Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvant spre folos nr. 242, 12-18.IX.2010

Cuvant spre folos nr. 242, 12-18.IX.2010

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by sfantulgheorghe
Parohia Sfantul Gheorghe vechi
Parohia Sfantul Gheorghe vechi

More info:

Published by: sfantulgheorghe on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2011

pdf

text

original

 
Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
cuvânt spre folos
Sãptãmâna 12-18.IX.2010Al 242-lea cuvânt
"
Cel ce Te-ai \n`l]at pe Cruce de bun`voie, poporului T`u celuinou, numit cu numele T`u, \ndur`rile Tale daruie[te-i,Hristoase Dumnezeule. Vesele[te cu puterea Ta pe credinciosulnostru popor, d`ruindu-i lui biruin]` asupra potrivnicilor,av#nd ajutorul T`u arm` de pace, nebiruit` biruin]`.
"
Condacul |n`l]`rii Cinstitei [i de via]` F`c`toarei Cruci
înãlþarea Sfintei Cruci
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
4
4
2
2
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
s
p
p
a
a
g
 
g
i
i
n
n
a
 
a
 
2
2
 
 
13. {i nimeni nu s-a suit \n cer, dec#tCel ce S-a cobor#t din cer, Fiul Omului,Care este \n cer.14. {i dup` cum Moise a \n`l]at [arpele \n pustie, a[a trebuie s` se \nal]e FiulOmului,15. Ca tot cel ce crede \n El s` nu piar`,ci s` aib` via]` ve[nic`.16. C`ci Dumnezeu a[a a iubit lumea, \nc#t pe Fiul S`u Cel Unul-N`scut L-adat ca oricine crede \n El s` nu piar`, cis` aib` via]` ve[nic`.17. C`ci n-a trimis Dumnezeu pe FiulS`u \n lume ca s` judece lumea, ci ca s`se m#ntuiasc`, prin El, lumea.
Duminica dinaintea înãlþãrii Sfintei Crucipericopa sfintei evangheliidupã sfântul apostol ºi evanghelist ioan (iii, 13-17)
(
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim
)
pericopa apostolului
din erpistola cãtre galateni a sfântului apostol pavel (vi, 11-18)
11. Vede]i cu ce fel de litere v-am scris eu,cu m#na mea.12. C#]i vor s` plac` \n trup, aceia v` silescs` v` t`ia]i \mprejur, numai ca s` nu fieprigoni]i pentru crucea lui Hristos.13. C`ci nici ei singuri, cei ce se taie \mpre- jur, nu p`zesc Legea, ci voiesc s` v` t`ia]i voi \mprejur, ca s` se laude ei \n trupul vostru.14. Iar mie, s` nu-mi fie a m` l`uda, dec#tnumai \n crucea Domnului nostru IisusHristos, prin care lumea este r`stignit`pentru mine, [i eu pentru lume!15. C` \n Hristos Iisus nici t`ierea \mpre- jur nu este ceva, nici net`ierea \mprejur, cif`ptura cea nou`.16. {i c#]i vor umbla dup` dreptarul aces-ta, - pace [i mil` asupra lor [i asupraIsraelului lui Dumnezeu!17. De acum \nainte, nimeni s` nu-mi maifac` sup`rare, c`ci eu port \n trupul meu,semnele Domnului Iisus.18. Harul Domnului nostru Iisus Hristoss` fie cu duhul vostru, fra]ilor! Amin.
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim
 
p
p
a
a
g
g
i
i
n
 
n
a
 
a
 
3
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
 
s
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
4
 
4
2
2
 
 Atunci se va ar`ta pe cer semnul Fiului Omului
(Matei 24, 30)Iubi]i credincio[i,Unul din marile semne care vor vestia doua venire a Domnului [i M\ntuitoruluinostru Iisus Hristos pentru judecat` va fi [iar`tarea Sfintei [i de via]` f`c`toarei Cruci.Ea se va ar`ta pe norii cerului, adus` de \ngerii lui Dumnezeu cu mare [i negr`it`slav`, a c`rei str`lucire va \ntrece de mii deori lumina soarelui. Aceast` ar`tare a sem-nului Fiului Omului, adic` a Sfintei Cruci, vaaduce mare [i nespus` bucurie tuturor bine-credincio[ilor cre[tini care au cinstit-o [i s-au \nchinat ei, altarul cel sfin]it cu s\ngelelui Hristos. |ns` mare spaim` [i cutremur va aduce peste cei r`i [i necredincio[i caren-au cinstit semnul Fiului Omului, adic`Sf\nta Cruce.Cu o mie de ani \nainte de \ntrupare,Duhul Sf\nt a ar`tat c` Sf\nta Cruce estesemnul de biruin]` al lui Hristos Dumnezeu,pe care \l va da cre[tinilor ca pe o puternic`arm` prin care cre[tinii vor birui penev`zu]ii vr`jma[i. Iat` ce zice psalmistul:Dat-ai celor ce se tem de Tine, Doamne,semn ca s` fug` din fa]a arcului (Psalm 59,4). Preasf\ntul Duh a ar`tat, \n acea vreme,c` prin \nsemnarea Sfintei Cruci cre[tinii vor atrage asupra lor lumina fe]ei luiDumnezeu, dup` cum scrie: |nsemnatu-s-apeste noi lumina fe]ei Tale, Doamne(
Psalm 4, 6
).Sf\nta Evanghelie ne spune c` laplinirea vremii, \nainte de \nfrico[ataJudecat` de apoi, se va ar`ta Sf\nta Cruce venind pe norii cerului, cum citim: Atunci se va ar`ta pe cer semnul Fiului Omului [i vorpl\nge toate neamurile p`m\ntului [i vor
ZICALENDARINTERVALORARPROGRAM LITURGICPreoÞi slujitoriÎn ordinea slujirii
Duminic`
Sf. Mucenici: Autonom, Macedonie [i Teodul;Odovania PrazniculuiNa[terii Maicii Domnului
08.00-12.00
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie
Pr. Ionel DurleaPr. Sorin-Vasile Tanc`u
Luni
|naintepr`znuirea |n`l]`rii Sfintei Cruci; Sf. Sfin]i]iMucenici Corneliu Suta[ul [i Ciprian, EpiscopulCartaginei; † Sf#ntul Cuvios Ioan de la Prislop
18.00-19.00
- Vecernia
Pr. Ionel Durlea
Mar]i
(†) |n`l]area Sfintei Cruci(Post)
08.00-12.00
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie
Pr. Ionel Durlea
Miercuri
†) Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Parto[;Sf. Mare Mucenic Nichita Romanul;Sf. Visarion, Arhiepiscopul Larisei
18.00-20.30
- Acatistul Sf. M. M. Gheorghe- Sf#ntul Maslu- Or` de lectur` a Sf. Scripturi
Pr. Ionel Durlea
 Joi
Sf. Mare Muceni]` Eufimia;Sf. Muceni]e Meletina [i Ludmila
Vineri
Sf. Muceni]` Sofia [i fiicele sale:Pistis, Agapis [i Elpis
18.00-20.00
- Vecernia [i ParaclisulMaicii Domnului
Pr. Ionel Durlea
S#mb`t`
Sf. Eumenie, Episcopul Gortinei;Sf. Mucenici Ariadna [i Castor
07.30-11.0018.00-20.00
- Sf#nta Liturghie [i Parastaspentru cei adormi]i- Vecernia Mare [i Cuv#nt de \nv`]`tur` la Apostolul zilei
Pr. Ionel DurleaPr. Sorin-Vasile Tanc`u
 
SÃPTÃMÂNA 12 - 18.iX.2010
Predicã la Duminica dinaintea înãlþãrii Sfintei Cruci
( Despre semnul Fiului Omului )
P
`rintele Ilie Cleopa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->