Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tracii - Referat Istorie

Tracii - Referat Istorie

Ratings: (0)|Views: 1,670|Likes:
Posted by Atanasoaei Ioan Alexandru
Posted by Atanasoaei Ioan Alexandru

More info:

Published by: Alexandru Atănăsoaei on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

 
 
 Tracii
Originea tracilor.
Tracii sunt cei mai vechi locuitori din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic cărora, datorită autorilor antici, le cunoaştem numele. Dar pentru a studia originea tracilor este necesar să ştim cine au fost predecesorii lor.Despre aceasta ne povestesc doar materialele descoperite de arheologi. În linii mari se poate afirma că la etnogeneza tracilor au participat douăcomponente de bază: triburile locale de agricultori şi crescători de animale dinspaţiul Carpato-Balcano-Pontic şi triburile de păstori veniţi din stepa euroasiatică,numiţi convenţional indoeuropeni.Indoeuropenii se evidenţiază începând cu intersecţia mileniilor III — II î.Chr.Aceste triburi de păstori s-au extins din stepa euroasiatică până la oceanulAtlantic la Vest şi râul Ind la Est. Ei înălţau pretutindeni tumuluri - "Kurgane",unde îşi înhumau (apoi şi incinerau) morţii peste care aşterneau ocru roşu-simbolal sângelui, adică al vieţii. La început toţi indoeuropenii vorbeau aceeaşi limbă.Cu timpul, însă, contactele lor cu diverse triburi locale au dat naştere unor marigrupuri etnice: iranienii, elinii, italicii, celţii, germanicii. în spaţiul Carpato-Dunărean triburile de păstori indoeuropeni au intrat încontact cu triburi sedentare neolitice. Unele dintre acestea sunt cunoscute capurtători ai culturii
Cucuteni 
(sau Cucuteni-Tripolie), recunoscută în istorie dreptcea mai veche civilizaţie europeană. Conveţuirea triburilor venite cu cele locale apus baza unei prime sinteze, convenţional numite
 pretracice.
Indoeuropenii şi-auimpus limba, dar au fost asimilaţi de către populaţia locală. O problemă discutatăde către istorici este determinarea timpului şi locului acestei sinteze.Istoricii bulgari susţin că sinteza s-a produs în Peninsula Balcanică încă înepoca neolitică (mileniile IV-III î.Chr.). Istoricii români scriu despre o asemeneasinteîn epoca bronzului. Ea şi-a sit expresie în cultura arheologicăMonteoru (mileniul II î.Chr.) La cumpăna mileniilor II-I î.Chr., odată cu începutulepocii fierului, în spaţiul Balcano-Carpatic se cristalizeaetnia
tracilor timpurii.
(La est de Carpaţi săpăturile de la Sihleanu, Râmnicile, Holercani, Hansca; în
 
spaţiul intracarpatic -Igriţa-Lăpuş şi la sud-vest de Carpaţi - Suzoni, Bolde-Karaburma).
Istoricii români consideră grupurile pretracice, constituite în regiuneaactualului Banat (Românesc şi Sârbesc), s-au extins spre Vest în secolele XIV- XII î.Chr., atingând bazinul Transilvaniei şi Est-Carpatic, unde au intrat în contact cu triburile culturii Noua. în Transilvania, în afară de cultura Noua, erau prezenteşi alte culturi locale - Wieltemberg, Otomani etc. în urma contactelor dintrediferite triburi s-au format tracii timpurii. Acest proces are loc în perioada trecerii de la epoca bronzului la cea a fierului. Epoca fierului se împarte în două faze(vârste). Prima fază a fierului, râspăndită la tracii timpurii, era numită Hallstattul tracic (după o localitate din Austria) şi cuprinde perioada anilor 1200-650/600 î.Chr. O a doua fază a epocii fierului, numită Latene (după o plajă a unui lac dinElveţia), va cuprinde perioada 650/600 î.Chr. -105 d.Chr.
La prima rsa fierului s-a produs procesul de individualizare şiconsolidare a lumii tracice, care popula spaţiul de la Marea Egee şi peninsulaAnatolică-la Sud, şi până la râul Nipru - la Nord; de la Tisa Superioară - la Vest,până la Marea Neagră -la Est.Săpăturile arheologice din diferite zone locuite de traci au scos la ivealămulte monumente ale culturii lor materiale (Insula Banului la Dunăre, la Babadag(în Dobrogea), Cozia (în Muntenia), Saharna-Solonceni (Republica Moldova),Cernolesc (la est de Nistru) etc.), care prezintă un ansamblu de culturi înruditeale hallstattului tracic timpuriu, toate aparţinînd lumii tracice.
Trib urile tracilor. 
Tracii au fost atestaţi pentru prima dată în izvoare scrise în poemele lui Homer 
"Iliada" 
şi
"Odiseea".
Tot aici apare şi denumirea teritoriuluilocuit de aceştia -
Trăda
(secolul al XIII î.Chr.)Istoricul Herodot (484-425 î.Chr.) afirmă că
""Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, după cel al inziloi".
Numărul triburilor lor depăşea cifra de osută. Acelaşi autor afirmă că
"dacă ar avea un singur conducător sau dacă tracii s-ar înţelege între ei, neamul lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile".
La cumpăna mileniilor II-I î.Chr. tracii înregistrează o maximă extindereteritorială, cea menţionată mai sus. Spaţiul imens ocupat de ei a favorizat apariţia
 
diferenţierii lor lingvistice şi culturale. Ca urmare, pe parcursul primei jumătăţi amileniului I î.Chr. tracii timpurii s-au divizat în cei situaţi la sud de Munţii Balcani(Haemus) -
tracii de sud 
(meridionali) şi cei de la nord de aceşti munţi-
tracii 
 
denord 
(septentrionali).La sud de Balcani autorii antici au menţionat următoarele triburi:
odrişii,brianţii, coralii, crestonii, crobizii, moesii, tribalii, beşii etc.
Dintre triburile balcanice o organizaţie statală au reuşit să formeze
odrişii.
Regatul lor a fost întemeiat de Terves I (470-440 î.Chr.), urmat apoi de regeleSitalkos (440-424 Î.Chr.). Istoricul grec Tucidide (460-398 Î.Chr.) scria "întemeierea regatului odrid a creat o forţă care nu era întrecută decât de sciţi".Regatul dispunea de 150.000 de luptători, dintre care o treime erau călăreţi.La nord de Balcani locuiau
geţii (pe
ambele maluri ale Dunării),
daci n
zona intermontană a Carpaţilor),
costobocii 
(nordul Transilvaniei),
tirageţii 
(lagurele Nistrului),
carpizii 
(în centrul şi nordul Moldovei),
agatârşii 
(în Transilvaniaşi Podişul Moldovenesc) ş.a.La mijlocul mileniului I î.Chr. în viaţa tracilor de nord se produc schimbăriesenţiale cu caracter economic, politic şi cultural, generate de factori interni,precum şi de influenţa civilizaţiei eline, a tracilor de sud şi a sciţilor. în procesul de consolidare a tracilor de nord un rol deosebit le-a revenitgeţilor, care locuiau pe teritoriul dintre Balcani, Bug, Munţii Carpaţi şi MareaNeagră. In acest spaţiu au fost descoperite 345 de monumente ce le aparţineau,majoritatea cărora (242) erau situate la Est de Carpaţi.Geţii locuiau în cetăţi fortificate şi apărate de maluri abrupte sau dealuristâncoase. în Codrii Orheiului asemenea cetăţi erau situate la Butuceni, Furceni,şcărăuţi, Scoc, Porca etc. Cetatea de la Butuceni apare la intersecţiasecolelor X-IX î.Chr. în secolele IV-II devine una din cele mai puternice fortposturimilitare, fiind, posibil, centrul unei formaţiuni politice.Prima menţiune cu caracter istoric despre geţi provine de la "părinteleistoriei" Herodot. în relatările sale despre campania împăratului persan Darius împotriva sciţilor (anul 514 î.Chr.) el scrie despre rezistenţa opusă de geţi

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Matei Daniela liked this
Dima Iachim liked this
Flavyan Palie liked this
Claudia Cretu liked this
Diana Elena liked this
avvas liked this
Iulian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->