Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
490Activity
P. 1
Guía para la crianza de gallinas ponedoras

Guía para la crianza de gallinas ponedoras

Ratings:

4.09

(1)
|Views: 86,183|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Casilisto on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/08/2015

 
AYÀJ RJXJ NJ LXDJOWJ MI AJNNDOJ\ RKOIMKXJ\
AYÀ R X N LXD OW MI A NNDO \ RKOIMKX \
Mdrilldüo
Aioirjn
 
mi Jaioldjs mi Misjrrknnk Xiadkojn
Mdrilldüo
Aioirjn
 
mi Jaioldjs mi Misjrrknnk Xiadkojn
 
In fuivk mi ajnndoj lkostdtuyi uok mi nks jnd`iotks `ês lk`pnitks pjrj in sir fu`jok. ]rjmdldkojn`ioti si rijndzü nj lrdjozj mi ajnndojs io ekr`j ljsirj, lko nks jod`jnis io ndhirtjm y lko pklj tiloknkaàj jpndljmj.Io nj jltujndmjm ixdsti uo ouivk ioekqui, jprkvilfjomk nj jpjrdldüo mi tälodljs `kmirojs, dolri`iotêomksi nj prkmulldüo lko nj jpjrdldüo mi nks nnj`jmks „\dsti`js Rrkmultdvks Dotiosdvks‐.Lko in @ümunk Mi`kstrjtdvk Jvàlknj si qudiri fjlir vir qui istks sdsti`js, md`iosdkojmjs io isljnjs lkosdmirjmjs iotri piquiújs y `imdjojs (=22 jod`jnis), prkmulio uoj riotjhdndmjm suedldioti pjrj ajrjotdzjr su sustiotjhdndmjm io in tdi`pk.Hdhndkarjeàj7- „Nj ajnndoj pkoimkrj‐, Huxjmä Ljrhü, L., im. @uomd-priosj, @jmrdm p. 982, Ispjúj, :466.- „Jvdlunturj mi lj`pk‐, Doa. Jar. @jouin Hkodok y Gkrai Jzlkoj, Hdhndktilj Rrêltdlj Xivdstj Lfjlrj i DO]J Riraj`dok, Jraiotdoj, :448.- „Jnd`iotjldüo mi njs jvis‐, Ljstinnk G. J., Rkotis @., imdt. XIK\J, Ispjúj, :449.- „@joujn mi ixpnktjldüo mi ajnndojs pkoimkrjs‐, Mr. Gkfo Gjdrk Fdoljpdä RFm, Doa. Xj`üo Imujrmk Xkmjs, Wj`krjok, Ispjúj, 822:.- „In pknnk y fuivk lj`pirk‐, Doa. Jar. @jouin Hkodok, @im. Uit. Wun`j Ljoit3 DO]J Riraj`dok, Jraiotdoj, 822<.Radojs vjrdjs mi otiroit
-
ê
d
Xilkpdnjldüo y trjtj`diotk hdhndkarêedlk7 Doa. Wkkt. \jotdjak Mi Ariakrdk Mdsiúk arêedlk7 Ndl. Jmrdjoj Nimis`j \illk
AYÀJ RJXJ NJ LXDJOWJ MI AJNNDOJ\RKOIMKXJ\
AYÀ R X N LXD OW MI A NNDO \RKOIMKX \
 
<85
Mdrilldüo
Aioirjn
 
mi Jaioldjs mi Misjrrknnk Xiadkojn
 
 Y o j viz q u i si in d ` do j o n j s j vis o k j p t j s p j rj n j ` u m j si n is rit d rj t k m k in j n d ` io t k j n j s q u i q u im j o y si n j s ` j o t d io i sk n j `io t i l k o j a u j , f j st j p k r m k s si` j o j s. J n q u im j rsi sd o in j n d ` io t k n j p rk m u l l d ü o m ih irê h j  g j r j l irk m u rj o t i n k s m k s p rd ` irk s m à j s y n u ia k , pk r n j j h st d o io l d j , l k ` io zj rê n j l j à m j m i nj s p n u ` j s.  Misp u äs m i u o k s k l f k m à j s f jy q u i vd a d n j r ` ê s eril u io t i` io t i n j s j vis, p u is j p j rt d r m i ist i ` k ` io t k p k m j m j rsi j n a ÷ o h rk t i m i l j o d h j n d s` k y in m il j d ` d io t k is ` ê s o k t k rd k. Io l j sk m i q u i j p j rizl j o j o d ` j n is ` u irt k s y o k f j yj h k t j m k ` u l f j p n u ` j is p rieird h n i j m ` d o d st rj r u o j rj l d ü o m i j n d ` io t k ( u o m à j ) l k o in k h  g it d vk m i q u i o k j u ` io t i n j ` k rt j n d m j m y p k m ir j n j ra j r u o p k l k ` ê s in p irà k m k m i j h st d o io l d j k ist räs. L u j o m k k h sirvi qu i in p d sk yj ist ê l u h d irt k l k o p n u ` j s k q u i yj f j o h k t j m k n j s p n u ` j s n j ra j s m i n j l k n j k j n j s, si l k ` d io zj j su ` d o d st rj r n j rj l d ü o l k ` p n it j m i j n d ` io t k l k o l io t rj m k q u i n is l k rrisp k o m i p k r m à j , p irk m à j m i p k r ` im dk ( j n rim im k r m i : < 2 -: < 9 a rs. l j m j m k s m à j s) .  \i l k o t d o ÷ j l k o n j rj l d ü o io m à j s j n t iro k s f j st j q u i n k s l j ú k o is m i n j s p n u ` j s l k ` d io zj o j j p j ril ir. Io t k o l is j p j rt d r m i ist i ` k ` io t k si sd a u i l k o n j j n d ` io t j l d ü o o k r` j n m d j rd j u t d n d zj o m k sd i` p ri j n d ` io t k p j rj p k o im k rj s.
 Do m d l i m i Rk st u rj 0 ]k t j n m i f u ivk s x : 2 2 / O · Rk o im k rj s t k t j n is.
 L k o su ` k m i j n d ` io t k ( C a ) 0 ]k t j n m i j n d ` io t k l k o su ` d m k ( C a ) / O · Rk o im k rj s t k t j n is.
 % @ k rt j n d m j m 0 O · jvis ` u irt j s x : 2 2 / O · t k t j n m i jvis d o d l dj n .
 Xi lkn i lld üo mi fui v ks  L ü` k pr i s i r v j r n j lj n d mj m mi n fui v k pj r j lkos u` k fu` j ok
 Xil k a ir n k s f u ivk s p k r n k ` io k s t ris vil is j n m à j p j rj p rivio d r q u i si rk ` p j o .
 L u j o m k si ril k  g j o n k s f u ivk s l k n k l j rn k s l k o in ixt ri` k rim k o m k f j l d j j rrd h j .
 \ip j rj r n k s f u ivk s lk o l j sl j rj su l d j k rk t j .
 O k ixp k o ir n k s f u ivk s j n sk n .
 Ivd t j r ixp k o ir n k s f u ivk s j k n k ris eu irt is q ui p u im j o l k o t j ` d o j rn k s.
 L k ` irl d j n d zj r n k s f u ivk s m k s vil is p k r si` j o j l k ` k ` à o d ` k. Rjrj istjhnilir uoj ixpnktjldüo prkmultdvj si mihi lkosdmirjr nk sdaudioti7
In ]irriok
Mipiomdiomk mi nj ixpnktjldüo qui si pdiosi rijndzjr si mihi lkosdmirjr in tj`júk min `ds`k, tiodiomk io luiotj mi mdspkoir mi uo tj`júk `jykr jn qui si oilisdti dodldjn`ioti pjrj pksdhnis ixpjosdkois y pjrj trjhjgjr lko `jykr lk`kmdmjm. Ktrks jspiltks j lkosdmirjr sko in tdpk mi suink, tkpkarjeàj, uhdljldüo y jllisk jn `ds`k.
In Jauj
Is in ini`iotk euomj`iotjn pjrj lujnqudir tdpk mi ixpnktjldüo jarkpilujrdj. Nj `ds`j mihi istjr mdspkodhni tjotk io nj ljndmjm lk`k io nj ljotdmjm oilisjrdj pjrj nj prkmulldüo j nnivjr j ljhk. Yo jspiltk j tioir io luiotj is qui si mihi skhristd`jr nj oilisdmjm mi jauj min i`priomd`diotk, pjrj ivdtjr nj ejntj mi isti ini`iotk vdtjn.
Nj Jnd`iotjldüo
Is sdo mumjs in àti` mi `jykr d`pkrtjoldj io lujnqudir ixpnktjldüo jarkpilujrdj, pkr sdaodedljr in `jykr lkstk. Io isti jspiltk si mihi tioir io luiotj nj mdspkodhdndmjm mi `jtirdjs prd`js pjrj injhkrjr nks jnd`iotks y/k pjrj lkosu`k mdriltk mi nks jod`jnis, lk`k jsd tj`hdäo in jllisk, tdpk y ljndmjm mi jnd`iotks, lkokld`diotks hêsdlks pjrj nj injhkrjldüo mi rjldkois, itl.
Dostjnjldkois
 Xiprisiotjo uok mi nks puotks mi `jykr lkstk io njs ixpnktjldkois pilujrdjs, pkr nk tjotk mihirêo istjr lkrriltj`ioti mdsiújmjs, tiodiomk io luiotj su lkstk tktjn, prjltdldmjm y euoldkojndmjm. Yo ejltkr euomj`iotjn is nj mdspkodhdndmjm mi `jtirdjnis nkljnis, sus lkstks y sinilldüo mi jquinnks qui risuntio `js ieiltdvks.
@joigk mi nj ixpnktjldüo
]ioir lkokld`diotks skhri nj lràj mi nj ispildi qui si pdiosi prkmuldr7 rjzj, riprkmulldüo, jmjptjldüo j nj zkoj mi trjhjgk, jnd`iotjldüo y sjodmjm (privioldüo-vjluojldüo, mdjaoüstdlk y trjtj`diotk mi ioeir`imjmis, itl.).
LKO\DMIXJLDKOI\ RJXJ YOJ IVRNK]JLDÜO RXKMYL]DUJ
 
RXDOLDRJNI\ ÀOMDLI\ HÊ\DLK\ RJXJ NJ JM@DOD\]XJLDÜO JUÀLKNJ
 
=89

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->