Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP-086-REVIZUIT

NP-086-REVIZUIT

Ratings: (0)|Views: 1,215 |Likes:
Published by mariapavel

More info:

Published by: mariapavel on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
1
2
I.N.C.E.R.C.
INSTITUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SIECONOMIA CONSTRUCTIILOR
NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR
PARTEA II
INSTALATII DE STINGERE
REDACTAREA I
ARMONIZAREA CU REGLEMENTARILE EUROPENE A REGLEMENTARII TEHNICE ROMANESTI :
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREAINSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR-
INDICATIV NP 086-05BUCURESTI
NOIEMBRIE 2008
 
1
3
I.N.C.E.R.C.
INSTITUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SIECONOMIA CONSTRUCTIILOR
NOTA EXPLICATIVA
PRIVIND REDACTAREA I A
NORMATIVULUI PRIVIND SECURITATEA LAINCENDIU A CONSTRUCTIILOR -
PARTEA II-
INSTALATII DE STINGERE,
ARMONIZAREA CU REGLEMENTARILE EUROPENE A REGLEMENTARII TEHNICE ROMANESTI :
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREAINSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR -
INDICATIV NP 086-05
NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREAINSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR - INDICATIV NP 086-05, in vigoare, al carui titlua fost modificat in NORMATIVUL PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR- PARTEA II - INSTALATII DE STINGERE, conform Contractului nr. 331/2008, beneficiar MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR – M.D.L.P.L. a fostcompletat in REDACTAREA I cu capitolul 23. INSTALATII FIXE DE STINGERE A INCENDIILORCU SUBSTANTA FK-5-1-12 (Novec 1230).Modificarile si completarile propuse pentru fiecare capitol din NORMATIVUL PENTRUPROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE STINGERE AINCENDIILOR - INDICATIV NP 086-05, in scopul armonizarii cu prevederile din legislatiaeuropeana specifica domeniului
securitatii la incendiu,
fac obiectul PROIECTULUI DE ANCHETAPUBLICA SI STUDIU DE IMPACT prezentat distinct, in continuare, pentru a fi dezbatute despecialistii si factorii responsabili din domeniul securitatii la incendiu, ale caror propuneri, observatii sisugestii transmise pe adresa de e-mail
incerc@incerc2004.ro
sau pe adresa de e-mail
vintilastfn@yahoo.com,
vor fi analizate si introduse in redactarea a II-a a NORMATIVULUIPRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR - PARTEA II - INSTALATII DESTINGERE
 
1
4
NORMATIVULUI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR - PARTEA II -INSTALATII DE STINGERE
ARMONIZAREA CU REGLEMENTARILE EUROPENE A REGLEMENTARII TEHNICE ROMANESTI :
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIILORDE STINGERE A INCENDIILOR -INDICATIV NP 086-05
Partea I-aPREVEDERI GENERALE
1. OBIECT. DOMENII DE APLICARE 
1.1.
Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la proiectarea, executarea şiexploatarea instalaţiilor noi de stingere a incendiilor cu apă sau substanţe specia
le, în
construcţii şi instalaţii, indiferent de specific, forma de proprietate şi destinaţia acestora,precum şi la extinderea, schimbarea de destinaţie, modernizarea sau refacerea celor 
existente.
Atunci când, în mod justificat tehnic, la construcţiile şi instalaţiile existente, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului, se vor asigura prin proiect măsuri
compensatorii de securitate la incendiu.
Normativul cuprinde şi prevederi referitoare la proiectarea, executarea şiexploatarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă pentru intervenţii în caz deincendiu la ansambluri de clădiri şi incinte de producţie şi depozitare.
1.2.
Proiectarea şi executarea de noi tipuri de instalaţii de stingere a incendiilor cuapă sau substanţe speciale este admisă numai dacă sunt, după caz, certificate şi
agrementate tehnic, conform legii.
1.3.
Prevederile prezentului normativ au caracter informativ pentru proiectarea şiexecutarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă sau substanţe speciale dinconstrucţiile nominalizate prin ordine ale Ministerului Apărării Naţionale, MinisteruluiAdministraţiei şi
Internelor 
şi Serviciului Român de Informaţii.
1.4.
Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile prezentului
normativ au caracter de recomandare, urmând a fi aplicate de la caz la caz, sau
 înlocuite cu măsuri de îmbunătăţire a securităţii
la incendiu
posibil de realizat şi care să nu
afecteze caracterul monumentului.
1.5.
Pentru construcţiile destinate fabricării, manipulării şi depozitării exp
lozivilor,
substanţelor nucleare, instalaţiilor subterane hidroenergetice, ale metroului, specificeorganizării de şantier precum şi instalaţiile şi echipamentele tehnologice de producţie
(sisteme, utilaje, agregate, dispozitive etc.), prevederile normativ
ului se aplică în măsura încare nu contravin altor reglementări specifice.
1.6.
Pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor de
securitate
la incendiu, a criteriilor şinivelelor de performanţă prevăzute în normativ, în proiectare, execuţie şi exploatare se
vor u
tiliza produse de construcţii şi instalaţii pentru care sunt efectuate determinărifuncţionale de comportare la foc (reacţie la foc, rezistenţă la foc etc.), de către organele
abilitate, potrivit legii.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan Daniel liked this
mgustiuc liked this
georgedytras liked this
VLADAN MARCEL liked this
ionut_p71 liked this
carlonedelea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->