Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Solidworks1!Curs 9

Curs Solidworks1!Curs 9

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Georgian Coman
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Realizarea ansamblurilor de piese
Un amsamblu poate fi creat folosind metoda de proiectare “de jos în sus”, atunci când se realizează toate piesele componente ca şi entităţi individuale, fără legături directe între ele, metoda de proiectare “de sus în jos”, atunci când se începe cu proiectarea ansamblului şi piesele componente se realizează în contextul acestuia, sau o metodă de proiectare combinată, când o parte din componen
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Realizarea ansamblurilor de piese
Un amsamblu poate fi creat folosind metoda de proiectare “de jos în sus”, atunci când se realizează toate piesele componente ca şi entităţi individuale, fără legături directe între ele, metoda de proiectare “de sus în jos”, atunci când se începe cu proiectarea ansamblului şi piesele componente se realizează în contextul acestuia, sau o metodă de proiectare combinată, când o parte din componen

More info:

Published by: Georgian Coman on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2012

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 65
Realizarea ansamblurilor de piese
Un amsamblu poate fi creat folosind metoda de proiectare “de jos în sus”, atuncicând se realizeaz
ă
toate piesele componente ca
ş
i entit
ăţ
i individuale, f 
ă
ă
leg
ă
turi directeîntre ele, metoda de proiectare “de sus în jos”, atunci când se începe cu proiectareaansamblului
ş
i piesele componente se realizeaz
ă
în contextul acestuia, sau o metod
ă
de proiectare combinat
ă
, când o parte din componentele ansamblului sunt realizate caelemente separate, iar celelalte sunt proiectate în contextul ansamblului. Elementelecomponente ale unui ansamblu pot fi atât piese individuale, numite pe scurt componente,cât
ş
i alte ansambluri realizate anterior, numite în acest caz subansambluri. Pentru cele maimulte dintre opera
ţ
iile care se efectueaz
ă
în cadrul unui ansamblu, cele dou
ă
tipuri deelemente sunt tratate identic.Un document SolidWorks de tip ansamblu are extensia
.sldasm
, iar în cadrulacestuia elementele componente sunt doar referite. Cu alte cuvinte, atunci când serealizeaz
ă
un ansamblu, în cadrul acestuia se definesc doar rela
ţ
iile între componente, iar orice modificare ce se opereaz
ă
asupra unui component va fi înregistrat
ă
în fi
ş
ierul aceluielement. In acest fel modific
ă
rile se vor reflecta în toate ansamblurile care apeleaz
ă
 elementul modificat.O fereastr 
ă
“ansamblu” tipic
ă
este prezentat
ă
în figura urm
ă
toare:Arborele de definire a ansamblului con
ţ
ine urm
ă
toarele elemente:- numele ansamblului (primul articol din arbore);- planele implicite(
Plane1, Plane2
 
ş
i
Plane3
)
ş
i originea ansamblului (
Origin
);- repertoarele
Lighting
 
ş
i
Annotations
;
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM66
- elementele componente ale ansamblului (piese individuale
ş
i subansambluri);- rela
ţ
iile dintre componentele ansamblului
MateGroup
;- blocurile grafice de construc
ţ
ie realizate în ansamblu ( g
ă
uri
ş
i elemente de tipîndep
ă
rtare de material)
ş
i elementele ob
ţ
inute prin copiere multipl
ă
.In cadrul unui ansamblu, un element poate fi inserat de mai multe ori. Fiecarecomponent
ă
are un sufix
<n>
, iar pentru fiecare instan
ţă
, num
ă
rul
n
este incrementat cu ounitate. In arborele de definire a ansamblului, numele elementelor componente pot fi precedate de simboluri ce indic
ă
starea elementului respectiv (absen
ţ
a prefixului indic
ă
 faptul c
ă
pozi
ţ
ia elementului este complet definit
ă
):-
(-) underdefined
(pozi
ţ
ia elementului în cadrul ansamblului nu este completdefinit
ă
, acesta putându-se mi
ş
ca liber în limita gradelor de libertate neanulate);-
(+) overdefined
(pozi
ţ
ia elementului este supradefinit
ă
);-
(f) fixed
(elementul este fixat într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie. De regul
ă
, în cadrul unuiansamblu, un singur element ar trebui s
ă
posede acest prefix);-
(?) not solved
(pozi
ţ
ia elementului nu poate fi determinat
ă
de c
ă
tre sistem).
Ad
ă
ugarea elementelor componente în cadrul unui ansamblu
Atunci când se insereaz
ă
un element într-un ansamblu, se stabile
ş
te o leg
ă
tur 
ă
întredocumentul de tip ansamblu
ş
i documentul (fi
ş
ierul) elementului inserat. De
ş
i elementulapare în cadrul ansamblului, datele care îl definesc r 
ă
mân în fisierul original. Oricemodificare survenit
ă
în acest fi
ş
ier se va reflecta în ansamblu.
Ø
Pentru inserarea unui element utilizând articolele de meniu;
=
In cadrul unui document de tip ansamblu, din meniul bar 
ă
principal se alegearticolul de meniu
Insert
, apoi subarticolul
Component
 
ş
i op
ţ
iunea
From File
. Inurma acestei ac
ţ
iuni se deschide caseta de dialog
Insert Component
.
=
Se selecteaz
ă
numele fi
ş
ierului ce con
ţ
ine componenta care urmeaz
ă
a fi inserat
ă
 (pies
ă
sau ansamblu);
=
Se activeaz
ă
op
ţ
iunea
Preview
, dac
ă
se dore
ş
te vizualizarea elementului înainte dea fi inserat;
=
Se apas
ă
butonul
Open
din caseta de dialog
Insert Component
;
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 67
=
Se insereaz
ă
elementul în cadrul ansamblului prin efectuarea unui clic în zonagrafic
ă
.
 
Ø
Pentru inserarea unui element utilizând tehnica
“Drag and Drop”
(trage
ş
i las
ă
)atunci când este deschis fi
ş
ierul piesei (subansamblului):
=
Se deschide fi
ş
ierul ansamblului de destina
ţ
ie
ş
i fi
ş
ierul sursei (dac
ă
acesta nu estedeja deschis);
=
Din meniul bar 
ă
principal se selecteaz
ă
articolul de meniu
Window
 
ş
i apoi se alegeop
ţ
iunea
Tile Horizontally
(sau
Tile Vertically
);
=
Din arborele de definire a modelului (fi
ş
ierul surs
ă
), se selecteaz
ă
pictogramaelementului care urmeaz
ă
a fi inserat în ansamblu (primul element din arbore), sedeplaseaz
ă
cursorul mouse-ului în zona grafic
ă
a documentului ansamblu
ş
i seelibereaz
ă
butonul din stânga al mouse-ului. Dac
ă
se insereaz
ă
o pies
ă
individual
ă
 (nu un subansamblu), aceasta poate fi selectat
ă
din zona grafic
ă
a ferestreidocumentului surs
ă
.
Ø
Pentru inserarea unui element utilizând tehnica
“Drag and Drop”
din
WindowsExplorer
:
=
Se deschide fi
ş
ierul ansamblului de destina
ţ
ie;
=
Se deschide
Windows Explorer
-ul;
=
Se selecteaz
ă
pictograma fi
ş
ierului cecon
ţ
ine elementul care urmeaz
ă
a fi inseratîn ansamblu, se deplaseaz
ă
cursorul mouse-ului în zona grafic
ă
a documentuluiansamblu
ş
i se elibereaz
ă
butonul dinstânga al mouse-ului. Dac
ă
piesa are maimulte configura
ţ
ii, se deschide caseta dedialog
Select a configuration
. In acest cazse alege configura
ţ
ia dorit
ă
 
ş
i apoi se apas
ă
  butonul
OK 
.
Pozi
ţ
ionarea aproximativ
ă
a componentelor în cadrul unui ansamblu
Dup
ă
ce elementele componente ale ansamblului au fost inserate, acestea pot fideplasate, rotite sau fixate într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie. Pozi
ţ
ionarea aproximativ
ă
se folose
ş
te pentru a u
ş
ura munca atunci când se stabilesc rela
ţ
iile de asamblare (pozi
ţ
ionarea precis
ă
acomponentelor prin împerecherea acestora). Atâta timp cât pozi
ţ
ia unui element în cadrulunui ansamblu nu este complet definit
ă
(elementul nu are toate cele
ş
ase grade de libertateanulate), acesta poate fi mi
ş
cat în limita gradelor de libertate neanulate, în acest fel putându-se simula func
ţ
ionarea mecanismelor.
Ø
Pentru a fixa un element într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie:
=
Se selecteaz
ă
elementul dorit din arborele de definire aansamblului sau din zona grafic
ă
;
=
Se apas
ă
butonul din dreapta al mouse-ului
ş
i din meniulcursor se alege op
ţ
iunea
Fix
.
Ø
Pentru a reda unui element gradele de libertate anulate prinfixarea sa într-o anumit
ă
pozi
ţ
ie:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
sandu53 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->