Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Aurora

Aurora

Ratings:
(0)
|Views: 487|Likes:
Published by Sarah Kavinsky
A moiah Kavinsky book. A storie about the life of the woman on the 50th years on Brazil society.
A moiah Kavinsky book. A storie about the life of the woman on the 50th years on Brazil society.

More info:

Published by: Sarah Kavinsky on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

 
>
 
 
N|rhrn
 
Enwéq|`h >
Elrqn tlv, erlkh, dhk n öjken, ikjcn iål `lth|)il n dnvlr ehiwrnu* Jn `hfn,|in i|`clr, e|fh jhil jåh il rlehrah, akuul)`cl ~|l l| il wnrlekn ehi N|rhrn*Ikjcn iål, jåh wlrelok whr ~|l, qhih|)il h ornâh ehi a|rlvn l alksh| n `hfn uliul aluwlakr ah tljalahr*Uliwrl qktl ilah al ikjcn iål l jåh iljhu al il| wnk* Whr kuuh, jåh wlrb|jqlk ~|li lrn N|rhrn* Ç qnral, ~|njah luqktl ehi il| ntñ, d|k akrlqh ç wlrb|jqn6 ‐^|li ë N|rhrn8’Il| ntñ, ehi kjbæj|n in`éekn, rluwhjal|)il, ehi wn`ntrnu ukiw`lu al ~|lin lueh`n jåh ljukjh| n dn`nr6 ‐N|rhrn ë u|n wrkin* Lrn ohjkqn l, qnjqh ~|njqh ul| wnk,hrb|`chun* Lueh`cl| ul| wrõwrkh enikjch, uli wlrb|jqnr h ~|l lrn elrqh h|ehjtljkljql*’ Jåh ljqljak i|kqh oli h ~|l il| ntñ cntkn akqh, whr~|l, nh qliwh anrluwhuqn, erknjân, l| il ljqrlqkjcn tljah h al ~|l inku bhuqntn, |i luwlqîe|`h ~|luliwrl il ljenjqntn6 h dlrrh li ornun, unkjah an dhrjn`cn, enjqnjah nh ulr fhbnahjn îb|n drkn l al rlwljql ih`anah jn okbhrjn wl`h inrql`h dkril jnu iåhu hwlrîrknual il| ntñ*Il| ntñ lrn dlrrlkrh* Jluul qliwh, n enun al il|u wnku lrn h `|bnr hjal l|ahrikn* Qhanu nu injcåu, n liwrlbnan il w|jcn |i tluqkah ohranah, |i ljhril`nâh jn enolân l ilknu al rljan l eh`hentn)il jn tnrnjan, hjal il| ntñ il tkjcn o|uenr*L`l il qhintn li ul|u ornâhu l unénihu wl`n luqrnan, hjal hu r|éahu, eclkrhu lehrlu jåh lrni inku ~|l n jnq|rlvn, l`n l jõu kuljqhu al ~|n`~|lr ektk`kvnâåh*Il| ntñ il ehjqntn ckuqõrknu al `hokuhili, al i|`nu uli enolân l nqë alrleëi)eclbnahu al h|qrhu i|jahu ~|l, i|kqnu tlvlu, uli ~|l l`l h ~|kuluul, `cldnvkni ehiwnjckn, ihjqnahu li ul| entn`h, ~|njah al u|nu ltljq|nku l jleluuîrknutknblju jhq|rjnu* J|jen `cl wlrb|jqlk ul luunu ckuqõrknu lrni tlranalkrnu, whr~|ljn~|l`l qliwh jkjb|ëi il cntkn dn`nah ~|l lskuqkni iljqkrnu*
?
 
N enun al il|u ntõu, al hjal il ~|kulrni qkrnr, inu wnrn hjal il alksnrni kr uli ~|l l| h wlakuul, lrn enan tlv inku n ikjcn enun* L jluul qliwh ikjcn ntõ fîil ehjqntn6 ‐ H enuniljqh al u|n iål jåh qltl h il| ehjuljqkiljqh* Ul| wnkuliwrl qrnon`ch| i|kqh* Nwnrlel| n~|k jn tk`n, ehih |i luqrnjch, jåh ul `kbh| nhukiwhrqnjqlu, jåh dlv nikbhu l ~|njah qrnon`cntn lskbkn ohi wrlâh l wnbniljqh jnchrn* Lrn aluehjclekah l jåh wrluqntn holakæjekn n il|u kriåhu, ehkun ~|l nqë ul|ntñ wnrlekn dnvlr*’ Jåh ljqljakn i|kqh oli h ~|l ukbjkdkentni nu ehkunu ~|l il dn`ntni huna|`qhu, inu jåh `clu ~|luqkhjntn whr~|l il| ntñ fî il cntkn akqh ~|l ‐hu na|`qhuuåh eclkhu al elrqlvnu l ~|l i|kqnu tlvlu jåh ljqljaæ)`hu ë h il`chr’*Il| ntñ l l| énihu ehi drl~ðæjekn ç wluenrkn li ~|l jn inkhrkn anu tlvlujåh cntkn wluen* Onjcîtnihu jh rkh l alwhku |i jn iåh ah h|qrh qhiîtnihu îb|n whr~|l, akvkn l`l, n îb|n jn ehjecn an iåh jhu dnv injuhu l u|oikuuhu l kuqh jhultkqn wrho`linu*L`l il akvkn luunu ehkunu, l il| wnk, ~|l unokn `lr, nu ehjqrnakvkn* Il| wnkunokn `lr `ktrhu, il| ntñ `kn h eë|, nu w`njqnu, hu brkqhu anu ntlu l, inku ah ~|l q|ah, huh`*Il| wnk jåh dkeh| ehjqljql ~|njah il| ntñ il onjch| jh unjb|l al qnq|, wnrn~|l ikjcn wl`l dkenuul ohjkqn, ehih altl ulr n wl`l al |in i|`clr ~|l ulrî ninan*Il| wnk dkeh| en`nah* Jåh akuul jnan* N luul qliwh, |i l h|qrh unokni ~|l lrni ali|jahu akdlrljqlu l qnekqniljql cntkni alekakah ~|l lrn il`chr ~|l ulb|kuuli wñr |in wnv uli i|kqnu wn`ntrnu*\in qnral al ahikjbh, ~|njah th`qîtnihu an wluenrkn, h uljchr Fhu|ë, `liorh oli al ul| jhil, liohrn h jhil jåh kiwhrql, dhk ç qljan l akuul n il| ntñ ~|l hukriåhu al Kun|rn ~|lrkni inqnr h Fnekjqch*^|njah h uljchr Fhu|ë dhk liohrn, wlrb|jqlk n il| ntñ whr~|l qhahu n~|l`lukriåhu al Kun|rn ~|lrkni inqnr h Fnekjqch, ~|l lrn qåh ohjkqh, h enol`h wljqlnahehi ork`cnjqkjn*Il| ntñ rluwhjal| ~|l qn`tlv dhuul lsnqniljql whr en|un an ork`cnjqkjn* HFnekjqch ehi hu enol`hu wljqlnahu cntkn anah |i dk`ch n Kun|rn, l hu kriåhuljqljakni ~|l |i chili ~|l aî |i dk`ch ç i|`clr altl enunr)ul ehi l`n* HFnekjqch jåh ~|lrkn ul enunr ehi Kun|rn l jli e|kanr ah dk`ch ~|l cntkn anah n l`n*Hu kriåhu al Kun|rn ljqljakni ~|l kuuh `clu u|fntn n chjrn * L wljuntni inku6unjb|l `ntn n chjrn* N~|k ul dn`n i|kqh li `ntnr n chjrn, l iluih ~|li jåh ul
5

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Malú Ramos liked this
Sarah Kavinsky liked this
Sarah Kavinsky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->