Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tugasan Sistem Ejaan PPISMP Semester 3

Tugasan Sistem Ejaan PPISMP Semester 3

Ratings:
(0)
|Views: 3,911|Likes:
Published by kaloi07
Ilmu Milik Allah
Ilmu Milik Allah

More info:

Published by: kaloi07 on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)
10Abstrak
Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa juabentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelasmemudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatukomunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentukkomunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam
Perlembagaan Malaysia
, iaitu (i)
Perkara 152 Perlembagaan Malaysia
:“(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang olehParlimen.Sejarah perkembangan Bahasa Melayu amatlah membanggakan kita.Perubahan ejaan kerap berlaku sejak dari tahun 1701 , iaitu Ejaan Rumi ThomasBowrey, Ejaan Rumi J.Horison (1800), Ejaan Rumi William Marsden (1812),Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (1878), Ejaan Rumi Swetthenham (1881), EjaanRumi Maxwell (1882), Ejaan Wilkinson (1904), dan Sistem Ejaan Rumi Za’aba(1927). Sistem Ejaan Rumi Za’aba telah digunakan dengan meluas di sekolah-sekolah . Sistem ini menjadi begitu popular dikalangan guru dan murid sekolahsehingga ia terkenal juga sebagai ejaan sekolah. Sistem ini digunakansehinggalah berlaku perubahan sistem ejaan baharu bahasa Melayu.Sistem ejaan baru telah dirasmikan pada 16 Ogos 1972. Ini bermaknasudah hampir 25 tahun ejaan baru dilaksana dan digunakan. Sistem Ejaan Rumiyang dilaksanakan pada tahun 1972 itu adalah hasil kesepakatan Majlis BahasaIndonesia-Malaysia, bagi pihak kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia.Badan yang ditugaskan menyelaraskan ejaan tersebut ialah JawatankuasaTetap Bahasa Malaysia yang dilantik oleh Menteri Pelajaran, dan Jawatankuasaini diletakkan di bawah Dewan Bahasa Dan Pustaka.Perubahan dan penyusunan semula ini telah dapat membantu penggunaBahasa Melayu mengeja atau menulis kata-kata dengan ejaan yang betul dan
Sistem Ejaan
1
 
Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)
tepat. Apa yang jelas ialah pelaksaanaan sistem ejaan baru itu telah banyakmembantu mempertingkatkan lagi martabat bahasa Melayu itu sendiri.Satu perkara yang menarik dalam sistem ejaan baru bahasaMelayu ini ialah perubahan dari Sistem Ejaan Rumi Za’aba, atau ejaan lamakepada bentuk ejaan baru (1972). Walaupun begitu perubahan sistem ejaan initidaklah banyak atau jauh berbeza, kecuali beberapa perubahan danpenyelarasan ejaan rumi sahaja. Contohnya seperti huruf gabungan yangdigunakan dalam sistem ejaan Rumi Za’ba, iaitu
ch, dh, dz, sh
, dan
th
telahdiubah menjadi "
c, d, z, sy, dan s".
Contoh:
ch
ari -
c
ari
sh
arat -
sy
arat
dh
arab -
d
arab mi
th
al - mi
s
al
dz
alim -
z
alimWalaupun sistem ejaan ini telah digunakan hampir tiga dekad, namunmasih ramai pengguna dan penutur bahasa Melayu melakukan pelbagaikesalahan. Kesalahan ini amat ketara dalam ejaan, sebutan, penggunaanperkataan, istilah dan sebagainya sehingga menyebabkan bahasa kita tersendiritercemar disebabkan bangsa sendiri.Oleh yang demikian, dalam tugasan ini kami akan mengupas lebih lanjuttentang faktor-faktor berlakunya kesilapan bahasa terutamanya dari segi ejaandan sebutan juga disertakan contoh-contoh kesilapan bahasa serta beberapacara bagi mengatasi masalah pencemaran bahasa ini.
20Konsep Kesilapan Bahasa (Ejaan dan Sebutan)
Terdapat banyak pendapat yang mendefinisikan frasa kesilapan bahasaitu sendiri. Ada yang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatugejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan
Sistem Ejaan
2
 
Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)
berkembang, Awang Sariyan (1983). Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat(2007), kesilapan bermaksud perihal silap, kekeliruan dan kekhilafan. Manakalabahasa pula membawa maksud sistem lambang bunyi suara yang dipakaisebagia alat perhubungan dalam lingkungan suatu kelompok manusia.Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesilapan bahasabermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yangbaku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentukini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialekdaerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.Kajian yang dilakukan oleh Awang Sariyan (1983) menunjukkan bahawa;penggunaan bahasa Melayu pada peringkat kemahiran bahasa, tulisan, banyakkesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dikesan seperti kesilapanejaan, tanda bacaan, penggunaan huruf besar hinggalah kesalahan morfologi,sintaksis yang dinamakan Kesalahan Umum.Menyentuh hal yang sama, Nik Safiah Karim (1979) menegaskan bahawakesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh generasi muda terutamanyamurid-murid sekolah pada semua peringkat. Terutamanya yang melibatkanpenggunaan dan penguasaan bahasa Melayu adalah kesalahan-kesalahan darisegi ejaan dan tatabahasa. Namun, terdapat juga kesilapan sebutan yangdirasakan sepatutnya tidak menjadi masalah kepada semua penutur bahasaMelayu.Kesimpulannya, kesilapan bahasa boleh didefinisikan sebagai suatukeadaan di mana terdapat kesalahan atau ketidaksamaan peraturan sesuatuhukum dalam bahasa yang merangkumi aspek huruf, ejaan, tatabahasa,sebutan, makna dan sebagainya. Dalam tugasan ini, penulis akan menerangkandua jenis kesilapan yang sering digunakan oleh penutur bahasa Melayu sejak
Sistem Ejaan
3

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mazlan Samat liked this
Awang Firdaus liked this
Niena Riena liked this
Khairuddin Mohamad liked this
aifa_farihah liked this
Elisa Looi liked this
Selbiah Ahmad liked this
Selbiah Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->