Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tarik's TechnoLog

Tarik's TechnoLog

Ratings:
(0)
|Views: 1,421|Likes:
Published by tarik bagriyanik
My All Blog Entries from April 2006
My All Blog Entries from April 2006

More info:

Published by: tarik bagriyanik on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2011

pdf

text

original

 
1
Tark BaryanknTechnoLogu(ubat 2006dan beri)276giri, 64.138 sözcük, 242 sayfa, 332 resim 
3D Web Sitesi Tasarm (blender ile)
31 Mart 2011
 
Bu
sabah aklma ³Neden blender ile site tasarm yapmayalm?´ diye bir fikir geldi.Her ne kadar web tasarmnda Dreamweaver ve Photoshop gibi programlar standart olarak görülseler de, amaçsitemizin güzel görünmesi ise ³blender 3d´ bizim iimize yarayabilir.³Web 2 modasnda genel olarak 3 boy
u
t efektleri var. Kabark, y
u
varlak, gölgeli ve dolg
u
l
u
dümeler özellikleseviliyor.
Bu
nlar 3D tasarm program ile tasarlamak daha iyi bir seçim olabilir. Çünkü k, gölge ve dok
u
lar 3Dmodelleme programlar ile ³gerçek´ gibi yaplabiliyor.çinde hazr olarak gelen ³Compositing´ ile son sahne üzerine güzel filtreler 
u
yg
u
layabiliriz.
Bu
filtrelerinkalitesinin Adobe Photoshop ile yarabileceine eminim.Son
u
ç png resmini örnein Adobe Fireworks program ile dilimleyerek üzerlerine etkileimli dümeler eklenebilir. Dreamweaver ile ablon haline getirilebilir veya istenirse ASP.NET içinde ³master page´ yaplabilir.3D tasarmda düme, içerik gibi ksmlar tek tek de tasarlayabiliriz, yani tümünü tek parçada yapmamza gerekyokt
u
r.
Tasarm ve sonuç resimleri (örnek çalma 1,5 saat içinde yaplm, blender 2.56kullanlmtr):
 
 ActionScript 3 ile Kod Yazm
19 Mart 2011
 
 Adobe Flash CS5 ile basit kod yazm örnekleri vereceim. ActionScript 3 eski ActionScript 1-2e göre daha rahat ve hzl çalyor. AS3 örenen aslnda AS2ye de kolaylkla adapte olarak kullanabilir. lk kez örenenler için buiç rahatlatc olabilir.Balangç olarak en önemli konu; bir nesnenin tklanma, fare basm gibi olaylarn nasl yazlacadr. Fare,klavye ve sahne olaylar vardr.(Detaylar:
http://ed
u
techwiki.
u
nige.ch/en/ActionScript_3_event_handling_t
u
torial
)
 
2
Örnein Instance Name olarak kutu verilen bir dikdörtgenin tklanma olay u ekilde yazlabilir. Önce birdikdörtgen çizin, sonra F8 ile Movie Clip yapn. Propertiesden ismini kutu olarak deitirin.F9 ksa yolu ile açlan Actions panelinde bir uyar karmza geliyor. Ksaca Kodlar direkt olarak nesnelereyerletirilemez. diyor. Sahnede bo bir alan tklayp tekrar F9 tuuna basalm. Layer1 üzerine aadaki gibi birkod blou yazalm.
kutu.addEventListener(MouseEvent.CLICK,islem);function islem(e:MouseEvent){trace(kutu.x + " " + kutu.y);//output ekranna çk alnr } 
Kutu nesnesi tklandnda böcek ayklama penceresine o anki koordinat bilgisi yanstlyor.MouseEvent dnda en fazla kullanlanlar KeyboardEvent (özellikle metin kutular için) ve sahne yüklenmesidir(stage Events). AS kod yazm kurallar Javascript ile ayndr. Deer atama, deiken türleri, eer, döngü yapm aadaki gibiözetlenebilir. Satr sonlarnda ; (noktal virgül) kullanmak zorunlu deildir. Çok satrda { } süslü parantez ile blokyaplabilir. Açklama satrlar // iki bölü karakteri ile çok satrl açklamalar ise /**/ yldzlar arasna yaplabilir.
var a:int=500;//hem tamsay deiken oluturup hem de ilk deer atama a=1000;//yeni deeri 1000 if (a>500) trace(³500¶den Büyüktür´) else trace(³500¶den küçük veya eittir´)for(a=1;a<5;a++) trace(a + " döngü" ) 
Output ekranna aadaki gibi yazar:
500¶den Büyüktür1 döngü2 döngü3 döngü4 döngü
Flashn nesne özelliklerinden bahsetmek gerekirse, MovieClip nesnelerinin x, y, width, height gibi büyüklük veyer deerlerinin yannda alpha, color, mouseX, rotation, scaleX gibi ilginç özellikler de var. AS3 ile nesneleri dinamik olarak oluturabilir ve onlara kod ile Tween Transition (geçi) animasyon özellikleriniayarlayabilirsiniz. (Detay:
 http://www.zedia.net/actionscript-3-tweens-t
u
torial/
)Mesela kutu sahne ilk açldnda saa doru hareket edecek:
import fl.transitions.Tween;import fl.transitions.easing.*;//gerekli kütüphaneleri ekledik var myTween:Tween = new Tween (kutu, "x", Strong.easeOut, 0, 300, 3, true);//yatayda 300 pixel kay 
Nesnelerin yer ve büyüklüüne animasyon vererek daha zengin uygulamalar yaplabilir. Gördüünüz gibi zamançizgisinde uzun zaman geçirmek yerine bir iki satr kod yazmak daha kolay.Hatta AS ile veritaban eriimi (XML), dardan resim, video ve ses yükleme pratiksaylr.
http://www.flafolder.com/reso
u
rce/ 
adresindeki örnekleri inceleyiniz.
 ASP.NET (VB) Sayfa Veri Alveri Yöntemleri
11 Mart 2011
 
 ASP.NET web projelerinde bir sayfa içinde veya baka bir sayfaya geçite veri transferi yöntemleri ksacaunlardr: GET, POST, SESSION, APPLICATION, COOKIE, VIEWSTATE, PREVIOUSPAGE ve CONTEXT
Online C# ve VB kod çevrimi için tavsiye link :
http://www.carlosag.net/Tools/CodeTranslator
 
 
3
Ö
rnek projenin indirme adresi:http://cid-d0b01df58868413e.office.live.com/self.aspx/Ortak/ornekler/ASPNETdataTransfer.rar 
 
GET
: adres çubuundan gönderilir, 2 KB boyut snr vardr ve güvenlik gerektirmeyen durumlarda (aramayaparken) kullanlabilir.Gönderirken:
R
esponse.
R
edirect("sayfa2.aspx?yontem1=123qwe")
Okurken:
Label1.Text =
R
equest.QueryString("yontem1")
POS
T
: arka plandan gönderilir, üye girii gibi durumlarda kullanlabilir.Gönderirken: Sayfann kaynandaki Form1in method özellii post seçilir. Gönder dümesinin PostBackUrlsihedef sayfa olarak deitirilir.
<form id="form1" runat="server" method="
 post
"><asp:TextBox ID="yontem2" runat="server">qwe123</asp:TextBox><asp:Button ID="Button2" runat="server"
PostBackUrl
="~/sayfa2.aspx" Text="Gönder"/></form>
Okurken:
Label2.Text =
R
equest("yontem2")
S
E
SSION
: web taraycs kapanana kadar oturum içinde veri saklanr. Genelde üye girii sonras bilgi tutmak içinkullanlr. çinde metin, say, tarih saklanabildii gibi dizi de tutulabilir.Gönderirken:
Session("yontem3") = "12qw3"
R
esponse.
R
edirect("~/sayfa2.aspx")
Okurken:
Label3.Text = Session("yontem3")
A
PPLIC
A
T
ION
: sunucu kapanana kadar veri saklanr. Ziyaretçi sayac, sohbet gibi özellikler için kullanlabilir.Gönderirken:
A
pplication("yontem4") = "1qw23"
R
esponse.
R
edirect("~/sayfa2.aspx")
Okurken:
Label4.Text =
A
pplication("yontem4")
COOKI
E
: istemci yani yereldeki bir çerez (metin dosyas) içinde saklanan veri. çine güvenlik gerektiren bilgileryazlmamaldr ve çerezlerin tarayc ayarlarndan kapatlabilecei unutulmamaldr. Genelde kullanc adnnhatrlanmas gibi durumlarda kullanlabilir.Gönderirken:
Dim cerez
A
s New HttpCookie("cerezo")cerez.Values.
A
dd("yontem5", "qwe123c")cerez.Expires = DateTime.Now.
A
ddDays(1)
R
esponse.Cookies.
A
dd(cerez)
R
esponse.
R
edirect("~/sayfa2.aspx")
Oku
r
k
en:
 Label5.Text =
R
equest.Cookies("cerezo")("yontem5")
V
I
EW
S
T
A
TE
: sayfadaki nesneler veya bir deikeni yollayabiliriz, bilgiyi sadece gönderen sayfa içindekullanabiliriz. Dier sayfalar için kalc deildir.Gönderirken:
ViewState("yontem6") = "qwe123v"Server.Transfer("~/sayfa2.aspx")

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Crayz Deer liked this
Crayz Deer liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->