Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuviosul Paisie Aghioritul - Despre 666 Si Antihrist

Cuviosul Paisie Aghioritul - Despre 666 Si Antihrist

Ratings: (0)|Views: 9,441|Likes:
Published by Pustnicul Digital
Pecetluirea va fi încrustare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele, iar după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor.
Pecetluirea va fi încrustare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele, iar după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor.

More info:

Published by: Pustnicul Digital on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

 
Cuviosul Paisie Aghioritul
 
Cuvinte Duhovnice
ș
ti
 
Trezire Duhovnicească
 
1
/
9
 
S
EMNELE VREMURILOR
1
 
 A
NTIHRIST
 
1.
 
ărinte, spuneţi 
-ne ceva despre Antihrist.
 
Să spunem mai bine despre Hristos... Pe cât putem, să fim lângă Hristos. Dacă suntem cu
Hristos, ne vom teme de
Antihrist? Oare nu există duh antihristic acum? Răul este cel care faceduhul antihristic. Şi dacă se va naşte şi un monstru antihrist şi va face unele neghiobii, va filuat în râs la sfârşit. Se vor petrece multe evenimente. Poate veţi apuca să trăiţi şi
voi multe
din semnele scrise în Apocalipsă
. Încet-
 încet, destule încep să iasă la iveală. Strig şi eu,netrebnicul, de atâţia ani
.
Situaţia este înfricoşătoare, ciudată,
nerozia a întrecut limitele.
 A
venit lepădarea şi rămâne ca acum să vină
 
 fiul pierzăr 
ii 
2
 .
Totul va deveni un spital de nebuni. În
harababura ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă orice
-
i spune cugetul. Dumnezeu săajute ca interesele celor mari să fie spre binele nostru! Fe zi ce trece vom auzi lucruri tot mai
noi. Vom vedea
făcându
-
se lucrurile cele mai neaşteptate, mai neraţionale. Numai că
evenimentele se vor derula cu repeziciune.
Ecumenism, piaţă comună, un stat mare, o religie după măsurile lor. Ace
sta este planuldiavolilor. Sio
niştii pregătesc pe cineva să fie Mesia. Pentru ei Mesia este împărat, adică vastăpâni aici pe pământ. Martorii lui Iehova visează şi ei la un împărat pământesc. Sioniştii vor
prezenta unul, iar martorii lui Iehova îl vor primi. Vor spune:
 Acesta este
!
. Se va face mare
zăpăceală
. În mijlocul a
cestei zăpăceli toţi vor cere un Mesia ca să
-
i mântuiască. Şi atunci vor
prezenta pe unul care va spune:
Eu sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu sunt Hristos pe care-l 
aşteaptă creştinii, eu sunt acela pe care
-l 
aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Me
sia evreilor 
. Vaavea cinci
eu
-uri!...
Evanghelistul Ioan, atunci când în prima sa epistolă spune:
 
Copiii mei... că vine antihristul iar acum mulţi antihrişti s
-
au arătat...
3
, nu înţelege că aşteptatul An
tihrist va fi ca prigonitorii
Maximian şi Diocleţian, ci că Antihristul cel aşteptat va fi într
-un fel ca un diavol întrupat, care
se va prezenta poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin ani grei, vom avea încercărimari. Creştinii vor avea mare prigoană. Şi uită
-
te, oamenii nici nu înţeleg
 
că trăim vremuri
apocaliptice,
că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s
-ar întâmpla nimic. De aceeaspune
Scriptura
 
că va căuta să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi
4
. Cei care nu vor avea
intenţie bună, care nu vor fi luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei. Pentru că cel ce nu are
harul dumnezeiesc, nu are nici limpezime duhovni
cească, asemenea diavolului.
 
2.
 
Părinte, sioniştii cred cele despre Antihrist? 
 
1
Toate cele spuse în acest capitol s-au spus, ori s-au scris între anii 1981-1994.
2
II Tes. 2, 5.
3
I In. 2, 18.
4
Mt. 24, 24; Mc. 13, 22.
 
Cuviosul Paisie Aghioritul
 
Cuvinte Duhovnice
ș
ti
 
Trezire Duhovnicească
 
2
/
9
 
Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească scopul, folosesc vrăjitoria şi
satanismul. Sa
tanolatria o văd ca pe o putere care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor săstăpânească lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu
-L pun în socoteala lor. Dar în felul
acesta vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu? Din aceasta Dumneze
u va scoate multe lucruri bune.Cele
lalte teorii satanice au ţinut cel puţin şaptezeci de ani; ale acestora nici şapte ani nu vorţine.
 
3.
 
Părinte, atunci când aud despre Antihrist simt o frică înăuntrul meu.
 
De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavo
lul? Acesta este om. Sfânta Marina l-a
bătut pediavol şi Sfânta Iustina a alungat atâţia. La urma urmei noi n
-
am venit să ne aranjăm în această
lume.
Î
MPĂRATUL PĂMÂNTESC A
L EVREILOR
 
Semnul că se apropie împlinirea proorociilor va fi dărâmarea templului l
ui Omar dinIerusalim. Î
I vor dărâma ca să rezidească Templul lui Solomon, care, precum se spune, a fost 
zidit în locul acela. Î
n cele din urmă sioniştii îl vor aşeza acolo pe Antihrist ca Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc să rezidească Templul l
ui Solomon.
4.
 
Părinte, evreii, deşi citesc 
Vechiul Testament,
cum de nu cred în Hristos? 
u te duci să le
-
o spui asta evreilor? Evreii au avut fanatism de la început. Ei înţeleg, dar egoismul îi orbeşte. Dacă ar fi luat puţin aminte, n
-
ar fi rămas nici un
evreu
5
 .5.
 
Cele pe care le-au citit, cum le-au explicat? 
Cum le-
au explicat şi cum le explică? înţelesurile duhovniceşti le fac materiale. De pildă, ceea
ce spune proorocul Isaia
au înflorit pustiurile Iordanului
6
 ,
 
să vezi cum au explicat 
-
o. Ca să aratecă a înflorit pustiul, au întors înapoi un râu, au făcut diguri, grădini, au sădit banani, lămâi,portocali, au făcut numai livezi, după care spun că “
a înflorit pustiul 
”. Pe toate le explică ast 
fel.Î
n timp ce cuvintele acestea ale Proorocului se referă la renaşterea lumii prin Sfântul Botez,prin baia naşterii din nou.
 
6.
 
 Acum aşteaptă pe împăratul pământesc? 
 
Da, pe Antihrist. Rabinii ştiu că a venit Mesia şi că L
-
au răstignit. Am aflat de la o persoană că,atunci când un evreu trage să moară, merge rabinul şi
-i spune la ureche:
Mesia a venit 
. Vezi, îi
mustră conştiinţa, pentru că se simt vinovaţi, dar nu se
smeresc.
7.
 
 Şi ce câştigă că o spun în vremea aceea? 
 
N
imic. O spun aşa, deoarece îi mustră conştiinţa şi cred că, spunând
-
o, sunt în regulă.
 
8.
 
Ceilalţi nu aud? 
 
Nu, căci i
-
o spun la ureche. Şi unii copii ai evreilor s
-
au răzvrătit împotriva rabinilor. “
Mesia avenit 
, spun ei,
 pe care Mesia îl aşteptaţi
?
. Î
n America un grup de tineri care se ocupăistoriceşte de
 
Sfânta Scriptură
 
scot o revistă în care este scris: “
Mesia a venit. Celui care nu crede
5
 
Necreştinat.
 
6
Is. 35, 2
 
Cuviosul Paisie Aghioritul
 
Cuvinte Duhovnice
ș
ti
 
Trezire Duhovnicească
 
3
/
9
 
că a venit Mesia îi vom trimite în dar revista, până ce va crede. Cel care crede, să trimită ajutor ca s
-o
trimitem şi altora să creadă
.
9.
 
 Aceştia sunt evrei? 
 
Da, evrei.
10.
 
 Au devenit creştini? 
 
Ei, dacă au crezut tot e ceva.
 
11.
 
 Se poate să existe rabini care să fie creştini în ascuns? 
 
Rabini să fie creştini în ascuns? Dacă se face creştin, mai rămâne rabin? Adică să înveţe peevrei că n
-
a venit Mesia şi atunci când trag să moară să le spună că a venit?
 
P
ECETEA
-
 
666
12.
 
Părinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente? 
 
Î
ntârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încămai rabdă, pentru că de se vor întâmp
la acum ne vom pierde amândoi. N
u se spune nicăieri în învăţătura lui Hristos despre un anumit timp
7
. Î
nsă
Scriptura
 
spune că sem
nele vremurilor vor
 înştiinţa despre venirea lor
8
. Să fim întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia
timpul. Atunci vom fi mai siguri.
 
Timpul şi experienţa le vor descoperi celor treji
9
 ,
spune SfântulAndrei al Cezareii.Mi-
a căzut în mână o carte care avea pe copertă un 666 mare. Ei, oameni lipsiţi de mărime desuflet! O fac ca să
-l
prezinte frumos pe 666 şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet 
-încet va
veni şi pecetluirea.
 
13.
 
Părinte, până şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii care au numărul 
666.
Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l
-
au pus de mult timp. Acum şi pe nasturi. Mulţi punpe 666 ca firmă, ca să fie preferate produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la
666. S-
a scris că atunci când va circula reclama cu şarpele ce îşi mănâncă coada, aceasta va însemna că evreii vor stăpâni toată lumea. Acum şi
-
au pus numărul şi pe unele banc
note. 666
a cuprins deja China şi India.
 
14.
 
Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr? 
 
Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul,
-L vorvinde pe Hristos pentru
treizeci de arginti
10
 ,
 
-
L vor adăpa cu otet 
11
, că
-
I vor împărţi hainele
12
.
Cu 2000 de ani în urmă s
-
a scris în Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu numărul 666.
Cine
are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci
7
Mt. 24, 36; Mc. 13, 32; F. Ap. 1,7; 1 Tes. 5, 1.
8
 
Mt. 24, 29 ş. u.; Mc. 13, 24 ş. u.; Lc. 21, 25 ş. u.
 
9
Sfântul Andrei al Cezareii, Explicarea Apocalipsei Sfântului loan Evanghelistul, Cap. 38, PQ 106, 340C.
10
Zaharia 11, 1-13.
11
Ps. 68, 22.
12
Ps. 21, 19.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Patachia Dumitru liked this
mihailnicolas liked this
Dan liked this
svayambhu liked this
George Smith liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->