Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metode numerice

Metode numerice

Ratings: (0)|Views: 1,826 |Likes:
Published by Adrian Enculescu

More info:

Published by: Adrian Enculescu on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
METODE NUMERICE
1
1. Numere aproximative
1.1. Erori aproximative si erori absolute
Daca A este valoarea exacta a unei cantitati si a este o aproximatie cunoscuta aacesteia, atunci eroarea absoluta a aproximatiei a se considera de obicei a fi marimea
a
care satisface relatia(1.1)Pentru scopuri practice este convenabil sa se ia pentru
a
valoarea cea maimica pentru care este satisfacuta inegalitatea de mai sus sub circumstantele date..Numarul exact A poate si scris atunci(1.2)Eroarea relativa
a
a unui numar aproximativa este egala cu raportul dintreeroarea absoluta
a
a numarului si valorea sa absoluta:(1.3)Uneori, eroarea relativa se defineste ca raportul
 A
a
, cu A valoarea exacta insanecunoscuta. Introducand
a
din (1.3) in (1.2), rezulta limite pentru numarul exact A:(1.4)Exemplu:Fie numarul aproximativ a = 3.14, utilizat in locul numarului exact
π=
 A
. Avand in vedere ca 3.14 <
π
< 3.15, rezulta ca01.0a
<π
si se poate lua eroareaabsoluta
a
=0.01.Corespunzator avem eroarea relativa
a
δ
= 0.01/3.14 = 0.003 si deci putemscrie
π
= 3.14(1
±
0.003).
a
 Aa
a
a A
±=
)0a( a
aa
=δ
)1(a A
a
δ±=
 
METODE NUMERICE
2
1.2.Sursele si clasificarea erorilor
Erorile care apar în rezolvarea numeric
a problemelor matematice se împart, înesen

, în cinci categorii: erori de problema, erori de metod
, erori ini
iale, erori derotunjire
i erori de trunchiere.
Erorile de problem
sunt cauzate de faptul c
nu totdeauna formularea matematic
descrie exact procesul modelat, deoarece de multe ori, pentru a reduce complexitateaformul
rii, suntem forta
i s
accept
m conditii simplificatoare.
Erorile de metod
se datoreaz
faptului c
uneori este dificil
, dac
nu chiarimposibil
rezolvarea formul
rii exacte a problemei. In aceste cazuri, problema este înlocuit
cu o problem
aproximativ
, pentru care exist
tehnici adecvate de rezolvaresi care are un rezultat foarte apropiat. Metodele numerice sunt în majoritateacontextelor în care sunt utilizate metode de aproximare.
Erorile initiale (inerente)
sunt erori în valorile datelor, cauzate de incertitudini în

sur
tori sau de natura inerent aproximativ
a reprezent
rii numerelor cu ajutorulunui num
r finit de cifre.
Erorile de rotunjire
sunt cauzate de reprezentarea numerelor (date ini
iale saurezultate ale unor calcule) cu un num
r finit de cifre semnificative exacte.De exemplu:reprezentarea rezultatului opera
iei 1/3 sub forma 0.333 implic
o eroare detrunchiere de aproximativ 3x10
-4
. Erorile de rotunjire depind de particularit

ilehardware ale calculatorului, de modul de reprezentare intern
al diferitelor tipuri dedate utilizate în calcule. Erorile de rotunjire se acumuleaz
prin cre
terea num
rului decalcule, mai ales al celor care implic
sc
derea unor valori aproximativ egale.
Erorile de trunchiere (reziduale)
provin din natura infinit
a unor procese utilizate în descrierea solutiei problemelor matematice. Faptul c
, practic, aceste procesetrebuie întrerupte dup
un num
r finit de paji, introduce o eroare de trunchiere.Considerand exemplul dezvolt
rii func
iilor în serie, însumarea trebuie întrerupt
la unanumit termen, trunchiind seria
i introducand o anumit
eroare de trunchiere.Metodele numerice permit, în principiu, controlul erorilor de rotunjire
i al celorde trunchiere, cu condi
ia transcrierii adecvate a algoritmului. Astfel, în cazul erorilorde rotunjire, trebuie considerat
acea form
a expresiilor matematice, în care suntevitate operatiile care introduc acest tip de erori. In ceea ce prive
te erorile detrunchiere, acestea se afl
sub controlul deplin al programatorului, care îns
trebuie s
fie preocupat de construirea unor algoritmi fini
i
i eficien
i. Dac
finitudineaalgoritmului este obligatorie pentru convergenta rezultatelor, eficienta este o reflectaredirect
a experien
ei
i stilului de programare.
 
METODE NUMERICE
3
1.3 Reprezentarea numerelor. Cifre semnificative exacte.
Orice num
r pozitiv poate fi reprezentat în baza 10 sub forma
ΚΚ +α++α+α=
++
1nm1nm1m1mmm
101010a
(1.5)unde
i
α
, sînt cifrele num
rului a, cu
0
m
α
.De exemplu:314.15 = 3*10
2
+ 1*10
1
+ 4*10
0
+ 1*10
-1
+ 5*10
-2
.Situa
iile concrete implic
utilizarea unor numere aproximative cu un num
r finitde cifre. Toate cele n cifre zecimale re
inute
i
α
, i = m, m-1, . . ., m-n+1 , se numesccifre semnificative. Unele dintre cifrele semnificative pot fi egale cu zero, cu excep
iaprimeicifre,
m
α
.De exemplu, în num
rul 0.00208 = 0*10
-3
+ 0*10
-4
+ 8*10
-5
, primele treizerouri nu sunt cifre semnificative, deoarece ele servesc numai pentru fixarea pozi
ieipunctului zecimal în scrierea zecimal
a num
rului.Defini
ie. Spunem c
un num
r aproximativ a are n cifre semnificative exacte,
1nm1mm
,,,
+
ααα Κ
dac
, eroarea absolut
a num
rului nu dep

este jum
tate deunitate în pozi
ia n , num
rand de la stînga la dreapta, adic
(1.6)De exemplu, num
rula = 36.00este în raport cu num
rul exact A = 35.97 oaproxima
ie cu trei cifre semnificative exacte. Intr-adev
r, avînd în vedere ca|a - A|=0.03 < 1/2*10
-1
, rezult
m-n+1 = -1,de unde n=3 (m=1).Termenul "n cifre semnificative exacte" nu trebuie luat ad literam, deoarece nuesteobligatoriuca într-un num
r aproximativ a avîndncifre exacte, primele n cifresemnificative

coincid
cu cifrele corespunz
toare ale num
rului exact A. Deexemplu, num
rula = 9.995este o aproxima
ie cu trei cifre corecte a num
rului exact A=10
i totu
i are toate cifrelediferite.Teorem
. Dac
un num
r pozitiv a arencifre exacte, eroarea relativ
a
δ
a acestuinum
r satisface inegalitatea(1.7)
1nma
1021
+
)1n( ma
1021
αδ

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Geambasu George liked this
Mihai Dinica liked this
blondyone liked this
Ion Temciuc liked this
Doru Paunescu liked this
maria_vieru_1 liked this
Alexandra Moise liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->