Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drepturile salariatilor in cazul accidentelor de munca

Drepturile salariatilor in cazul accidentelor de munca

Ratings: (0)|Views: 908|Likes:
Published by Loredana Lador
Legislatie, model pr-vb de cercetare a accidentului de munca
Legislatie, model pr-vb de cercetare a accidentului de munca

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Loredana Lador on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
Drepturile salariatilor in cazul accidentelor de munca
În ultima perioada au apărut tot mai multe ştiri ce aduc aduc înatenţia publicului producerea diferitelor accidente de muncă, cu urmări, decele mai multe ori, foarte grave. Acestea se produc de multe ori pe fondullipsei disponibilităţilor băneşti ale angajatorilor, care evită să cheltuiascăsume importante pentru prevenirea accidentelor, dar şi pe fondul ignoranţeişi a nepăsării acestora faţă de siguranţa angajaţilor. Totodată, efectele crizeieconomice, determină tot mai mulţi oameni să accepte să lucreze în condiţii precare, lipsiţi de orice măsuri de protecţie din punct de vedere al securităţiiîn muncă.În acest context, atât angajatorii, t şi angajaţii trebuie fieinformaţi cu privire la principalele aspecte implicate de producerea unui
accident de mun
, dar şi cu privire la cadrul legal aplicabil într-oasemenea situaţie. Principalul act normativ ce reglementează accidentele demuncă este
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
, pentruaplicarea reia a fost emisă
Norma metodologică din 11/10/2006
, publicată
 
în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006 Legea nr.319/2006
face referire la o categorie mai amplă, evenimentul de muncă, încadrul căreia se încadrează şi accidentele de muncă.Evenimentul de muncă este definit de lege ca fiind:
accidentul care a antrenat decesul ori vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
situaţia de persoană dispărută;
accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fostimplicate persoane angajate;
incidentul periculos;
cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune.
1
 
Conducătorul locului de muncă sau orice persoacare arecunoştinţă de producerea unui eveniment are obligaţia comunicării acestuiaangajatorului.La rândul său, angajatorul trebuie să comunice evenimentul, astfel:
în toate cazurile, inspectoratului teritorial de muncă;
asigurătorului, daca evenimentul a produs incapacitate temporară demuncă, invaliditate sau deces;
organelor de urmărire penală, după caz.Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de cătreangajatorul la care s-a produs evenimentul. Angajatorul este obligat, deasemenea, să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de faptrezultată din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în caremenţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agravastarea accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.Însa, în situaţia în care este necesar să se modifice starea de faptrezultată din producerea evenimentului, angajatorul va lua măsurile ca, după posibilităţi, să se efectueze schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs,să se identifice şi ridice orice obiecte care conţin sau poartă o urmă aevenimentului, ce vor fi predate organelor care efectuează cercetarea, pentrucă acestea constituie probe în cercetarea evenimentului. În astfel de situaţii,angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe propria răspundere,într-un proces-verbal, toate modifirile efectuate duproducereaevenimentului. Ulterior comunicării evenimentului, se impune cercetareaacestuia, în scopul stabilirii împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea lui, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi amăsurilor ce se impun pentru prevenirea producerii altor cazuri similare,respectiv pentru determinarea caracterului accidentului.Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară demuncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul,
2
 
 printr-o comisie de cercetare a evenimentului, desemnată prin decizie deangajator. În cazul accidentului soldat cu incapacitate termporară de muncă,în urma ruia a intervenit îninvaliditatea sau decesul victimei,inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul de cercetare întocmitla data producerii evenimentului de către angajator şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare, bazat pe dosarul astfel completat.În cazul unor evenimente de muncă produse în afara graniţelor ţării,în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români, se va proceda lacomunicarea evenimentului în aceleaşi condiţii ca mai sus, dar în plus,evenimentul se va comunica şi misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.Cel mai important aspect de reţinut este
luarea de treangajtori a surilor adecvate de protecţia muncii şi respectareaacestora de către angajaţi
sunt mult mai importante decât orice măsuriulterioare producerii unui eveniment sau
accident de muncă
.
Dacă aţi avut un accident de muncă, angajatorul trebuie să vă achiteminimum 75% din venit.
În cazul în care aţi avut ghinionul să vă accidentaţi la serviciu, trebuie să ştiţiaveţi dreptul la
un concediu medical de până la 90 de zilecalendaristice. Acesta se poate prelungi până la 183 de zilecalendaristice
, în baza evaluării accidentatului de către o comisie medicală.Toţi cei din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la: reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii demuncă, reabilitare şi conversie profesională. De asemenea,
trebuie primească indemnizie pentru incapacitate temporară de muncă(minimum 75% din media veniturilor pe ultimele 6 luni până la 100%din media veniturilor pe ultimele 6 luni), achitată lunar pe toată periodaconcediului medical, compensaţii pentru atingerea integrităţii,despăgubire pentru familie în caz de deces şi rambursare de cheltuielidiverse cu reabilitarea.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ion Bragaru liked this
rodikaizman liked this
bamse liked this
tanielly_ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->