Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Parintele Arsenie Boca - Cararea Imparatiei

Parintele Arsenie Boca - Cararea Imparatiei

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 543 |Likes:
Published by ZanyRO
Omul, zidire de mare preţ!
Omul, în întregimea lui, are a doua însemnătate după Dumnezeu. Un singur suflet e mai de preţ decât toată materia acestei lumi. Omul nu e o făptură închisă în lumea de aci. El nu se mulţumeşte numai să creadă în existenţa unei lumi nevăzute cum face omul protestant, sau să deducă cu mintea existenţa ei din lumea sensibilă, cum fac teologii catolici, ci urmăreşte să se afle într-o legătură cu ea. Însemnătatea omului se arată nu numai prin faptul că a fost creat după
chipul lui Dumnezeu, ci şi în aceea că pentru fiecare şi în jurul fiecărui ins se dă o neîntreruptă luptă nevăzută. În jurul fiecărui om e concentrată întreaga existenţă creată şi necreată, văzută şi nevăzută.
Omul, zidire de mare preţ!
Omul, în întregimea lui, are a doua însemnătate după Dumnezeu. Un singur suflet e mai de preţ decât toată materia acestei lumi. Omul nu e o făptură închisă în lumea de aci. El nu se mulţumeşte numai să creadă în existenţa unei lumi nevăzute cum face omul protestant, sau să deducă cu mintea existenţa ei din lumea sensibilă, cum fac teologii catolici, ci urmăreşte să se afle într-o legătură cu ea. Însemnătatea omului se arată nu numai prin faptul că a fost creat după
chipul lui Dumnezeu, ci şi în aceea că pentru fiecare şi în jurul fiecărui ins se dă o neîntreruptă luptă nevăzută. În jurul fiecărui om e concentrată întreaga existenţă creată şi necreată, văzută şi nevăzută.

More info:

Published by: ZanyRO on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
h
 
IEROMONAH
ARSEME
BOCA
CARAREA
IMPARATIEI
Tipariti
cu
binecuv6.ntarea
PreaSfinJitului
Dr.
TIMOTEI
SEVICru
Episcopul
Aradului
gi
Hunedoarei
Edifia
a
IV-a
ingrijitd
de:
Preot
Conf.
Dr.
SIyIION
TODORAN
9l
Monahia
ZAMFIRA
CONSTANTINESCU
Editua
SfinteiEpircopii
Ortodoxe
Romdne
a
Aradului
2003
 
sMERrrA
iucnrxannpAnlxrnl.ul
ARSENIE
Au
trecutpatru
anide
la
iegirea
de
sub
tipar
a
volumuluiCdrarea
impdrdliei
datorat
Pdrintelui
Arsenie
Boca,
cunoscut
indru-
mltor
in
cele
ale
duhovniciei,
care
a
reprezentat
pentru
nenumdrafi
credinciogi
o
prefioasdhrand
spirituald. Iat6,
acum
apare
aceeagi cane
intr-o
noud
edi;ie,
fapt
care
ne bucurd
pe
tofi
cei
carene
ddm
seama cdt
de
mult
poate
folosi doritorilor
de
desdvArgire
cuvdntul
unui
duhovnrcprecum
Pirintele
Arsenie.
Personal
l-am
cunoscut
prin
1943 cdnd student
in
Teologiefiind,
la
Facultatea
din
Bucuregti, o
parte
din
colegi
au
avut
privilegiul
de a-l
fi
descoperit
pe PdrinteleArsenie.
Se
bucurade
mult
prestigiu
gi
era
cunoscut
ca
duhovnic
plin
de
har.
Segdsea
in
acea
vremela
Mdndstirea
Brdncoveanu
de
la
Sdmbata
de
Sus,spre
care
ili
indr,
eptau
pa$ll
numerogi
cregtini
doritori
de
mintuire.
Printre
acegtia s-au
numdrat
destui
"teologi"
care
il
frecventau
cu
asiduitate.
N-am
avut
prilejul
sa
mergla
mdndstire
s6-l
intAlnesc darodatda
venit
el
la
Facultate
cdnd
ne-am
intdlnit: el
un
impundtorgiharismatic monah, eu
un
tdndr
timid
gilipsit
de
experienf5.
Nu
mai
gtiu
dacd
am
schimbat
mai
mult
de
cdteva
vorbe.
Am
rdmas
insd marcat
de
privirea
sa
pdtrunzdtoare gi
de
intreaga
infdfigare
careimpunea
respect
giveneratie.
Atunci
am simfit
dorinfa
de
a
urma
aceeagi
cale
a
monahismului
cagi
el, dorinfd
pe
care
augi
pus-o
in
aplicarecdfiva din colegi.
S-auscurs
anii
care au
dus
la
instaurarea
comunismului. In
ce md
privegte
€rm
pierduturrna
PdrinteluiArsenie.
El a
fost
dus
de
Mitropolitul
NicolaeBdlan
sd restaureze
Mdndstirea
Prislop
din
Jara

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waltdisne liked this
Madia liked this
farcasiun liked this
dorina liked this
svayambhu liked this
johnny54 liked this
kali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->