P. 1
Manual Istorie - Clasa a IXa

Manual Istorie - Clasa a IXa

Ratings: (0)|Views: 12,054|Likes:

More info:

Published by: Alexandru Atănăsoaei on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2015

pdf

text

original

 
I.SUMERIENII1.MESOPOTAMIA ŞI STRĂVECHII EI LOCUITORIMesopotamienii
sunt un popor dintre cele mai vechi ale omenirii. Ei erau aşezaţi geografic între fluviile Tigru şi Eufrat (în prezentIrak). Sumerienii în sud, akkadienii în centru şi assirienii în nord au populat acest spaţiu, lor adăugânuli-sechaldeenii.Primii mespotamieni au fost sumerienii. Ei au inventat scrierea cuneiformă, construiau ziggurate, au construit primeleoraşe civilizate, printre care:Ur, Nippur ,Kiş,Babilon,NiniveşiAssur,au făcut primele încercări de irigaţii sistematizate în agricultură, au iniţiat primele schimburi comerciale cu alte popoare, au făcut descoperiri în astrologie şi astronomie. Fiecare oraş-stat îşi avea propriul rege, dar nu a luat niciodată în stăpânire întregul Sumer. Dezvoltarea civilizaţiei sumeriene are loc în spaţiulactual al Irakului, în vechea Mesopotamie, cuprinsă între văile fertile ale Tigrului şi Eufratului începând cu mileniul IV î.Hr. Numele de „sumerian” este un nume dat de vechii locuitori ai Mesopotamiei de S şi succesorii acestora: akkadienii semitici.Sumerienii purtau numele de
sag-giga,
literal însemnând (poporul cu faţa neagră)
2.CIVILIZAŢIE ŞI SOCIETATE LA VECHII SUMERIENI
Civilizaţia sumeriană care s-a răspândit în tot Orientul Apropiat şi Mijlociu este acreditată cu descoperirea roţii olarului, ametalurgiei , crearea aliajului aur-argint(electrum), construirea sistemului urban şi al celui de irigaţii. Descoperirile din necropolaregala de la Ur prezinta o mare varietate de obiecte metalice din aur si lapislazuli ( o piatra pretioasa de culoare albastraintens),dintr-un aliaj de aur si argint (electrum) sau din os si lapislazuli. Oraşul era centrul puterii economice, politice şireligioase, simbolul său fiind templul-palat tip terase suprapuse numit ZIGGURAT, simbol al legăturii dintre cer şi pământ.Sumerienii construiau un templu în centrul fiecarui oraş-stat. Regele, care era şi mare preot, oficia ceremonii religioase şi efectuasacrificii în templul situat în vârful turnului. Zigguratul era împărţit în şapte etaje, deoarece sumerienii credeau că zeii coboraudin cer în şapte zile. Sumerienii locuiau în aşezări construite din lut şi cărămidă arsă, în case de mici dimensiuni. Hrana erasimplă, iar berea era obţinută din orz. Cultivau cereale, legume şi fructe, creşteau animalele (capre, oi, vite). În cultivare foloseau plugul tras de boi, seceri de argilă, piatră, aramă sau bronz.Sumerienii făceau comerţ în pieţe uriaşe, unde foloseau discuri delut(monede primitive) pentru a cumpăra diferite bunuri.
3.STATUL SUMERIAN
Iniţial independente oraşele state: Ur, Uruk, Kiş, Lagaş şi Umma, au creat succesiv state relativ unitare, conduse de Lagaş(2460-2360 î.Hr), Umma(2360-2330 î.Hr) şi Kiş(2334-2279 î.Hr). Ultimul sub SARGON, a pus bazele unui imperiu akkadian ce asupus pe lângă Mesopotamia şi Elamul, Siria şi sudul Asiei Mici. Ultima etapă de unificare este sub conducerea cetăţii Ur, dupăcare are loc prăbuşirea în jurul lui 2000 î.Hr. Prin anii 1792-1750 î.Hr. Hammurabi a unit aceste ţinuturi din centrul şi sudulMesopotamiei punând bazele Imperiul Babilonian o sinteza sumerieno-akkadiană. Hammurabi a fost primul suveran care a oferit poporului un set de reguli, ceea ce îl menţine în memoria colectivă drept un împărat în
ț
elept şi un bun conducător militaro- politic.
4.SCRIEREA – O CREAŢIE SUMERIA
Istoria sumeriană ne este relevată prin opera scrisă numită EPOPEEA LUI GHILGAMEŞ, ce constituie un text scris înALFABET CUNEIFORM, devenit alfabetul spaţiului oriental până în epoca elenistică, creat de vechii sumerieni, păstrat înarhive formate din tăbliţe de lut şi descifrate în 1802 de savantul german Grotefend. Cuneiforma a fost scrierea tipică a tuturor civiliza
ț
iilor mesopotamiene. Colec
ț
iile de tăbliţe de argilă descoperite reprezintă şi cele mai vechi biblioteci cunoscute dinistoria umanităţii. Se ştie ca sumerienii au fost inventatorii scrisului, adică ai primului ansamblu de simboluri care au redatlimbile folosite: hurta (vorbită în Siria), hitita (în Turcia), urarteana (în Armenia), elamita (în Iran) etc. Cele mai vechi dintreaceste semne se situează în jurul anilor 3300 î.Hr. E vorba de aşa numitele logograme, semne-cuvinte ce reprezintă un obiect sauo ac
ț
iune. În total, sumeriana se compune din 500 de semne, în principal logograme, apoi silabe. Cuneiformele vor fi încontinuare folosite pentru scrierea limbii akkadiene, babiloniene şi asiriene care vor deveni limbi de bază în Mesopotamia. Limbasumeriana a murit aprox. în anul 1800 î.C dar a rămas o limbă clasică a civiliza
ț
iilor din Est chiar până la apari
ț
ia cre
ș
tinismului.
5.
 ISTORIA ALTFEL
Legile regeluiHammurabi.Acesta a promulgat circa trei sute de legi, care erau aplicate destul de strict. Printre ele se numără:- Dacă cineva acuză pe altcineva, fără să poată aduce vreo dovadă, acuzatorul va fi omorât.- Dacă cineva acuză pe altcineva, şi poate dovedi vina acestuia, el va fi răsplătit cu bani.- Dacă un judecător ia o decizie într-un caz, iar apoi se dovedeşte că a greşit, va fi pus să plătească de douăsprezece ori cât aimpus el acuzatului, şi nu i se va permite să mai judece.- Dacă cineva fură pe fiul altcuiva, va fi omorât.- Dacă cineva găseşte un sclav evadat şi îl returnează proprietarului, acesta va trebui să plătească doi şekeli.- Dacă un hoţ este descoperit în timp ce fură, va fi omorât.- Dacă cineva nu are suficientă grijă de un baraj, şi barajul cedează, el va fi vândut, iar banii obţinuţi vor înlocui recolta pierdutăîn timpul inundării culturilor.- Dacă cineva inundă culturile unui vecin, îi va plăti pierderea.- Dacă cineva îşi lasă grădina în seama unui grădinar, iar acesta îşi face treaba bine timp de patru ani, în al cincilea an proprietarule obligat să ia parte la grădinărit.- Dacă grădinarul nu şi-a făcut treaba bine, iar plantele suferă, el va plăti pierderea în funcţie de producţia vecinului.- Dacă cineva are o datorie, şi nu poate plăti, el se poate vinde pe sine, pe soţia sa, pe fiul său şi pe fiica sa să muncească; dupătrei ani ei vor fi eliberaţi.- Dacă un om dator îşi plăteşte datoria cu un sclav, iar sclavul este suficient de bun, nu pot exista obiecţii.- Dacă cineva se căsătoreşte cu o femeie, dar nu are niciun fel de relaţii cu aceasta, nu se consideră căsătorie.- Dacă o soţie are relaţii cu un alt bărbat, amândoi vor fi legaţi şi aruncaţi în apă, dar soţia poate fi iertată de soţul ei şi dăruităregelui ca sclavă.
1
 
- Dacă un bărbat foloseşte violenţa asupra soţiei altui bărbat pentru a se culca cu ea, el va fi omorât, iar femeia considerată fărăvină.- Dacă un bărbat este capturat în război, iar femeia părăseşte casa, deşi este mâncare suficientă, ea va fi aruncată în apă.- Dacă un bărbat este capturat în război, şi nu există mâncare, femeia este fără vină dacă părăseşte casa.- Dacă un soţ părăseşte casa, soţia pleacă în altă casă, iar soţul se reîntoarce, soţia nu este obligată să se reîntoarcă.- Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie care a dat naştere copiilor săi, o parte din pământ şi din bani trebuie cedată ei desoţ. Când copiii cresc, ea se poate recăsători.- Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie cu care nu a avut copii, îi va da înapoi zestrea şi banii pe care i-a adus din casatatălui ei.- Dacă un bărbat adoptă un fiu, iar acesta creşte în casa părinţilor adoptivi, părinţii naturali nu pot cere întoarcerea acestuia.- Dacă cineva loveşte pe altcineva de rang mai înalt, va fi biciuit în public de şaizeci de ori.- Dacă cineva loveşte pe altcineva de acelaşi rang, va plăti o mina de aur.- Dacă un sclav loveşte un om liber, îi vor fi tăiate urechile.- Dacă un bărbat loveşte o femeie însărcinată, iar aceasta pierde sarcina, el îi va plăti zece şekeli.- Dacă un constructor construieşte o casă, şi o construieşte bine, proprietarul va plăti doi şekeli pentru fiecare suprafaţă a casei.- Dacă, însă, nu reuşeşte, şi casa se prăbuşeşte, ucigându-l pe proprietar, constructorul va fi omorât.- Dacă fiul proprietarului va fi omorât, fiul constructorului va fi ucis.
Moneda şi subdiviziunile ei în Mesopotamia- 1 talant
= 60 mina = 3600 
 = 30 kg de 
-
1 mina
= 60 şekeli = 500 grame de argint-
1 şekel
= 8,333 grame argint
6. CRONOLOGIEmileniul IV - mileniul III î.Hr.:
Cristalizarea civilizaţiei sumeriene.
cca. 3300 - 2334 î.Hr.:
Formarea oraşelor-state sumeriene. Dinastiile arhaice
cca.2360 î.Hr.:
Primul stat teritorial unitar din istoria Sumerului.
2334 - 2218 î.Hr.:
primul stat teritorial în Mesopotamia: imperiul akkadian, întemeiat de Sargon
2116-2110 î.Hr.:
Sumerul îşi redobândeşte independenţa.
sec. XX î.Hr.:
Renaşterea sumeriană.
1792 - 1749 î.Hr.:
Hammurabi adoptă titlul de ”rege al Sumerului şi al Akkadulul", unificând Mesopotamia şi părţile orientaleale Siriei cu centrul în Babilon.
sec. XVII - XII î.Hr.:
Hitiţii constituie în Asia Mică un stat care, în sec. XIV, domină politic şimilitar Orientul Mijlociu.
cca.1550 î.Hr.:
în nordul Mesopotamiei se formează statul Mitanni. în restul Mesopotamiei, timp de câteva secole, vechile statesunt supuse unor dinastii străine
1115 - 1076 î.Hr.:
Asiria devine prima putere militară din regiune în timpul lui Tiglatpalasar I.
secolul al-VII-lea î.Hr.:
Epoca de maximă înflorire a Asiriei.
605 – 562 î.Hr.:
Domnia lui Nabucodonosor II marchează apogeul regatului chaldeo-babilonian, din componenţa căruia fac parteMesopotamia, Elamul, Fenicia, Siria şi Palestina.
597 î.Hr.:
Nabucodonosor ocupă Ierusalimul.
588 – 583 î.Hr.:
Răscoala antibabiloniană a iudeilor este reprimată; o parte a populaţiei este deportată în Mesopotamia.
539 î.Hr.:
Babilonul este cucerit de către regele persan Cirus cel Mare
7. DICŢIONAR ENKI:
Zeu complex: al pământului, ocrotitor al apelor dulci, patron al înţelepciunii şi cunoaşterii.
NAMMU:
Apa primordială, simbolizând substanţa maternă universală, mama născătoare fără bărbat care: i-a zămislit pe zeii AN(cerul) şi KI (pământul).
NANAR (luminătorul):
Zeu selenar; în Ur era considerat drept întemeietor al cetăţii, care primise prerogativele de la ENLIL.
AN (cerul):
Zeu al cerului, după unele opinii trebuia să fie zeul suveran prin excelenţă.
ENLIL:
Zeu al atmosferei, apoi şi al pământului, care în actul cosmogonic şi-a despărţit părinţii, pe AN (cerul) de KI (pământul).
NANNA-ISTAR:
Stăpâna feminină a cerului, protectoarea dragostei şi a maternităţii. Era în acelaşi timp şi zeiţa înţelepciunii,care dădea monarhilor însemnele regale; zeiţa universală a dragostei.
GHILGAMEŞ:
Erou mitic şi semizeu, personajul principal al unei capodopere literare, care ar fi domnit în oraşul Uruk, 127 deani. Fundamentală în mitul lui Ghilgameş este drama existenţială a omului, lupta lui cu forţele oculte, raportul cu femeia, rapor-turile de prietenie, teama de moarte şi setea de nemurire.
ENKIDU:
Personaj mitic, întruchipând forţa şi puritatea omenească primară, prietenul lui Ghilgameş, care moare după un delir de 12 zile, şi pe care acesta din urmă îl caută în infern. El pare a fi un simbol al omenirii. Plămădit din lut de zei, el străbatetreptele obligatorii ale existenţei: viaţa inocentă, prietenia, eroismul, boala şi moartea.
Chaldeeni:
 populaţie de origine semită în secolul al VII-lea î.Hr.;o dinastie chaldeeană a constituit Imperiul neobabilonian.
Dravidieni:
termen care desemnează diversele populaţii care ocupau nordul Indiei înaintea sosirii indo-arienilor.
„Popoarele mării":
populaţiile nomade de navigatori care au invadat Orientul Apropiat în secolul al Xll-lea î.Hr.
II.MONARHIA EGIPTEANĂ1. ŢARA ŞI LOCUITORII
Constituit în Africa de nord-est pe îngusta fâşie a Nilului ce străbate deşertul, civilizaţia egipteană este alimentatăde revărsările periodice ale fluviului ce aduce apă şi mâl fertil din Etiopia şi Sudan. Egiptenii sunt un amestec
2
 
hamito-semitic de triburi venite din africa nord-sahariană şi zona arabo-mesopotamiană. Studii genetice recentearată că populaţia actuală a
 are o linie paternală comună cu zona Africii de Nord în primul rând şi cevainfluenţe din 
. Studiile bazate pe linia maternă leagă egiptenii moderni de locuitorii actuali ai
şi 
.Vechii egipteni îşi plasau originile într-o zona pe care ei o numeau
 Punt,
sau "
Ta Neteru" (Taramul Zeilor"),
pe care majoritatea egiptologilor o plasează într-o arie ce cuprinde Eritreea şi dealurileetiopiene.Un studiu recent al morfologiei danturii egiptenilor antici confirmă trăsături dentare caracteristice Africiide Nord, şi într-o masură mai mică din sud-vestul Asiei. Studiul confirmă şi continuitatea biologica de la
până după perioada faraonică.
2. RELIGIE ŞI STAT
Monarhia egipteană din care a durat între cca.3000-324 î.Hr., este indisolubil legată de vocaţia religioasă şi deconstructoare. Faraonul, zeul în viaţă şi imaginea terestră a zeului soare – RA, este păstrătorul legilor, alechilibrului cosmic şi terestru, coordonatorul agriculturii legate de revărsările fluviului şi a marilor construcţii cucaracter politico-religios. După moartea fizică este eternizat prin mumificare.
O hieroglifă
 
este un caracter alsistemului de scriere al
 ce conţinea o combinaţie de elemente logografice, 
 şiideografice.
, CEL CĂRUIA ÎI DATORĂM DESCIFRAREA HIEROGLIFELOR, defineasistemului hieroglific ca
"un sistem complex, o scriere figurativă, simbolică şi fonetică, în acelasi timp, într-unacelaşi text, aceeaşi frază, uneori acelaşi cuvânt." 
.În funcţie de context, un acelaşi caracter poate avea un sens:figurativ (ideografic), caracterul exprimă ceea ce reprezintă el; simbolic, caracterul exprimă o idee diferită de ceeace reprezintă el; fonetic, caracterul este utilizat ca şi literă într-un cuvânt, fără altă valoare în afara sunetului care îicorespunde în ansamblul de sunete al cuvântului. Aparitia hieroglifelor este considerată a fi către 3500 î.hr. Iniţialexclusiv figurativă, având în jur de 700 de caractere, scrierea hieroglifică s-a îmbogăţit în timp, ajungând la nu mai puţin de 5.000 caractere în epoca greco-romană.
3. PIRAMIDELE – UN UNICAT EGIPTEAN
Simbolul Egiptului îl reprezintă marile piramide ale lui KEOPS, KEFREN şi MIKERINOS, ridicate în apropierea vechii capitaleMemfis. Din calcar, măsurând iniţial 146 de metri, formate din 2.500.000 blocuri de piatră, ele au fost realizate ca morminteregale, de către ţăranii egipteni sub coordonarea preoţilor-ingineri. Lor li se adaugă obeliscuri, temple şi morminte în stâncă cealcătuiesc sistemul mortuar din VALEA REGILOR.
Marea Piramidă din Gizeh
a fost cea mai înaltă construcţie din lume mai mult de 43 de secole, până în1889când a fostconstruitTurnul Eiffel. Avea, la început, 146 m(azi 138 m) înălţime, latura de 227 m şi cuprinde 2.521.000 m cubi de piatră.Feţele piramidei erau placate cu plăci şlefuite din granit. A fost construită de faraonul
Keops
, în jurul anului 2.560 î.hr. pentru aservi drept mormânt acestuia.
Sfinxul
are corpul unui leu şi capul unui rege sau zeu. Privit din profil, are capul mult mai mic în comparaţie cucorpul. Corpul are o lungime de 73 m şi o înălţime de 20 m. Labele au o lungime de 17 m iar partea din spate are52 m. Capul are 6 m înălţime şi 4 m lăţime, iar ochii au 2 m înălţime. Nasul şi barba lipsesc, barba fiind expusă laMuzeul Britanic. În trecut, statuia a fost pictată: roşu pentru faţă şi corp şi galben cu dungi albastre pentru cap.
-ul a fost construit pe locul unei cariere de piatră şi se pare că a fost sculptat dintr-o singură bucată de piatrăde var.
4. ISTORIA POLITICĂ A EGIPTULUI
Unificarea regatelor de sus şi de jos realizat în mileniul IV î.Hr. a coincis cu unificarea puterii politico-militare şi acelei ce gestiona sistemul de irigaţii şi de dezvoltare a agriculturii. REGATUL VECHI, a coincis cu epoca marilor  piramide şi a identificării faraonului cu zeul HORUS şi apoi cu fiul acestuia RA. Prima perioadă intermediară areo durată mai scurtă între anii 2263-2220 î.Hr., după care Egiptul a fost divizat în mici regate independente, până ladomnia lui 
 existând regate separate în sud şi nord. Spre anul 2050 întreg 
 şi
este unificat sub autoritatea lui
,ce deschide epoca REGATUL MIJLOCIU(secoleleXXII-XVIII î.Hr), ce îşi mută centrul la Teba şi se baza pe filiaţia zeului AMON-RA. Faraonul
Sesostris III 
întinde influenţa egipteană în Nubia, Siria şi Palestina, dar urmaşii lui pierd puterea în faţa cuceritorilor HICSOŞI(senitici). Hicsoşii îşi clădesc un mare oraş fortificat, 
, în partea de răsărit a Deltei, unde eraadorat zeul
, al răului şi al dezordinii. Lupta pentru izgonirea hicsoşilor începe de la
 unde regele deacolo, 
porneşte război contra lor iar succesorul său
,este cel care îi învinge pe 
şi îiizgoneşte din 
.
5.APOGEUL ŞI PRĂBUŞIREA STATULUI EGIPTEAN
REGATUL NOU(secolele XVI-XI î.Hr), cunoaşte apogeul sistemului religios, funerar şi palaţial din ValeaRegilor. Cele 17 campanii ale lui TUTMES AL-III-LEA, continuate de RAMSES AL-II-LEA, aduc sub dominaţieegipteană Siria, Fenicia, Mesopotamia şi Palestina, stopâns expansiunea spre sud a hitiţilor şi a assirienilor. Seremarcă figura enigmatică a lui AMENOFIS AL-IV-LEA(AKHENATON), cu tentativa sa de a crea unmonoteism bazat pe cultul discului solar ATON. REGATUL TÂRZIU(1085-525 î.Hr), marchează recululegiptean în faţa Asiriei şi a triburilor nubiene din sud, încheindu-se cu cucerirea persană, continuată cu ceeagreco.macedoneană a lui ALEXANDRU CEL MARE şi a urmaşilor săi Ptolemeii. Întrebarea despre cum s-a stinscivilizaţia Egiptului Antic este una pe cât de comună pe atât de greu de răspuns, ţinând cont că este departe de a fiun consens în ceea ce însemnă sfârşitul Egiptului ca civilizaţie antică. Astfel dacă consirăm sfărşitul ca fiind odatăcu al ultimului conducător egiptean nativ atunci răspunsul ar fi
 (
); absorbţia Egiptului în
 în
poate fi considerat un alt răspuns, la fel ca şi ultima folosire a scrisului în
(
)sau închiderea ultimului templu în secolul al VI-lea - aceste din urmă fiind probabil răspunsul cel maiapropiat de adevăr, baza civilizaţiei (religia, cultura) supravieţuind celorlalte lovituri.
3

Activity (86)

You've already reviewed this. Edit your review.
VeronicaC.Adela liked this
Laura Stefania liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->