Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
489Activity
P. 1
Guía para la crianza de gallinas ponedoras

Guía para la crianza de gallinas ponedoras

Ratings:

4.09

(1)
|Views: 86,133|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Casilisto on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/10/2015

 
AYÀJ RJXJ NJ LXDJOWJ MI AJNNDOJ\ RKOIMKXJ\
AYÀ R X N LXD OW MI A NNDO \ RKOIMKX \
Mdrilldüo
Aioirjn
 
mi Jaioldjs mi Misjrrknnk Xiadkojn
Mdrilldüo
Aioirjn
 
mi Jaioldjs mi Misjrrknnk Xiadkojn
 
In fuivk mi ajnndoj lkostdtuyi uok mi nks jnd`iotks `ês lk`pnitks pjrj in sir fu`jok. ]rjmdldkojn`ioti si rijndzü nj lrdjozj mi ajnndojs io ekr`j ljsirj, lko nks jod`jnis io ndhirtjm y lko pklj tiloknkaàj jpndljmj.Io nj jltujndmjm ixdsti uo ouivk ioekqui, jprkvilfjomk nj jpjrdldüo mi tälodljs `kmirojs, dolri`iotêomksi nj prkmulldüo lko nj jpjrdldüo mi nks nnj`jmks „\dsti`js Rrkmultdvks Dotiosdvks‐.Lko in @ümunk Mi`kstrjtdvk Jvàlknj si qudiri fjlir vir qui istks sdsti`js, md`iosdkojmjs io isljnjs lkosdmirjmjs iotri piquiújs y `imdjojs (=22 jod`jnis), prkmulio uoj riotjhdndmjm suedldioti pjrj ajrjotdzjr su sustiotjhdndmjm io in tdi`pk.Hdhndkarjeàj7- „Nj ajnndoj pkoimkrj‐, Huxjmä Ljrhü, L., im. @uomd-priosj, @jmrdm p. 982, Ispjúj, :466.- „Jvdlunturj mi lj`pk‐, Doa. Jar. @jouin Hkodok y Gkrai Jzlkoj, Hdhndktilj Rrêltdlj Xivdstj Lfjlrj i DO]J Riraj`dok, Jraiotdoj, :448.- „Jnd`iotjldüo mi njs jvis‐, Ljstinnk G. J., Rkotis @., imdt. XIK\J, Ispjúj, :449.- „@joujn mi ixpnktjldüo mi ajnndojs pkoimkrjs‐, Mr. Gkfo Gjdrk Fdoljpdä RFm, Doa. Xj`üo Imujrmk Xkmjs, Wj`krjok, Ispjúj, 822:.- „In pknnk y fuivk lj`pirk‐, Doa. Jar. @jouin Hkodok, @im. Uit. Wun`j Ljoit3 DO]J Riraj`dok, Jraiotdoj, 822<.Radojs vjrdjs mi otiroit
-
ê
d
Xilkpdnjldüo y trjtj`diotk hdhndkarêedlk7 Doa. Wkkt. \jotdjak Mi Ariakrdk Mdsiúk arêedlk7 Ndl. Jmrdjoj Nimis`j \illk
AYÀJ RJXJ NJ LXDJOWJ MI AJNNDOJ\RKOIMKXJ\
AYÀ R X N LXD OW MI A NNDO \RKOIMKX \
 
<85
Mdrilldüo
Aioirjn
 
mi Jaioldjs mi Misjrrknnk Xiadkojn
 
 Y o j viz q u i si in d ` do j o n j s j vis o k j p t j s p j rj n j ` u m j si n is rit d rj t k m k in j n d ` io t k j n j s q u i q u im j o y si n j s ` j o t d io i sk n j `io t i l k o j a u j , f j st j p k r m k s si` j o j s. J n q u im j rsi sd o in j n d ` io t k n j p rk m u l l d ü o m ih irê h j  g j r j l irk m u rj o t i n k s m k s p rd ` irk s m à j s y n u ia k , pk r n j j h st d o io l d j , l k ` io zj rê n j l j à m j m i nj s p n u ` j s.  Misp u äs m i u o k s k l f k m à j s f jy q u i vd a d n j r ` ê s eril u io t i` io t i n j s j vis, p u is j p j rt d r m i ist i ` k ` io t k p k m j m j rsi j n a ÷ o h rk t i m i l j o d h j n d s` k y in m il j d ` d io t k is ` ê s o k t k rd k. Io l j sk m i q u i j p j rizl j o j o d ` j n is ` u irt k s y o k f j yj h k t j m k ` u l f j p n u ` j is p rieird h n i j m ` d o d st rj r u o j rj l d ü o m i j n d ` io t k ( u o m à j ) l k o in k h  g it d vk m i q u i o k j u ` io t i n j ` k rt j n d m j m y p k m ir j n j ra j r u o p k l k ` ê s in p irà k m k m i j h st d o io l d j k ist räs. L u j o m k k h sirvi qu i in p d sk yj ist ê l u h d irt k l k o p n u ` j s k q u i yj f j o h k t j m k n j s p n u ` j s n j ra j s m i n j l k n j k j n j s, si l k ` d io zj j su ` d o d st rj r n j rj l d ü o l k ` p n it j m i j n d ` io t k l k o l io t rj m k q u i n is l k rrisp k o m i p k r m à j , p irk m à j m i p k r ` im dk ( j n rim im k r m i : < 2 -: < 9 a rs. l j m j m k s m à j s) .  \i l k o t d o ÷ j l k o n j rj l d ü o io m à j s j n t iro k s f j st j q u i n k s l j ú k o is m i n j s p n u ` j s l k ` d io zj o j j p j ril ir. Io t k o l is j p j rt d r m i ist i ` k ` io t k si sd a u i l k o n j j n d ` io t j l d ü o o k r` j n m d j rd j u t d n d zj o m k sd i` p ri j n d ` io t k p j rj p k o im k rj s.
 Do m d l i m i Rk st u rj 0 ]k t j n m i f u ivk s x : 2 2 / O · Rk o im k rj s t k t j n is.
 L k o su ` k m i j n d ` io t k ( C a ) 0 ]k t j n m i j n d ` io t k l k o su ` d m k ( C a ) / O · Rk o im k rj s t k t j n is.
 % @ k rt j n d m j m 0 O · jvis ` u irt j s x : 2 2 / O · t k t j n m i jvis d o d l dj n .
 Xi lkn i lld üo mi fui v ks  L ü` k pr i s i r v j r n j lj n d mj m mi n fui v k pj r j lkos u` k fu` j ok
 Xil k a ir n k s f u ivk s p k r n k ` io k s t ris vil is j n m à j p j rj p rivio d r q u i si rk ` p j o .
 L u j o m k si ril k  g j o n k s f u ivk s l k n k l j rn k s l k o in ixt ri` k rim k o m k f j l d j j rrd h j .
 \ip j rj r n k s f u ivk s lk o l j sl j rj su l d j k rk t j .
 O k ixp k o ir n k s f u ivk s j n sk n .
 Ivd t j r ixp k o ir n k s f u ivk s j k n k ris eu irt is q ui p u im j o l k o t j ` d o j rn k s.
 L k ` irl d j n d zj r n k s f u ivk s m k s vil is p k r si` j o j l k ` k ` à o d ` k. Rjrj istjhnilir uoj ixpnktjldüo prkmultdvj si mihi lkosdmirjr nk sdaudioti7
In ]irriok
Mipiomdiomk mi nj ixpnktjldüo qui si pdiosi rijndzjr si mihi lkosdmirjr in tj`júk min `ds`k, tiodiomk io luiotj mi mdspkoir mi uo tj`júk `jykr jn qui si oilisdti dodldjn`ioti pjrj pksdhnis ixpjosdkois y pjrj trjhjgjr lko `jykr lk`kmdmjm. Ktrks jspiltks j lkosdmirjr sko in tdpk mi suink, tkpkarjeàj, uhdljldüo y jllisk jn `ds`k.
In Jauj
Is in ini`iotk euomj`iotjn pjrj lujnqudir tdpk mi ixpnktjldüo jarkpilujrdj. Nj `ds`j mihi istjr mdspkodhni tjotk io nj ljndmjm lk`k io nj ljotdmjm oilisjrdj pjrj nj prkmulldüo j nnivjr j ljhk. Yo jspiltk j tioir io luiotj is qui si mihi skhristd`jr nj oilisdmjm mi jauj min i`priomd`diotk, pjrj ivdtjr nj ejntj mi isti ini`iotk vdtjn.
Nj Jnd`iotjldüo
Is sdo mumjs in àti` mi `jykr d`pkrtjoldj io lujnqudir ixpnktjldüo jarkpilujrdj, pkr sdaodedljr in `jykr lkstk. Io isti jspiltk si mihi tioir io luiotj nj mdspkodhdndmjm mi `jtirdjs prd`js pjrj injhkrjr nks jnd`iotks y/k pjrj lkosu`k mdriltk mi nks jod`jnis, lk`k jsd tj`hdäo in jllisk, tdpk y ljndmjm mi jnd`iotks, lkokld`diotks hêsdlks pjrj nj injhkrjldüo mi rjldkois, itl.
Dostjnjldkois
 Xiprisiotjo uok mi nks puotks mi `jykr lkstk io njs ixpnktjldkois pilujrdjs, pkr nk tjotk mihirêo istjr lkrriltj`ioti mdsiújmjs, tiodiomk io luiotj su lkstk tktjn, prjltdldmjm y euoldkojndmjm. Yo ejltkr euomj`iotjn is nj mdspkodhdndmjm mi `jtirdjnis nkljnis, sus lkstks y sinilldüo mi jquinnks qui risuntio `js ieiltdvks.
@joigk mi nj ixpnktjldüo
]ioir lkokld`diotks skhri nj lràj mi nj ispildi qui si pdiosi prkmuldr7 rjzj, riprkmulldüo, jmjptjldüo j nj zkoj mi trjhjgk, jnd`iotjldüo y sjodmjm (privioldüo-vjluojldüo, mdjaoüstdlk y trjtj`diotk mi ioeir`imjmis, itl.).
LKO\DMIXJLDKOI\ RJXJ YOJ IVRNK]JLDÜO RXKMYL]DUJ
 
RXDOLDRJNI\ ÀOMDLI\ HÊ\DLK\ RJXJ NJ JM@DOD\]XJLDÜO JUÀLKNJ
 
=89

Activity (489)

You've already reviewed this. Edit your review.
OsoRusso liked this
geiner91 liked this
jlmauret liked this
Eduardo Vera liked this
guillermofelipe liked this
Gregorio Rangel liked this
Elmer Morales liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->