Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pengurusan Organisasi

pengurusan Organisasi

Ratings: (0)|Views: 1,880|Likes:
Published by facultiesOFminD
its all about malaysia tm berhad
its all about malaysia tm berhad

More info:

Published by: facultiesOFminD on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

 
Pengurusan ialah proses dimana sekumpulan manusiabekerjasama untuk mengarah pekerja-pekerja lain untuk mencapaimatlamat yang sama dalam organisasi. Ini dapat di simpulkan lagiiaitu pengurusan melibatkan kerja-kerja yang akan dikendalikansecara sistematik.Pengurusan organisasi yang baik akan menentukan kemajuansesebuah organisasi syarikat. Sebuah syarikat perlu membuatperancangan yang sesuai dalam meningkatkan mutu pengeluaranatau mutu perkhidmatan sesebuah syarikat tersebut. Sesebuahsyarikat yang maju akan mampu member kesan positif kepadapertumbuhan ekonomi Negara. Pertumbuhan ekonomi diidentitikandengan pertumbuhan dalam pendapatan benar sesebuah Negara(Thirwall, 1994). Pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan ukurannyaberdasarkan Keluaran Dalam Negara Kasar dan pendapatanPerkapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang bersifatkuantitatif yang mudah diukur dengan nilai wang. Di Malaysia,syarikat-syarikat yang beroperasi amatlah penting dalampertumbuhan ekonomi Negara, salah sebuah syarikat gergasitersebut ialah TM berhad dibawah pengurusan Dato ZamzamzairaniMohd Isa. TM Net ialah sebuah penyedia perkhidmatan Internet Malaysiayang dimiliki sepenuhnya oleh TM berhad. Syarikat ini memonopoliperkhidmatan internet di Malaysia, kerana hampir kesemuapenyambungan telekomunikasi di Negara ini dimiliki oleh Syarikat TMberhad. TM net di asaskan pada tahun 1995 oleh Telekom MalaysiaBerhad yang pada masa itu menawarkan perkhidmatan internetdailan selaju 56 kilobit sesaat. Selepas itu, TM membuat peningkatanservis dengan membuat ujian xDSL yang pertama kalinya di buat diMalaysia bersama-sama syarikat Ericsson pada tahun 1999 danakhirnya syarikat ini berjaya mengeluarkan suatu produk internetpada tahun 2001 yang laris digunakan sehingga ke hari ini.
 
Dalam meneraju sebuah organisasi syarikat untuk mencapaimatlamat terdapat banyak perkara-perkara yang perlu diambil kira.Syarikat TM mempunyai subsidari-subsidari tempatan dan juga luarNegara. Ini membolehkan syarikat ini dapat diiktiraf sebagai sebuahsyarikat yang teguh dan juga amat jitu kerana kepelbagaianperkhidmatannya membolehkan ia dapat bertahan sehingga ke hariini.Subsidari tempatan bagi syarikat TM net adalah seperti GITN, TM net,VADS, Universiti multimedia, Kolej multimedia, Penyelidikan danPembangunan TM berhad. Melalui semua anak syarikat TM berhad ini,ia mampu mengekalkan kestabilan syarikat TM berhad. Selaindaripada subsidari tempatan syarikat TM berhad juga mempunyaisubsidari luar Negara iaitu di Negara-negara serantau Malaysiaantaranya ialah Mobile one yang terletak di singapura, XL iaitusebuah cawangan luar Negara TM yang beroperasi di Indonesia,Dialog Telekom iaitu di Sri Lanka, Aktel di Bangladesh, MultinetPakistan, Cambodia samart communication, dan spice telecom anaksyarikat TM yang beroperasi di India. Jelaslah, ini adalah suatuperancangan yang sangat baik di buat oleh syarikat TM berhad,kerana selain pelaburan di dalam Negara syarikat TM berhad jugamembuat banyak pelaburan positif di luar Negara.Pelaburan adalah sangat penting bagi sesebuah syarikat dalammemperkasakan kestabilan ekonomi sesebuah syarikat, namunpelaburan yang dibuat di sesuatu kawasan mestilah diambil kira darisegi ekonomi, politik, dan sosialnya. Bagi syarikat TM berhad,pelaburan yang di buat di luar Bandar adalah tertumpu pada kawasanBandar yang setiap hari memerlukan perkhidmatan internet dantelekomunikasi. Dewasa kini, perkhidmatan internet dantelekomunikasi ini adalah amat di perlukan kerana segala urusanpada hari ini adalah majoritinya menggunakan perkhidmatan ini. Inikerana dari suatu aspek ia adalah mudah dan dapat diuruskan secarasistematik dan teratur.
 
Rajah 1 : Multimedia University, Cyberjaya Campus

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nick Owen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->