Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
USHUL FIQH- QIYAS

USHUL FIQH- QIYAS

Ratings:
(0)
|Views: 1,842|Likes:
Published by Cat Thoms

More info:

Published by: Cat Thoms on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
QIYAS DALAM PANDANGAN HUKUM DALAM ISLAM
Al Qurandanhadithadalah sumber asasi bagi ilmu fiqhIslam, yang mana  permulaannya ialah pada zaman Rasulullah. Sumber ini bertambah mengikut peredaran masa dan bidang luas ilmu fiqh.Selain al-Quran dan hadis ialah pendapat Rasulullah yang dinamakan ijma’.Maksud dengan ijma’ ialah persetujuan atau permuafakatan ulama di atas satu perkara atau hukum yang tidak ada nas dari al-Quran dan hadis pada satu-satumasa.Di sana ada juga al-Qiyas. Ini kerana hukum syarak pada gholibnyamempunyai beberapa ‘ilah atau sebab-sebab yang boleh diketahui. Apabila adahukum yang dinaskan, maka bolehlah dipindahkan hukum itu kepada perkarayang tidak ada nas jika ada ‘ilahnya. Ini seperti wajib zakat pada padi adalahdiqiyaskan daripada gandum. Ini kerana ada sama pada ‘ilatnya iaitumengeyangkan dan tahan disimpan.Maka dapat dibuat kesimpulan, bahawa al-Quran, hadis, al-Ijma’ dan al-Qiyas adalah sumber hukum yang terus hidup subur dan menjadi perbendaharaan besar yang membuka luas pintu bidang ilmu fiqh Islam. Ia menambah perbendaharaan dan kekuatan dalam hukum Islam.Pada tahun 100 Hijrah iaitu pada zaman pemerintahan Umar bin AbdulAziz, beliau menghantar ulama dan fuqaha’ ke seluruh negara.Seterusnya, kerajaan Bani Ummaiyah hilang, timbul pula kerajaan baniAbbasiyah. Selain itu, berlaku pertelingkahan antara orang ‘Alawiyyin denganorang ‘Abasiyyin. Begitu juga antara Syiah dan Khawarij.
 
Turut berlaku pada masa itu, penyambungan antara pemikiran orang Arab danYunani iaitu sebagai natijah daripada terjemahan dan pemindahan ilmu pengetahuan.Pada masa itu juga mula disusun sunnah nabi, fatwa dan pendapat ulama.Ilmu fiqh pada waktu itu masyhur ke seluruh pelusuk negeri. Ramai orang yangmengikutnya dan beramal dengannya. Sebagai natijahnya lahirlah beberapagolongan atau pengikut fuqaha.
Qiyas dan Kehujjahannya.
Artinya Mengukur, membandingkan, mempersamakan sesuatu denganyang lain karena adanya persamaan.Istilah : menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnyadalam nas dengan mempersamakan sesuatu yang telah ada status hukumnyadalam nas.Qiyas bisa dilakukan dengan oleh individu. Sedangkan ijma adalah para mujtahid.
Contoh Qiyas.
1. Setiap minuman yang memabukan co mensen, sabu-sabu dll disamakan dengankhamar, ilatnya sama-sama memabukan.2. Harta anak wajib dikeluarkan zakat disamakan dengan harta dewasa. Menurutsyafei karena sama-sama dapat tumbuh da berkembang, dan dapat ,enolongfakir miskin.3. Mengatakan telmi kepada ortu disamakan dengan membentak dan ah, karenailatnya sama-sama menyakiti dengan ucapan.
 
MACAM-MACAM QIYAS.
o
Qiyas Aula.
o
Qiyas Musawi.
o
Qiyas Dilalah.
o
Qiyas Syibhi.Dalil Qiyas : diantaranya :Qs : Al Hasr : 2 )Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orangyang mempunyai wawasan.Artinya : qiyaskanlah dirimu dengan mereka.kamu adalah seperti mereka.Perbuatanm sama dengan perbuatan mereka. Dalam sebuah Riwayat: pernah adasahabt Nabi Yang Bernama Jariyah Khusyamiyah bertanya kepada Rasul “ WahaiRasulullah ayahku adalah seorang yang sangat tua. Dia sudah tidak sanggupmenunaikan haji, bila saya mengerjakan haji untuk dia, apakah ada manfaat bagidia ? “ Rasul menjawab : “ bagaimanakah pendapatmu jika ayahmu mempunyaihutang dan kamu yang memnbayar hutang itu. Apakah yang demikian itu bermanfaat baginya ? Jariah menjawab : “ ya.” Kemudian Rasulullah bersabda :”Hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayarkan.”Berhubung qiyas merupakan aktivitas akal, maka beberapa ulama berselisih faham dengan ulama jumhur.Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok:1. Kelompok jumhur, mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur’an, hadits, pendapat shahabtmaupun ijma ulama.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Azlina Azman liked this
Azlina Azman liked this
Azlina Azman liked this
Azlina Azman liked this
Azlina Azman liked this
Puteri Hafizani liked this
Ina Tahara added this note
cayk
Aidil Norali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->