Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan de Consiliere Pentru o Persoana Asistata

Plan de Consiliere Pentru o Persoana Asistata

Ratings: (0)|Views: 1,151 |Likes:
Published by lidiasabo

More info:

Published by: lidiasabo on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

 
 PLAN DE CONSILIERE  PENTRU O PERSOANA ASISTATA
 I. PROBLEMA: Problematica varstnicului instiuttionalizat 
Creşterea numărului de persoane vârstnice a dus şi la creşterea numărului celor care necesită asistenţă şi protecţie, în cadrul unor instituţii specializate, mai ales celestructurate pe asistenţa medicosocială, problemele acute, pur medicale, rezolvându-se prin reţeaua de asistenţă medicală obişnuită.Problematica vârstnicului, prin dimensiuni şi valori, în trecut, se afla în grijafamiliei; în societatea modernă se impune, însă, intervenţia statului. Cu toate eforturile dea promova o longevitate activă, de a menţine independenţa biologică şi socială, păstrareaintegrării sociale, menţinerea în mediul familial, o anumită parte a persoanelor vârstniceau nevoie, în ultima parte a vieţii, de asistenţă organizată în instituţii de profil, ca măsură protectoare pentru vârstnic şi, totodată, de sprijinire a familiilor fără condiţii de îngrijireşi asistenţă a vârstnicului. Este vorba, în special, de persoane afectate de un proces dedegradare somatică şi psihică progresivă şi ireversibilă, proces care se întinde în multecazuri pe mai mulţi ani.Problema instituţionalizării nu se pune numai pentru bătrânii care trăiesc singuri,dar şi pentru cei cu familie. Numai o parte din familii îşi asumă sarcina de îngrijire ladomiciliu a bătrânilor aflaţi în aceste situaţii. Tendinţa generală este aceea de a încuraja şisprijini aceste familii care-şi preiau în sarcină bătrânii.Există opinii relative la instituţionalizare care consideră că aceasta nu este decât oformă mascată de izolare a bătrânului, pe care o promovează familia şi societatea. Necesitatea unei asistenţe pe termen lung nu contravine în nici un fel principiuluisubliniat peste tot de rămânere a bătrânului în mediul său familial, natural.Cu cât rămânerea în familie a vârstnicului este, pentru o parte a bătrânilor dependenţi, un ideal frumos, instituţionalizarea devine o necesitate. Ea poate însemnaizolare nesemnificativă, dar numai pentru o parte a bătrânilor neinstituţionalizabili,compatibilă cu rămânerea în mediul familial, dar care sunt instituţionalizaţi cu uşurinţă decătre propria familie, din comoditate şi ca urmare a scăderii afectivităţii din familie,întâlnită mai ales în mediul urban.În ceea ce priveşte tendinţele familiei de a forţa instituţionalizarea explicaţiile seregăsesc în următoarele:- de ordin obiectiv: dificultatea familiei adulte de a se ocupa de îngrijirea a două-trei generaţii (proprii copii, bunici şi uneori străbunici), restrângerea condiţiilor de locuitîn noile medii urbane, deteriorarea fizică şi psihică a bătrânilor care au nevoie de îngrijireşi supraveghere permanentă;- de ordin subiectiv: relaxarea legăturilor parentale, tendinţa tinerilor de a uitadatoriile pe care le au faţă de rstnicii lor, o anumită psihologie individualis, pragmatică, care respinge aspectele triste ale vieţii ca bătrâneţea, invaliditatea, moartea.Decizia de instituţionalizare este un act de mare răspundere. Factorii care o iausunt:-
 familia
, pentru cei care au familie, având sau nu acordul vârstnicului;-
vârstnicul însuşi
dacă este conştient, rămas fără familie şi uneori având familiecu care, însă, se află în relaţii distante;
 
-
medicul, serviciile publice de asistenţă socială, autorităţile comunitare
. Mediculeste cel care recomandă plasamentul într-o astfel de instituţie, el fiind cel care evalueazăstarea fizică şi somatică, gradul de autonomie.Internarea într-o unitate de ocrotire socială, pe termen lung, practic până lasfârşitul vieţii, se face pentru persoanele provenind de la domiciliu, mai rar pentru persoane care au fost internate în spitale şi au devenit irecuperabile. Admitereavârstnicului într-o astfel de instituţie înseamnă o privaţiune multiplă, ale cărei efectenegative privind sănătatea psihică şi somatică a acesteia trebuie neutralizate.Internarea înseamnă:-
 privare fizică 
- orizontul persoanei restrângându-se, circulaţia, dacă este posibilă, limitându-se în incinta instituţiei;-
 privare informaţională 
- care poate favoriza regresiunea şi retragerea în sine,izolarea şi depresia. Privarea informaţională poate fi combătută prin amenajări simplecare fac ca persoana vârstnică să păstreze contactele sociale, culturale cu lumea din afară.Sentimentul de inutilitate socială, pierderea stimei de sine pot fi neutralizate prinorganizarea de activităţi şi ocupaţii conform metodologiei ergoterapiei ştiinţifice.-
 privarea afectivă 
- care apasă vârstnicul din cămin are următoarele remedii:educaţie psihologicorespunzătoare a personalului pe linia dobândirii înţelegerii, blândeţii şi tactului în comportare, a respectului demnităţii şi inteligenţei persoanei devârsta a III-a. În aceste cazuri personalul trebuie să substituie rolul familiei.
 II. IDENTIFICAREA CAZULUI  PREZENTAREA SUBIECTULUI LUAT ÎN STUDIU: Date personale: Nume şi prenume
: S. A.
 Data naşterii:
15.07 1930.
Sex:
masculin
 Adresa:
CampinaPrezinta fenomenul de izolare sociala, stare de apatie, labilitate emotionala, ingustareecocentrica a preocuparilor individuale, fenomene care s-au acutizat dupainstitutionalizarea intr-un
Complex de servicii de îngrijire comunitară furnizate persoanelor vârstnice din Câmpina
. 
 III. FAMILIARIZAREA CU CAZUL : IDENTIFICAREA MEDIULUI FAMILIAL DIN CARE PROVINE SUBIECTUL:
Beneficiarul consilierii este o persoana de vârsta a treia, din oraşul Campina, carese încadrează în categoria persoanelor afectate de răcie extremă sau severă, seconfruntă cu probleme sociale şi de sănătate, prezintă diferite grade de dependenţă, esteafectata de excluziune socială, fiind lipsita de sprijin material şi moral din partea familieişi este izolata de comunitate. Este motivul pentru care a fost internata intr-o institutie deasistenta sociala de catre familie.
STAREA DE SĂNĂTATE A SUBIECTULUI:
 
Din punct de vedere medical starea de sănătate a vârstnicului este una precară,fiind necesară realizarea a numeroase investigaţii medicale primare şi de specialitate,acordarea de tratamente şi oferirea gratuit de medicamente.Bolile de care suferă vârstnicul afectează deopotrivă sfera senzorială (tulburari devedere şi auz), sfera motorie (reumatism, afectiuni articulare), funcţionarea organelor interne (boli cardiovasculare), la care se adaugă şi afecţiuni psihice. Se constată, însă,incidenţa crescută a afecţiunilor cardiovasculare si reumatismale.
 PROFILUL SOCIO-PSIHOLOGIC AL BENEFICIARULUI 
Din punct de vedere al stării afective, vârstnicul a prezentat un nivel mediu alstabilităţii emoţionale, tendinţe depresive si anxioase (pe fondul frustrărilor cauzate delipsurile materiale, deteriorarea stării de sănătate, retragerea din viaţa socio-profesională).Funcţiile cognitive ale persoanei vârstnice sunt caracterizate printr-o uşoaradeteriorare. Memoria de lucru si viteza de prelucrare a informatiei sunt afectate, apar, deasemenea, dificultati de concentrare a atentiei, precum şi idei obsesive generatoare deanxietate.
 APRECIEREA SITUATIEI CLIENTULUI :
Principalele probleme de rezolvat au fost: izolarea socială, probleme cauzate destarea de sănătate precară, singurătatea. Principalele solicitări pentru serviciile deconsiliere si terapie au vizat depasirea situatiilor dificile de viata: decesul partenerului,confruntarea cu bolile cronice, relatii conflictuale cu membrii familiei etc.
 Efecte psihosociale ale instituţionalizării
Este unanim recunoscut că internarea într-o instituţie pentru bătrâni, determinăîntotdeauna - chiar dacă uneori este mai puţin evidentă - o traumă importantă, deoarececomportă o schimbare radicală de viaţă, o renunţare definitivă la anumite deprinderi şiobiceiuri, de care, odată cu trecerea anilor, vârstnicul se simte din ce în ce mai legat.Subiectul S. A. a trecut de la o viaţă personală organizată după anumite necesităţi,la o viaţă în comun cu nişte străini, constrâns la un program şi regim alimentar diferit,obligat la respectarea unor reguli necesare într-o instituţie, privat de propria intimitate,eliberat de orice obligaţii şi responsabilităţi familiale. Stresului internării i se adaugă şisentimentul de părăsire şi singurătate, de izolare şi pierderea identităţii, amplificat prinlipsa de înţelegere şi atitudinea superficială a persoanelor de toate categoriile din acesteunităţi. Bătrânul s-a autoizolat, s-a retras în sine, iar nemulţumirea se manifestă în raportdirect cu temperamentul fiecăruia: tăcere ostilă, irascibilitate crescută, resemnare sauapatie bolnăvicioasă. În asemenea situaţii capacitatea de adaptare a bătrânilor, diminuată prin îmbătrânire, este pusă la încercare, depăşind şi alterând uneori ireversibil echilibrulsocio-psihosomatic al acestora.Acest vârstnic apreciat ca irascibil se detaşează net printr-o atitudine ostilă faţă deacceptarea vieţii în colectiv, fiind frecvent preocupat de modul în care o poate schimba.Grupul apaticilor încearse integreze la viaţa de instituţie, printr-o autonomie persistentă, manifestată, în general, prin indiferenţă.La acest bătrân instituţionalizat se constată interes numai faţă de propria persoană.Reaiile de temperament ale bătnului internat continfie, în general, înconcordanţă cu principalele trăsături temperamentale care l-au dirijat toată viaţa şi care l-au influenţat în formarea personalităţii sale.

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
marineladolete liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Raluca Elena liked this
Ion Amalia liked this
cristian11de8561 liked this
Alice Smith liked this
Stefan Liviu liked this
Nicoleta Poiana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->