Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cresterea fazanilor

Cresterea fazanilor

Ratings: (0)|Views: 1,058|Likes:
Published by stefinita

More info:

Published by: stefinita on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
Cresterea fazanilor
1.
 
INTRODUCERE
 În ultimele 2-3 secole, ca urmare a extinderii rela
ţ
iilor comerciale, înmulte
ţă
ri au fost introduse cele mai diferite specii de fazani. Drept rezultatal împerecherii fazanului s
ă
lbatic cu alte specii de fazani s-a ob
ţ
inut a
ş
anumitul
 fazan de vân
ă 
toare
, care cunoa
ş
te o larg
ă
r
ă
spândire. Familiafazanilor este împ
ă
r
ţ
it
ă
în 9 rase
ş
i mai multe specii, dintre care cea maicunoscut
ă
este
 fazanul s
ă 
lbatic.
A.
 
Fazanii de vân
ă
toare- Fazanul comun de vân
ă
toare
(
Phasianus cochicus colchicus).
Are culoare apenajului alb
ă
strui – verzui, cu luciu metalic pe gât
ş
i pe cap, ruginiemetalic
ă
pe cap
ş
i ro
ş
ie – brun
ă
pe restul capului, cu pete aurii sau negre –alb
ă
strui pe abdomen. Coada are culoarea galben – castanie cu dungi sub
ţ
iride culoare neagr
ă
, transversale pe axa longitudinal
ă
.Femela are conforma
ţ
ia mai mic
ă
, mai fin
ă
 
ş
i coada mult mai scurt
ă
decâtmasculul, cu penajul de un colorit mai
ş
ters, brun – g
ă
lbui deschis,asem
ă
n
ă
tor cu culoarea frunzelor uscate de toamn
ă
, în care-
ş
i face cuibul.Greutatea corporal
ă
la femel
ă
este 600-900g, iar masculul iar la mascul între 1-1,5 kg. Lungimea corporal
ă
la mascul poate ajunge la 80-85cm, dincare coada reprezint
ă
30-35cm. Ciocul la fazan este asem
ă
n
ă
tor cu cel alg
ă
inilor, potrivit de lung
ş
i u
ş
or curbat. Fa
ş
a este lipsit
ă
de penaj, deculoare ro
ş
ie, care în perioada împerecherii cap
ă
t
ă
o nuan
ţă
aprins
ă
.Deasupra urechilor prezint
ă
un smoc de pene orientate cu vârful spre în jos.Trunchiul este potrivit de lung, îngust
ş
i strâmt, cu pieptul bine dezvoltat.Coada este format
ă
din 18 pene, aripile sunt puternice, ier picioarele suntsub
ţ
iri
ş
i lungi cu 4 degete, prev
ă
zute cu pinteni.
- Fazanul negru
(
Phasianus cochicus varietas tenebrotus)
reprezint
ă
ovarietate comun
ă
de fazan de vân
ă
toare, format
ă
în Anglia în jurul anilor1940-1950. coloritul general al corpului este verde închis la mascul
ş
iaproape negru la femel
ă
. Acest fazan are o talie
ş
i greutate mic
ă
, un zbormai rapid decât fazanul comun
ş
i o produc
ţ
ie de ou
ă
mai mare.
www.afaceri-ok.com
 
 
- Fazanul verde
(Phasianus cochicus verzicolor).
Este originar dinArhipelagul Nipon. Este unul din fazanii cu talia cea mai mic
ă
, caracterizatde un penaj foarte frumos colorat
ş
i un zbor foarte rapid. Masculul are capulde culoare verde închis, gâtul verde cu nuan
ţ
e albastru-ro
ş
cate, spinarea pepartea anterioar
ă
este de o culoare verde închis
ă
 
ş
i pe cea posterioar
ă
 cenu
ş
iu-alb
ă
struie, iar pieptul este verde cu nuan
ţ
e metalic-bronzat.Abdomenul este brun închis, cu laturile cenu
ş
ii-castanii. Coada este verde,cu cele 18 rectrice barate cu linii transversale sub
ţ
iri, negre – castanii.Femelele au un penaj de culoare mai închis
ă
 
ş
i uniform
ă
pe tot corpul.
- Fazanul mongol
(
Phasianus cochicus mongolicus)
. Spre deosebire defazanii anteriori, are pe gât un inel de culoare alb
ă
, numai la masculi. Acestinele este întrerupt pe fa
ţ
a anterioar
ă
a gâtului. Culoarea penajului esteverde închis
ă
, cu nuan
ţ
e metalice pe cap
ş
i pe gât. Pe piept are culoareabrun-ro
ş
cat
ă
cu reflexe ro
ş
ii-aurii, iar spinarea este de culoare închis
ă
,brun-castanie, cu luciu ro
ş
iatic pe penele cozii. Femela are o culoaredeschisa, uniform
ă
. Caracteristica acestei rase este monogamia. Femelele încep ouatul timpuriu, au o produc
ţ
ie mai mare de ou
ă
, iar puii suntcaracteriza
ţ
i printr-o vitez
ă
mare de cre
ş
tere (caracter important pentrucre
ş
terea acestei specii în captivitate).
- Fazanul chinezesc gulerat
(Phasianus cochicus torquatus)
. Are în jurulgâtului un inel de culoare alb
ă
închis
ă
complet, întrerupt uneori în parteaposterioar
ă
, dar niciodat
ă
anterior. Culoarea penelor este brun-g
ă
lbuie, cunuan
ţ
e verzi pe cap, galben-portocaliu pe umeri
ş
i p
ă
r
ţ
ile laterale aletrunchiului verde pe partea posterioar
ă
a spatelui, brun-ro
ş
cat cu nuan
ţ
eaurii pe piept
ş
i gri-alb
ă
strui pe rectricele codale. La femele, coloritul areun fond general mai deschis ro
ş
cat, nuan
ţ
e mai închise pe spinare
- Fazanul de Formoza
(Phasianus cochicus formosanus),
are o talie maimic
ă
decât fazanul chinezesc, cu care se aseam
ă
n
ă
la culoare. Nuan
ţ
elecoloritului la mascul sunt mai deschise cu prec
ă
dere pe flancuri
ş
i por
ţ
iuneaanterioar
ă
a spin
ă
rii. La femele, nuan
ţ
ele de culoare sunt mai închise pespinare decât la masculi.Cea mai mare importan
ţă
pentru fazanul de vân
ă
toare din România oprezint
ă
produsul de hibridare realizat la fazaneria de la
ă 
durea Verde
, dela marginea Timi
ş
oarei, între masculul de fazan comun
ş
i femela de fazanauriu, care se asem
ă
n
ă
mai mult cu fazanul de vân
ă
toare, dar cu greutatecorporal
ă
mai mare, de peste 2 kg, cu rezisten
ţă
organic
ă
deosebit
ă
 
ş
iadaptabilitate crescut
ă
.
B.
 
FAZANUL DE DECOR 
www.afaceri-ok.com
 
- Fazanul auriu
(Chrysolophus pictus)
. Este fazanul cu talia cea mai mic
ă
,dar în schimb
ş
i cel mai frumos. Masculul prezint
ă
pe cap
ş
i gât oforma
ţ
iune de pene sub forma unui mo
ţ
, prelungit pe partea postero-inferioar
ă
a gâtului, sub form
ă
de glug
ă
. Culoarea penajului este foartevariat
ă
la mascul (cu un amestec de ro
ş
u aprins, albastru
ş
i castaniu)
ş
ifoarte simpl
ă
la femel
ă
, de culoare brun
ă
.
- Fazanul argintiu
(Genaeus nycthemerus)
are o talie mare, asem
ă
n
ă
tor curasele de g
ă
ini u
ş
oare. Caracteristic acestuia este mo
ţ
ul de culoare neagr
ă
,care se continu
ă
pe partea dorsal
ă
a gâtului. Spinarea
ş
i coada la masculiau o culoare argintie. Femela are colorit uniform, pe toat
ă
suprafa
ţ
acorpului, de nuan
ţă
brun
ă
închis
ă
.
- Fazanul regal
(Symaticus reevesii)
este specia de fazan cu cea mai maretalie, cu o lungime total
ă
a corpului la masculi de peste 2m, din care coadareprezint
ă
pân
ă
la 1,5m. culoarea capului, ca
ş
i a gulerului-inel de pe gâteste alb
ă
, restul corpului fiind galben împestri
ţ
at cu negru. Penele rectriceau culoare deschis
ă
, barate cu dungi sub
ţ
iri negre
ş
i brune. Este o speciede fazani bine adaptat
ă
condi
ţ
iilor din Europa.Diferen
ţ
ierea dintre mascul
ş
i femel
ă
este foarte pronun
ţ
at
ă
la fazanuls
ă
lbatic. Masculul este de culoare verde sau albastru închis, penajul capuluiavând tente metalice str
ă
lucitoare, cu smocuri ridicate bine pronun
ţ
ate,penele capului fiind asem
ă
n
ă
toare unor corni
ţ
e. Pieptul are culoarea ro
ş
iatic
ă
 a cuprului, cu o str
ă
lucire înspre albastru-violet. Partea superioar
ă
a spateluiare culoarea ro
ş
iatic
ă
a cuprului, înspre un ro
ş
u auriu iar partea inferioar
ă
 
ş
ipenele exterioare ale aripilor sunt de o culoare ocru deschis. Coloritulfemelelor este maroniu deschis, cu nuan
ţ
e gri închis în regiunea capului,gâtului
ş
i pe p
ă
r
ţ
ile laterale ale pieptului.Fazanul s
ă
lbatic are o lungime total
ă
medie de 85-100cm. Coada are olungime de 45-50cm
ş
i este compus
ă
din 18 pene ascu
ţ
ite
ş
i foarte elastice.Femelele depun în medie între 40-45 de ou
ă
, mergând pân
ă
la maximum de55 de ou
ă
. Ace
ş
ti fazani se cresc u
ş
or în voliere , care sunt ni
ş
te cu
ş
ti dedimensiuni mari, confec
ţ
ionate din plase de sârm
ă
. Masculii cânt
ă
resc între1,3kg
ş
i 1,5kg iar femelele în jur de 1kg.
2. PARTICULARIT
ĂŢ
I BIOLOGICE
Fazanul este o pas
ă
re mobil
ă
, de zi, care-
ş
i caut
ă
hrana în mediul înconjur
ă
tor. Principala sa hran
ă
este de origine vegetal
ă
sau animal
ă
, raportcare se modific
ă
în func
ţ
ie de condi
ţ
iile meteorologice
ş
i de anotimpurileanului. Se hr
ă
ne
ş
te cu diferite semin
ţ
e ale unor plante de câmp, culturi decereale, cu fructe m
ă
runte sau cu semin
ţ
e ale acestora, cu sâmburi (folosi
ţ
i în locul pietricelelor pentru digestie mecanic
ă
), cu frunze, tulpini sautuberculi, provenite de la tot felul de plante. Atunci când exist
ă
un strat mai
www.afaceri-ok.com

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dan liked this
cristinelmp liked this
se88y liked this
gabrielamedelet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->