Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

III. Làm quen với VB6
I. Các khái niệm
II. Biểu mẫu (Form)
III. Nhãn (Label)
IV. Khung (Frame)
V. Nút lệnh (Command Button)
VI. Ô nhập liệu (TextBox)
III. Hằng số
III) Biến
IV. Biểu thức
V. Câu lệnh
VI. Chương trình con
VII. Truy xuất dữ liệu trong Visual Basic
VIII. Bẫy lỗi trong Visual Basic
I. Kiểu chuỗi ký tự (String)
II. Kiểu ngày tháng (Date)
III. Các loại số
IV.Kiểu Object
V. Kiểu Variant
VI. Kiểu Mảng
VII. Kiểu do người dùng định nghĩa - Kiểu mẩu tin
II. Sử dụng các điều khiển
I. Menu
II. Hộp thoại
III. Xử lý các sự kiện chuột và bàn phím
IV. Xử lý đồ họa và giao diện
I. Mô hình File System Object (FSO)
II. Hàm I/O và lệnh xử lý tập tin
I. Cơ sở dữ liệu
II. Truy xuất cơ sở dữ liệu trong Visual Basic 6.0
III. Dùng Visual Basic để tạo một cơ sở dữ liệu
IV. Sử dụng cửa sổ xem dữ liệu (Data View)
V. Sử dụng điều khiển dữ liệu để tạo giao diện người sử dụng
I. Mô hình đối tượng Data Access Objects (DAO)
II. Sử dụng DAO để làm việc với cơ sở dữ liệu
III. Sử dụng điều khiển DAO Data
I. Open Database Connectivity (ODBC)
II. Truy cập dữ liệu dùng điều khiển dữ liệu từ xa
III. Remote Data Object (RDO)
I. Kiến trúc OLE DB/ADO
II. Mô hình ADO
III Các đối tượng trong mô hình ADO
IV. Dịch vụ dữ liệu từ xa của ADO
I) GIỚI THIỆU VỀ TRÌNH DATA ENVIRONMENT DESIGNER (DED)
II) SỬ DỤNG TRÌNH DATA ENVIRONMENT DESIGNER
II. SỬ DỤNG THIẾT KẾ DATA REPORT
III. SỬ DỤNG CRYSTAL REPORT ĐỂ LẬP BÁO CÁO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NNLT Visual Basic 6

NNLT Visual Basic 6

Ratings: (0)|Views: 2,365|Likes:
Published by baclong88

More info:

Published by: baclong88 on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 17 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 21 to 44 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 48 to 123 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 127 to 149 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 153 to 158 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->