Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balmazújváros újság - 2005 szeptember

Balmazújváros újság - 2005 szeptember

Ratings:
(0)
|Views: 54|Likes:
Published by bamazinfo

More info:

Published by: bamazinfo on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2010

pdf

text

original

 
XIX.
évfolyam,
7.
szám 2005. szeptember
Balmazújváros
AZ
ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
Átadták a Bocskai István Általános Iskola új szárnyát
Neves vendégek az évnyitón
A hivatalos évnyitó előtt
r
nappal ünneplőbe öltözöttgyerekek, pedagógusok, szülők várták izgalommal, érdeklődéssel, hogy birtokukbavehesssék
az
iskola
új
szárnyát.
Az
esemény kétszeresenis ünnep volt, hiszen KenézFerencné igazgatónő, augusztus 20-án vehette
át a
MagyarKöztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitüntetést.
-
A
mindenkori iskolák feladata, nemcsak
az
ismeretátadás,az oktatás, hanem
az
alkotó munka,
az
erkölcsi, lelki gondozás,
a
biztonság
és
árnyalt, sokszínűemberi kapcsolatok biztosításais-mondta köszöntőjében
az
igazgatónő.
Az
intézmény közel
20
éve alkalmazza
a
nyelvi, irodalmi,kommunikációs oktatásiprogramot, melynek megalkotójaDr. Zsolnai József professzor,szintén részt vett
az
ünnepségen.Gál István polgármesteridézte
fel az
iskola
és
épületeitörténelmét: 1927-ben kezdett
el
működni
a
Daru telepen
a
városelső elemi iskolája. 1951-től,
ta
valyig
két
épületben,
már
önállóiskolaként funkcionált.
1986-
ban
egy új
szárnnyal,
és
négytanteremmel bővült, '89-ben
a
újabb
két
teremmel,
és
vizesblokkal, '93-ban tornateremmel,míg '98-ban étteremmel
és
konyhával gazdagodott.Az infrastruktúra fejlesztésemellett
az
intézményben folyószakmai munkát mások
is
elismerték: 2001-ben megkapta
a
városKultúrájáért kitüntetést, 2001-benaz Esélyegyenlőségért miniszteri
Kenéz Ferencné igazgatónő,
Gál
István polgármester
és
Magyar Bálint oktatási miniszter
az
ünnepi pillanatPan
dicséretet. "Őrizzétek
meg
az
épületet
a
tudás házának,
és a
következő nemzedéknek"
-
fejezte
be kö
szöntőjét
a
polgármester.A közben,
a
Bocskai Istvánnevét felvevő intézmény mostmegvalósuló
új
szárnya,
90
millió forintos állami,
és 30
millióforintos önkormányzati támogatással épült.Az átadáson résztvevő MagyarBálint oktatási miniszter szólt
ar
ról,hogy rohanó világunkban
a
felesleges
és
hasznos ismeretek
és
tudás közötti szelektálás, valaminta gondolkodva tanulás képességének elsajátíttatása
a
gyerekekkel,az egyik legfontosabb feladata
az
iskoláknak.Dr. Zsolnay József kiemelte,hogy
a
értékközvetítő
és
képességfejlesztő programban dolgozó iskoláknak nincs szégyenkezni valójuk nemzetközi összehasonlításban
sem.
A
program célja
és
filozófiája, hogy
a
gyermekeket tanulóknak
és
egyben
al
kotó embereknek tekinti,
így ke
zeli őket.
Ma, az
országban
40
ilyen iskola
van,
és a
Pápán
ködő Pedagógiai Kutató Intézet7 iskolát kiemelten kutató intézményként
is
koordinál. Zsolnayprofesszor ajánlotta, hogy
az új
városi tanintézmény
is
pályázzon ilyen kutató iskola címre.
(Folytatás
a 2.
oldalon)
Az elsőosztályosok
egy
csoportja
A Balmaz+
TV
minden jelentősvárosi eseményről tudósít
Az önkormányzat 2003. júniusában
úgy
döntött, hogy
a
helyitelevízió műsorait
a
továbbiakban
a
Balmaz+ stábja készítheti
el.
Az újvárosi fiatalokból állócsoport
- az
ORTT-engedélymegérkezése után
-
szeptemberben indította útjára magazinműsorát, amely hetente egyszer,
60
perces terjedelemben jelentkezik.Az anyagot kétszer megismétlik,emellett vágatlan formában, teljes terjedelemben leadják
a
képviselő-testület üléseiről készítettfelvételeket
is.
-
Az új
adás keddenként
18
órától tekinthető
meg a
kábeltévén
-
kezdte
a
Balmaz+ bemutatását Silling László főszerkesztő.-
Az
ismétlések időpontjai: péntek
18 óra és
vasárnap
10 óra. A
testületi ülés képei
ez
utóbbi
je
lentkezésünket követően kerülnek képernyőre.
-
Más
városi televíziókhozképest szokatlanul nagystábbal dolgoznak.
- Először
is el
kell mondanom, hogy mindössze
egy
főállású munkatársunk
van.
(Folytatás
a 2.
oldalon)
A képviselő-testület üléséről
2005.
szeptember
14.
-
14
igen
3
tartózkodás mellettelfogadta
a
képviselő-testület
az
önkormányzat 2005.
évi
költségvetés
I.
félévi teljesítéséről szólóbeszámolót.
Az
eredeti előirányzatnagysága több mint 4.511
m
Ft-ramódosult.
Az
önkormányzat bevételei 35%-ban, kiadása viszont37%-ban teljesültek.
A
polgármester átruházott hatáskörben közel2,3
m Ft
odaítéléséről döntött, esetenként maximum
50 eFt
összegben.- Ápolási intézetként kívánja
a
továbbiakban hasznosítani
a
képviselő-testület
a
Kölcsey utcai volt
is
kolaépületet.
A
Bocskai István
Ál
talános Iskola bővítésével kiváltott,több mint 2800
m
3
nagyságú területen
- az
elhangzottak alapján
- ki
alakítható
egy, a
megyében hiányként mutatkozó egészségügyi intézmény.-
1.400 Ft + Áfa/ m
:
áron
el
adásra jelölte
ki a
képviselő-testület
a
Böszörményi
úti
közművesített
3
ha
487
nv
nagyságú vállalkozói területet.
A
részletes pályázatifeltételi dokumentációt
a
polgármesteri hivatal illetékes irodájábanlehet kérni.-
4
szolgáltató egységet létesíta Városgazdálkodási Kht.
a
strandfürdő területén.
A
várhatóan jövőmájusra felépülő pavilonok
a
Bajc-sy-Zs. utca oldalában helyezkednek
el. A
bérleti feltételekről
a ké
sőbbiekben tájékoztatják
a
vállalkozókat.
(Folytatás
a 2.
oldalon)
Új
képviselő
a
testületben
Borza Imre,
az
önkormányzatba
a
Fidesz listájáról bejutottképviselő lemondott mandátumáról.
A
megüresedett helyet
-
a nagyobbik ellenzéki párt jelölése alapján
-
Szegedi Lajosfoglalhatja
el, így a
ciklus utolsó évében
ő
látja
el a
képviselőiteendőket.Munkájához
sok
sikert
vánunk!
(A képviselő urat bemutatócikkünket következő számunkban olvashatják.
- A
Szerk.)
 
BALMAZÚJVÁROS
Átadták
a
Bocskai István Általános Iskola
új
szárnyát
Neves vendégek az évnyin
(Folytatás
az 1.
oldalról)
Az átadó, évadnyitó ünnepg
az
elsőosztályosok köszöntésével,
az
iskolai énekkar
sorával,
és a
harmadikosok
"Ka-
puzás"
című táncbemutatójávalért véget.Ezután
a
résztvevők bejártákaz
új
szárnyat.Végezetül álljon
itt
azoknak
a
névsora, akik komoly szerepetvállaltak abban, hogy
ez a
nagyértékű beruházás időre elkészült:Majoros
József,
ügyvezetőigazgató, NÁDÉP
Kft.,
Kalmár Zoltán, tervező-szakmérnök,Dr. Radócz István aljegyző,Tar István,
a
körzet önkormányzati képviselője,Dezső Imre, gazdasági igaz
gató,
Városgazdálkodási
Kht.,
Drága Artúr,
a
kisebbségi
ön
kormányzat elnöke,Erdős Sándor, műszaki ellenőr,Petrovics Sándor,
az
iskolaszülői munkaközösségének
ve
zetője.
Természetesen
a
beruházástelőkészítő döntésekben
Gál
István polgármester
és a
város képviselő-testülete játszotta
a
legnagyobb szerepet.
D.J.
A Balmaz+
TV
minden jelentősvárosi eseményről tudósít
(Folytatás
az 1.
oldalról)
A többiek
-
így
jómagam
is -
másodállásban, lelkesedésből
ve
szünk részt
a
műsorok elkészítésében. Szívesen dolgozunkegyütt, megpróbálunk teljességretörekedni. Minden jelentős városirendezvényen jelen vagyunk,
az
eseményekről beszámolunk Balmazújváros lakóinak.
- Bemutatná
a
műsor készítőit?
- Kezdjük műsorvezetőnkkel,Tárcsái Ilonával,
aki
szerintem
az
ország egyik legjobb szerkesztő-riportere.
Nem
véletlen, hogy
a
helyi nagyobb rendezvények,
gá
lák levezetésére
őt
szokták felkér
ni.
Főállásban tanár
a
gimnáziumban, anyanyelvén kívül angol
és
orosz nyelven beszél.Hírszerkesztőnk, Balogh Juditkommunikáció szakot végzett,okleveles sajtószóvivő. Feleségem, Sillingné Balogh Anita szerkesztő-riporterként dolgozik
a té
vénél.
Itt
szeretném megjegyezni,hogy stábunkban
a
lányok
is
megfelelő technikai ismeretekkel rendelkeznek, számítógépen összetudják vágni
az
általuk elkészítettanyagokat, vagyis komplett blokkot tudnak létrehozni.Papp Renáta, Ferenczi Lászlóés Némethi Judit
az
"Utca embe
re"
rovat alkotói. Judit emellet
a
sportösszefoglalókért
is
felelős.Koroknainé Szilágyi Rita vizsgázott operatőr
és
mozgóképgyár
,
csakúgy mint "mindenesünk",Szarvas Ferenc,
aki
egyetlen főállású dolgozónk.
O
indítja adásainkat
a
fejállomásról,
de a
kamerá-zás mellett vágó
és
számítógépesszakember
is.
-
Már
csak
Ön
maradt
ki a
felsorolásból.
-
Én az
operatőri
és
vágómunkákon kívül szervezem
a
stábprogramját, feladatait. Bármikorelérhető vagyok, tehát könnyű
ve
lem egyeztetni
a
különbözőügyes-bajos dolgokban.
- Mikor tartják
a
szerkesztőségi megbeszéléseket?
A
Balmaz +
TV
stábja
- Stábgyüléseink szombatonként vannak. Ekkor
a
következőheti feladatokat osztjuk
ki,
megbeszéljük
a
határidőket.
- Szerkezetileg hogyan
áll
össze
egy
magazinműsor?
- Hírblokkal indítunk, amelyben helyi
és
megyei rövidhíreketismertetünk. Ezután következneka rendőrségi hírek Tóth Szilviá
val,
akit időnként Ferenczi Anikóhelyettesít.
Egy
kifejezetten Balmazújvárosra vonatkozó időjárásjelentéssel, majd
az
ajánlókkalteljesedik
ki ez a
blokk.Az adás hátralévő részében
5-
6 magazin-jellegű témával foglalkozunk, egyenként
7-8
perc terjedelemben.
- Említsünk
meg
néhány
ro
vatot ezek közül!
-
Már
szóltam
az
"Utca embe
re"
rovatról, ahol aktuális témákról kérdezzük
a
város lakóit."Egészségünkre!" rovatunkban
a
VESZ munkatársai szintén
egy-
egy aktuális, egészségünket érintőkérdéssel foglalkoznak.A különböző rendezvényekről,gálákról, előadásokról készítettanyagaink ugyancsak
a
magazinblokkban kapnak helyet. Ezek
az
előző
hét
eseményeit összefoglalótudósítások.
- Technikai feltételeik megfelelőek?
- Fejlett, digitális technikávaldolgozunk
az
első pillanattólkezdve. Audio-video vezérlőpultunk elsősorban
a
testületi ülésekanyagainak elkészítésénél teszfontos szolgálatot, mivel
-
vágatlan anyagként
-
nincs lehetőségutómunkálatokra.A nagyobb rendezvényekrőlhárom kamerával tudósítunk.
Egy
felső totál,
egy
szembe totál
és
egy mozgó, vágóképeket készítőkamera felvételeiből vágjuk összeszámítógépen
a
végleges műsort.
-
A
Kastélykerti Estékenmennyit forgattak?
-
80
órányi nyersanyagunkvan. Ezek
a
nyári uborkaszezonban,
a
kulturális napokat megelőző hetekben kerülnek képernyőre,a következő kulturális napok felvezetőjeként.
- Zárjuk
a
beszélgetést
egy
rövid hitvallással.
- Véleményem szerint
egy he
lyi TV-nek homlokegyenest
más
műsort kell csinálnia, mint
a
nagy,kereskedelmi televízióknak.
Ne
künk
a
helyi emberek életét kellbemutatnunk,
a
kórusokat,
a ma-
zsoretteket,
a
fúvószenekart,
a ci
vil szervezeteket.Az emberek azért néznek minket, hogy saját életük tükörképétláthassák. Ezért dolgozunk
-
mintmár említettem
-
olyan lelkesen.Egyébként
aki
elfoglaltságaimiatt lemarad műsorunkról,
a
könyvtárból kikölcsönözheti
a
megfelelő kazettát. Minden lehetőség megvan tehát arra, hogy
a
város életének képei eljussanak
a
város lakóihoz.DJ-TS
A
képviselő-testület üléséről
2005.
szeptember
14.
(Folytatás
az
1.
oldalról)
- 2006-ra
27 új
lámpahely
ki
alakítását támogatta
az
önkormányzat, emellett
a
Munkácsy
ut
cai gyalogos vasúti átkelőhelyen
is
megvalósul
a
közvilágítás.-
Nő a
szakrendelések óraszáma Balmazújvároson.
2005.
no
vember
1-től a
szemészet
és az
ideggyógyászat heti
30
órában,
az
ortopédia pedig heti
23
órában várja
a
betegeket
a
Városi Egészségügyi Szolgálat épületében.-
A
képviselő-testület döntöttarról, hogy
az
ELAMEN Rt-velmegkötött gyermek-
és
felnőtt-étkeztetésre vonatkozó szerződésétfelülvizsgálja, beleértve
a
különböző javítások elvégzésére vagyelvégeztetésére vonatkozó részeket.
A
képviselők által feltett kérdésekre válaszolva
a
területi igazgató elmondta, hogy folyamatosankérik
a
diákok
és
felnőttek javaslatait
az
étlap kialakításával kapcsolatosan,
és
igyekeznek azokat felhasználni.
Az
étkeztetésben résztvevők számának csökkenését
az
igazgató
a
demográfiai hullámmalmagyarázta, viszont
a
képviselőktöbbsége
a
minőségi romlást hoztafel kifogásként, főként
a
gyakoriporlevesek
és a
nem
megfelelő
faj
tájú ételek tekintetében.-
2005.
november
1-től 14 hó
napon keresztül, 2006. december31-ig
185 Ft +
Áfa/m
3
egységnyiszennyvízdíjat kell fizetniük
a
balmazújvárosi lakosoknak. Emellett200
Ft + Áfa/ hó
átalánydíj terhelia fogyasztási helyeket.
Az
ezzelkapcsolatosan megalkotott rendeletből kiderül, hogy
a
közszolgáltatás ellátására
az
önkormányzat
a
Városgazdálkodási Kht-val
10 év
re szóló szerződést kötött.
A
folyékonyhulladék szállítási költségeit
a
képviselő-testület november
1-től
3.478 Ft/alkalom összegben határozta
meg,
melyhez természetesenhozzáadódik
a
folyékonyhulladékelszállított mennyiségének
és a
közszolgáltatási
díj
szorzatánakösszege.
A
díjkalkuláció szerint
a
régi hálózat bérletéért
az
üzemeltető havonta
2
mFt-ot fizet
a
Hajdú-Bihar Megyei ÖnkormányzatokVízmű Rt-nek. Emellett
az
üzemeltetőt több mint
70 mFt
rendszerhasználati
díj is
terheli, amelyet
az
önkormányzat számára
fi
zet.
Az új
szennyvíztisztító telepvárhatóan
12 fő
tartós munkanélkülinek biztosít munkahelyet.- Nyugdíjba vonul
dr.
KovácsMária Klára háziorvos. 2006. február
1-től a
felnőtt lakosok alapellátását
dr.
Kovács Tibor belgyógyász szakorvos végzi.-
16
db
szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására nyert összeget Balmazújváros Önkormányzata
az
Eszak-Alfoldi RegionálisFejlesztési Tanácstól. Mivel
az ér
tékhatár meghaladja
a 2
mFt-ot,közbeszerzési eljárást kell lefoly
tatni.
A
várhatóan
még az
idénmegvalósuló beruházás során
a
zsef
A.
u.-Hortobáevi
u., a
Békeu.-Bolyai
u.,
Illyés
Gy.
u.-Bocskaiu. sarkán,
a
Sporttéren,
a
Viola,
a
Petőfi
és a
Gábor Áron utcákban, aPacsirta u.-Szoboszlói
u.,
Batthyány u.-Iskola
köz
sarkán
és a
Bercsényi-Bethlen utcák kereszteződésében,
az
Akác közben,
a
Debreceni
u.
3-5.
előtt,
a
Veres Péter
ut
caijátszótér mellett,
a
Kalmár Zoltán Általános Iskola előtt,
a
Városgazdálkodási Kht.-val szemben,valamint
a
Hortobágyi utca buszfordulójában létesülnek szelektívhulladékgyűjtő szigetek.- Vencsellei Istvánt választottaa képviselő-testület
a
Veres PéterKulturális Csoport tagjának.
A
Szálai Csaba halálával megüresedett helyre felkért fotóművész mára
2005.
évi
pályázat elbírálásábanis kiemelkedő szerepet töltött
be,
emellett
az
1975-ben városunkbanmegszervezett Fotóművész Alkotóház
is az ő
nevéhez fűződik.- Újra pályázhatnak
a
balmazújvárosi diákok
a
Bursa HungaricaFelsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszerben.
A
pályázatokat legkésőbb szeptember 30-igkell kiírni, benyújtási határidejükoktóber
31. A
jelentkezők
2005.
november
30-a
után kapnak értesítést
a
döntésről.- Közel 3600
nr
területet biztosit
az
önkormányzat
az
idősekotthona bővítésére.
A
Soós Imre
u.
- Veres Péter
u.
vasútvonal
7
lakóteleknek kijelölt tömbjére tervezettberuházás engedélyes terveire
2,4
mFt-ot különített
el
az
önkormányzat.
A
képviselő-testület megbíztaaz intézmény vezetőjét, hogy
a
pályázati lehetőségekhez illeszkedővégleges szakmai tervezési programot állítsa össze.- Megváltozik
a
PolgármesteriHivatal szervezeti tagozódása.Szeptember 20-tól
a
korábban már1 éves szerződéssel rendelkező
!
fő pályakezdőt köztisztviselőkéntfoglalkoztatja tovább
a
Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társu
lás.
Szervezetileg
a
Szervezési
és
Jogi Iroda keretei között kistérségiügyintézői munkakörben dolgoznak.
A
Szervezési
és
Jogi irodánfolyó munka profiljától eltérő,
sa
játosan elkülönülő jellege miattkülön Titkársági Csoport kezdimeg működését jövő évtől.
A
Közgazdasági iroda nagy létszáma
|
feladatainak sokrétűsége, valamin!a feladatellátás ellenőrzésének hatékonyabbá tétele miatt
az
irodánbelül 2006. január
1-től
különadó-csoport működik.
Az új
szervezetiegységek sorában jelenik
meg
azönálló Gyámhivatal
is. Az
átszervezések
nem
járnak létszámbővítéssel.-
5,1 mFt
értékben tűzoltási
|
műszaki mentési szakfelszerelé
sekre,
védőruházat, védőfelszerelés cseréjére
és
korszerűsítésérepályázik
a
Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság.
A
pályázataszükséges
10%
önrészt
a
testület
2005.
évi
többletbevétel terhérebiztosítja.
2005. szeptember
 
2005. szeptember
BALMAZÚJVÁROS
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE4060 Balmazújváros, Kossuth
r
4-5.VÁROSGAZDÁLKODÁSI
KHT
4060 Balmazújváros, Vasút
sor l/a
TÁJÉKOZTATÁS
szennyvízberuházással érintett lakosság részére
Tisztelt Balmazújvárosi
Lakosok!
Önkormányzatunk az újonnan megépülő szennyvízhálózat és szennyvíztisztító-telep üzemeltetésével a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht-t bízta meg.A rákötéshez igénylőlap szükséges, melyet a Városgazdálkodási
Kht
telephelyén lehet beszerezni.
A
VíziközműTársulattól (Debreceni
u.
12)
igazolást kell kérni arról, hogy Önök
az
érdekeltségi hozzájárulást befizették, vagy
a
szükséges részletek befizetésével folyamatosan eleget tesznek fizetési kötelezettségüknek.
Az
igazolást 2005.
ok
tóber 15-e után lehet kérni, melyhez szükséges bemutatni
az
utolsó részlet befizetését igazoló csekket
is.
Az ingatlantulajdonos, (vagy használó) feladata
a
telekhatáron belül,
a
tisztítócsonktól
a
lakásig vezető csatornaszakasz kiépítése úgy, hogy
e
szakasz lakás felőli végét nyitva kell hagyni.
Ezt a
munkálatot
r
mindazok
el
végezhetik, akik ingatlanán
a
beállás,
a
tisztítóidomok elhelyezése megtörtént.
A
lakásból kilépő vezetékvéget
rá
kötni azonban, jelenleg még szigorúan tilos,
a
rákötést csak
az
önkormányzat, illetve a Városgazdálkodási Kht
jel
zése után szabad
az
alábbiak szerint elvégezni.Az
új
hálózatra történő rácsatlakozás kezdetének várható időpontja,
az új
szennyvíztisztító-telep próbaüzemének kezdete, azaz 2005. október
30-i
átadást követően lesz, melyről tájékoztatni fogjuk Önöket.Mivel
az
új
szennyvíztisztító-telep és hálózat üzemeltetője nem a HB-i Önkormányzatok Vízmű
Rt
lesz, hanema Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Kht,
így a
lakosságnak nem kell 16.000,- forintos rákötési díjat
és
közel
ha
sonló mértékű járulékos költséget fizetnie, hanem
a
rákötés
az
érintett lakosok számára INGYENES lesz.Az önkormányzat, illetve a Városgazdálkodási Kht jelzése után a rákötést (lakásból kilépő vezetékvég és a tisztítóidomtól
a
lakásig kiépített vezetékvég összekötését) minden ingatlantulajdonos erre képesítéssel rendelkezőszakemberrel, vagy szakember felügyelete mellett végezteti, vagy végzi
el.
A
Városgazdálkodási Kht-tól beszerzettigénylőlapon
az
ingatlantulajdonos által megbízott szakember aláírásával
és
bélyegzővel kell hogy igazolja:
„a
szennyvízhálózatra való rákötés szakszerűen történt".A bekötő vezetékhez szükséges anyagok kedvezményes áron megvásárolhatók a Városgazdálkodási
Kht
telep
helyén.
Kérjük Önöket, hogy
az
ingyenes rákötés lehetőségével
- a
város lakosságának érdekében
- az
engedélyezésután minél hamarabb éljenek, hiszen
ez a
lehetőség várhatóan 2005. november 30-ig lesz érvényben.
Ezt
követőrákötés esetén
az
ingyenességet
már
nem tudjuk biztosítani.További részletes felvilágosítást ad: Balmazújváros, Vasút
sor l/a
alatt telefonon, vagy személyesen
is
HavasAndrás szenny vízágazat-vezető. Tel: 52/580-678, 06/20/263-7543.
Tisztelettel:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->