Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pb.pl 16 maja 2008

pb.pl 16 maja 2008

Ratings:
(0)
|Views: 289|Likes:
Published by Gregor Biernat

More info:

Published by: Gregor Biernat on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
Niezły kwartałgiełdowych firm
Po wielkich spadkach z początku roku, w atmosferze niepew-ności podsycanej przez analityków i prezesów, spółki pokazałykwartalne wyniki. Przeważnie całkiem niezłe.
10-15, 26-27
PIĄTEK-NIEDZIELA
16-18 MAJA 2008 r.
NR
96 [2603] INDEKS 349 127 WYD. A CENA
3,95 zł
[w tym 7% VAT]
Sprawdź, jak się mają Amerykanie. Majowy wskaźnik optymizmu konsumentów.Dziś
16.15
Czy były szef Elektrimu i Impexmetalu wygryzie z fotela prezesa Wojciecha Heydla?
PULS DNIA
Minister skarbu znalazł miejscedla Jacka Krawca. Na razietylko wiceprezesa Orlenu.
6-7
1,17
bln zł
Tyle wyniosła wartośćpolskiego PKB w 2007 r.
Tyskie i Lechbiją na potęgęrywali z Czech
Kompania Piwowarska jest jedną z najszybciej rosnących firmSAB Millera. W ciągu roku jej sprzedaż wzrosła aż o 12 proc. Sio-strzana firma w Czechach wypracowała zaledwie 1 proc.
8
PULS DNIAINWESTOR
Resort finansów po cichu przeprowadza rewolucję. Przygotowałnowelę ustawy, która diametralnie zmieni hazardowy obrazPolski. Możemy stać się drugim Las Vegas ze wszystkimi tego,także fatalnymi, konsekwencjami.
 
rozleje się po Polsce
4-5
REKLAMA
PB-14608
REKLAMA
PB-16342
 
piątek 16 V 2008
Podczas wizyty w Limie premier otrzymałnajwyższy tamtejszy order — Słońce Peru.Wypinając pierś po gwiazdę i wstęgę,oznajmił, że zdaje sobie sprawę, iż na order niezasłużył personalnie on, lecz peruwiańscy Polacy.Ogólnie się to Donaldowi Tuskowi spodobało, więcmu podpowiadamy, jak może szybko zdobyć OrderOrła Białego — w roku 2010 wygrywa wyboryprezydenckie i dostaje z urzędu.
[JAZ]
W GÓRĘ
Donald Tusk
W DÓŁ
Ryszard Kalisz
KOMENTARZE I OPINIE
FORUM
opinie internautów
Ciekawe, jaką pensjębierze ten głównyekonomista? Mówi, że du-żo zarabiamy, asam maze20 tys. nałapę. Takiejpensji życzę wszystkimczytelnikom „PB”.
[ANDI]
To oczywista oczywi-stość, że pensje win-ny rosnąć, zwłaszczawsektorze publicznym,niezależnie odwynikówpracy. Bo wszyscy ludziemają równe żołądki.
[JAN G.]
Oludu, jakie bzdury!Podwyżka wszkol-nictwie wyższym:2004rok! Wtedy przeciętnapłaca (adiunkt) była oko-ło700zł wyższa odśred-niej krajowej. Teraz jesto200zł niższa!Igdzie tepodwyżki? GUS super towylicza! Tak samo jak in-flację!
[PIOTR]
KPP —KrwiopijcyPolskich Pracowni-ków.
[K]
Sfera publicznaiwielki wniej bała-gan to wielki kłopot, po-trzebna Margaret. Rządtutaj nie rządzi, tu rządzązwiązki zawodowe, dla-tego może być naprawdęźle. Kto się zato bagnoweźmie (oświata, koleje,służba zdrowia itp)?
[ZMARTTWIONY]
Czy pracownicy sfe-ry publicznej sączymś gorszym niż pra-cownicy kapitalistów?Poza tym to jakiś mit.Znane mi osoby pracują-ce wsferze publicznej,wtym ija, nie dostyżadnej znaczącej pod-wyżki odbardzo dawna.Czyje więc pensje nibyrosną?
[SAMI WIECIE KTO]
„PB” W TV Biznes
Od poniedziałku do piątku o godz. 22.10po programie Biznes Dzisiaj
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Tel. 022-333-99-99, fax 022-333-99-98ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: puls@pb.pl
Prezes:
Arkadiusz Dawid, a.dawid@pb.pl,tel. 022-333-99-50
Dyrektor handlowy (biuro reklamy i konferencje):
KrzysztofZarzeczny,k.zarzeczny@pb.pltel.022-333-98-98
Dyrektor marketingu:
Robert Orłowski, r.orlowski@pb.pltel. 022-333-97-02
Dyrektor sprzedaży nakładu:
Anna Kuczyńska, a.kuczynska@pb.pltel. 022-333-98-22
Menedżer ds. public relations:
Anna Stachurska, a.stachurska@pb.pltel. 022-333-98-25
Design Director Bonnier Business Press:
Jacek Utko, j.utko@pb.pl
Dziennik „Puls Biznesu”
Redaktor naczelny:
Jacek Ziarno, j.ziarno@pb.pl
Zastępcy red. naczelnego:
Tomasz Siemieniec, t.siemieniec@pb.pl,Ryszard Holzer, r.holzer@pb.pl
Redaktor naczelny portalu pb.pl:
Przemysław Barankiewicz,p.barankiewicz@pb.pl
Dyrektor artystyczny:
Kasper Skirgajłło-Krajewski, k.skirgajllo@pb.pl
Działinformacji:
TadeuszMarkiewicz,t.markiewicz@pb.pl
Dział Inwestor:
CezaryKoprowicz,c.koprowicz@pb.pl
Dział dodatków i sekcji tematycznych,redaktor prowadzący gazele.pl:
Wojciech Kowalczuk, w.kowalczuk@pb.pl
Dział graficzny, z-ca dyr. artystycznego:
Tomasz Młynarski, t.mlynarski@pb.pl
Dział foto:
Grzegorz Kawecki, g.kawecki@pb.pl
BIURO REKLAMY:
022-333-98-88, reklama@pb.pl
OBSŁUGA PRENUMERATY
0-801-801-771, 081-462-09-38 (pn.-pt. w godz. 9-17)prenumerata@pb.pl, fax 081-462-09-99
Zamówienia na prenumeratę przyjmują teżjednostkikolportażowe Ruch,prywatni kolporterzy (Kolporter,GarmondPress,GLM,ASPress)orazurzędy pocztowe.ISSN1427-6852.Za treśćogłoszeńnie odpowiadamy.Druk:MULTICO Sp.zo.o.Copyright:Bonnier Business(Polska)sp.zo.o.Ostrzeżenie:Kopiowanie,powielanie,przedruklubreprodukcja gazety wcałości lubwczęści jestmożliwawyłącznie po uzyskaniupisemnej zgody wydawcy.
Poseł Lewicy przerwał posiedzeniesejmowej komisji śledczej badającejokoliczności śmierci Barbary Blidyz powodu braku transmisji obrad komisjiw TVP. Zdaniem Kalisza to złamaniemisji telewizji publicznej. Może i tak.Ale przerwanie posiedzenia z takiego powodupokazuje dobitnie, o co komisji chodzi— tylko o sławę, nie o prawdę.
[ASS]
„Puls Biznesu” wPiN102FM
wkażdą środę od7.40 wprogramie„Gość Radia PiN”
LIMA2008
[02]
Czy szybki wzrostpłac wsektorzepublicznymto realne zagrożeniedla gospodarki?
B
ank Światowy ogłosiłkoniec transformacjiwPolsce.Inie jest tobynajmniej złośliwyprzytyk domałych krokówrządu Donalda Tuska,to bowiem pozostajeprzywilejem opozycji.Nie jest to również zapo-wiedź „końca historii”wstylu wylansowanymprzedkilkunastu laty przezFrancisa Fukuyamę.Byłaby to naiwnośćwglobalnym, dynamicznymświecie, wktórym ekonomiapodlega ustawicznej trans-formacji zudziałem lubbez udziału państwa.
Bank Światowy uznałpoprostu,
że strukturalniezbliżyliśmy się już dokrajówrozwiniętych, chociaż ustę-pujemy im wciąż podwzglę-dem zamożności. Musimyteraz postawić naedukacjęiinnowację, gdyż ekstensyw-ne źródła wzrostu już się wy-czerpały. Tylko tyle iaż tyle,zważywszy, że niezwyczajnyudział rolnictwa wciąż wy-różnia Polskę natle innychkrajów.
Patrząc odstrony Waszyng-tonu,
Bank Światowy prze-oczył jednak dwie dość istot-ne dziury systemowe, do-brze widoczne zperspekty-wy krajowej. Niedoróbek jest znacznie więcej, ale tedwie szczególnie spowalnia- ją awans cywilizacyjny kraju.Pierwsza to zapaść infra-struktury transportowej,która zamiast maleć pogłę-bia się. Druga to niewydolnasłużba publiczna, wciąż jesz-cze partyjna anie cywilna.Nie zajedziemy dalekopodziurawych drogach,akaleka administracja po-trafi zmarnować nawet takieszanse, jakie niesie Unia Eu-ropejska. Wobu zakresachmodernizacja musi oznaczaćgłęboką transformacjęstruktur imentalności. Dzie-ło nie zostało dokonane.Przedwczesny anons BankuŚwiatowego.
BANKŚWIATOWY
O
dbywające się co dwa lata szczy-ty Unii Europejskiej zAmerykąŁacińską iKaraibami znaszegopunktu widzenia są wydarzeniamiegzotycznymi. Polska uczestniczywnich odczasu przystąpieniadoUE jako lojalny członek wspólnoty,zgodnie zzasadą „jak wszyscy, to wszy-scy”.IIIszczyt wGuadalajarze obrado-wał w2004 r. zaraz ponaszej akcesji,adelegacji przewodniczył prezydent Aleksander Kwaśniewski. W2006 r.naIVszczycie wWiedniu premierKazimierz Marcinkiewicz bronił unij-nych barw nawet naboisku piłkarskim.Dzisiaj zbiera sięVszczyt wLimie,doktórej premier Donald Tusk dotarłjak sam stwierdził —w„podróżyżycia”. Notabene przywiezie zniejSłońce Peru, czyli pierwszy wżyciu or-der ze wstęgą, przyznany szefowi rząduPolski bardzo symbolicznie —chybazaXIX-wieczne zasługi inżynieraErnesta Malinowskiego.
Nasze relacje zAmeryką Łacińską sąnajwyżej ułamkiem promila
związkówHiszpanii iPortugalii, które w1494 r.traktatem zTordesillas podzieliłymiędzy siebie odkrywany zamorzamiświat inajego podstawie zagarnęły całynowy kontynent. Budując własnącywilizację, konkwistadorzy niszczyliistniejącą —czego symbolem jestFrancisco Pizarro, założyciel Limy,pochowany wkatedrze tuż obok miej-sca obradVszczytu. Dzisiaj zjednoczo-na Europa stara się eksportować proce-sy demokratyczne oraz prawa człowie-ka, zderzając się zzupełnie innympostrzeganiem tych kwestii przezLatynosów. Obecnie nie rządziunich ani jedna klasyczna dyktaturawojskowa, ale ekstremizm niektórychprzywódców —takich jak wenezuelskiprezydent Hugo Chávez czy boliwijskiEvo Morales Ayma —wywołujepolityczną irynkową niepewność,czasami przechodzącą wpanikę.
Główne hasłoVszczytu jest równieszczytne ipojemne, co puste:
„Wspól-nie rozwiązując problemy naszychspołeczeństw”. Problem generalny po-lega natym, że są one kompletnie inne.Potwierdzają to pakiety tematów, jakieobie strony wstawiły doprogramu.Unia Europejska chce się skupićnazrównoważonym rozwoju, środowi-sku, zmianach klimatycznych ibezpie-czeństwie energetycznym. AmerykaŁacińska kładzie nastół problemyzdużo niższej półki —ubóstwo,nierówności iwyłączenie społeczne.Jak zawsze przyokazji tego typu im-prez, odbywa się także szczyt alterglo-balistów. Ale gdy, powiedzmy, dwa latatemu wbogatym Wiedniu stanowilioni napływowy folklor, to wLimie wy-starczy wyjechać poza kolonialne cen-trum itrafia się naoryginał —wyrytewgórskich zboczach puebla, którychmieszkańcy żyją zadolara dziennie.
Generalnie Ameryka Łacińska wrazzKaraibami
była, jest ipozostanie strefąwpływów Stanów Zjednoczonych. Sym-bolem tego jest królowanie słabnącegodolara, wobec którego silne euro znajdu- je się namarginesie. Rzecz jasna, wkaż-dym banku można je wymienić, honoro-wane są karty płatnicze etc., jednak euro-waluta jest pewną abstrakcją. Podobnie, jak budowanie „biregionalnego partner-stwa strategicznego” między integrującąsię Unią Europejską arozczłonkowaną Ameryką Łacińską —gdzie strefawolnego handlu MERCOSUR to ledwienamiastka EWG we wczesnej fazie. Ale próbować zawsze można.
Aby przetrwać:
Organizatorom szczytu sen spędzają zpowiek problemy bezpieczeństwa, mieszkańcom Limy zaś —zwielo-krotnione korki uliczne.
[FOT. REPORTER]
Ameryka Łacińskakładzie nastół obradubóstwo, nierównościiwyłączenie społeczne.
 j.zalewski@pb.pl
022-333-98-02
JacekZalewski
KOMENTARZ
Strefa dolarowa
europoseł Platformy Obywatelskiej
JanuszLewandowski
SPECJALNIEDLAPULSU
Zawcześnieodtrąbiony sukces
 
[03]
piątek 16 V 2008
LICZBA DNIA
55
proc.
Tylu Polaków opowiadasię za ratyfikowaniem traktatulizbońskiego przez prezydenta;8 proc. badanych jest temuprzeciwnych — wynikaz sondażu CBOS.
CYTATDNIA
Jarosław Kaczyński:WSI jest na pewnow dalszym ciągu potężnym lobby w Polsce.Lobby, które odzyskało wpływy i takiepoczucie pewności siebie po dojściu do władzyPlatformy Obywatelskiej. A dlaczego tak jest?Sądzę, że byłoby o czym mówić.
prezes PiS
Dziękujemy państwuza liczną obecność.Zapraszamy za rok.
ZATRZYMANIE
Trudna drogado odszkodowania
Czy wystarczą przeprosiny:
Janusz Filipiak, prezes Comarchu został już przeproszonyprzez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Jeśli ubiegałby się oodszkodowanie,miałby szanse. Inni akcjonariusze jego spółki —już nie.
[FOT. TP]
O
statnio coraz częściejsłyszy się ospektaku-larnych akcjach poli-cji iinnych służb powoła-nych dościgania prze-stępstw popełnionych przezosoby zpierwszych stron ga-zet, wtym przez członkówzarządów spółek giełdo-wych. Pojawia się pytanie,zwłaszcza wkontekście za-trzymań osób zgronawładzfirm giełdowych, jak wpły-wają takie działania napo-strzeganie tych spółek przezkontrahentów (równieżprzyszłych), atakże nawar-tość akcji.
Ostatnim zatrzymaniem,które odbiło się
szerokimechem, było zatrzymanie Ja-nusza Filipiaka prezesaigłównego akcjonariuszaComarchu oraz szefa klubusportowego Cracovia. Zostałzatrzymany przez krakow-ską policję popowrocie zpo-dróży służbowej nalotniskuwBalicach12 kwietnia2008r. wgodzinach popołudnio-wych, ale przesłuchanieiprzedstawienie zarzutównastąpiło następnego dnianadranem. Wówczas JanuszFilipiak został zwolnionydodomu. Działania te budząkontrowersje zwłaszczawkontekście przedstawio-nych następnie zarzutówpomocnictwa wantydato-waniu kontraktu byłego pił-karza Cracovii oraz działanianajego szkodę przez naru-szanie praw pracowniczych. Wątpliwości co dozgodnościzprawem działań policjiokazały się uzasadnione, copotwierdził sąd, doktóregowpłynęło zażalenie na za-trzymanie.
Zasadne wydaje się wtymmiejscu
przybliżenie niecosamej instytucji zatrzyma-nia, uregulowanej wkodek-sie postępowania karnego.Zatrzymanie jest środkiemprzymusu. Policji oraz in-nym uprawnionym organomprzysługuje prawo zatrzy-mania osoby podejrzanejwówczas, gdy istnieje uza-sadnione przypuszczenie, żepopełniła ona przestępstwo,azachodzi obawa ucieczkilub ukrycia się tej osoby albozatarcia śladów przestęp-stwa. Zatrzymanie powinnobyć stosowane wyjątkowo,apoprzedzać je powinno we-zwanie osoby podejrzanej.
Zfaktycznych okolicznościzatrzymania
prezesa Co-marchu wynika, że zastoso-wany wobec niego środekprzymusu był niewspół-mierny zarówno wodniesie-niu dociężaru gatunkowegozarzucanego mu czynu, jakiwstosunku dojego zacho-wania jako osoby podejrza-nej. Wystarczające byłobywezwanie Janusza Filipiakadostawienia się izłożeniazeznań. Kodeks postępowa-nia karnego stanowi, że za-trzymany ma prawo złożyćwsądzie zażalenie na zatrzy-manie idomagać się zbada-nia jego zasadności, legalno-ści oraz prawidłowości. Gdyzatrzymanie było niewątpli-wie niesłuszne, zatrzymane-mu przysługuje odskarbupaństwa odszkodowanieizadośćuczynienie.
Abstrahując odtego, jakiekroki podejmie
wswojej spra-wie Janusz Filipiak, podobnebłędy organów ścigania mogąmieć dalej idące konsekwen-cje. Skutki zatrzymania pre-zesa Comarchu. dość boleśnieodczuli inwestorzy. Notowa-nia spółki spadły wówczas ażo8 proc.. Pojawia się pytanie,czy podmioty, które straciłynaskutek takich okolicznościpieniądze zainwestowanewakcje spółki, mogą liczyćnarekompensatę. Przedsię-wzięcie takie byłoby dośćtrudne. Należałoby ustalićwysokość szkody, co wprzy-padku utraconych korzyści(aztaką właśnie postacszkody mielibyśmy tutajdoczynienia) jest skompliko-wane. Konieczne byłoby udo-wodnienie, że powstała szko-da jest następstwem bez-prawnego działania. Wewen-tualnym procesie odszkodo-wawczym nieuniknione było-by skorzystanie zopinii bie-głych zzakresu ekonomii,operacji giełdowych oraz ana-lityków. Biorąc poduwagę to,że inwestycje giełdowe sązzasady narażone nasporeryzyko, wynikające zwahaniasię wartości akcji, szansenaotrzymanie jakiegokol-wiek odszkodowania są nikłe.
K
apituła Nagrody „Pol-skie drogi XXI” przy-znała statuetkę naszejredakcyjnej koleżance Kata-rzynie Kapczyńskiej zapu-blikacje w„Pulsie Biznesu”dotyczące drogownictwa. Wyróżnienie tym bardziejcenne, że poraz pierwszyotrzymał je przedstawicielniereprezentujący prasybranżowej. Ato już ósmaedycja nagrody. Laureaciotrzymują statuetki przed-stawiające słup koniński, po-stawiony w1151 r., uznanyzanajstarszy znak drogowywPolsce.
Oprócz Katarzyny Kapczyń-skiej
uhonorowani zostali:Tadeusz Topczewski —eme-rytowany dyrektor oddziałubiałostockiego GeneralnejDyrekcji Dróg KrajowychiAutostrad, Zarząd DrógMiejskich wPoznaniu, Kazi-mierz Pałasz —prezydent Ko-nina, Janusz Jędrasik —byłydyrektor Zarządu Dróg Woje-wódzkich wOlsztynie orazKrzysztof Hołowczyc. Wręczono także DyplomyNagrody „Polskie drogi XXI”:dla konsorcjum projektowo-wykonawczemu mostu Jor-dana (Biuro Inżynieryjno-Techniczne KARO zPozna-nia iINTERCOR zZawiercia)oraz Stanisławowi Szumkow-skiemu —dyrektorowi Rejo-nu Dróg Zarządu Dróg Woje-wódzkich wOlsztynie.
Organizatorami nagrody są
redakcja „Polskich Dróg”,Ogólnopolska Izba Gospo-darcza Drogownictwa orazInstytut Badawczy DrógiMostów. Nagrodzie patro-nuje Ministerstwo Infra-struktury.
[ASS]
ZŻYCIAPULSU
Niezwykła nagroda
radca prawny, partner zarządzający,Kancelaria PrawnaChałas iWspólnicy
JarosławChałas
SPECJALNIEDLAPULSU
Skutki zatrzyma-nia prezesaComarch dośćboleśnie odczuliinwestorzy.Notowania spółkispadły wówczasaż o8 proc.
Nasza laureatka:
Różne nagrody dostawali już dziennika-rze „Pulsu”, ale średniowiecznego znaku drogowego jeszcze niemieliśmy. Kasi gratulujemyoryginalnego wyróżnienia.
[FOT. WM]
REKLAMA
PB-16422

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->