Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radu Gyr - Studenţimea şi idealul spiritual

Radu Gyr - Studenţimea şi idealul spiritual

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 129 |Likes:
Published by Bogdan I. Stanciu
Conferinţa "Studenţimea şi idealul spiritual", de Radu Gyr
Conferinţa "Studenţimea şi idealul spiritual", de Radu Gyr

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Bogdan I. Stanciu on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

 
 1
RADU GYRAsistent universitar
STUDEN
Ţ
IMEA
ş
iIDEALUL SPIRITUAL
Conferin
ţă
 
ţ
inut
ă
 
î
n cadrul ciclului cu acela
ş
i nume,Organizat de Cercul Studen
ţ
esc Doljan.BIBLIOTECAACADEMIEIROMANE1935Tipografia "I.N.Copuzeanu" strada Izvor nr.9
 
 2
STUDEN
Ţ
IMEA
ş
iIDEALUL SPIRITUALBucuriei mele de a fi fost poftit de c
ă
tre tineretulintelectual al Craiovei s
ă
cuv
â
ntez despre aspira
ţ
iile
ş
i idealulstuden
ţ
imii de azi, ca unul al c
ă
rui suflet simte o solidaritatedeplin
ă
cu
î
ntreaga dinamic
ă
a viselor tinerilor c
ă
rturari de peb
ă
ncile universit
ăţ
ii, acestei prime bucurii i se al
ă
tur
ă
, desigur,bucuria de a conferen
ţ
ia
î
n ora
ş
ul
î
n care am copil
ă
rit cu toat
ă
 limpezimea anilor mei de-atunci, am
ş
col
ă
rit
ş
i, mai t
â
rziu, amvibrat cu toate fr
ă
m
â
ntatele l
ă
ute ale adolescen
ţ
ei mele.Au fost ani, aici,
î
n inima Olteniei, peste care am trecut,cu azururile z
ă
rilor boltite pe suflet: ani,
î
n a c
ă
ror lumin
ă
m-am
î
mb
ă
iat ca-n apele de miere ale Amaradiei
ş
i pe care n-am s
ă
-i pot uita niciodat
ă
.
Î
ng
ă
dui
ţ
i-mi, deci, ca aceste dint
â
i cuvinte ale mele s
ă
 fie,
î
n acela
ş
i timp, un salut adus tineretului c
ă
rtur
ă
resc de carem
ă
 
ş
tiu legat cu veriga de foc a aceluia
ş
i ideal
ş
i un omagiu
î
nchinat ora
ş
ului unde mi-am pl
â
ns lacrimile primelor decep
ţ
ii
ş
i unde mi-a
î
nseninat obrajii sur
â
sul bucuriilor priore.C
ă
ci dac
ă
, uneori, rigiditatea f 
ă
r
ă
nici o raz
ă
decomprehensiune pentru sufletului copilului, a unui director deliceu boln
ă
vicios, a
î
nveninat ultimii ani de
ş
coal
ă
ai liceanuluicare am fost, am
î
nt
â
lnit,
î
n schimb, sfatul de dasc
ă
l luminat,dragostea sf 
â
nt
ă
pentru art
ă
,
î
ndemnul
ş
i
î
ncurajareaprofesorului meu iubit,
C. D. Fortunescu,
 
î
n casa deschis
ă
caun z
â
mbet, a poetei
 
 Elena Farango,
 
unde amfitrioana, cumarea ei aristocra
ţ
ie sufleteasc
ă
, a a
ş
ternut catifele peste
î
nceputurile mele literare, apoi
î
ntreg
ş
irul de prietenii, dragimie
ş
i azi, primele av
â
nturi literare -
ş
i l
â
ng
ă
acest entuziasmcu aripi al adolescen
ţ
ei mele-, prietenia lilial
ă
 
ş
i ochii tri
ş
ti det
â
n
ă
r voevod bolnav ai scumpului meu
 Milcu,
poetul cu inim
ă
 de crin
ş
i cu z
ă
pezile topite
î
ntr-un morm
â
nt, pe care amintirile- br
ăţă
ri la gleznele mor
ţ
ii - mi-or arde, totdeauna, v
â
lv
ă
t
ă
ile
 
 3
lor de topaz,
î
n acele ore m
ă
t
ă
soase
ş
i pure ale reculegeriidepline.
Tânărul de ieri, tânărul de
acum.
 
Ş
i fiindc
ă
am
î
ntreprins o palid
ă
incursiune
î
n amintiri,s
ă
-mi da
ţ
i voie s
ă
-mi retr
ă
iesc
î
n clipele de fa
ţă
, c
â
teva dinst
ă
rile mele suflete
ş
ti,
î
n preajma v
â
rstei de 19 ani, c
â
nd,sf 
â
r
ş
ind liceul, m
ă
preg
ă
team s
ă
intru
î
n universitate.Aceast
ă
aducere aminte a unor st
ă
ri interioare
î
miserve
ş
te nu numai de c
ă
r
ă
ruie ini
ţ
ial
ă
spre miezul conferin
ţ
eimele, dar, mai ales, de identificare a procesului meu l
ă
untric deatunci, cu fr
ă
m
â
nt
ă
rile suflete
ş
ti ale majorit
ăţ
ii camarazilor meide genera
ţ
ie. T
â
n
ă
rul, a c
ă
rui configura
ţ
ie psihic
ă
m
ă
voistr
ă
diu s
ă
o fixez acum
î
n c
â
teva linii largi, nu e simplaimagine a celui ce v
ă
vorbe
ş
te.El coincide prin sufletu-i de atunci, cu c
â
teva sute, cuc
â
teva mii de tineri dintr-o aceea
ş
i epoc
ă
, mai pu
ţ
in senin
ă
decum a
ţ
i crede-o, mai tulbure, prin viscole interioare, de cums-ar fi p
ă
rut.T
â
n
ă
rul, cercetat acum, caz de sincronism psihologic,poate creea un prototip: prototipul adolescentului pe punctul dea-
ş
i ispr
ă
vi studiile secundare
ş
i de a p
ă
trunde
î
n facultate,adolescent cu aripi mari deschise pentru zbor, dar dezorientat
î
n fa
ţ
a z
ă
rilor am
ă
gitoare, ne
ş
tiind spre care puncte cardinales
ă
-
ş
i
î
ndrume zborul; cu cascade
ş
i lumini
ş
uri l
ă
untrice, dar
ş
icu lunec
ă
ri
ş
i pov
â
rni
ş
uri; cu aprinderi dar
ş
i cu l
â
ncezeli;
ş
imai cu seam
ă
cu vii r
ă
ni s
â
nger
â
nde peste care nu se apleca
î
n
ţ
elegerea m
â
ng
â
ietoare a vreunei m
â
ini. . . Un t
â
n
ă
r inegal,
î
naripat
ş
i difuz totodat
ă
; fl
ă
m
â
nd de aspira
ţ
ii, dar f 
ă
r
ă
a avea oax
ă
a lor; apt pentru un ideal dar taton
â
ndu-l
î
n obscurit
ăţ
i
ş
iconfuzii; derutat de
ş
tiin
ţă
 
ş
i de lecturi variate
ş
i inegale; cu
î
nceputuri de ostilit
ăţ
i fa
ţă
de genera
ţ
iile precedente;
î
ncerc
â
ndprin vis
ă
toria unei etice noi, revolte, dar incapabil de intensitatereac
ţ
ionar
ă
;
 
 sincer
,
dar ne
ş
tiind cum s
ă
-
ş
i canalizezesinceritatea.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adrian Florin liked this
mihai liked this
Sebastian Vizan liked this
Pacanica liked this
Radu Iliescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->