Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eric Van Lustbader Sirene

Eric Van Lustbader Sirene

Ratings: (0)|Views: 633|Likes:
Published by Nenad Zivkovic

More info:

Published by: Nenad Zivkovic on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
Eric van Lustbader SIRENE Naslov originala: Eric van Lustbader SIRENSErik van Lustbader Izdavaè: NARODNA KNJIGAPODGORICAIgra munja -koja se juèe videla na Istoku,na Zapadu je danasKikakuDejna Vitni prometii brzinu ulazeæi u krivinu na zapadnoj strani brega. Kao što je inajavljeno, zahladnelo je posle sumraka. Vlažan vazduh se podiže iz kanjona i sa bregova okoLos Anðelesa i krenu prema istoku.S vrha Beverli Hilsa èinilo se da se svetlosti kriju i pojavljuju iza zaljuljanih palmi da bi nakraju eksplodirale negde u daljini.Dejna mamuznu srebrni "mercedes" i zauze sredinu druma pa prebaci u treæu. Osluškivala jegrleni zvuk auspuha i setila se jedne reèenice Jana Fleminga: "Vozila je kao muškarac, sasenzualnim oduševljenjem..." Ili je to bilo tako nekako. Ovo je podseti na Meriona, režiseranjenog filma "Hiter Duel". Veæ su punih šest nedelja predano radili na tom filmu. Upravo suse vratili sa lokacije severno od Nièe. Meriona je pratio glas da je lud za autentiènošæu i da setrudi da je obezbedi, za svaki svoj film. Ipak, uvek je insistirao da se svi enterijeri snimajusamo u Holivudu.- U studiju mogu da kontrolišem vreme, da zadržim osvetljenje na nebu, da zaustavim vetar,da stvorim kišu - rekao joj je prvog dana po povratku. - Kad si na lokaciji, stalno si zavistanod okoline. A ja želim da sve kontrolišem. Zbog toga èovek i dolazi u Holivud.Hodao je oko nje, pušio se, ispuštao višak energije kao što parna lokomotiva ispušta vodenu paru.- Ali, zbog toga èovek mora da èini neke ustupke. Kad je u Holivudu gubi vezu sastvarnošæu. Sto mu više10dajeL, on više izvlaèi iz tebe - kao vrhunska kurva A ti toliko uživaš u tome da ne želiš da toikada prestane. Dejna se seæala onog trenutka kad je Monti, njen agent, pomenuo taj projekat."Redžina Red" je upravo poèela da dobija izvanredne kritike. Bio je to spektakularan,kontroverzni film, prepun sjajnih režijskih rešenja. Ali, ono što je bilo najvažnije bilo je da jeto njena prva vodeæa uloga. Kao što je Monti rekao, ova uloga ju je dovela na raskrsnicukarijere.- Mislim da si spremna, - rekao joj je jednog dana za ruèkom u "Ma mezonu" - da si spremnada nadmašiš "Redžinu Red".Morala je da se nagne prema njemu da bi ga bolje èula jer je buka od kucanja èaša i medenihglasova dolazila u talasima do njih.
 
- Ne želim da kažem da je to slab film, to nikako. Bilo šta što Džefri Leser režira, privlaèiveliku pažnju. Ali ja jednostavno oseæam da je vreme da uradiš nešto više. Veæ imam nekascenarija za tebe.- Dobro - nasmejala se - volim da èujem takve stvari.- Budi obazriva, Dejna. Sada je najlakše da dobi jeŠ film, ali im nikako ne želimo da budešuvuèena u neko ðubre. Kao što sam ti rekao, moraš da doðeš kod mene u kancelariju da vidiššta je ðubre. Ono što ja uvek tvrdim to je da ovaj grad pretvara svakog pisca scenarija umleveno meso. Mesecima nisam èuo neku dobru ideju.Znala je kuda vodi. taj razgovor ali nije htela da ga zadovolji i pita šta je to što èuva za nju.Oseæala se kao pas na uzici a znala je da to oseæanje delimièno dolazi i zbog toga što joj je bilo dosadno zbog neaktivnosti dok je Mark bio suviše zauzet snimanjem svog politièkog epa.To je samo pojaèavalo njen bes na neki perverzni naèin.- Ne želim - rekla je oštro - da èekam godinu dana da se pojavi neki tajanstveni projekat okome ti krišom sanjariš. Želim da radim. Ukoliko ne dobijem posao, poludeæu.11Tada se Monti osmehnuo. "Ima neodoljiv osraeh" - pomislila je. Bio je to široki osmeh koji jeobuhvatao èitavo lice, ali, iznad svega, to je bio topao osmeh. Kad bi se tako osmehivao ona je oseæala da mu beskrajno veruje jer je imao naèina da svakog ubedi da je to što èini samozbog te odreðene osobe, da se tako ne ponaša ni sa kim drugim.- Kako bi ti se dopalo - rekao je sav sreæan - da odmah dobiješ posao?Pružio joj je rukopis u plavim koricama.- Barabo! - reèe, smejuæi se.Monti joj je rekao da ima samo 24 èasa vremena da donese odluku. Znala je zašto joj je daotako kratak rok: želeo je da njeno uzbuðenje ne splasne.Dalje od kancelarije, na doruèku u Malibuu, upitao ju je: "Šta mi.sliš?"S njegovog lica jasno je mogla da proèita šta on misli. Muèila ga je.- Nisam sigurna. Nisam još dovršila èitanje.- Prokletstvo, Dejna, rekao sam ti...! - Zastao je jer je video da mu se krišom smeje. - A, tako- reèe - pa, možda bih mogao da dam odgovore na neka tvoja pitanja da bismo pomogli da seodluèiš.- Ko režira?- Merion Klark. Podigla je obrve uvis.- Misliš onaj Englez što je pre dve godine režirao na Brodveju?Monti klimnu glavom.- Taj isti. Dobio je "Tonija" za tu predstavu. Još je bila zbunjena.- Šta on radi ovde i to na filmu?Montijeva teška ramena se podigoše i padoše.- Oèigledno je da je to ono što želi. A to mu nije prvi film. Snimio je još dva, ali beznaèajna.Snimio ih je pomoæu štapa i kanapa. "Tventi senèeri foks" ulaže grdan novac u ovaj projekat.- Kako su uspeli da dobiju Klarka?- Hmmm... - pogled njegovih smeðih oèiju odluta prema Tihom okeanu. Nekoliko galebovanisko je12nadletalo okean, tražeæi doruèak. - Doveo ga je producent. Oèigledno da je veæ ranije videoscenario, naèinio je nekoliko glavnih promena, dobio garancije od producenta da æe posao biti njegov. Tada se bacio na ponovno pisanje scenarija i rezultat si upravo proèitala -klimnuo je svojom malom ptièjom glavom a njegovi upali obrazi zadrhtaše.- A taj producent - pitala je Dejna - ko je on? Monti se poÈeša po debelom nosu, podiževiljuškui poèe da žvrlja po stolnjaku.- Pa, Dejna...- Monti...
 
Znao je šta znaèi taj ton pun upozorenja pa brzo reèe: "Rubens".- O, za ime božje!Bacio je pogled na nju a èlanci na ruci kojom je stezao ivicu stola pobeleše od napora.- Taj luðak pokušava da me strpa u krevet otkako sam se pojavila na sceni. A ti sada želiš daradim za njega? Ne mogu da verujem da sam to èula!Ustala je i odgurnula stolicu listovima nogu. Izašla je iz ugodne svežine restorana na pesak.Udaljavala se od zgrade. Iza nje je šištao saobraæaj. Svi su žurili prema Bulevaru sumraka.Sagnula se, skinula cipele i krenula prema zapenjenim talasima. Na ivici peska osetila je kako postaje èvrst pod njenim tabanima, osetila je njegovu svežinu. A onda joj voda poprska noge,zahvati èlanke. Zadrhtala je a užas je svu obuze pri pomisli da treba da radi za Rubensa. Dugo je uspevala da mu izmakne a sada je došlo ovo, tako iznenada. Znala je da ne srne da se ljutina Monti ja i odmah se postidela što je viknula na njega.Osetila je, više nego što je videla, da Monti ide za njom. Teško je hodao preko peska, èulo sekako glasno diše. Sa zakašnjenjem, Dejna se seti da on uzima tablete za srce.- Bojim se - reèe on tiho dahæuæi - da se ponašaš pomalo kao primadona. Ovo je životnauloga i ...- Ne volim kad mi planiraš iza leða.13- Rubens i ja smo stari prijatelji. Radimo veæ deset i više godina. Ako objektivno osmotrišsituaciju, Dejna, videæeš da je to savršena stvar za tebe.Ponovo je pobesnela:- šta Rubens zna o mojim glumaèkim sposobnostima? Znam ja èemu se on nada!- Mislim da grešiš - reèe Monti.Odbacila je njegove reci, odmahnuvši rukom:- Drugar svedoèi za drugara.Okrenula se, nije mogla da podnese njegov pogled. Bila je uzrujana. "Rubens", mislila je besno, "ime koje otvara sva vrata u Holivudu". Ali, ona nije želela da joj se na taj naèin vrataotvaraju. Na zapadu, iznad Tihog okeana, nebo je èudno sijalo, nalik podignutoj zavesi i to Dejnu podseti na teško probijanje i igranje malih uloga po pozorištima.Sunce sinu u njenim oèima èudne ljubièaste boje. Usne, tako podatne i meke, sada su bilestegnute u jedna tvrdu crtu. Kad je ponovo progovorila, glas joj je bio tih i pun pretnje.- Ja nisam kurva - rekla je - i ako Merion želi mene za "Hiter Duel" trebalo je lièno da me pozove.- To je baš i uèinio - rekao je Monti mirno.Merion Klark nije bio onakav kakav je oèekivala da æe biti. Bio je stariji, njegovim licem jedominirao dugi aristokratski nos. Èeliènosiva kosa bila mu je zaèešljana unapred, premavisokom èelu, u stilu rimskih senatora. Uhvatila je sebe kako se pita nije li on otmeni Engleziz visokog društva i neæe li ga Holivud oboriti na tle, kao što lovac odstreljuje plemenituživotinju.Buljila je u njegove pronicljive plave oèi koje je podsetiše na komade leda. Pomislila je:"Neæe im uspeti da ga obore s ovim ponosnim izgledom". I tada on progovori a sav led se pretvori u žuboravu vodu i dugu.14Kad ga je prvi put srela - u studiju gde æe se snimati enterijeri - nosio je primerak scenarijasavijen u trubu. Kad mu se predstavila, on predade scenario asistentu - mršavom mladiæu bezkose - uhvati ævrsto njenu ruku i poèe da je vodi pored raznih ljudi. Vodio ju je svojomšakom, više nego recima i ona shvati da on zna kako se upravlja ljudima.- Da li dobro znate scenario? - pitao je.- Bojim se da nisam imala dovoljno vremena da nešto zapamtim - nasmejala se, oseæajuæi senelagodno.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
haka73 liked this
Smtz98 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->