Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.01 Organisasi Bengkel Dan Keselamatan

1.01 Organisasi Bengkel Dan Keselamatan

Ratings: (0)|Views: 445|Likes:
Published by mzasni

More info:

Published by: mzasni on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

 
1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
 1.1 Organisasi Bengkel dan Keselamatana. Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan 1.Bahan apakah yang perlu digunakan untukmembasuh jika terdapat luka di tangan?ASabunBAntiseptikCIodinDAi
2.
Antara berikut yang manakah adalah tujuanstruktur organisasi bengkel?APastikan murid cepat masuk dan keluar daribengkel.BPastikan kelengkapan bengkel sentiasateratur.CPastikan bekalan elektrik sentiasa hidup.DPastikan kemalangan berlaku hanya di luar bengkel.
3.
Sikap yang tidak patut diamalkan di dalambengkel adalah sikapAcermat.Bcuai.Cberhati-hati.Dbekerjasama.
4.
Alat-alat tangan mudah rosak jikaAdigunakan dengan berhati-hati.Btidak diselenggara dengan baik.Cdipakai mengikut kegunaannya.Dtidak disimpan dalam panel alatan.
5.
Antara berikut sesuai disimpan dalam laci kecualiApembaris.BtukulCskru.Dpaku.
6.
Sesi amali di bengkel sepatutnya diketuai olehseorangApembantu bengkel.Bketua kelas.Cpengetua.Dformen.
7.
Tindakan yang patut diambil apabila peralatanelektrik didapati tidak berfungsi ialahAambil yang lain.Bbiarkan sahaja.Cmembaikinya.Dmelaporkan kepada guru bertugas.
8.
Antara berikut merupakan bahan-bahan asasdalam kotak pertolongan asas kecualiAantiseptik.Biodin.Cpin picu.Dplaster.
9.
Orang yang mengetuai kumpulan kerja di dalambengkel Kemahiran Hidup ialahApenyelaras bengkel.Bformen.Cguru Kemahiran Hidup.Dpembantu bengkel.
10.
Kasut perlu dipakai pada setiap masa dalambengkel supayaAkelihatan kemas.Blantai bengkel kotor Cdapat bergerak dengan cepat.Ddapat melindungi kaki daripada kecederaan.
11.
Antara berikut, etika kerja perlu diamalkan kecualiAamanah.Bbangga diri.Cmenepati masa.Dmematuhi peraturan dan undang-undang.
12.
Jenis keselamatan berikut perlu diambil semasadi bengkel kecualiAkeselamatan formen.Bkeselamatan diri sendiri.Ckeselamatan alat-alatan tanganDkeselamatan bahan bahan dalam bengkel.
13.
Cara yang betul untuk mencabut plag 3 pindaripada soket punca kuasa adalahApegang pada badannya sahaja.Bpegang dengan tangan yang basah.Cterus cabut tanpa tutup suis.Dpegang ketiga-tiga pin plag itu.
14.
Antara berikut, keadaan yang manakah sesuai dibengkel?ABerlari-lariBBerbual-bualCBergurau-gurauDMematuhi peraturan
15.
Antara berikut, keadaan diri yang manakah tidaksesuai di bengkel?ATanggalkan tali leher.BMengikat rambut yang panjang.CMemakai baju berlengan panjang.DMemakai apron.
16.
Kemalangan dalam bengkel berlaku biasanyaberlaku disebabkan olehAkecuaian.Bkebakaran.Cformen.Dalat-alatan tangan.
1
 
17.Apabila berlakunya kemalangan dan kerosakanalat di bengkel, kita perlu membuat catatan didalamAbuku log.Bbuku laporan bengkel.Cbuku nota murid terbabit.Dbuku skrap.18.Aspek berikut perlu dipraktikkan oleh muridsemasa membuat kerja amali kecualiAsentiasa menjaga keselamatan.Bmenjalankan tugasan dengan teratur Cpastikan bengkel sentiasa bersih dan teratur.Dmenyelesaikan tugasan dengan tergesa-gesa.19.Antara berikut, pilih langkah-langkah keselamatandalam bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu.IBahan mudah bakar mestilah disimpan ditempat yang selamat.IIBengkel mestilah sentiasa dikemaskan.IIIMurid perlu mengamalkan sikapbertanggungjawab.IVAlat-alatan bengkel berselerak atas mejakerja.AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV20.Antara berikut, keadaan manakah yang sesuaiuntuk sebuah bengkel?ALantai yang licin.BPeredaran udara yang baik.CLantai yang bertakung dengan air.DAlat pemadam api perlu dikunci dengan baiksupaya tidak hilang.21.Pilih pernyataan yang betul tentang penggunaanalat-alat tangan.IAlat-alat tangan perlu diselenggara denganbaik..IIAlat-alat tangan boleh diguna untuk semuafungsi.IIIAlat-alat tangan perlu disimpan di tempatasal selepas guna.IVAlat-alat tangan yang mudah karat perludiminyakkan sebelum disimpanAI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV22.Antara berikut sesuai disimpan dalam laci kecualiApembaris.BtukulCskru.Dpaku.23.Apakah yang tidak patut dilakukan apabilamenggunakan peralatan elektrik?IPastikan tangan tidak basah.IIPastikan suis terbuka selepas digunakan.IIITidak boleh bergurau semasa menggunakanperalatan elektrik.IVGuna peralatan elektrik yang sambunganwayarnya tidak berpenebat.AI sahajaBI dan IVCII dan IVDII dan III24.Alat tangan perlu disimpan dengan kemas dalambengkel keranaIsenang dikawal.IImudah diambil.IIIsenang dibersih.IVsenang diselenggara.AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV25.Antara kejadian berikut, yang manakah perludilaporkan kepada guru bertugas?IKaki patahIILuka kecilIIIKebakaran kecilIVPeralatan elektrik terjatuh dan rosakAI dan IIBI dan IIICI, II dan IIIDI, III dan IV26.Keadaan kerja dalam bengkel sekolah yangsesuai adalah seperti berikut kecualiAbersih dan teratur.Bperedaran udara yang baik.Clantai yang tidak berminyak.Dpasang lampu di tempat yang sangat gelapsahaja.27.Pilih kelakuan yang tidak patut dilakukan semasabekerja di dalam bengkel.AMematuhi arahan guru.BBekerja dengan tangan yang basah.CMatikan bekalan elektrik selepas digunakan.DMelaporkan sebarang kemalangan kepadaguru bertugas.28.Pilih alat keselamatan yang perlu dilengkapi dibengkel Kemahiran Hidup di sekolah.IKotak pertolongan cemasIIAlat pemadam apiIIIPeralatan elektrikIVSelimutAI dan IIBI dan IIICI, II dan IIIDI, III dan IV29.Mengapakah alat pemadam api perlu disediakandi bengkel?AUntuk ditunjukkan kepada murid.BMengikut arahan pengetua.CMemadamkan letupan kecil.DMemadamkan kebakaran kecil.30.Pilih kelakuan yang menyalahi peraturankeselamatan diri semasa di bengkel.AMemakai kasut getah.BBergurau semasa bekerja.CMemakai pakaian yang sesuai.DMengikat rambut yang panjang
2
 
31.Orang yang mengetuai kumpulan kerja di dalambengkel Kemahiran Hidup ialahApenyelaras bengkel.Bformen.Cguru Kemahiran Hidup.Dpembantu bengkel.32.Antara keadaan berikut, manakah yang tidakselesa untuk tempat kerja di sebuah bengkel?AKeadaan yang terang.BBahan-bahan disimpan di tempat asal.CTingkap bengkel ditutup rapat.DSampah sentiasa dibersihkan.33.Alat-alat pemadam api berikut sesuai untukmemadam kebakaran minyak kecualiAgas karbon dioksida.Bdebu keringCbuihDai34.Pakaian murid yang sesuai semasa bekerja dibengkel adalahItutup kepala dengan skaf.IIikat rambut yang panjang.IIImemakai apron.IVmemakai selipar.AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV35.Kemalangan dalam bengkel berlaku biasanyaberlaku disebabkan olehAkecuaian.Bkebakaran.Cformen.Dalat-alatan tangan.36.Langkah mengendali alat pemadam api yangbetul ialahItekan tuas rapat kepada pemegang.IIkeluarkan pin picu.IIIhalakan muncung pemancut ke dasar api.AI
II
IIIBI
III
IICII
III
IDII
I
III37.Jika perlu pakai sebarang mesin elektrik, apakahyang patut dilakukan oleh murid terlebih dahulu?AMinta kebenaran daripada guru bertugas.BBuka suis mesin elektrik.CSekurang-kurangnya ada dua orang murid.DMasukkan plag 3 pin ke dalam soket puncakuasa.38.Antara berikut yang manakah perlu dilakukanuntuk mengelakkan sebarang kemalanganberlaku di dalam bengkel?IGulungkan lengan baju panjang.IIJangan pakai alat tajam seperti gergaji.IIIPastikan lantai tidak berminyak.IVPakai kasut getah.AI dan II sahajaBI dan III sahajaCI, II dan IIIDI, III dan IV39.Jika berlakunya kemalangan dalam bengkelKemahiran Hidup, tindakan yang perlu diambildengan segera adalahApergi ke klinik terdekat.Bhubungi ahli keluarganya.Chubungi ambulans.Dlaporkan kepada guru bertugas.40.Susunkan langkah yang betul untuk mengendalialat pemadam api.IIIIIIAI
II
IIIBI
III
IICII
III
IDII
I
III41.Mengapakah peraturan keselamatan bengkeldilanggar oleh sesetengah murid?IGuru bertugas tidak menjaga dengan baik.IIMereka lupa tentang peraturan itu.IIIPenerangan terperinci tidak diberi.IVSikap murid yang degil.AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV42.Encik Fauzi mengetuai sesi amali danmenyelaraskan kerja-kerja yang dilakukan olehmurid-murid di bengkel. Encik Fauzi bekerjasebagaiAguru Kemahiran Hidup.Bformen.Cpenolong ketua kumpulan.Dpembantu bengkel.43.Alatan berikut boleh digunakan untukmembersihkan lantai bengkel kecualiApenyapuBtong sampahCpenyedut hampagasDmesin pemampat udara
3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Shaiful Bahri liked this
Shaiful Bahri liked this
dan dan liked this
iimie liked this
nusthe2745 liked this
Zulkifli Mi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->