Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
baru

baru

Ratings:
(0)
|Views: 878|Likes:
Published by moctis

More info:

Published by: moctis on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
  PENGENALAN KOKURIKULUM 
 Kurikulum sekolah meliputi dua aspek yang utama dalam memastikan murid sekolah dibentuk  sebagai seorang insan yang seimbang dan menyeluruh. Pertamanya ialah aspek 
kurikulum
 (akademik) yang merangkumi sukatan pelajaran, kandungan mata pelajaran serta pengajarandan pembelajaran yang berlaku secara formal di bilik darjah. Aspek kedua ialah
kokurikulum
 ,bahagian yang merangkumi semua aktiviti yang berlaku di dalam dan di luar bilik darjah dalambentukk persatuan, pasukan pakaian seragam dan sukan. Aktiviti kokurikulum membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), iaituuntuk menghasilkan insane yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Kokurikulum memainkan peranan sebagai penyokong dan pelengkap kurikulum selain daripadaberfungsi untuk menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini. Mengikut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997, kegiatankokurikulum bermaksud segala aktiviti luar bilik darjah yang dilakukan oleh murid-murid  sekolah. Aktiviti seperti ini merupakan lanjutan kegiatan kurikulum yang diajar dalam bilik darjah. Perkara ini memperkukuhkan lagi kefahaman murid dalam segala bidang ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai, dan norma yang diperoleh untuk melengkapkan diri merekabagi menghadapi cabaran hidup. Kokurikulum mempunyai tiga komponen iaitu, Persatuan, Unit Beruniform dan Sukan. Semuamurid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya satu jenis aktiviti dalam setiap komponen(Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/85)
 Rasional Kokurikulum
 Pengajaran dan pembelajaran yang disediakan untuk perkembangan kognitif (akademik) di sekolah mestilah diimbangi dengan aktiviti-aktiviti yang membantu perkembangan sahsiah yang bersepadu, iaitu dari segi jasmani, rohani emosi, dan social. Semua murid mempunyai potensitersendiri dalam pelbagai bidang yang boleh di cungkil da diperkembangkan melalui aktivitikokurikulum yang teratur dan berterusan. Adalah menjadi tanggungjawab sekolah untuk membina, mengasuh dan menghasilkan warganegara yang produktif, berdisiplin,bertanggungjawab serta berguna kepada negara.
 Matlamat Kokurikulum
 Matlamat utama kokurikulum adalah untuk membentuk warganegara yang produktif, patuhkepada perlembagaan Negara dengan cara menyemai kesedaran dan kepatuhan kepada Negara serta meningkatkan kepercayaan kepada tuhan
 
 Peranan Kokurikulum Pendidikan
y
 
 Membentuk individu yang berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia danberdisiplin dengan adanya aktiviti yang teratur dan sistematik secara berterusan.
 Perpaduan Negara
y
 
 Memberi peluang kepada murid dari pelbagai kaum untuk berinteraksi demimengeratkan perpaduan negara dan memupuk semangat patriotisme.
enaga Rakyat 
y
 
 Membentuk dan melahirkan tenaga rakyat yang mempunyai kebolehan, kemahiran dan sifat peribadi yang diperlukan oleh majikan dan Negara
 D
isiplin
y
 
 Menanam nilai-nilai akhlak dan disiplin yang tersirat dalam kurikulum akademik 
 D
asar Pelaksanaan Kokurikulum
 D
asar Pelaksanaan Kokurikulum adalah berlandaskan kepada Akta Pendidikan 1996 dan akta-akta lain yang berkaitan; Surat-surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan; dan surat- surat siaran Kementerian Pendidikan/Pelajaran serta buku-buku panduan kementerian. Antara laporan dan surat pekeliling ikhtisas yang menitikberatkan pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah seperti berikut:
 Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan
 D
asar Pelajaran (7 November 1979)telah memperakukan bahawa: Perkara 50:
 Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalamkegiatan kokurikulum. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. Guru-guru yang telah banyak berjasa dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya.
YAB
 D
ato¶ Seri Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi (1985):
 Matlamat 
 D
asar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak  Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Hasrat ini akan dapat dicapai sekiranya generasi
 
muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa member  penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan Gerak Kerja Kokurikulum. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi pendidikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental fizikal dan spiritual.
YB
 D
ato¶ Abdul Rahman Hj. Arshad (1985):
 Penekanan baru kepada Gerak Kerja Kokurikulum di sekolah-sekolah adalah seseuai denganmasa dan keperluan pendidikan di Negara kita sekarang. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Kedua-dua bidang iniSeharusnya digabungkan, diberi penekanan baru, dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang  sesuai supaya keseluruhan pelajar-pelajar dan guru-guru dapat memahami konsep pendidikan yang berkesan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik.
Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah (BPPGKKSM),Kementerian Pendidikan Malaysia (1989):
 D
engan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalaman-pengalaman tertentu di bilik darjah, maka Gerak Kerja Kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalamantersebut bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani, dan pembentukan nilai-nilaiestetika serta sosial yang positif.
Surat pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988
Sekolah-sekolah yang tidak memberi ketegasan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antarakepentingan Gerak Kerja Kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang menyeluruh pelajar-pelajar di dalam gerak kerja tersebut, boleh menyebabkan pendidikanmenyeluruh tidak dapat dicapai.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mary Yow Mong Lee liked this
Joseph Ignatius Ling liked this
Awei Lee liked this
Aisyah Zainudin liked this
Candy Goh Min Hui liked this
Ismail Zakaria liked this
khairuzi79 liked this
Samantha Qiong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->