Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BIBLIA - Starý Zákon 3

BIBLIA - Starý Zákon 3

Ratings: (0)|Views: 746|Likes:
Published by Madlej1

More info:

Published by: Madlej1 on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONASZ III.
prepísané na disketu podľa vydania
Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metodav Ríme 1995
V tomto stĺpci sú uvedené značky, ktorými sa cez Ctrl+F dostanešna začiatok jednotlivého spisu Starého zákona.
KNIHA JÓB - Job1KNIHA ŽALMOV - Ž1KNIHA PRÍSLOVÍ - Prís1KNIHA KAZATEĽ - Kaz1PIESEŇ PIESNÍ - Pies1KNIHA MÚDROSTI - Múd1KNIHA SIRACHOVCOVA - Sir1
POUČNÉ KNIHY 
KNIHA JÓB
Predhovor o Jóbovi 1,1 - 2,10A. Jóbov blahobyt 1,1-3
 Job1
I.
 
1
V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý astatočný, bál sa Pána a chránil sa zlého.
2
(Narodilo sa mu sedem synov atri dcéry.)
3
V jeho stádach bolo sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťstozáprahov rožného statku a päťsto oslíc. Aj čeľade mal veľmi mnoho. Bol tomuž, ktorý vynikal nad všetkých synov Východu.
B. Jóbova bohabojnosť 1,4-5
4
Jeho synovia často robili hostiny, každý v určitý deň vo svojomdome, a pozývali aj svoje tri sestry, aby s nimi jedli a pili.
5
No len čouplynuli dni hodov, Jób si ich dal zavolať a obradne ich očisťoval. Vstalvčasráno a podľa ich celkového počtu prinášal zápalné obety. Lebo Jóbhovorieval: „Možno, že moji synovia zhrešili. Možno, že vo svojom srdciurazili Boha.“ A tak to Jób robil neprestajne.
C. Satan po prvý raz pred Bohom 1,6-12
 
6
Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimiprišiel aj satan.
7
Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satanodpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“
8
Pán povedal satanovi:„A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muždokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“
9
Satan odpovedalPánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?!
10
A neurobil si ty sám akobyohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?!Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj.
11
Ale vztiahniruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“
12
Tu Pánpovedal satanovi: „Hľa, etko, čo , je v tvojich ruch, iba jehosamého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.
D. Boh skúša Jóba pohromami 1,13-19
13
Tak v ktorýsi deň jeho synovia a dcéry jedli a pili víno v domesvojho prvorodeného brata.
14
Tu prišiel k Jóbovi posol a zvestoval: „Kýmzáprahmi orali a oslice sa pásli vedľa, vpadli Sabejci, ulúpili ich a paholkovpobili ostrím meča.
15
Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“
16
Onešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval: „Pánov oheň padol z neba,spálil ovce i valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti tooznámil.“
17
Aj on ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval: „Chaldejcisa prihrnuli v troch tlupách, prepadli ťavy, ulúpili ich a pastierov pobiliostrím meča. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“
18
Ani on ešte nedopovedal a už prichádzal iný a zvestoval: „Tvojisynovia a dcéry jedli a pili víno v dome svojho najstaršieho brata.
19
A hľaod púšte sa strhla veľká víchrica, oprela sa o štyri uhly domu, takže sazrútil na deti a zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“
E. Boh dal - Boh vzal 1,20-22
20
Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňalsa
21
a povedal:„Nahý som vyšiel z lona svojej matkya nahý sa ta vrátim.Pán dal, Pán vzal,nech je Pánovo meno zvelebené!“
22
V tomto etkom b nezhrešil a nevyriekol proti Bohu ničneprístojné.
F. Satan druhý raz pred Bohom 2,1-6
 Job2
II.
 
1
Tu v ktorýsi deň zasa prišli Boží synovia a postavili sa predPána. S nimi prišiel aj satan a postavil sa pred Pána.
2
A Pán povedalsatanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal Pánovi: „Chodil somkrížom-krážom po zemi.“
3
Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho
 
služobníka Jóba, že mu niet rovného na zemi? Je to muž dokonalý astat, bosa Boha a chni sa zlého. Podnes si zachoval svojudokonalosť, a ty si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny trápil!“
4
Satan odpovedal Pánovi: „Kožu za kožu! Všetko, čo človek má, dá za svojživot!
5
Ale vztiahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo, či ti nebude kliať doočí!“
6
Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, je v tvojich rukách, len jeho životušetri!“
G. Boh skúša Jóba chorobou 2,7-10
7
Satan sa vzdialil spred Pánovej tváre a ranil Jóba ukrutným vredomod päty nôh až po temeno hlavy.
8
Takže Jób si vzal črepinu, aby sa malčím oškrabovať, a utiahol sa na smetisko.
9
Jeho žena mu povedala: „Ešte sa držíš svojej dokonalosti?! PrekľajPána a zhyň!“
10
On jej však povedal:„Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria.Azda máme len dobré brať od Pána,a zlé prijať by sme nemali?“V tomto všetkom Jób nezhrešil svojimi ústami.
Časť prvá
 Jóbove rozhovory s troma priateľmi 2,11 - 31,40A. Návšteva troch priateľov
11
Keď traja bovi priatelia počuli o etkom nešťasktoré hopostihlo, prišli každý zo svojho kraja: Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu aSofar z Naamatu. Uzhovorili sa, že mu pôjdu prejaviť sústrasť a potešiť ho.
12
Už zďaleka ho videli, ale nepoznali ho. I zaplakali hlasno, roztrhli si odeva zvysoka si trúsili prach na hlavy.
13
Sadli si k nemu na zem, ale sedemdní a sedem nocí mu nik nepovedal ani slova, lebo videli, že jeho bolesť jenesmierna.
B. Jóbov prvý monológ 3,1-26
 Job3
III.
 
1
Potom Jób otvoril ústa a preklínal svoj deň:
2
Takto bedákal:
Preklína deň svojho narodenia
3
Bár by zhynul deň, v ktorom som sa narodil,aj noc, keď povedali: „Chlapca počala!“
4
Bár by sa ten deň zaraz v temravy obrátila Pán naň z nebies nepohliadol viaca svetlo slnca mu už nesvitlo!
5
Bár by ho zmohli tône smrti, temnotya čierny oblak (bár) by ho prikvačil

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->