanak-kanak dalam jangka masa yang ditetapkan.Rekod berterusan ialah catatan yang dibuat ke atas individu ataupun kumpulankanak-kanak semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan apa yangdiperkatakan oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Pemerhatianyang terperinci biasanya dijalankan dalam tempoh lima hingga 10 minit. Rekod berterusan membantu merekodkan berkenaan kemahiran, penggunaan bahan khasnya bahan pembelajaran serta interaksi kanak-kanak sama ada dengan rakan, bahan ataupun persekitaran. Ia adalah alat penaksiran yang tepat dan jelas.
2
.0
Pentaksiran Dan Rekod Penilaian
Pentaksiran merupakan satu proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Pentaksiran perlulah dilaksanakan secara tidak formal selaras denganSeksyen 19 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Secara keseluruhannya, pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh danmempertingkatkan perkembangan mereka. Hasil pentaksiran membolehkan gurumengambil tindakan tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu gurumengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor.Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru seperti berikut :i.
 
M
engesan perkembangan murid secara menyeluruh.
 
3
 
ii.
 
M
engenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh.iii.
 
M
engenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajarandari masa ke semasa.iv.
 
M
erancang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhanmurid.v.
 
M
engesan keberkesanan pengajaran, mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.vi.
 
M
enjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.
2
.1
Proses Pelaksanaan Pentaksiran
2
.1.1
M
erancang sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan, guruhendaklah merancang perkara-perkara berikut :i.
 
M
engenal pasti murid yang hendak dinilai.ii.
 
M
enentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai.iii.
 
M
enentukan instrumen yang hendak digunakan.iv.
 
M
enentukan aspek yang hendak diperhatikan.v.
 
M
enentukan tempoh masa pemerhatian.vi.
 
M
enentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran.
2
.1.
2
 
M
embina instrumen yang mana instrumen yang dibina perlumempunyai ciri-ciri berikut:i.
 
Tujuan yang jelas.ii.
 
M
enepati apa yang hendak dinilai.iii.
 
Item boleh diukur.iv.
 
Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja.

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
Koriya Eya liked this
Diana Murad liked this
Ain Nadiah liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pavitrra Subbramaniyam liked this
Lee San liked this
Rakiah Hassan liked this
12201019 liked this
12201019 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->