Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poradnik komputerowy dla każdego v.4 kolor

Poradnik komputerowy dla każdego v.4 kolor

Ratings: (0)|Views: 7,815 |Likes:
Published by Rafael2212
Darmowy poradnik komputerowy dla każdego
Darmowy poradnik komputerowy dla każdego

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Rafael2212 on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2012

pdf

text

original

 
1
ż
ywa
 
2
„Poradnik komputerowy dla ka
ż
dego” 
dawna nazwa:
Instalacja Windows XP i Vista (FORMATOWANIE),tworzenie kopii zapasowej, INNE PORADNIKI
Poradnik napisany specjalnie dla forum
http://peb.pl
 
http://peb.pl/windows/243078-poradnik-komputerowy-dla-kazdego-instalacja-formatowanie.html
 wersja poradnika 41 pa
ź
dziernika 2010r.Praca zbiorowa zebrana w PDF przez : Rafael22 
Spis tre
ś 
 ci:
Wst
ę
p
.......................................................................................................................................................................3
 
1. Legalno
ść
Windowsa
..........................................................................................................................................4
 
2. Ustawienia BOOT
- kombinacja klawiszy wej
ś
cia do biosu, - przykłady ustawie
ń
BOOT w biosie...............6
 
3. Wypalenie płyty z
BOOT sektorem
.................................................................................................................13
 
4. Instrukcja instalowania systemu:
Windows XP
................................................................................................20
 
5. "Nakładkowa" naprawa Windowsa XP..............................................................................................................32
 
6. Integracja Service Pack (SP)
z plikami instalacyjnymi Windows XP............................................................35
 
7. Integracja sterowników
SATA
z płyta instalacyjna
Windows XP
...................................................................46
 
8. Jak skutecznie wyszukiwa
ć
sterowniki..............................................................................................................55
 
9. Instrukcja instalowania systemu:
Windows Vista
.............................................................................................61
 
10. Integracja Service Pack (SP)
z plikami instalacyjnymi Windows Vista.......................................................70
 
11. Spolszczenie Windowsa Visty:
Starter, Home Basic, Home Premium oraz Business...................................73
 
12. Zmiana, podgl
ą
d klucza licencji
w Windows Vista, sprawdzenie wersji Visty...........................................77
 
13. Przyspieszenie Windowsa Visty
....................................................................................................................78
 
14. Jak bezbole
ś
nie usun
ąć
z dysku twardego
Windows Vista
.............................................................................81
 
15. Formatowanie z płyty oraz partycji
RECOVERY
..........................................................................................82
 
16. Przywrócenie poprawnego działania systemów po instalacji najpierw VISTY/Seven, a pó
ź
niej XP
....94
 
17. Aktywacja
Windowsa przez telefon................................................................................................................99
 
18.
Kopia partycji systemowej
(obraz partycji , Backup)..................................................................................101
 
19.
 
Dbanie o swój komputer
..............................................................................................................................152
 
20. Instalacja Windowsa z Pendrive'a
..............................................................................................................182
 
21. Okrojenie Windowsa Vista.............................................................................................................................185
 
22. Instalacja Windows Vista/Seven z pami
ę
ci przeno
ś
nej.................................................................................202
 
23. Instalacja Windows 7 - Krok po kroku...........................................................................................................206
 
24. Jak kopiowa
ć
bootowaln
ą
płyt
ę
np. Windows...............................................................................................214
 
25. Jak wypali
ć
obraz płyty pobrany z internetu..................................................................................................221
 
26. Dzielenie dysku na partycje po zainstalowaniu systemu................................................................................224
 
27. Naprawa bł
ę
du: Brak BOOTMGR, BOOTMGR is missing Windows Vista /Seven....................................254
 
28. Własna ukryta partycja Recovery...................................................................................................................262
 
29. Uruchomienie bootowalnego pendriva kiedy w biosie nie ma opcji Boot USB............................................272
 
30. Instalacja Windowsa z recovery, kiedy rozruch z recovery został uszkodzony.............................................275
 
31. Konsola odzyskiwania systemu Windows XP...............................................................................................293
 
32. Konsola odzyskiwania systemu Windows Vista/Seven.................................................................................300
 
Zako
ń
czenie..........................................................................................................................................................311
 
 
3
Wst
ę
 p
Poradnik jest w zupełno
ś
ci darmowy,Wersje PDF mo
ż
na umieszcza
ć
na innych darmowych serwerach.Mo
ż
na kopiowa
ć
cz
ęść
poradnika ale jako cytat i nale
ż
y poda
ć
autora oraz adres doporadnika.Zabrania si
ę
czerpania jakichkolwiek korzy
ś
ci z poradnika ( sprzeda
ż
, pobrania za opłat
ą
itp.)Kontakt e-mail:rafael22peb@gmail.com
Poradnik został napisany z my
 ś
l
ą
o pocz
ą
tkuj
ą
cych u
 ż 
 ytkownikach komputeraoraz dla tych co mimo,
 ż 
e posiadaj
ą
komputer od lat to nie zdołali zgł 
ę
bi
ć
swojejwiedzy w temacie u
 ż 
 ytkowania komputera.Poradnik został napisany jak najprostszym j
ę
 zykiem, instrukcje s
ą
opisaneszczegółowo, krok po kroku co nale
 ż 
 y wykona
ć
 , dla ułatwienia zostały te
 ż 
 dodane zdj
ę
cia.
Historia poradnika
Zacz
ę
ło si
ę
niewinnie, zauwa
ż
ywszy zapotrzebowanie na instrukcj
ę
jak zainstalowa
ć
systemWindows krok po kroku postanowiłem napisa
ć
takie porady. Za jedn
ą
porad
ą
poszła druga,trzecia itd.Pierwsze porady zostały napisane 5 lutego 2008 roku.Pierwszy poradnik w wersji PDF został napisany 18 listopada 2008rWersja druga poradnika ukazała si
ę
1 pa
ź
dziernika 2008r. Wersja trzecia poradnika ukazała si
ę
1 kwietnia 2009r.Maj
ą
c aktualn
ą
wersj
ę
poradnika nie potrzebujesz poprzednich wersji poradnika !!!

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
krzychu.p82 liked this
krzychu.p82 liked this
Jagry liked this
mario25_kg liked this
Dawid Bocian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->