Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Konsep Dasar Penelitian

Konsep Dasar Penelitian

Ratings: (0)|Views: 192|Likes:
Published by rizz_key
untuk download : http://www.ziddu.com/download/11801986/KonsepDasarPenelitian.pdf.html
untuk download : http://www.ziddu.com/download/11801986/KonsepDasarPenelitian.pdf.html
untuk download : http://www.ziddu.com/download/11801986/KonsepDasarPenelitian.pdf.html

untuk download : http://www.ziddu.com/download/11801986/KonsepDasarPenelitian.pdf.html
untuk download : http://www.ziddu.com/download/11801986/KonsepDasarPenelitian.pdf.html
untuk download : http://www.ziddu.com/download/11801986/KonsepDasarPenelitian.pdf.html

More info:

Published by: rizz_key on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

 
Lfwc}k Hsbkfe Lcwngc Ycacbkwkfa Pnpkfb  
Yc}wclsfa hc 6 gfa =HNAPCY GFPF]GCDKAKPK
 Ycacbkwkfa fgfbfe:
 
Psfws y}npcp yca{cbkgkhfa pc`f}f pkpwclfwkp {fao gkwsjshfa yfgf yca{cgkffakadn}lfpk sawsh lca{cbcpfkhfa lfpfbfe,lfpfbfe %@nnyc} $ Cln}{" 6;;3+
 
Spfef {fao pc`f}f pfgf} gkf}fehfa sawsh lcaocwfesk fwfs lclycbfjf}k dfhwf=mf}s gfa jsof pcmfofk yca{fbs}fa efp}fw kaoka wfes lfaspkf %Psyf}lnhn" 6;;6+
 Lcwngc Ycacbkwkfa fgfbfe
: @f}f kblkfe sawsh lcagfyfwhfa gfwf gcaofa wsjsfa gfahcosaffa wc}wcaws! @f}f kblkfe < gkgfpf}hfa yfgf `k}k,`k}k hckblsfa {fkws }fpknafb"clyk}kp" gfa pkpwclfwkp!
 
]fpknafb < Ycacbkwkfa gkbfhshfa gcaofa `f}f,`f}f {fao lfpsh fhfb peo wc}jfaohfsnbce ycafbf}fa lfaspkf!
 
Clyk}kp < `f}f {fao gkosafhfa gfyfw gkflfwk gcaofa kagc}f lfaspkf!
 
Pkpwclfwkp < y}npcp ycacbkwkfa lcaoosafhfa bfaohfe= www {fao mc}pkdfw bnokp!
JCAKP,JCAKP YCACBKWKFA
Jcakp ycacbkwkfa gfyfw gkhcbnlynhhfa lcas}sw: Wsjsfa" ycagchfwfa" wkaohfw chpybfafpk"gfa fafbkpkp $ jcakp gfwf!
6!
 
Ycacbkwkfa Lcas}sw Wsjsfa
f!
 
 Ycacbkwkfa Wc}fyfa
fgfbfe ycacbkwkfa {fao gkf}fehfa sawsh lcagfyfwhfakadn}lfpk {fao gfyfw gkosafhfa sawsh lclc`fehfa lfpfbfe!m!
 
 Ycacbkwkfa Ls}ak.Gfpf}
fgfbfe ycacbkwkfa {fao gkbfhshfa gkf}fehfa pchcgf}sawsh lclfeflk lfpfbfe gfbfl n}ofakpfpk pc`f}f lcagfbfl %wfayf kaokalcac}fyhfa efpkba{f+! Ycacbkwkfa gfpf} mc}wsjsfa sawsh lcaoclmfaohfa wcn}kgfa wkgfh lclyc}efwkhfa hcosaffa {fao bfaopsao mc}pkdfw y}fhwkp! Jfgk ycacbkwkfals}ak.gfpf} mc}hcaffa gcaofa ycaclsfa gfa ycaoclmfaofa kbls!
=!
 
Ycacbkwkfa Lcas}sw Lcwngc!
 f!
 
 Ycacbkwkfa Ps}tc{
Ycacbkwkfa {fao gkbfhshfa yfgf ynynbfpk mcpf} lfsysa hc`kb" wcwfyk gfwf{faogkycbfjf}k fgfbfe gfwf gf}k pflycb {fao gkflmkb gf}k ynysbfpk wc}pcmsw"pcekaoof gkwclshfa hcjfgkfa,hcjfgkfa }cbfwkd" gkpw}kmspk gfa esmsaofa,esmsaofafawf} tf}kfmcb pnpkbnokp lfsysa ypkhnbnokp!
 m!
 
 Ycacbkwkfa Cu Ynpw Df`wn
[fkws ycacbkwkfa {fao gkbfhshfa sawsh lcacbkwk yc}kpwkf {fao wcbfe wc}jfgk {faohclsgkfa lc}sasw hc mcbfhfao sawsh lcaocwfesk dfhwn},dfhwn} {fao gfyfwlcaklmsbhfa hcjfgkfa wc}pcmsw!
 `!
 
 Ycacbkwkfa Chpyc}klca
Gnpca: Eslfl Pfawnpf Swnln" L!FM 
 
Lfwc}k Hsbkfe Lcwngc Ycacbkwkfa Pnpkfb  
[fkws psfws ycacbkwkfa {fao mc}spfef lca`f}k ycaof}se tf}kfmcb wc}wcaws wc}efgfytf}kfmcb {fao bfka gfbfl hnagkpk {fao wc}hnaw}nb pc`f}f hcwfw! Tf}kfmcbkagcycagcaa{f gklfakysbfpk nbce ycacbkwk!
 g!
 
 Ycacbkwkfa Afws}fbkpwk`
Lcwngc ycacbkwkfa kak pc}kao gkpcmsw gcaofa lcwngc hsfbkwfwkd" {fkws lcwngcycacbkwkfa {fao gkosafhfa sawsh lcacbkwk yfgf hnagkpk nm{ch fbflk %pcmfofkbffaa{f+ gklfaf ycacbkwk fgfbfe pcmfofk kapw}slca hsa`k! @nawne : Pcpfjkwc}efgfy hcmc}efpkbfa mkpakp!
c!
 
 Ynbk`{ ]cpc}f`e
[fkws psfws y}npcp ycacbkwkfa {fao gkbfhshfa yfgf" fwfs fafbkpkp wc}efgfylfpfbfe,lfpfbfe pnpkfb {fao lcagfpf}" pcekaoof wclsfaa{f gfyfwgk}chnlcagfpkhfa hcyfgf yclmsfw hcyswspfa sawsh mc}wkafh pc`f}f y}fhwkp gfbfllca{cbcpfkhfa lfpfbfe!
 d!
 
 F`wkna ]cpcf}`e
Lc}syfhfa ycacbkwkfa {fao mc}wsjsfa sawsh lcaoclmfaohfa lcwngc hc}jf {faoyfbkao cdkpkca" pcekaoof mkf{f y}ngshpk gfyfw gkwchfa gfa y}ngshwkdkwfp bclmfofgfyfw lcakaohfw! Wsjsfa swflf ycacbkwkfa kak fgfbfe lcaosmfe: 6+ pkwsfpk" =+yc}kbfhs" 0+ n}ofakpfpk wc}lfpsh pw}shws} lchfakplc hc}jf" khbkl hc}jf" gfay}fafwf!
 o!
 
 Ycacbkwkfa Ctfbsfpk
Lc}syfhfa mfokfa gf}k y}npcp yclmsfwfa hcyswspfa" {fkws sawsh lclmfagkaohfapsfws hcjfgkfa" hcokfwfa gfa y}ngsh gcaofa pwfagf} gfa y}no}fl {fao wcbfegkwcwfyhfa!
 e!
 
 Ycacbkwkfa Pcjf}fe
Mc}hcaffa gcaofa fafbkpkp {fao bnokp wc}efgfy hcjfgkfa,hcjfgkfa {faomc}bfaopsao gk lfpf bfbs! Pslmc} gfwfa{f mkpf y}klc}" {fkws n}fao {fao wc}bkmfwbfaopsao gfbfl hcjfgkfa kws" fwfs pslmc},pslmc} gnhslcawfpk {fao mc}hcaffagcaofa hcjfgkfa kws! Wsjsfa ycacbkwkfa pcjf}fe fgfbfe sawsh lc}chnapw}shpkhcjfgkfa,hcjfgkfa lfpf bflyfs pc`f}f pkpwclfwkp gfa nm{chwkd" lcbfbskycaoslysbfa" ctfbsfpk" tc}kdkhfpk" gfa pkawcpf gfwf gkyc}nbce" pcekaoof gkwcwfyhfadfhwf,dfhwf sawsh lclmsfw psfws hcpklysbfa!
0!
 
Ycacbkwkfa Lcas}sw Wkaohfw Chpybfafpk
Wkaohfw chpybfafpk fgfbfe wkaohfw ycajcbfpfa! Jfgk ycacbkwkfa lcas}sw wkaohfwchpybfafpk fgfbfe ycacbkwkfa {fao mc}lfhpsg lcajcbfphfa hcgsgshfa tf}kfmcb,tf}kfmcb{fao gkwcbkwk pc}wf esmsaofa fawf}f pfws tf}kfmcb gcaofa tf}kfmcb {fao bfka!
 f!
 
 Ycacbkwkfa Gcph}kywkd 
Fgfbfe ycacbkwkfa {fao gkbfhshfa sawsh lcaocwfesk akbfk tf}kfmcb lfagk}k" mfkh pfws tf}kfmcb fwfs bcmke %kagcycagca+ wfayf lclmsfw yc}mfagkaofa" fwfsycaoesmsaofa gcaofa tf}kfmcb {fao bfka!
 m!
 
 Ycacbkwkfa Hnlyf}fwkd 
Fgfbfe psfws ycacbkwkfa {fao mc}pkdfw lclmfagkaohfa! Tf}kfmcba{f lfpke pflfgcaofa ycacbkwkfa tf}fmcb lfagk}k wcwfyk sawsh pflybc {fao bcmke gf}k pfws" fwfsgfbfl fhws {fao mc}mcgf!
 `!
 
 Ycacbkwkfa Fpnpkfwkd.Esmsaofa
Gnpca: Eslfl Pfawnpf Swnln" L!FM 
 
Lfwc}k Hsbkfe Lcwngc Ycacbkwkfa Pnpkfb  
Lc}syfhfa ycacbkwkfa {fao mc}wsjsfa sawsh lcaocwfesk esmsaofa fawf}f gsftf}kfmbc fwfs bcmke! Gcaofa ycacbkwkfa kak lfhf fhfa gfyfw gkmfaosa psfws wcn}k{fao gfyfw mc}dsaopk sawsh lcajcbfphfa" lc}flfbhfa gfa lcaonaw}nb psfwsocjfbf!
7! Ycacbkwkfa Lcas}sw Jcakp Gfwf gfa Fafbkpkp
Jcakp gfwf gfa fafbkpkpa{f gfbfl ycacbkwkfa gfyfw gkhcbnlynhhfa lcajfgk gsf efbswflf {fkws gfwf
 hsfbkwfwkd gfa hsfawkwfwkd 
! Gfwf hsfbkwfwkd fgfbfe gfwf {fao mc}mcawsh hfwf" hfbklfw" phclf gfa oflmf}! Gfwf hsfawkwfwkd fgfbfe gfwf mc}mcawsh faohf fwfs gfwfhsfbkwfwkd {fao gkfaohfhfa %p`n}kao+!
Jcakp,jcakp YcacbkwkfaWsjsfa Lcwngc Wkaohfw ChpybfafpkFafbkpkp $ JcakpGfwf
f!
 
Ls}akm! Wc}fyfaf!
 
Ps}tc{m!
 
Cu! Ynpw Df`wn`!
 
Chpyc}klcag!
 
Afws}fbkpwkh c!
 
Ynbk`{ ]cpcf}`ed!
 
F`wkna ]cpcf}`eo!
 
Ctfbsfpke!
 
Pcjf}fef!
 
Gcph}kywkd m!
 
Hnlyf}fwkd `!
 
Fpnpkfwkd f!
 
Hsfawkwfwkd m!
 
Hsfbkwfwkd `!
 
Ofmsaofa
H]KWC]KF YCACBKWKFA [FAO MFKH
@k}k,`k}k hf}{f wsbkp kblkfe {fao mfkh fgfbfe:6!
 
Mc}pkdfw h}kwkp gfa fafbkwkp=!
 
Lclsfw hnapcy gfa wcn}k0!
 
Lcaoosafhfa kpwkbfe gcaofa wcyfw gfa gcdkakpk {fao sakdn}l!7!
 
]fpknafb3!
 
Nm{chwkd Ycacbkwkfa {fao mfkh gkpflykao lclkbkhk `k}}k,`k}k gk fwfp" jsof lclkbkhk `k}}k,`k}k:6!
 
Wsjsfa gfa lfpfbfe ycacbkwkfa ef}sp gkoflmf}hfa pc`f}f jcbfp pcekaoof wkgfh lcaklmsbhfa hc}fosfa hcyfgf yclmf`f!=!
 
Wchakh gfa y}npcgs} gfbfl ycacbkwkfa kws ef}sp gkjfbfphfa pc`f}f }ka`k!0!
 
Nm{chwkdkwfp ycacbkwkfa ef}sp wcwfy gkjfof gcaofa lcasajshhfa mshwk,mshwk lcaocafkpflybc {fao gkflmkb!7!
 
Hchs}faofa,hchs}faofa pcbflf ycbfhpfaffa ycacbkwkfa ef}sp gkkadn}lfpkhfa pc`f}f jsjs} gfa lcajcbfphfa gflyfh gf}k hchs}faofa wc}pcmsw!3!
 
Tfbkgkwfp gfa hcefagfbfa gfwf ef}sp gkyc}khpf gcaofa `c}lfw!4!
 
Hcpklysbfa {fao gkflmkb ef}sp gkgfpf}hfa yfgf efb,efb {fao wc}hfkw gcaofa gfwfycacbkwkfa!
Gnpca: Eslfl Pfawnpf Swnln" L!FM 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sonia Sirait liked this
Wiwit Bimo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->