Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvant spre folos nr. 243, 19-25.IX.2010

Cuvant spre folos nr. 243, 19-25.IX.2010

Ratings: (0)|Views: 49|Likes:
Published by sfantulgheorghe
Parohia Sfantul Gheorghe vechi
Parohia Sfantul Gheorghe vechi

More info:

Published by: sfantulgheorghe on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2010

pdf

text

original

 
Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
cuvânt spre folos
Sãptãmâna 19-25.IX.2010Al 243-lea cuvânt
" |nvierea lui Hristos v`z#nd, s` ne \nchin`m Sf#ntului Domnului Iisus,Unuia Celui f`r` de p`cat. Crucii Tale ne \nchin`m, Hristoase, [i Sf#nt`\nvierea Ta o l`ud`m [i o m`rim; c` Tu e[ti Dumnezeul nostru, afar` deTine pe altul nu [tim, numele T`u numim. Veni]i to]i credincio[ii, s` ne\nchin`m Sfintei \nvierii lui Hristos, c` iat` a venit, prin Cruce, bucurie latoat` lumea; totdeauna binecuv#nt#nd pe Domnul, l`ud`m \nvierea Lui,c` r`stignire r`bd#nd pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. "
drumul Crucii
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
4
4
3
 
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
s
p
p
a
a
g
 
g
i
i
n
n
a
 
a
 
2
2
 
 
34. {i chem#nd la Sine mul]imea, \mpreun` cu ucenicii S`i, le-a zis:Oricine voie[te s` vin` dup` Mine s` selepede de sine, s`-[i ia crucea [i s`-Miurmeze Mie.35. C`ci cine va voi s`-[i scape sufletul \l va pierde, iar cine va pierde sufletulS`u pentru Mine [i pentru Evanghelie,acela \l va sc`pa.36. C`ci ce-i folose[te omului s` c#[tigelumea \ntreag`, dac`-[i pierde sufletul?37. Sau ce ar putea s` dea omul, \nschimb, pentru sufletul s`u?38. C`ci de cel ce se va ru[ina de Mine[i de cuvintele Mele, \n neamul acestadesfr#nat [i p`c`tos, [i Fiul Omului Se va ru[ina de el, c#nd va veni \ntru slavaTat`lui s`u cu sfin]ii \ngeri.1. {i le zicea lor: Adev`rat gr`iesc vou`c` sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, p#n` ce nu vor vedea \mp`r`]ia lui Dumnezeu, venind \ntru putere.
Duminica dupã înãlþarea Sfintei Crucipericopa sfintei evangheliidupã sfântul apostol ºi evanghelist marcu (viii, 34-38; ix, 1)
(
Luarea Crucii [i urmarea lui Hristos
)
pericopa apostolului
din erpistola cãtre galateni a sfântului apostol pavel (ii, 16-20)
16. {tiind \ns` c` omul nu se \ndrepteaz`din faptele Legii, ci prin credin]a \nHristos Iisus, am crezut [i noi \n HristosIisus, ca s` ne \ndrept` din credin]a \nHristos, iar nu din faptele Legii, c`ci dinfaptele Legii, nimeni nu se va \ndrepta.17. Dac` \ns`, c`ut#nd s` ne \ndrept`m \nHristos, ne-am aflat [i noi \n[ine p`c`to[i,este, oare, Hristos slujitor al p`catului?Nicidecum!18. C`ci dac` zidesc iar`[i ceea ce amd`r#mat, m` ar`t pe mine \nsumi c`lc`tor(de porunc`).19. C`ci, eu, prin Lege, am murit fa]` deLege, ca s` tr`iesc lui Dumnezeu.20. M-am r`stignit \mpreun` cu Hristos; [inu eu mai tr`iesc, ci Hristos tr`ie[te \nmine. {i via]a de acum, \n trup, o tr`iesc \ncredin]a \n Fiul lui Dumnezeu, Care m-aiubit [i S-a dat pe Sine \nsu[i pentru mine.
 
p
p
a
a
g
g
i
i
n
 
n
a
 
a
 
3
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
 
s
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
4
 
4
3
3
 
Sabin Vod`: P`rinte, este ascultareao porunc` dumnezeiasc`? Ce a \nsemnatpentru primii oameni, Adam si Eva?P`rintele Teofil: Ascultarea este o virtute care are \n vedere porunc` luiDumnezeu. Ascultarea urmeaz` totdeau-na dup` porunc`, urmeaz` totdeaunadup` o \ndrumare, deci ascultarea edeterminat` de ceea ce vrea Dumnezeuc#nd e vorba de raportarea sufletuluiomului la Dumnezeu. Atunci e vorba si deo porunc`, de un \ndemn, de un sfat, de o \ndrumare pe care o d` Dumnezeu, iarascultarea e conformarea cu ceea ce vreaDumnezeu. Deci ascultarea urmeaz` tot-deauna dup` o porunc`, totdeauna dup` \ndemn, totdeauna dup` sfat si \n cazul \ncare nu se tine seama de acestea, atuncicel care nu tine seama de acestea nu este \n ascultare ci \n neascultare, \n neluareaminte fat` de ceea ce i se cere.S.V.: V` \ntrebam ce a \nsemnatpentru primii oameni, Adam si Eva?P`rintele Teofil: Se consider` c`p`catul pe care l-au f`cut protop`rintiineamului omenesc este neascultarea. Adic` indiferent ce anume nu au ascultat,p`catul \n sine este neconformarea cuceea ce Dumnezeu le-a cerut primiloroameni.S.V.: Care era porunca expres`?P`rintele Teofil: Porunca era s` num`n#nce dintr-un anumit pom dingr`dina raiului. Ori ei n-au tinut seama deaceasta si astfel s-au f`cut neascult`torifat` de ceea ce le-a cerut Dumnezeu; si \nfelul acesta s-au ab`tut de la bine la r`u,au intrat \n neascultare c#nd de fapt eraudatori cu ascultarea.S.V.: Care sunt consecintele teolog-
ZICALENDARINTERVALORARPROGRAM LITURGICPreoÞi slujitoriÎn ordinea slujirii
Duminic`
Sf. Mucenici:Trofim, Savatie [i Dorimedont
08.00-12.00
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie
Pr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Ionel Durlea
Luni
Sf. Mare Mucenic Eustatie [i so]ia sa Teopisticu cei doi fii: Agapie [i Teopist
18.00-19.00
- Paraclisul Sf. M. M. Gheorghe
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Mar]i
Sf. Apostol Codrat; Sf. Prooroc Iona;Odovania Praznicului |n`l]`rii Sfintei Cruci
Miercuri
†) Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la M`n`stireaBrazi; Sf. Sfin]it Mc. Foca, Episcopul de laSinopi; Sf. Mucenic Isaac; Sf. Martin
18.00-20.30
- Acatistul Sf. M. M. Gheorghe- Sf#ntul Maslu- Or` de lectur` a Sf. Scripturi
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
 Joi
†) Z`mislirea Sf. Prooroc Ioan Botez`torul;Cuvioasele Xantipa [i Polixenia
Vineri
† Sf. Mare Muceni]`, \ntocmai cu Apostolii,Tecla; Cuv. Coprie; Sf. Siluan Atonitul
18.00-20.00
- Vecernia [i ParaclisulMaicii Domnului
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
S#mb`t`
Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul;Sf. Serghie de la Radonej
08.00-11.0018.00-20.00
- Sf#nta Liturghie [i Parastaspentru cei adormi]i- Vecernia Mare [i Cuv#nt de \nv`]`tur` la Apostolul zilei
Pr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Ionel Durlea
SÃPTÃMÂNA 19 - 25.iX.2010
despre ascultare
interviu cu P`rintele Teofil P`r`ianrealizat de Sabin Vod`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->