Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viessmann-Panouri Solare Vitosol

Viessmann-Panouri Solare Vitosol

Ratings: (0)|Views: 385|Likes:
Published by Nico Nico

More info:

Published by: Nico Nico on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
     A    s    e    a    r     h     i    v    a      î    n    :
   M  a  p  a   V   i   t  o   t  e  c   D  o  c  u  m  e  n   t  a   þ   i  e   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e ,   R  e  g   i  s   t  r  u   l   6
VITOSOL
ColectorisolaridelafirmaViessmann
pentrufiecaredorinþãsortimentuladecvat
Utilizareaenergieisolarepentrupreparareadeapãcaldãmenajerãºisusþinereaîncãlzirii
Vitosol100
ColectorplatpentrumontajpeacoperuriteraºiînclinatecaºipentruintegrareînacoperiººipentrumontajindependentColectorplatcusuprafãmaredecaptarepentruintegrareînacoperiºuriînclinatecuþigle
Vitosol200
Colectorcutuburividatecucirculaþiedirectãpentrumontajulpeacoperiºuriînclinateºiacoperiºuriterasãºipefaþadeleclãdirilor
Vitosol250
Colectorcutuburividatecucirculaþiedirectã,demareeficienþã,pentrumontajulpeacoperiºuriînclinateºiacoperiºuriterasãºipefaþadeleclãdirilor
Vitosol300
ColectorcutuburividatepeprincipiulHeatpipepentrumontajulpeacoperiºuriînclinateºiacoperuriteracaºipentrumontajindependent
Instruiunideproiectare
Vitosol100Tips2,5Vitosol200Vitosol250Vitosol3005835135-5RO6/2003
 
Cuprins
2
VITOSOL
Cuprins
Pagina
1Elementedebazãaletehnicii
1.1Energiesolarã3
........................................................................................................................
deîncãlzirecucolectorisolari
H
Utilizareaenergieisolare3
.................................................................................................
H
Radiaþiesolarã3
...................................................................................................................
H
Utilizareaenergieisolareprinintermediulcolectorilorsolari4
................................
H
Influenþadirecþieiºiînclinãriicolectorilorsolariºiaumbreiasupracantitãþiideenergiecaptatã5
.............................................................................................................
1.2Optimizareaîntreguluisistem7
...........................................................................................
2Datetehnice
2.1Structuraºifuncþionareacolectorilor8
..............................................................................
H
Vitosol100colectorplat8
...............................................................................................
H
Vitosol200colectorcutuburividatecucirculaþiedirectã9
...................................
H
Vitosol250colectorcutuburividatecucirculaþiedirectã10
...................................
H
Vitosol300colectorcutuburividatepeprincipiulHeatpipe(tubtermic)11
.........
2.2Randamentulcolectorului12
..................................................................................................
2.3Cotadecãldurãasiguratãprinenergiesolarã13
................................................................
2.4Alegereatipuluidecolectori14
..............................................................................................
H
Moduriposibiledefixareadiferitelortipuridecolectori14
........................................
H
ColectorplatVitosol10015
.................................................................................................
H
ColectorcutuburividateVitosol20020
...........................................................................
H
ColectorcutuburividateVitosol25022
...........................................................................
H
ColectorcutuburividateVitosol30024
...........................................................................
H
Zonedeîncãrcarecuzãpadã26
..........................................................................................
2.5Instrucþiunigeneraledemontaj32
........................................................................................
3Instrucþiunideproiectareºi
3.1Determinareasuprafeþeinecesaredecaptare33
...............................................................
defuncþionare
H
Determinareasuprafeþeidecaptareºiacapacitãþiideacumularedeapãcaldãmenajerã33
...........................................................................................................
H
Determinareasuprafeþeidecaptarepentruînlzireaapeidinpiscinã33
...............
H
Determinareasuprafeþeidecaptarepentruîncãlzire34
...............................................
H
Valoridereferinþãpentrudimensionareainstalaþiilorsolare34
.................................
H
Exemplepentrucalcululsuprafeþeinecesaredecaptareºianumãruluidecolectori36
.........................................................................................................................
3.2Dimensionareadiametruluiconductelorºiapompeidecirculaþie37
..........................
H
Dimensionareadiametruluiconductelor37
.....................................................................
H
Rezistenþalacurgereainstalaþieisolare44
.....................................................................
H
Dimensionareapompeidecirculaþie46
............................................................................
H
Capacitãþilevolumetricealecomponentelorinstalaþieisolare48
..............................
3.3Elementedesiguranþã49
.........................................................................................................
H
Vasdeexpansiunecumembranã50
.................................................................................
H
Supapãdesiguranþã52
........................................................................................................
H
Termostatdesiguranþã52
....................................................................................................
3.4Accesorii53
.................................................................................................................................
4Schemedeinstalare
4.1Schemadeinstalie1
H
PrepararebivalentãdeapãcaldãmenajerãcuunboilerVitocell-B100sauVitocell-B30056
..............................................................................................................
4.2Schemadeinstalie2
H
PrepararebivalentãdeapãcaldãmenajerãcuboilerVitocell-B100sauVitocell-B30058
...............................................................................................................
4.3Schemadeinstalie3
H
Prepararebivalentãdeapãcaldãmenajerãºisusþinereaîncãlziriiprintr-unacumulatortampondeagenttermic60
.............................................................................
4.4Schemadeinstalie4
H
Prepararebivalentãdeapãcaldãmenajerãcudouãboilere63
..................................
4.5Schemadeinstalie5
H
Instalaþiicuprepararebivalentãdeapãcaldãmenajerãºiîncãlzireaapeidinpiscine67
............................................................................................................................
4.6Schemadeinstalie6
H
Prepararebivalentãdeapãcaldãmenajerãºiîncãlzireparþialãcuajutorulunuiboilerpentruprepararedeapãcaldãmenajerãcuacumularedeagenttermicpentruîncãlzire70
.....................................................................................
4.7Schemadeinstalie7
H
Prepararebivalentãdeapãcaldãmenajerãcuacumulatortampondeagenttermicracordatînserie75
....................................................................................................
4.8ExtensiaschemelordeinstalaþiiInstalaþiecucircuitbypass78
..................................
5Anexã
5.1ExempludecalculcuajutorulprogramuluidecalculViessmannESOP80
...........
5.2Glosar82
......................................................................................................................................
5.3VederedeansambluaforþelordereacþielaVitosol100,tipw2,583
...........................
   5   8   3   5   1   3   5   R   O
 
1.1Energiesola
BCDEFGHH
RLVL
KA
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iunie Iulie Aug. Sept Oct. Nov. Dec.0100020003000400050006000
RadiaþiedirectãRadiaþiedifuzã
   R  a   d   i  a   þ   i  e  s  o   l  a  r   ã   î  n   W   h   /   (  m
   2
  x   d   )
3
VITOSOL
1.1Energiesola
Utilizareaenergieisolare
Dintotdeaunautilizãmcãldurasoarelui.Varaclãdirilesuntîncãlzitedirectdesoare,iariarnautilizãmenergiasolarã înmagazinatãsubformãdelemne,cãrbune,combustibillichidºigazospentruîncãlzireaclãdirilorºipreparareadeapãcaldãmenajerã.Pentruunconsumraþionalºieconomicalsurselordeenergies-auutatºidezvoltatiîntehnicasistemelordeînlzirecarefacposibilãoutilizareresponsabilãºiconºtientãaacestorresurse.Ocomponentãimportantãaacestuidezideratoreprezintãutilizareadirectãaenergieisolareprinintermediulcolectorilorsolari.Princolectorifoarteeficieidinpunctdevederetehnicºiprinîntregulsistemadaptatlaaceºtia,utilizareaeconomicãaenergieisolarenumaiesteoviziunedeviitor,ciadevenitorealitateevidenînviadezicuzi.Avândînvederecreºtereaprevizibilãapreþuluipentrucombustibilînviitor,investiþiaîntr-oinstalaþiesolarãsecontureazãcaoinvestiþierealãpentruviitor.
Radiaþiesolarã
A
Radiaþiesolarãdifuzã
B
Radiaþiesolarãdirectã
C
Vânt,ploaie,zãpadã,convecþie
D
Pierderiprinconvecþie
E
Pierderiprintransmisie
F
Radiaþietermicãacaptatorului
G
Radiaþietermicãaacoperiºuluidesticlã
H
Putereutilãacolectorului
K
ReflexieRadiiasolarãesteunfluxenergeticcareporneºtedelasoareuniformîntoatedirecþiile.Laînveliºulexterioralatmosfereiterestreajungeoputerede1,36kW/m
2
,aºanumitaconstantãsolarã.
Radiaþiegloba
Lapenetrareaînatmosferaterestrã,radiaþiasolarãînregistreazãopierdereînintensitatedatoritãreflexiei,dispersieiºiabsorbþieicauzatedeparticuleledepraºidemoleculeledegaz.Radiiacarepãtrundenestingheritãînatmosferãajungedirectpesuprafaþapãmântului;esteaºanumita
radiaþiedirectã.
Parteadinradiaþiasolarãcareestereflectasauabsorbideparticuleledepraf saumoleculeledegazajungelandulsãunedirecþionatãpesuprafaþapãmântului;esteanumita
radiaþiedifuzã.
Radiaþiatotalãcareajungepesuprafaþapãmântuluieste
radiaþiaglobalãEg,
deciradiiaglobalã=radiiadirectã+radiaþiadifuzã.PentrulatitudineageograficãdinzonaEuropeidevestradiiaglobalãîncondiinormale(cersenin,nori,laamia)estemax.1
000W/m
2
.Cuajutorulcolectorilorsolari,înfuncþiedetipulacestora,poateficaptatãlacca75%dinradiiagloba.
   5   8   3   5   1   3   5   R   O

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->