Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Goţii

Goţii

Ratings: (0)|Views: 551|Likes:
Published by soliantus

More info:

Published by: soliantus on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
Goţii – istoria „oficială”
Istoria oficială consideră goţii ca un popor migrator de neam germanic făcândparte din marea familie indo europeană constituind ramura principală aneamurilor germanice răsăritene. În secolele III-IV ei au jucat un rol activ înregiunile de la Dunărea de Jos şi în regiunea nord ponticăCând vine vorba despre patria de origine a acestor goţi , unii cercetători susţinoriginea scandinavă a acestora de unde, la începutul erei creştine, ar fi migratspre zona de vărsare a Vistulei, pe malul Mării Baltice. Ciudat este însă căistoricii nu se pot pune de acord şi prin urmare apare o altă „ tabără” care susţineoriginea continentală a goţilor plasându-le patria de origine în regiunea Mozavieia cărei reşedinţă a fost până în secolele XIV-XV Varşovia. Din patria de origine,care după cum vedem, nu se ştie exact unde trebuie plasată, undeva în a doua jumtate a secolului II, goţii pornesc spre regiunile din sudul şi sud vestul Balticii. Între a doua jumatate a secolului II şi începutul secolului III goţii ar fi staţionat ovreme destul de îndelungată în Dacia. În perioada următoare ei se afirmă pe planpolitic organizând incursiuni de pradă asupra nordului pontic sau asupra SciţieiMinor / Dobrogea.Treptat marele neam got s-a împărţit în două grupe mari: ostrogoţii şi vizigoţii.Vizigoţii au ocupat Dacia după retragerea romană. În confruntarea cu hunii aufost înfrânţi şi sub conducerea lui Atanaric ei vor trece în Peninsula Balcanică,impunând primirea lor în Imperiul Roman ca federaţi, apoi vor ajunge în Italia şivor staţiona mai apoi în Spania unde vor forma un puternic regat: regatul vizigot.Ostrogoţii, au fost supuşi la rândul lor de huni dar au intrat în uniunea de triburiaflată sub conducerea lui Attila iar în secolul IV vor trece în Italia unde vor formasub conducerea lui Theodoric un regat cu capitala la Ravenna.
Inadvertenţe istorice – geţii şi goţii acelaşi neam!
Trecând peste ceea ce spune istoria oficială vom fi surprinşi probabil să aflăm cădacii şi goţii sunt percepuţi ca acelaşi neam de către istoriografia epocii cu toatecă istoricii moderni sunt aproape unanim de acod că este vorba de o confuzie între etnonimele dac şi got pornită chiar de la istoricul goţilor Iordanes, născut înMoesia şi ajuns în cele din urmă episcop de Ravenna. Ca şi cum Iordanes,săracu, ar fi fost un prunc de ţâţă care nu ştia pe ce lume se află şi cărui neamaparţine. Acest Iordanes, parcă în ciuda istoricilor, se încăpăţânează săconfunde Dacia cu Goţia pomenind între oamenii de seama pe care i-a avutGoţia pe Decebal , pe Deceneu. Aceştia erau, după ştiinţa mea, daci nu goţi!„Confuzia” lui Iordanes merge până acolo încât renunţă la „patria natală” a goţilor din Scandinavia sau Mozavia şi spune:
această
Gotia, pe care
strămoşii noştri 
au numit-o Dacia”!
„Aceasta Gotia” era în nordul Dunării.
 
Savanţii istorici moderni ar trebui să privească puţin altfel problema, adică dintr-un unghi diferit: „ confuzia” dintre daci şi goţi se datoreşte ignoranţei lui Iordanes( aci trebuie ţinut seama şi că respectivul Iordanes făcea parte din clasa cultă)sau faptului că, în epocă, prin got şi get, se înţelegea acelaşi lucru care nu maitrebuia demonstrat ci era subânţeles ?Dacă doar Iordanes ar fi mâncat ciuperci bolânde să nu mai ştie cărui neamaparţine şi să facă confuzia amintită, ar fi cum ar fi, poate am putea ajunge lapărerea că într-adevăr e o confuzie, numai că acestă „ confuzie” exista şi înaintede Iordanes. Bunăoară Strabon o fi mâncat şi el ciuperci bolânde? Asta pentrucă el ne spune clar şi concis:”
Goţii, o ramură din marele trunchi al tracilor,locuind un spaţiu întins
… reprezentau o mare forţă politică şi militară, ce a fost temută în permanenţă de Imperiul Roman”.
Ori în vremea lui Strabon singuraputere militară şi politică capabilă să facă faţă Romei şi să se amestece întreburile Imperiului Roman a fost Dacia condusă de Burebista! Aceeaşi„confuzie” este alimentată de Philostorgius care în „I
storia
 
Eclesiastica
” atuncicând vorbeşte desre Ulfila îl numeşte „
unul dintre sciţii de dincolo de Istru 
( pecare cei vechi îi numeau daci iar cei noi îi numesc goţi)”.
Un alt „ confuz” alepocii în care se zice că respectivii goţi au stăpânit Dacia ( secIV-V) este PaulusOrosius care în
Historia adversus paganos
vorbind despre cursul Dunării, numităde el Hister, spune că la „
răsărit se găseşte Alania,
la mijloc e Dacia unde esteşi Goţia” 
Dacă până acum am vorbit de confuzii, Procopius din Ceazareea, chiar a mâncatceapa ciorii ( s-o scrântit, adica) pentru că el spune despre goţi, alani şi gepizi că
unii îi consideră neamuri getice
. Toţi aceştia se deosebesc între ei prin nume… dar încolo sunt în toate la fel. Căci toţi sunt albi la trup şi cu părul blond, înalţi la statură şi frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. Toţi sunt de credinţa lui  Arius ( creştini arieni. n.n) şi au o singură limbă numită gotica. Eu cred că laobârşie se trag cu toţii dintr-un singur neam şi s-au deosebit după numeleconducătorilor lor.
 Acest neam locuia în vechime dincolo de fluviul Istros.”,
iar acest neam care locuia la nord de Istru (dincolo) erau de când lumeageţii sau dacii!Spuneam ceva mai devreme că vizigoţii au întemeiat un mare regat în Spania iar Isidor din Sevilla, precursorul istoriografiei spaniole, pică şi el în „confuzie”concluzionând că dacii sunt strămoşii spaniolilor. Aceeaşi tradiţie se păstrează înSpania secolului XIII când Rodrigo Jimenez, episcop de Rada, menţionează îngenealogia poporului spaniol nume surprinzătoare precum
Don Diceneo
,
DonZamolxen
,
Don Buruista.
Ciudat , nu? Ce interes aveau spaniolii să se făleascăcu un neam din celălalt capăt al Europei? Căci cele trei nume evident suntnumele spaniolizate ale lui Deceneu, Zamolxe şi Burebista! Ceea ce este maiciudat este că în toată literatura medievală şi în cronicile oficiale hispanicii seconsiderau descendenţii geţilor. Cărturarii şi oamenii din clasa nobiliară trebuia,pentru a-şi întemeia nobleţea, să dovedească sau măcar să afirme descendenţalor din geţi.Mai mult, în vremea lui Enrique al IV-lea ( sec XV) regii Spaniei
 
coborau din Dacia, din principii geţi, luându-şi numele de la locul unde trăiesc,pentru că era mai ilustru ( a se înţelege mai cunoscut – n.n) decât al stămoşilor.Toţi aceşti cronicari mai vechi sau mai noi s-or fi pierdut uzu raţiunii şi numaisavanţii istoricii moderni deţin adevărul? Io zic că nu!Şi ca să lămurim lucrurile şi mai bine vom spune că sub presiunea hunilor cetelevizigote conduse de Frithingern şi Alaviv se refugiază în Imperiu dar „Athanaric încercă cu restul vizigoţilor din
nordul Dunării, o rezistenţă disperată înregiunea Caucaland”.
Aci se impun două constatări: Atilla nu are în titulatura sanici o trimitere spre goţi el numindu-se „
Rex hunorum, medorum et 
dacorum
”.Deci, dacă i-a înfrânţi pe goţi şi i-a înglobat stăpânirii sale, cum spune istoriaoficială, de ce nu apar goţii în titulatura lui cum ar fi normal? Răspunsul estelogic: pentru că i-a înfrânt pe geţi nu pe goţi. Apoi se impune încă o precizare deordinul geografiei sacre a antichităţii. Caucaland însemană „ Ţara Capului” sauŢara Caucazului ori Caucazul este, în primul rând , Muntele Polar, situat înCentrul Spiritual al Lumii deoarece legendele ne spun că Prometheu a fost încatenat pe Columna Cerului situată în Caucaz. Ori în Caucazul asiatic nuexistă nici o Columnă a Cerului ci această Axă a Lumii e situată în Polul Getic ,lanord de Istru, în Munţii Bucegi unde se află marele cap sculptat cunoscut subnumele de Sfinxul românesc!La fel identitatea dintre geţi si goţi este dovedită si de epopeea gemanică
Cântecul Nibelungilor 
unde în alaiul lui Atilla se află principi valahi cu nume„ germanice” sau mai clar gotice.”
 Atilla acum venea. Douăzeci şi patru de prinţi îl precedau voioşi. Însuşi Ramung , principele care stăpânea ţaraValahiei..
.” Acelaşi poem ni-l aminteşte şi pe
Sigeher de Walaghen
adicaSigeher de / al Valahiei nu al Gotiei ci al Valahilor descendenţi din daci.Să mergem acum puţin în patria de origine a goţilor, în Peninsula Scandinavică.Despre aceasta Marea Enciclopedie Franceză spune textual: „
Dacia.Nom duDanemark et meme toute la Scandinavie dans le latin du moyen age” 
Punctum ca să folosim si noi latina Evului Mediu! Iar Paul Lucescu după cestudiază câteva biblioteci si cronici scandinave, printre care
Cronica dacilor deNormandia
conchide: „ În istoriografia medievală Danemarca este cunoscută şicu denumirea da Dacia, Geţia sau Goţia”Credem noi că identitatea get/ got , în lumina izvoarelor prezentate, este maimult decât reală nefiind o „viziune de noapte” a unor istorici iresponsabili!
Bibliografie:
 Dicţionar de istorie veche a României( paleolitic sex.X)
, ed Ştiinţifică şiEnciclopedică , Bucureşti
Noi NoiTracii 
, buletin european de tracologie, ItaliaAl. Pele,
Etnonimele românilor.Dac/Get 
, ed Abadaba, Oradea

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
George Georgescu liked this
George Georgescu liked this
lamasanu cezar liked this
Cezar Lamasanu liked this
Misu54 liked this
Nagy Cristi liked this
dnldnl liked this
lamasanu cezar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->