Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOALAN PERCUBAAN STPM NEGERI JOHOR 2010 - PENGAJIAN AM KERTAS 2

SOALAN PERCUBAAN STPM NEGERI JOHOR 2010 - PENGAJIAN AM KERTAS 2

Ratings:
(0)
|Views: 3,849|Likes:
Published by RAZALI SAMAD
Soalan Percubaan STPM Negeri Johor 2010
Soalan Percubaan STPM Negeri Johor 2010

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: RAZALI SAMAD on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
SULIT*
.i.iJi.1"1'
i\
f 1'"I.1./-il?.J\,h'il/iiil./tlil,i1.J.l
I'l:.a
i/i"f
I.J,V
f,t:f
.t"t
It
1\
"t(]tti)t].,,..1ti
rl,j\
';',';
'g?911
'!i;:'
:;,';f,)f,';'jl,]ll,iii
7ffi
pERcuBAAil
$?pMpo'rs
JAS^ATAT
PEI-AJARASI
N=GERI
JOI{OR
SIJIT
TIHGGIPERSEKOLAHA}{MAI.AYSIA
Arahan
kepadacalon
I
*{-
JANGA}IBUKA
KERTASSOALAN
IFI-I
SEIIINGGA
AIYDA
DIBENARKAN
BERBUAT
DEMIKIAN
Jnvab
enamsoalan
whaia.
Pilih
satn
soalan
daripadatiap+iap
Bahagian
A,
B,
D
dan
E
dan
dua
soalandalamBahagian
C.
Gunako,
Iembaren
kcnas
yangberlainanbagi
tiap-tiap
bahagian.
Markah
untuh
tiap-tiap
soalan
diberikan
dalamtandakurung
I
J.
Kertas
soalan
ini
terdiri
daripada
8
halamanbercetak
@IabatanPelajaranNegeri
Johor
20
I
0
PERCUBAAI\
STPM9OO/2
*Kertas
soalan
iniSULIT
sehinggapeperiksaankertas
ini
tamat.
[Lihat
sebelah
SULIT*
  w  w  w .  p  a  m  9  0  0 .  b  l  o  g  s  p  o  t .  c  o  m
 
SULIT*
2
Bahagian
A
Pilih
sata
daripada tajuk-tajuk
di
bav,ah
ini,
dan
tults
karangan
yang
panjangaya
antara
250
hingga
3
00
patah perlmtaan.
l?.s
l
1.
Walaupun
blog
merupakansalah satu lamansosial
yangmempunyai
kepentingantertentu,
namunpenggunaannya
turut
menimbulkan
kesan
negatif.Bincangkan
2.
Sukan
memainkan
peranan
penting
kepadapembangunan
sesebuah
negara.
Bincangkan
cabaranyang
dihadapi oleh
indushi
sukan sejak
akhir-akhir
ini.
Bahagian
B
Pilih
satrl
daripado
tajuk-tajak
di
bawah
ini,
det
alis
karangan
yang panjangnya
antara
250
hingga
300
patah perkstaan.
[25]
3.
Kepupusanfauna
menimbulkan
pelbagai
impak
terhadap
alamsekitar.
Pelbagai
usatra
perludilakukanbagi
menanganipermasalahan
tersebul
Ulaskanpenyataanberkenaan.
4.
Penggunaan
bahan
kosnetik
yang
semakin
popular
kini
boleh
memudaratkan
kesihatan.
BincangkanPERCUBAAI\STPM
9OO/2
*Kertas
soalan
iniSULIT
sehingga
peperiksaan
kertas
ini
tamat
SIILIT*
  w  w  w .  p  a  m  9  0  0 .  b  l  o  g  s  p  o  t .  c  o  m
 
SULIT*
J
Bahagian
C
Jawab
dva
soalansahajadalambahagian
ini,
satu
daripadasoalan
5
(a)
atau5(b)dan
sttu
daripada
soalan6(a)
ataa
6(b).
t20
l
s.
(a)
..Namun,
jika
pelangganmenyedariwujudnya.penipuandalam
penawaran
potongan
harga
sama
adamembabitkanhargatawaran,
kualiti
atai
kuaniiti,
pelanggan
boleh
membuat
aduan
kepada
FOMCA.iu.Ouf,
Ini
merupakan
cara
terbaik
bagi
memerangipenipuan
daripada
berterusan.
Melalui
fiilth"gg*,
iittuk
kementerian
akan
memeriksapremis terbabit
dan akan
*."y"*"t
rekod
hargasebelum-dan
ketikajualan
murah
berlangsung'"(Disesuaikan
daripada
Milenea,Oktober2009)
(i)
Apakah
yang menyebabkanpenggunaselalu
tertipu?
(ii)
Denganmenggunakan
tidak
lebih
daripada
50
patahperkataan,
kemukakan
pendapat
anda
bagaim*u
p"ngguna
dapat
mengelak
daripada
menjadi
rnangsapenipuanpeniaga'
ATAU
5.
(b)
*selepas
merdeka,usaha
diteru*an
untrk
mewujudkan
$rasana
harmonis
antata
kaumdi
regila
ini.
Ralqfiaa
sanggpHerjasamaynart
kemajuan
bersama.
Kaum
majoriti
tidak
memaksa
taDmlain
meninggak;*.utitop
mereka
ushlk
miwujudkan
budaya
Malaysiayang
berteraskan
|}ud4ra
induk
Pelbagai
kaum
belas
menganuti
li"p"tcuyuaoagam4saling
memahami'
**dt*-di
p€rt"-uo'auu-uu
budaya,danpantanglarang
masing-masing'"(Disesuaikan
daripada
DewanMasyarakaf,
Ogos
2007)
(D
Nyatakan
kebebasan
yang diberi
kepada
ralqyat
Malaysia
selepas
merdeka?'
(ii)
Dengan
menggunakan
tidak
lebih
daripada50patahperkataan,
jelaskan
usaha
untuk
memuput(
semangat
patriotisme
dalamkalanganrakyat
Malaysia.
PERCUBAAN
STPM9OO/2
*Kertas
soalan
ini
suLIT
sehingga
peperiksaan
kerhsini
tamat.
[Lihat
sebelah
SULIT*
  w  w  w .  p  a  m  9  0  0 .  b  l  o  g  s  p  o  t .  c  o  m

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pengajian liked this
Aj Frost liked this
Wei Yu liked this
umaira_aishah5096 liked this
Sin Yee liked this
Aidah Amir liked this
cinfullycinful liked this
FaxRonica Iza Julimin Ecka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->