Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proposal Kajian Tindakan

Proposal Kajian Tindakan

Ratings:
(0)
|Views: 2,751|Likes:
Published by Nurul Adilah Noh

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nurul Adilah Noh on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
KERTAS CADANGANMENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGUASAI HURUF JAWI DENGANMENGGUNAKAN KAEDAH µSALAM¶1.0
 
Tajuk Kajian
Penggunaan kaedah µSALAM¶ (Sentuh Abjad Lantas Arif Baca) dalam meningkatkankemahiran menguasai huruf jawi dalam subjek Pendidikan Islam di kalangan muridTahun 1 Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 5, Johor Bahru.
2
.0
 
Nama Pengkaji
a)
 
 Nurul Adilah Binti Noh L20101005884 b)
 
Razemah Binti Kamaruddin L20101006016c)
 
 Noor Azimah Binti Mahyudin L20101006011d)
 
Fatimah Husna Binti Abu Yamin L20101006012
3.0
 
Latar Belakang Kajian
Penguasaan huruf jawi dianggap sangat penting kepada setiap individu muslim.Iadianggap penting kerana tanpa penguasaan terhadap huruf jawi maka seseorang individutidak akan dapat menguasai bacaan Al-Quran. Oleh yang demikian, penguasaan bahasa jawi perlu diterapkan diperingkat awal umur seorang kanak-kanak. Dengan ini merekaakan dapat membaca Al-Quran dengan baik dari segi bacaan serta tajwidnya. Untuk mencapai matlamat ini, satu kaedah yang dikenali sebagai µSALAM¶ telah diperkenalkandi mana ia telah dijadikan formula yang mudah bagi menguasai huruf jawi.Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 5 iaitu sebuah sekolahkebangsaan di kawasan perumahan yang terletak di bandar Permas Jaya. Kawasan perumahan ini terletak kira-kira 20 km dari bandar Johor Bahru, Johor. Kajian inidisasarkan kepada 23 orang murid Tahun 1 dalam sebuah kelas. Seramai 11 orang muridtelah dipilih secara rawak, yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan.
 
4
.0
 
Penyataan Masalah
Mata pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah merupakan asas permulaan kepada pengetahuan murid tentang mata pelajaran Pendidikan Islam akan datang di peringkatsekolah menengah. Selain itu juga, asas dalam pembacaan Al-Quran memerlukan penguasaan murid terhadap huruf-huruf jawi.Satu temu bual menerusi panggilan telefon telah dijalankan di antara pengkaji denganCikgu Abdul Halil Bin Omar, seorang guru Pendidikan Islam di Sekolah KebangsaanPermas Jaya 5, Johor Bahru di mana beliau telah menceritakan serba sedikit berkenaandengan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam kelasnya. Beliau mendapati bahawa murid dalam kelasnya tidak dapat menguasai huruf jawi dengan baik. Ini berikutan pemerhatian yang dijalankan oleh guru terbabit yang mempunyai pengalamanmengajar murid tahun 1, selama tujuh tahun.Permasalahan ini dikenal pasti apabila guru meminta murid menyebut huruf jawi dengan pendekatan nyanyian, murid dapat menyebut huruf jawi dengan jelas dan tepat. Tetapiapabila guru meminta murid menyebut huruf jawi secara individu iaitu tanpa nyanyian,murid menghadapi masalah untuk menyebut huruf jawi malah teragak-agak sebutannya.Ini bermaksud kaedah nyanyian bagi sebutan jawi tidak berjaya meningkatkan kemahiranmurid menguasai huruf jawi dengan tepat walaupun kaedah ini menyeronokkan murid.
5
.0
 
Ob
 jektif Kajian
5.1
 
Meningkatkan kemahiran menguasai huruf jawi dengan baik.5.2
 
Murid dapat mengingat dan mengenal huruf dengan mudah dan bukannyamenghafal.5.3
 
Murid dapat membina kemahiran membaca dengan menggunakan kaedah³SALAM´.5.4
 
Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk  permainan.
6
.0
 
Metodologi Kajian
6.1
 
Reka Bentuk KajianKajian ini akan dilaksanakan mengikut Model Stringer (2004)Langkah 1: Merekabentuk 
 
Langkah 2: Mengumpul DataLangkah 3: Menganalisis DataLangkah 4: Menyampai HasilLangkah 5: Mengambil Tindakan6.2
 
Sasaran KajianKajian ini melibatkan 11 orang murid Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Permas Jaya5 yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuandanseorang guru yang mengajar Pendidikan Islam Tahun 1.6.3
 
Instrumen Kajiana)
 
Mengumpul DataSebelum mengambil langkah seterusnya, tinjauan terhadap masalah yang telahdikenal pasti akan dilakukan bertujuan untuk memahami dengan lebihmendalam berkenaan masalah tersebut. Kaedah yang digunakan untuk mengutip data adalah seperti berikut:i.
 
Temubual ± kami telah menemubual Cikgu Abdul Halil Bin Omar bagimengenal pasti dan memahami dengan lebih mendalam mengenaimasalah tersebut.ii.
 
Ujian Pra ± setelah mengenal pasti masalah, satu ujian pra telahdiberikan kepada kumpulan sasaran untuk melihat sejauh manakefahaman dan tahap penguasaan mereka mengenai kemahiran yangdikaji. Ujian Pra mengandungi 4 bahagian soalan. Murid akanmenyebut dan membaca mengikut arahan guru. Guru akan menanda didalam borang yang disediakan. (Sila rujuk lampiran)
y
 
Menyebut huruf secara individuTahap Menguasai Bil. Murid Peratus (%)Menguasai 4 36Tidak menguasai 7 54

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rose Lyna Aisya liked this
hanizah72 liked this
Azura Yaacob liked this
Nurr Huda liked this
Nur Amanie liked this
Armi AbuBakar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->