Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului

Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului

Ratings:
(0)
|Views: 1,826|Likes:
Published by Loredana Lador

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Loredana Lador on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului
Regimul juridic al recuperarii creantelor salariale a beneficiat recentde modificari legislative importante menite sa asigure, pe de-o parte, un rangsuperior in ordinea de prioritate la distribuirea sumelor rezultate in urmavalorificarii patrimoniului debitorului aflat in insolventa si, pe de alta parte,formarea unui fond de garantare care sa asigure plata creantelor salarialeimpotriva angajatorilor aflati in insolventa.Aceste modificari legislative au intervenit o data cu adoptarea, in cursulanului 2006, a doua legi care stabilesc cadrul normativ aplicabil regimului juridic al creantelor salariale in cazul insolventei angajatorului, si anume :- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;- Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului pentru platacreantelor salariale, intrata in vigoare la 1 ianuarie 2007.
Potrivit legii 85/2006 privind procedura insolventei, creantelesalariale se inscriu DIN OFICIU in tabelul obligatiilor, de catreadministratorul judiciar, pe baza evidentelor contabile ale debitoruluiinsolvent, nefiind nevoie ca salariatul sa depuna declaratie de creanta.Prin urmare, cel mai bine pentru salariat ar fi sa verifice tabelulpreliminar al obligatiilor si, ulterior, pe cel definitiv, pentru a se asiguraca a fost inscris.Daca nu a fost inscris, poate formula contestatie. In practica, insa,salariatii iau legatura cu administratorii judiciari, care ii inscriu faranicio problema in tabele.-creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioadade observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătiteconform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea lamasa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentrucreanţele născute în procedura de faliment.
Regimul juridic al recuperarii creantelor salariale a beneficiat de modificarilegislative importante, menite sa asigure, pe de-o parte, o pozitie superioarain ordinea de prioritate la distribuirea sumelor rezultate in urma valorificarii patrimoniului debitorului aflat in insolventa si, pe de alta parte, formarea
1
 
unui fond de garantare care sa asigure plata creantelor salariale impotrivaangajatorilor aflati in insolventa.Regimul juridic al recuperarii creantelor salariale a beneficiat de modificarilegislative importante, menite sa asigure, pe de-o parte, o pozitie superioarain ordinea de prioritate la distribuirea sumelor rezultate in urma valorificarii patrimoniului debitorului aflat in insolventa si, pe de alta parte, formareaunui fond de garantare care sa asigure plata creantelor salariale impotrivaangajatorilor aflati in insolventa.Aceste modificari legislative au intervenit odata cu adoptarea, incursul anului 2006, a doua legi care stabilesc cadrul normativ aplicabilregimului juridic al creantelor salariale in cazul insolventei angajatorului, sianume:
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului pentru platacreantelor salariale, intrata in vigoare la 1 ianuarie 2007.
Dispozitiile normative ale ambelor legi se coroboreaza cu normele prevazutein
Codul Muncii
, si anume art. 156, care prevede ca „salariile se platescinaintea oricarei alte obligatii a angajatorilor, si art. 167 „constituirea siutilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se vor reglementa prin lege speciala".De asemenea,
Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii2007-2010
 prevede,
in art. 48, ca „toate drepturile banesti cuvenitesalariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii" sica, „ in caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea decreditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creanteprivilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendicacota-parte ceilalti creditori."Regimul creantelor salariale
Lichidarea bunurilor din averea debitorului se efectueaza de catre lichidator,sub controlul judecatorului sindic. Acelasi lichidator va plati creantelecreditorilor, in ordinea de prioritate stabilita de lege. Legiuitorul a stabilitordinea de distribuire a sumelor obtinute din lichidare pentru plata creantelor creditorilor chirografari in functie de importanta acestor creante, care estedata de aspectele economice, sociale, umanitare si juridice.Principala modificare adusa textelor legale, cu un impact deosebit, consta intrecerea creantelor ,,salariale"
intr-un rang de prioritate superior
. Astfel,daca in vechea reglementare a procedurii falimentului creantele izvorate dinraporturile de munca erau plasate pe locul 3, in noua procedura a insolventei
2
 
creantele salariale sunt trecute intr-un rang de prioritate superior.
Ordinea de prioritati
Legea stabileste urmatoarea ordine de prioritati:1. Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prinlege, inclusiv cheltuie-lile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in cadrul desfasurarii procedurii insolventei;
2. Creantele izvorăte din raportul de munca
;3. Creantele reprezentănd creditele, cu dobănzile si cheltuielile aferente,acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum sicreantele rezultănd din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;4. Creantele bugetare;5. Creantele reprezentănd sumele datorate de catre debitor unor terti, in bazaunor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;6. Creantele reprezentănd sumele stabilite de judecatorul sindic pentruintretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;7. Creantele reprezentănd credite bancare, cu cheltuielile si dobănzileaferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau altelucrari, precum si din chirii;8. Alte creante chirografare;9. Creantele subordonate, in urma-toarea ordine de preferinta:a) Creantele acordate persoanei juridice debitoare de catre un aso-ciat sauactionar detinănd cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturilede vot in adunarea generala a asociatilor ori, dupa caz, de catre un membrual grupului de interes economic; b) Creantele izvorănd din acte cu titlu gratuit.
Creantele izvorate din raporturile de munca
Modificari legislative au fost reglementate si prin largirea ariei de cuprinderea categoriei fostelor creante ,,salariale" care in prezent includ
,,creanteleizvorate din raporturi de munca"
; definitia este mai cuprinzatoare siinclude toate creantele care isi au sursa in raporturile de munca, adica incontractul de munca colectiv si individual, dar si in actele normative dedreptul muncii care se impun partilor in afara vointei lor cuprinse incontract.O prima categorie foarte importanta de drepturi (creante) ce izvorasc din
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cristinanede liked this
Georgiana Avram liked this
Ion Liliana liked this
Adriana Tugui liked this
Andra Deaconu liked this
Radu Juganaru liked this
Mariana Floarea liked this
Istvan Kinda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->