Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bakó Mária: KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI

Bakó Mária: KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI

Ratings:
(0)
|Views: 88|Likes:
Published by markolaci

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: markolaci on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
 1 X. Erdélyi Tudományos Diákköri KonferenciaKolozsvár, 2007. május 26-27
KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI
 
Vezet
ő
tanár:
Kovács Zsolt
tanársegédBabe
ş
-Bolyai TudományegyetemTörténelem-Filozófia Kar M
ű
vészettörténeti Tanszék Szerz
ő
:
Bakó Mária
Babe
ş
-Bolyai TudományegyetemTörténelem-Filozófia Kar Történelem-M
ű
vészettörténet Szak IV. ÉvfolyamKolozsvár 2007
 
 2 
Bevezetés
Dolgozatom témája a Vármez
ő
t
ő
l Nyárádt
ő
ig húzodó terület, a
Nyárádmente,
középkori templomainak a kutatása. A Nyárádmente Marosvásárhelyt
ő
l keletre helyezkedik el, nevét err 
ő
l a folyóról kapta. A folyót a sok nyárfa miatt nevezték el, amely régebben a partjait borította. Itt találjuk az egyik legs
ű
ű
 bben lakott területét Erdélynek. A régiközigazgatási felosztásban el
ő
sz
ő
r Marosszékhez tartozott 1876-ig, aztán 1940-44 közöttMaros-Torda vármegye része, 1925-1940 és 1945-1950 között Maros megye, majd Magyar Autonom Tartomány 1968-ig, ma pedig Maros megye közigazgatásához tartozik.
1
 A Nyárád két ágból fakad: a Nagy-Nyárád, amely a Vármez
ő
felett huzódó Mezeihavasok nyugati oldalából ered, a Kis-Nyárád, amely Nyárádmagyarós felett, a Bekecsnyugati oldalából indul és Nyárádszeredánál egyesül a Nagy-Nyáráddal, majd Nyárádt
ő
nélömlik a Marosba.A folyó jobb és bal oldalán, 79 km hosszú vízfolyásának, 2-3 km-es völgyében 67 faluhelyezkedik el. Orbán Balázs “A Székelyföld leírása” cím
ű
munkájában szemléletesen jellemzi a Nyárádmentét: “…szélességben túlhaladja a Küküll
ő
k, sok helyt pedig megközelítia Maros terét, s mindeniket népességének s
ű
ű
ségével felülmúlja, mert a Nyárád vidéke bizonnyal a Királyhágón inneni rész legtömörebb belterjes népségével bír…”
2
Ma is az egyik legs
ű
ű
 bben lakott területe Erdélynek, lakói állattenyésztéssel és földm
ű
velésselfoglalkoznak.A Nyárád völgye három részre tagolható:
 
1. Fels
ő 
-Nyárádmente
, a forrásvidék és Nyárádszereda közti vidék alkotja, itt 11 faluttalálunk három községgel.Középkori templomokat a következ
ő
falvakban láthatunk: Hodos, Berekeresztúr, Nyárádszentmárton, Nyárádszentimre. Csak néhány építészeti elem maradt meg, amelyközépkori voltára utal.2.
 Közép-Nyárádmente
, Nyárádszeredától Ákosfalváig tart, négy község huszonhatfaluval alkotja ezt a területet. A vidék központja Nyárádszereda, amely történelmi
1
Szerk: Pál-Antal Sándor:
 Backamadaras 600 éves
. Székelyudvarhely, 1992, 7. o.
2
Orbán Balázs:
 A Székelyföld leírása.
IV
.
Budapest, 1870, 40 o.
 
 3szempontból is fontos települése e vidéknek, 1605-ben itt kiáltották ki Bocskai Istvánt Erdélyfejedelmének.Középkori templomokat találunk Nyárádszentannán, Nyomáton, Nyárádszentlászlón,Szentháromságon és Szentgericén.3.
 Alsó-Nyárádmente
,
 
Ákosfalvától Nyárádt
ő
ig tart, két község és tizennégy falu alkotja,a nép nyelvén, a zöldségtermesztés miatt Murokországnak is nevezik ezt a területet.Középkori templom Káposztásszentmiklóson található.Természetes nem csak a felsorolt falvakban építettek a középkorban templomokat, de azévek során sokat lebontottak, átépítettek, sok leányegyház is létezett, amely csak kés
ő
 bb váltönálló egyházzá, így templomot is kés
ő
 bb építettek.M
ű
vészettörténeti szempontból kevés adatot találunk, ami erre a vidékre vonatkozik. Aszékelység m
ű
vészetével foglalkozó munkákban els
ő
sorban Marosszék m
ű
vészetéttárgyalják, ezen belül találkozunk a nyárádmenti falvak templomaival is.Err 
ő
l a vidékr 
ő
l kevés forrásirodalmat ismerünk, talán a legb
ő
vebben
Orbán Balázsnak 
 “A Székelyföld leírása”
3
cím
ű
monográfiájában olvashatunk, ugyanakkor történetiszempontból fontos
 Benk 
ő 
Károlynak 
a “Marosszék ismertetése”
4
cím
ű
könyve. Fontosinformációkat szolgáltatnak 
 Kelemen Lajos
5
m
ű
vészettörténész tanulmányai,
 Entz Géza
és
Virgil V 
ă 
ăş
ianu
szintézisei.Dolgozatom célja a nyárádmenti középkori templomok mongrafikus ismertetése, amelyáltal bárki bepillantást nyerhet e kis régió történelmi sokszín
ű
ségébe.Kutatásom során terepbejárással, levéltári források (egyházi és állami levéltárak)vizsgálatával és a szakirodalom áttekintésével arra törekedtem, hogy nyomon kövessem anyárádmenti templomok építészeti változásait (átépítések, helyi sajátosságok, stb). Fontosnak találom e dolgozat megírását, azért is, mert még nem készült egy átfogó tanulmány, amely bemutatná a régió m
ű
emlékeit. Úgy gondolom, hogy meg kell ismerni, be kell mutatni ezeketa kis falusi templomokat is, hiszen nem csak a nagy, monumentális építészet alkotja múltunk emlékeit.A következ
ő
kben részletesebben szeretném bemutatni a Közép-Nyárádmente középkoritemplomait és a falvak rövid történetét.
3
Orbán Balázs:
 A Székelyföld leírása.
Budapest, 1870.
4
Benk 
ő
Károly:
Marosszék ismertetése.
Kolozsvár, 1860.
5
Kelemen Lajos:
ű 
vészettörténeti Tanulmányok I – II.
Bukarest, 1877.
6
Virgil V
ă
t
ăş
ianu:
 Istoria artei feudale în T 
ă 
rile Române
. Cluj-Napoca, 2001.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Martin Čechura liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->