Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΘΕΜΑΤΑ- elp11

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΘΕΜΑΤΑ- elp11

Ratings: (0)|Views: 4,457 |Likes:
Published by utterangel

More info:

Published by: utterangel on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
1.
 
Ονομάστε τους τίτλους του αυτοκράτορα στο Βυζάντιο.
Ο επίσημος τίτλος του Βυζαντινού αυτοκράτορα κατά την πρώιμη περίοδο ήταν
Imperator
ή
Augustus
γραμμένο στα λατινικά. Το
Imperator
απέδιδε την
στρατιωτική ιδιότητα
ενώ αντικαταστάθηκε με το
Αυτοκράτωρ
που δήλωνε την
απόλυτη εξουσία
. Επί βασιλείας του Ηρακλείου εμφανίστηκε ο ελληνικός όρος
Βασιλεύς.
Ο παραδοσιακός τίτλος
Αύγουστος
περιορίζεται σε έγγραφα, επιγραφέςκαι νομίσματα. Κάποιες φορές εμφανίζεται και ο όρος
Δεσπότης.2. Τι γνωρίζεται για τη νομοθεσία του Λέοντα;
Ο Λέων Γ΄ εξέδωσε το νομοθετικό έργο «
Εκλογή των Νόμων
» και αποτέλεσε έναμεγάλο βήμα για την εξέλιξη του βυζαντινού δίκαιου μετά το επίσης σημαντικό νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού. Η «
Εκλογή
» εκδόθηκε το 724 ή 741 και είναι έναείδος κωδικοποίησης των βασικών κανόνων δικαίου στους κλάδους του αστικού,οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Σκοπός ήταν η αναθεώρηση παλαιότερων νόμων προς το φιλανθρωπινότερο. Κατά πολλούς ιστορικούς αποτελεί τον 1
ο
χριστιανικό κώδικα νόμων. Ο περιορισμός της θανατικής ποινής και η αντικατάστασήτης από ακρωτηριασμό αποτελεί έκφραση της πρόθεσης του Λέοντος Γ΄ για πιοφιλάνθρωπο χαρακτήρα. Επίσης εκδηλώνονται τάσεις εκχριστιανισμού και εξανθρωπισμού των νόμων. Έτσι έχουμε, την αποκλειστική αναγνώριση τουχριστιανικού γάμου, το δικαίωμα που δόθηκε στην Εκκλησία να ασκεί την επιμέλειατων ορφανών, τον αποκλεισμό της φρενοβλάβειας ως λόγου διαζυγίου, τη βελτίωσητης θέσης της γυναίκας αφού είχε ίσο μερίδιο με τον άντρα της, στην κοινή τουςπεριουσία.
3. Ποια ήταν τα μεγάλα νομοθετικά έργα του Ιουστινιανού;
Η συστηματική κωδικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του ρωμαϊκού δικαίου από τονΙουστινιανό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Η νομοθετική του δραστηριότητα άρχισεαμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης του και σκοπός του ήταν να περιορίσει τον τεράστιο όγκο των νόμων και να εξαλείψει τυχόν επαναλήψεις ή αντιφάσεις. Τοέργο του περιλαμβάνει 4 μεγάλα έργα:
Κώδικας (529), Εισηγήσεις (533),Πανδέκτης (533), και Νεαρές (534-536).4. Χαρακτήρας νομοθετικού έργου Ιουστινιανού.
 
Οι νόμοι του εξακολουθούσαν να είναι ρωμαϊκοί. Επηρεασμένος από τονχριστιανισμό και την ελληνική παράδοση διαμόρφωσε το νόμο με νέο πνεύμα. Γενικάη Ιουστινιάνεια νομοθεσία θεωρείται ότι διέπεται από πνεύμα κοινωνικήςδικαιοσύνης και μέριμνα για τη βελτίωση της θέσης των αδυνάτων. Έτσι επέβαλεπεριορισμό σε ένα καθαρά ρωμαϊκό θεσμό, δηλ. τον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε οπατέρας της οικογένειας. Διευκόλυνε την απελευθέρωση των δούλων και θέσπισεευνοϊκές διατάξεις για τις γυναίκες όπως η δυνατότητα να ορίζονται οι ίδιεςκηδεμόνες των παιδιών τους.
4. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της πρόνοιας;
Η
πρόνοια
μαρτυρείται πρώτη φορά επί Αλέξιου Κομνηνού. Ο όρος αναφέρεται στηνπαροχή ενός κτήματος μαζί με τους παροίκους του σε διάφορα πρόσωπα υπό τον όροτης παροχής υπηρεσιών στο κράτος. Οι μισθοί των στρατιωτικών αντικαταστάθηκανμε δωρεές παροίκων ώστε να υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατάταξη στο στράτευμα.Οι υποψήφιοι στρατιώτες αποκτούσαν βασιλικά διπλώματα που τους εξασφάλιζανκτήματα και φορολογούμενους πολίτες ως δούλους. Οι δικαιούχοι των εκχωρήσεωναυτών γίνονταν εισπράκτορες των φόρων των καλλιεργητών υπό τη δικαιοδοσίατους, τόσο που οι κάτοικοι των επαρχιών υπέφεραν τα μύρια κακά από τουςστρατιωτικούς. Μερικές φορές οι παραχωρήσεις αυτές δίνονταν και σε ξένους. Ηπρόνοια έως την εποχή του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου ήταν προσωπική και αμεταβίβαστη, ενώ μετά μπορούσε να μεταβιβαστεί το δικαίωμα σους απογόνους
5. Τι γνωρίζετε για τις ακολουθίες στο Βυζάντιο;
Οι 
ακολουθίες
ήταν η ανάπτυξη ιδιωτικών στρατών που περιέβαλλαν και ακολουθούσαν τους ευγενείς. Οι αναφορές λένε ότι ιδιωτικά στρατιωτικά σώματα υπήρχαν ήδη από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Οι ακολουθίες περιλάμβανανδούλους, συγγενείς αλλά και ένοπλους φρουρούς, οι οποίοι συνδέονταν μέσω δεσμώνπίστης και εξάρτησης με τους μεγαλοϊδιοκτήτες γης.
6. Τι γνωρίζετε για τις εξκουσσείες;
Οι 
εξκουσσείες
είναι καθολικές ή μερικές φοροαπαλλαγές των μεγαλοϊδιοκτητών και των μονών. Τα φορολογικά αυτά προνόμια που εμφανίστηκαν πριν το 10
ο
αιώνα,αποτέλεσαν σημαντικό όπλο στα χέρια των πλουσίων εναντίων των επεμβάσεων τωνδημοσιονομικών και δικαστικών αρχών της αυτοκρατορίας.
 
7. Τι ήταν το «χαριστίκιον» του Βυζαντίου;
«
Χαριστίκιον
» ονομάσθηκαν οι παραχωρήσεις μοναστηριών και ευαγών ιδρυμάτωνσε μεγαλοϊδιοκτήτες γης και σε εκκλησιαστικά πρόσωπα. Τα ιδρύματα άνηκαν στοΠατριαρχείο, στο κράτος ή τον αυτοκράτορα από τον οποίο γινόταν και η σχετικήπαραχώρηση. Ο αρχικός σκοπός της χαριστικής δωρεάς ήταν η φροντίδα για τηνκαλή λειτουργία του μοναστηριού σε επίπεδο πνευματικό, διοικητικό και οικονομικό.Οι «χαριστικάριοι» αποκτούσαν την επικαρπία της περιουσίας του ιδρύματος για όλητους την ζωή. Οι γαιοκτήμονες συχνά ίδρυαν μοναστήρια στα οποία παραχωρούσανένα μέρος των εισοδημάτων τους με προφανή σκοπό την σταθεροποίηση τηςπεριουσίας τους. Το «χαριστίκιον» θυμίζει το δυτικό «beneficiuαλλά αυτή ημορφή ιδιοκτησίας δεν έγινε ποτέ ο κύριος τρόπος κατοχής γης.
8. Τι ήταν τα «Θέματα» στο Βυζάντιο?
Τον 8
ο
αιώνα ολοκληρώθηκε η διοικητική αναδιοργάνωση της Μικράς Ασίας με τηνεπέκταση του θεσμού των «
Θεμάτων
» (μεγάλες διοικητικές περιφέρειες) σε όλη τηνέκταση. Οι Ισαύροι ανανέωσαν τον θεσμό των εξαρχάτων υιοθετώντας τον θεσμότων «θεμάτων», που είχαν μικρότερη έκταση. Επέτρεπαν την ευκολότερηαντιμετώπιση εχθρικών εισβολών χάρη στην συνεχή παραμονή στρατιωτικώνμονάδων σε αυτά. Ο θεσμός των «θεμάτων» μείωσε την καταστροφικότατα τωναραβικών επιδρομών και συνετέλεσε στην τελική έκβαση των αραβοβυζαντινώνσυγκρούσεων υπέρ της Βυζ.Αυτοκρατορίας.
9. Τι γνωρίζετε για τους ακρίτες?
Οι 
ακρίτες
ήταν συνοριακοί φρουροί που κατοικούσαν στις περιοχές που φυλούσαν.Τους είχαν παραχωρήσει κτήματα σε κοντινές περιοχές για να μπορέσουν να έχουνεισοδήματα. Η δράση τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική (8
ος
-9
ος
) αφού με τηναποτελεσματική παρενόχληση των εισβολέων και την έγκαιρη ειδοποίηση τωναυτοκρατόρων μέσω των «
φρυκτωρίων»
(δηλαδή σταθμών επικοινωνίας με οπτικάσήματα) που διέτρεχε όλη την Μικρά Ασία συντελούσαν στη γρήγορη αντίδραση τουβυζαντινού στρατού και την επιτυχή απόκρουση των εισβολέων. Η συμβολή τους υμνήθηκε στα ακριτικά δημοτικά τραγούδια.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->