Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Etiam quod christiani passi sint in vastitate hostili
...Dei providentiam non effugit
...quia etiam boni correctione indigent
Fidelibus atque piis quaeque calamitas in bonum vertitur
... sive amissio divitiarum
...sive tormenta atque
... cruciatus et
... fames
Non formidandum quod pii necati sunt
... aut caruerunt sepultura
... quam etiam philosophi spreverunt
Officium pietatis est non abicere corpora
Etiam captivitas non caret bono
Reguli invicta fortitudo
... monet ad veram libertatem
Vera pudicitia non patitur stuprum
Nulla re excusandi qui se occiderunt
Pollutio in oppressa carne
... non minuit animi sanctitatem
Lucretia quae invita oppressa fuit
... inique se interemit
... si tamen casta fuit
Qui se occidit reus est homicidii lege divina
Quae in primo libro sint dicta
Docti et indocti simul nobis obsistunt
Inhonesta deae Caelesti mysteria Carthagine celebrantur
Simulacrum Cybeles a Nasica Romam illatum
Dii nihil honestum hominibus praeceperunt
Philosophi non dii invenerunt praecepta bonae vitae agendae
Turpia sunt mystica deorum atque theatrica
Graecis licuit infamiam facere alteri in theatro
Flagitia de se dici dii voluerunt
Indigne Romani theatricam infamiam proscripserunt
...quia lex iusta fuit sed impia
...deos honorans cum dedecore hominis scaenici
Plato theatrica poetarum reicit
...eius praecepta Romanorum legi propinquant
Romolo deo Quirino sacra instituta
Non a suis diis Romani leges acceperunt
Iniusti Romani fuerunt Sabinis Collatino Camillo
Sallustius testis est post deletam Carthaginem
...pravos fuisse mores
...quia defuit agendae vitae ratio
Christus vera dedit agendae vitae praecepta
Quandoque turpissima est vitae agendae ratio
Tullio teste Romanorum res publica non fuit iusta
...nec iure sociata aut res populi
...a maiorum moribus recessit
...igitur mala non imputanda nomini Christi
Reipublicae flagitia monent
...deos minime Romae subvenisse
Res temporum prosperae aut adversae
...non a daemonibus sed a Deo sunt
...daemones ad flagitia excitare
Dii ad crudelitatem atque scelus propellunt
...Christus ad optimos mores
Dii ad turpia incitant
...sicut in sacris deae Caelestis
Dii turpibus sacris et ludis placantur
Mysteria cristiana sunt saluberrimae pietatis
Ad Christum Romani invitantur
...ut respuant falsos deos
Quae sit vera rerum gestarum descriptio
Multi dii Troiae non profuerunt
Deorum fabulae agendae vitae rationi repugnant
Dii inepti sunt humanis rebus iudicandis
Par meritum impar sors Romae et Troiae
Indigne Troia deleta est
Dii nihil agendis rebus valent
Quae sacra et pax Numa rege fuerint
Romani bellis usi sunt imperio augendo
Dii passionibus subsunt
Peregrini dii mala non leniunt
Immane facinus fuit raptus virginum Sabinarum
Flagitia albani belli percurruntur
Bellum ex libidine dominandi oritur
Bellum semper in fratres geritur
Indigne historia et fabula Romulum extollunt
Flagitia et calamitates ceterorum regum pensantur
Non fuit gloria Bruti iniquitas
Multa fuerunt mala reipublicae ante bella punica
...domi militiaeque
Graves post Pyrrhum pestilentiae fuerunt
Incertae res primi belli punici fuerunt
...multaeque extiterunt calamitates
Gravissimae factae sunt clades secundi belli punici
...inter quae excidium Saguntinorum
Ingrati animi et lascivi crimina enumerantur
Mithridate imperante Romani necantur
Quae mala fuerint bellorum civilium
Gracchorum seditio initium fuit bellorum civilium
Quid utilitati fuerit dea Concordia
Fera fuerunt bella civilia socialia et servilia
...in primis civile marianum
...et sullanum
Civilia cum externis bellis conferuntur
Extremorum bellorum civilium etiam Tullius victima fuit
Ante Christum etiam ex elementis mala fuerunt
Quid de diis et moribus dixerimus
...et de temporum atque naturae calamitatibus
Modus sit vitae agendae et reipublicae regendae
Latrocinia sunt regna et piratarum infestatio
Gladiatores Italiam vastaverunt
Trogus et Iustinus testes sunt Ninum finitimos primum subdidisse
Dii nihil potuerunt ad imperia augenda
Quot sint dii rerum naturae servandarum
Quid de Iove dicendum
...de Iove et diis addictis colendis moribus atque pueris
An Iuppiter ipse mundus vel eius animus
...vel ipsa ratio rerum humanarum sit
Cur augendo imperio plures dii si Victoria faverit
Augendo imperio bellum est iniustum et si Victoria terminetur
Quid de dea Quiete sit dicendum
An Felicitas et Fortuna deae sint
Insaniunt mulieres Fortunae muliebris
Quae deae sint Virtus et Fides
Felicitas maxime invocanda quia ab ipso Deo est
Varro testis est cuique deo aliquid spectare
Felicitas recens dea
...non tribuit Romanorum reipublicae felicitatem
...quia una esset divinitas
...cui omnes auxilium peterent
Physica ratio disseritur deos unius dei esse munera
...ipsamque felicitatem unius dei esse donum
Dii sibi tribui flagitant ludos scaenicos
Scaevola simulacra reiciens tria esse deorum genera dicit
Dii augere imperium non potuerunt
Falso auspicia vaticinata Romanos numquam cessisse
Tullius fabulis et simulacris indignatur
Varro vulgi consuetudinem suscipit
...etsi uni Deo cultus exhibendum intellegat
Veteres regendae reipublicae plures deos invenerunt
Summus Deus vera felicitas
Unus Iudaeorum populus uni Deo servivit
Quae de fato et sideribus quidam opinentur
...de horoscopo et valetudine
Fictum commentum est Nigidii de geminis
Moribus diversa vita fuit geminorum Esau et Iacob
Quid de horoscopo conceptus et nativitatis geminorum sentiendum
...praecipue si diversi sint sexus
Nulla ratio cur eligantur dies rebus agendis
Stoici auctores sunt fatum esse connexionem causarum
Cicero pro libera voluntate contra fatum
...negat et Deum futura nescire
Deus praescit manente libera voluntate
...et Deum praescire
Deus omnia disponit
Romanorum ingens fuit amor libertatis
Alia dominandi libido in Caesare
...et in hominibus ignavis
Quae libido dominandi fuerit in Catone
...atque virtutis ad gloriam aestimatio
Paucorum est virtus atque honestas
Gentium heros sibi gloriam requirit
Gloriam heros christianorum Deo tribuit
Deus mercedem gloriam tribuit Romanorum virtuti
Merces sanctorum in aeterna civitate
Praeter gloriam unum iuris vinculum sociat victos et victores
Romanorum virtus christianos extimulat
Duae civitates conferuntur contemptu temporalium
...nobilibus rebus gestis
...tamen diversa reddita mercede
Quae civium et quae sanctorum sit virtus
Virtus est quae voluptati et gloriae servit
Deus dat dominatum in serie temporum
...et tempora ipsa bellorum
Radagaisus mirabiliter victus est
Quid ex optimo principe expetendum sit
Constantinus et successores Deum coluerunt
Clarus fuit Theodosius virtute et fide
Quae dicta quaeque dicenda sint adversariis
Cum philosophis verae felicitatis tractanda quaestio
A diis non speratur vita aeterna
Nec terrena regna dii conferunt
Dii nec colendi pro his rebus quae illis commissa sunt
Qua ratione Varro de rebus divinis disserat
Quid disserant libri Antiquitatum
Nequaquam dii colendi propter vitam aeternam
Varro fatetur deos ab hominibus inventos
Quae fabulosa sit theologia sive poetarum
...civilis vel civitatum
De Romanorum theologia Varro sibi discrepat
Turpis est theologia fabulosa et civilis
...in theatris et in templis
Indigna sunt simulacra et fabulae
Obscaena sunt sacra mysteriorum
Quid physica ratio dicat de matre deorum et Saturno
Eiusdem turpitudinis sunt theatrica et civilis
Absurda sunt quae de Libero dictitantur
...et de ritibus contra Silvanum
...et de diis primae noctis nuptiarum
Sapientes dedignantur theologian theatricam et civilem
...sicut etiam Varro
...et superstitionum mores
...sed legum iussioni cessit
Quid sentiat Seneca de Iudaeorum cultu
Plurium deorum cultus nihil ad vitam aeternam confert
Quae requirantur ut quisque seligatur
Nihil ad selectionem confert deorum officium
...quia selecti non sunt Vitumnus Sentinus et Mens
...nec potentissima Fortuna
Diis electis ludibrium fabularum adiectum
...quam Varro deo mundo et animae tribuit
An Ianus principium et Terminus finis sit mundi
An Ianus bifrons et quadrifrons ipse sit mundus
Physicorum ratione Iuppiter est causa mundi
An mundus sit Iuppiter simulque Ianus
Quae alia nomina de Iove dixerint
...quem etiam Pecuniam vocaverunt
Omnia est Iuppiter sed etiam Saturnus et Genius
Quae physica sit ratio Mercurii et Martis
An dii etiam sidera sint
Quae sit physica ratio ceterorum deorum selectorum
An dii sint numina veterum
Quae de Saturno sit physica ratio
...et de mysteriis Cereris et Proserpinae
Turpia sunt sacra Liberi
Cur Salacia et Venilia simul
An terra dea sit
...simulque terra tellus et tellumo
An terra sit etiam magna mater et Cybele
...cuius sacerdotes evirantur
...Attin imitantes
Quam deorum dederit explicationem Euhemerus
Tribus modis errat profana religio
Incongrua est quaelibet physica ratio
Non deos sed unum Deum colimus
Selecti dii eorumque officia opera sunt veri Dei
...qui nos vocat ad vitam aeternam
...quae iam in Iudaeorum populo adumbratur
Anceps Varro in reddenda ratione
Comburuntur reperti libri sacrorum Numae
...qui compulsus est facere hydromantiam et necromantiam
Cum platonicis conferenda Christi religio
Socrates de bonis moribus disseruit
Quae Plato intellexerit et praeceperit
Convenienter Christi religio cum platonicis confertur
Philosophia naturali platonici Deum quaerunt
...rationali conspiciunt lumen veritatis
...morali finem boni Deum esse praecipiunt
Quaedam sapientiae rationes omnium sunt gentium
Quid censeat Paulus de humana sapientia
Platonici nobiscum sentiunt
An Plato prophetarum scripta legerit?
Qui Platonem secuti fuerint
Boni an etiam mali dii sint
Quae platonicorum fuerit doctrina de daemonibus
Quid Apuleius disserat De deo Socratis
Quibusdam animalibus deteriores corpore sumus
...daemonibus animo perfectiores
Quam naturam Apuleius dicat esse daemonum
Daemones passionibus agitantur
...quas Christi religio deponere iubet
Medii esse volunt daemones artibus magicis
...quae etiam publica lege vetantur
Medii esse non possunt daemones ad bonum
...ad veritatem atque sapientiam
...ad deitatem
Daemones non ad bonum sed ad malum medii sunt
Hermes testis est homines finxisse deos et animasse
...praedicit ruinam figmentorum Aegypti
...sed dolet et non convertitur
Hermes dicit proavos errasse de deorum ratione
Convertitur quis de errore ad veritatem
Dii ficti non sunt medii inter homines et deos
Angelis similes sumus bona voluntate
Hermes dolet Aegyptum plenam fore sepulchris martyrum
...licet ipse de cultu mortuorum loquatur
...et de Iside et Osiride qui ex hominibus dii facti sunt
Martyrum sacra non instituimus
...sed eorum memoria ad virtutem vocat
An daemones boni esse possit quaerendum
Daemones animo perturbantur
Gellio auctore stoicus quidam periclitans agitatus est
Consonant philosophi de serenitate sapientiae
Quae sit christiana erudito de moderatione et stoica de misericordia
Abest moderatio a mente daemonum
Dii quoque passionibus agitantur
Natura daemonis caret sapientia atque beatitudine
Daemon si medius concipitur, capite deorsum est
Daemon est miserae immortalitatis
An animae mortuorum daemones fiant
Tria deos ab hominibus secernunt
Daemon medius tantum immortalitate et miseria
...quae passionem sequitur
...igitur non medius inter deos et homines
Homo mortalis beatus esse potest
Christus mediator quia homo et Deus
...ad beatam immortalitatem hominem inducit
Absurde quis docet contaminari deos
...et non contaminari daemones
Christus est mediator quia Deo et homini similis
...et ipsa ad coelum via
Angeli non sunt boni daemones
Christus daemonibus se ostendit
Angeli intellegunt, daemones coniectant
Quod sit deorum nomen in Scripturis
...magis homini quam angelo convenit
...sed neuter sacrificio honorandus
...et in hominum rebus gestis
...ut suam providentiam nobis edoceat
...et suum verbum in Scripturis intellegamus
Angeli ministri sunt salutis etiam miraculis
...quae nulla sunt in religione gentium
Quae miracula conscripta sint in Iudaeorum historia
...quae veritate et religione honestantur
Etiam visibile sacrificium uni Deo offertur
Homo Christus unum sacrificium etiam in figura
Martyres heroes sunt nostri
In Christo mediatore purgatio et vita aeterna sunt
An doceat Porphyrius principiis nos purgari
Christi incarnatione atque humilitate purgamur
An quandoque psalmista anceps sit inter utramque vitam
Incongrue et mysterice Porphyrius dicit de theurgica purgatione
Christus omnes vocat ad salutem
...et ad gratiam quam platonici despiciunt
...cum incarnationem et resurrectionem despiciant
Absurde docet Plato animas ante fuisse
Auctore Porphyrio omnibus via est animae liberandae
...quae Christi est religio signis et prophetiis adtestantibus
Alias se habent prophetiae et theurgicae coniectationes
Quae dicta et quae sint dicenda
Quae sit in secunda libri parte disputatio
Deus nobis locutus est
... sacra Scriptura teste
Deo creante mundus cum tempore incepit
... et anima etiam
Deus non in loco et tempore creantur
Tempus incepit cum mundo
... et mundus in tempore
Septimo die Deus requievit
Angeli quoque in tempore creantur
Deus unus est et trinus
... Cuius natura simplex est et immutabilis
... et in eo omnium rerum rationes
Boni creati sunt angeli
De beatitudine quae sit certitudo
Poena secuta est lapsum diabuli
... quia veritas in eo non fuit
Quae Scriptura dixerit de diabulo
Quae naturae aliis praeponantur
Diabulus non obstat Deo ordinatori
Deo ordinante res antithetae sunt
Tenebrae fuerunt in mundo et in angelis
Dei opus aliud non est ab eius arte
Errant manichaei Deum omnia bona fecisse negantes
Errat Origenes putans animas a Deo recessisse
... et meruisse corporibus includi
Civitas Dei Trinitati comparatur
Tripertita philosophia Trinitati comparatur
Esse, nosse et diligere in Deo et in nobis
Omnia esse volunt
Omnia esse quodam modo noverunt
Amor qui amat et amatur ad Deum fertur
Angeli vident in Dei Verbo et in seipsis
Perfectus est senarius numerus
Deus requievit in perfecto septenario numero
Angeli facti sunt ante omnia
Boni et mali angeli luci et tenebris comparantur
Aberrant quidam angelos aquis comparantes
Societas est et civitas angelorum et hominum
In potestate est naturae rationalis Deo adhaerere uno vero bono
Naturae rationalis bonum est esse cum Deo
Ex principio est quaelibet natura ideoque bona
Vitium naturae contrarium est Deo
Cuilibet naturae conveniens bonum fuit
Est ratio gubernandae universitatis
Miseria naturae rationalis fuit ex aversione a Deo
Quaedam non in specie sed in eius privatione sciuntur
Malum est a bono defectio
Deus in angelis bonam creavit voluntatem
... qua poterant adhaerere vel deficere
Quid multi opinentur de institutione humani generis
Quot annis humani generis historia computetur
Quidam ex elementis putant hominem renasci
Non sero homo creatus si aeternitati comparetur
Quidam circuitus temporum inducunt
Ecclesiastes non de his circuitibus loquitur
Altitudinem Dei investigare non possumus
Deus semper est Dominus
Semper Domino angeli servierunt sed in tempore
Ratio nescit tempora aeternitati coaequare
Nihil creaturae Creatori est coaeternum
Circuitus redeuntium temporum
... refutantur quia immutabilis est mens divina
Omnis infinitas Deo finita est
Saecula saeculorum non sunt circuitus
Homo in circuitibus numquam attingit beatitudinem
Absurdum est non esse novitatem
... aut initium et incrementum
Unus creatur homo ad unitatem societatis
... et ad vinculum concordiae quae naturalis est in bestiis
Homo creatus est ut Deo serviat
Unus Deus creare potest
Omnia facit Deus in quantum sunt
Quid de mundo Platonici sentiant
Unum creavit Deus hominem ut concors esset genus humanum
Ex peccato mors orta est
Mors corporis et animae est
Ex peccato etiam progenies experitur mortem
Quae sit mors parvulorum et martyrum
Quae virtus peccati sit lex
Pie potest mors tolerari
Remittitur peccatum lavacro et martyrio
Bona mors si pie toleratur
Nemo moriens non vivit
Vita ad mortem agitur
Mortuus in morte est
... sed moriens in vita
Prima mors corporis, secunda animae
Ex peccato praevaricatio fuit
Hominis ex primo homine vitiata natura est
Deo deserente secunda facta est mors
Quid de anima senserit Plato
... et de non terrestri corpore
Decipiuntur philosophi de anima
... et de corpore immortali loquentes
Corpus divino munere immortale
Errat Plato animas transmigrare affirmans
Corpus in resurrectione spiritale est
Quidam ad intellegibilia paradisum referunt
Quo diversa sint corpus caeleste et terrestre
Quid Paulus sentiat de corpore animali et spiritali
... et de homine terrestri et caelesti
Qui fuerit primitus homo
Quomodo sit homo anima vel corpus
Quid spiritus significet
Quid sint spiritus vitae et anima vivens
Flatus tribuens vitam ex Deo sed non Deus
Secundus homo de caelo caelestis
Si Adam non peccasset in libro qui sequitur
Ex rebus gestis duae civitates evidentur
Quae sint opera carnis Paulus edisserit
Corpus potest immortalitate vestiri
Non omnia vitia ex carne
Omne peccatum est mendacium
Vivit quis secundum carnem aut secundum spiritum
Qui sint motus in redeuntibus animabus apud Platonicos
Voluntas motibus confertur
Quid sit amare et diligere
Amor quattuor motibus confertur
Quid de perturbationibus Stoici sentiant
Quomodo interpretari possint
... speciatim tristitia
Qui sint affectus in sanctis
Quid de impassibilitate Stoicorum sentiendum
Timor in caritate esse potest
Ex his affectibus duae civitates
Primi homines in paradiso beati erant
Deus praesciens hominem peccaturum statuit salvare
Aliter primi homines peccaverunt
Inoboediendo graviter homo peccavit
Superbia et humilitate civitas utraque discernitur
Superbia exaltans ruinam parat
Peior superbia excusationem inquirit
Gravissima inoboedientia iuste damnata est
... hominemque perturbationibus subiecit
Libidinis aestus voluntatem commovet
Libidine nuditas pudet
Quodque opus libidinis latebras quaerit
Ira et libido ratione moderantur
Cynicos libidinis non puduit
Ante peccatum potestas fuit procreandi sine libidine
Deus nuptias benedixit ut generando crescerent
Etiam sine peccato generare potuerunt
... sine pudenda libidine in animo
Haec pudice legantur
Voluntate libido cohibetur
Quorumdam naturae raritate mirabiles
Vivere quis potest ut vult si vult quod potest
Beati erant in paradiso quia sine libidine
Praescius fuit Deus de homine et diabolo
Quae duae civitates sint
Quae hoc libro contineantur
A Cain et Abel duae incipiunt civitates
A Sarra et Agar duae civitates praefigurantur
Quaedam significatio est in Ismael et Isaac
In civitate terrena pax bello victoriaeque commiscetur
Etiam Romana civitas fratricidio incepit
Pax supremum est bonum
Invidia ductus peccavit Cain
Cain Deus monuit ut quiesceret
Primam civitatem condidit Cain
... cui filii dedit nomen
Tunc homines magnitudine et aetate eximii fuerunt
Qui fuerit annorum numerus in veterum generationibus
Mathusalam ante diluvium mortuus est
An anni triginta sex dierum fuerint
Falsa suspicio est de tanta annorum brevitate
Iudaeorum et septuaginta interpretum codices conferuntur
Quomodo diversitas explicari possit
Removetur error annorum brevium
Septuaginta interpretes non erraverunt
Quomodo connumerentur generationes duarum civitatum
Quomodo ducatur series generationum in Mt
Diversarum necessitudinum vinculis homines necti debent
Generatio regeneratione opus habet
Quae sit duarum generationum significatio
Enos speravit invocare nomen Domini
Enoch seu dedicatio differtur in finem
Pauci sunt in progenie Cain
Quaedam solutiones proponuntur
Undenario numero significatur peccatum
Duabus generationibus duae civitates significantur
Etiam pulchritudo bonum est sed infimum
Filii Dei pulchras mulieres dilexerunt
Potuerunt gigantes omni tempore nasci
Quidam homines angeli Dei appellantur
Quid de gigantibus in libris apocryphis dicatur
Diluvium ira Dei factum est
Scriptura quibusdam verbis utitur ut familiarius insinuet
Mensura arcae
... eiusque mansiones quaedam significant
Res gestae et significationes in diluvio quaerendae
Aqua potuit montes trascendere
Amplitudo arcae recte dimetienda est
Quaedam de servandis animalibus proferuntur
Pro omnibus fuit esca
Sem et Iafet benedicuntur
Noe nudatus praenuntiat Christum crucifixum
Si semper res gestae aliquid praefigurent
Generationes Sem et Cam enumerantur
Qui sit Heber in generationibus Noe
Quae egerit Babylon in confusione linguarum
Descendit Dominus in ministerio angelorum
Pluraliter et singulariter Deus loquitur
Gentes per linguas dividuntur
An et monstruosa hominum genera ex Adam sint
Ita et gentes si quae sint
Quidam de antipodis fabulantur
Ex Sem et Heber generationes enumerantur
Qui sint temporum articuli in generationibus
An fuerit Dei civitas a Noe ad Abraham
An lingua hebraea ex Heber fuerit
... quae ante diluvium communis fuerat
Quo tempore fuerit diversitas linguarum
A Sem ad Abraham generationes enumerantur
Quare Hebraei ex regione Chaldeorum in Mesopotamiam venerint
Quomodo de Abraham computentur annorum numeri
Abrahae anni vitae computantur
Quae dixerit Stephanus de Abrahae migratione
Quo tempore Dei promissiones ad Abraham factae fuerint
Tria regna et tres partes orbis describuntur
Abraham in Chanaan perrexit
Abraham in Aegyptum ire compulsus est
Loth ab Abraham discessit
Denuo Dei promissio ad Abraham facta est
Abraham a Melchisedech benedicitur
Semen Abrahae est sicut stellae caeli
Quae magna fuerit ad Abraham promissio
Quae facta significent
Annorum numerus qui fuerit
Timor Abrahae iudicium significat
Nullum fuit crimen Abrahae cum Agar
In testamento circumcisio includitur
Quid circumcisio significet
Circumcisio ab originali peccato redemit
Mutantur nomina Abrahae et Sarae
Quomodo divinitas Abrahae et Loth appareat
Sodoma igne deleta est
Cum Isaac promissus fuit Sara risit
Fide Abraham Isaac immolabat
Eius fides praemium accepit
Sara viro praemortua est
Quae praenuntient Isaac nuptiae
Quae Cetura filiique significent
Isaac gemini binos populos praenuntiant
In Abraham ad Isaac promissio fuit
Quid significet Isaac Iacob pro Esau benedicens
Semen Abrahae in Iacob benedicitur
Iacob oraculum accepit
Quae fuerit Iacob familia
Iacob qui et Israel typum Christi gerit
Iudae benedictio Christum praefigurat
Quid Ioseph filii praefiguraverint
Moyses populum liberavit
Iosue in terram promissionis duxit
In David Dei civitas in exordio iuventutis fuit
De Prophetis a Samuele ad Hieremiam agitur
Iudaei reprobi in Psalmo 68 praefigurantur
Christi inimici vocantur in Sapientia et Ecclesiastico
Christus et Ecclesia praenuntiantur in scriptis Salomonis
Quae fuerint regna Iudae et Israel
Quae fuerint res gestae regnorum Israel et Iudae
Quae fuerit prophetia usque ad Ioannem
Quae iam digesta sint
Quae sint utilitates et cupiditates terrenae civitatis
Duo regna Babyloniae et Romae praeminent
Qui fuerint reges apud Assyrios et Sicyonios tempore Abrahae
Qui fuerint reges ab Abraham ad Iacob
Quando Iacob et Ioseph in Aegyptum venerint
Qui dei colerentur in Aegypto
Quod fuerit Argivorum regnum tempore Iacob
Quae fuerint regna post mortem Ioseph
... et tempore Moysis
... et Martis de areopago
Quae fuerint regna a Moyse ad Iosue
Qui dei colerentur tempore Iosue
... et Iudicum
Quae dixerint poetae theologi
Tempore Deborae primus Laurentum rex fuit Picus
Quae fuerit de Diomede et sociis fabula
Maleficae mutationes narrantur
Quae sint daemonum ludificationes
Quae sint variationes inter somnia et corporum variationes
Quomodo fieri potuerint
Quae fuerint regna cum Sicyoniorum regnum consumptum fuit
Quae evenerint a Saul ad Albam conditam
Assyriorum regnum finem et Romanorum initium simul habuerunt
Tempore Ezechiae Roma condita est
Quod fuerit carmen Sibyllae Erythraeae
Veritas quae sit in carminibus Sibyllae
Tempore Romuli regnum Israel consumptum fuit
Regnantibus Sedecia et Tarquinio Prisco septem sapientes fuerunt
Quo tempore inceperint scripta Prophetarum
Quid Osea et Amos praeannuntiaverint de vocatione gentium
Quid Isaias de Christi passione praeviderit
...et de Ecclesia
Michaeas de Messia et Bethleem loquitur
Passio et resurrectio in Iona praefigurantur
Quid Ioel de Spiritus effusione loquatur
Abdias de Ecclesia in Iudaea loquitur
... Naum contra idola
Quid de redemptione dixerit Abacuc in cantico
Hieremias praedixit gentes vocaturum Christum
Quid Sophonias dixerit de gentium vocatione
Daniel regnum aeternum Christo praevidit
Hezechiel de uno omnium pastore locutus est
Aggaeus praevidit Desideratum gentibus
Quid Zacharias de Christo dixerit
Quid adiunxerint libri Esdrae, Esther et Macchabaeorum
Prophetae priusquam philosophi extiterunt
Quid de scriptis dicendum quae castitas canonis non recepit
Omnis sapientia nostrae est inferior
In scholis philosophorum disputatio praevaluit
Philosophi diversa et adversa senserunt
Non dissentiunt inter se Scripturarum auctores
Septuaginta Scripturas intepretati sunt
Septuaginta interpretum auctoritas praefertur
Septuaginta codicibus hebraeis non discrepant
Ecclesia templum est Domini
Quae evenerint ab Alexandro ad Macchabaeos
... ab Alcimo ad Christum natum
Quod sit testimonium Hebraeorum dispersorum
Quae fuerit civitas Dei in gentibus et in Iob
Maior est gloria domus huius quam prioris
Quando Ecclesia inceperit
Ab Ierusalem se Ecclesia diffudit
Inimicos habet Ecclesia haereticos
... et malos christianos
Decem a romanis principibus sunt persecutiones
Ignota est ultima persecutio
Dicunt Petrum maleficia fecisse pro nominis Christi cultu
Christi nominis cultus maleficium excludit
Permixtarum civitatum est mortalis excursus
Quid sit finis bonorum et malorum
Multas sectas Varro enumerat de his quae naturaliter appetuntur
Quid de hac re Academici et Cynici senserint
Tres sunt sectae de quibus expedit quaerendum
Prima naturae et virtutes Varro exsistimat expetenda
Finis bonorum et malorum socialem vitam exspetit
Prima naturae quandoque rationi subrepunt
Quae temperantiae adversentur relate ad finem
Quae prudentia iustitia fortitudo operentur ad finem bonorum
Quae de beata vita incongrue dicant Academici et Peripatetici
Quaedam in familia confligunt
In civitate dolenda sunt iudicia
Orbis terrae miser est diversitate linguarum et bellis
Amicorum miseria nos affligit
Etiam daemones nos turbant
In beatitudine finali vera est pax
Finis bonorum est pax et vita aeterna
Pacem omnes habere cupiunt
Etiam in Caco et in feris est pax quaedam
Pax est etiam in rebus quae eam negare videntur
Pax est in tranquillitate ordinis
Pax quaedam in bonis numquam adimitur
Pax diligitur in se et cum aliis
Pax est et in condicione servitutis
Est pax domestica etiam cum servis
Quae sit pax ordo pietas in utraque civitate
Contra Cynicos in caritate componenda sunt otium, negotium et utrumque
Pax est in aeternitate et quaedam in tempore
Deo subdi oportet, rationi et regibus
Unus Deus est cui servire oportet
Porphyrius cum Apolline Christum blasphemat
... cum Hecate laudat
... sed uterque contra Christianos
Porphyrius Deum Hebraeorum honorat et plures deos
Romani ceterique populi et respublicae fuerunt
Deo subdi oportet et rectae rationi
Quae vera est in terra pax ad finalem refertur
Reprobis bellum et dolor in aeternitate
Quae dicant sacri Libri de iudicio novissimo
De novissimo iudicio in hoc libro agitur
Qui sit modus huius vitae ad Dei iudicium
Quid senserit Salomon de hac vita
Prius nova deinde vetera adducentur praeconia
Quae Iesus in Matthaeo dixerit de iudicio bonorum et malorum
... eorumque separatione
Quomodo similiter dicta conferantur
Quae separatio sit in iudicio secundum Matthaeum et Ioannem
Duplex in Ioanne erit resurrectio
Duplex quoque iudicium quo quidam damnantur
Quomodo miliarii exponant quaedam de Apocalypsi
Quid significet "millenarius numerus"
Quid sit diabolus in abysso
... ne seducat gentes
Quid dicendum de diabolo alligato et Ecclesia
Quid dicendum de Deo et diabolo soluto
... de diabolo alligato aut soluto et fidelibus
Quid sit regnum Dei nunc et tunc
In regno Dei praepositi pro vivis et defunctis
Quid dicendum de duplici vita atque morte
Animae quoque resurgunt
Ignis de caelo est firmitas sanctorum
Mille et tres anni cum dimidio computantur
Quid sit liber vitae in iudicio
Quid sint mare et inferi in resurrectione
Novum caelum et nova terra erunt
In illa Hyerusalem non erit luctus aut dolor
Quid Petrus dicat de novissima conflagratione
Quae de Antichristo dixerit Paulus
... sensum habent obscurum
... etiam si referantur Romae aut fictis fidelibus
... sed semper in iusto Dei iudicio
In prima ad Thessalonicenses Paulus de resurrectione
... etiam de iis qui reliqui erunt quid dixerit
... et ad Corinthios
Quae sit in Isaia beatitudo in resurrectione
... et perditio impiorum
... et gratia Domini in Novo Testamento
... et distinctio bonorum et malorum
Scient electi poenas infidelium
Quae dixerit Daniel de quattuor bestiis et decem regibus
Convenit Matthaeus cum Daniele
Quae dixerit Psalmus CI de mundi fine
Quae dixerit Psalmus XLIX de novissimo iudicio
Malachia aliquid dicit de poenis purgatoriis
Quid dixerit Malachia de hostiis iustitiae
... quae erunt immaculatae et sine vitio
In Malachia quae sint impiorum conscientiae in iudicio
Boni a reprobis dirimuntur
Iustorum quae sit vera beatitudo
Qui sit reditus Heliae in Malachia
Etiam in Prophetis Deus venturus est Christus
... isque omnipotens
... quia pro nobis passus est
Christus iudicabit quia iudicatus est
Quae res sint venturae in novissimo iudicio
Quae exstant in reliquis libris
Prius de supplicio disputandum est
Animalia sunt quae in igne vivunt
Non omne quod dolet moritur
Anima et corpus cruciabuntur
Quaedam sunt in natura mirabilia
De ipso igne quaedam non explicantur
Est etiam miraculum calcis
Mirabilia de magnete et adamante dicuntur
Infideles flagitant rationem quam ipsi nequeunt reddere
... dum nos ad Dei verbum confugimus
Infideles vero ad magicas recurrunt
... et ad humanas artes
Multae dantur explicationes
Nostra explicatio est Dei potestas
Duplex datur ratio credendi
Quid Varro dicat de Lucifero
Similitudo et dissimilitudo hominum faciei
Adhuc est absentia fecunditatis in terra Sodomorum
Quae sint monstra ostenta portenta prodigia
Vermis et ignis eorum semper erunt
Quae significent vermis et ignis
Ignis qui non exstinguetur
... daemones et homines excruciat
Non tempore perpenditur aequitas poenarum
Aequitas est in Dei iustitia et misericordia
Platonici purgatorias putant omnes poenas
Et in vita infantes quoque poenas luunt
Christus nos iustificat
In Christo nos iustificari oportet
1) Sempiternae non erunt poenae angelis et hominibus?
Quoniam sancti in Dei iudicio orabunt
2) . ..salus erit omnibus hominibus?
3) Omnes baptismate abluti salvi erunt?
4) Ii salvi erunt qui in catholica Ecclesia sacramenta sumpserunt?
1) In Verbo Dei aeternae erunt poenae diabolo et angelis eius
2) Et hominibus poenae erunt aeternae quia sancti pro eis non orabunt
Aliud dixit Dei Verbum
Permanet ira Dei
Nec valet Ninivitarum exemplum
Misericordia erit eis qui speraverint et
... qui misericordia digni fuerint
3) Non omnes baptismate abluti salvi erunt.
4) . ..etiamsi in catholica Ecclesia abluti fuerint
... praesertim si desertores fuerint
... et sint perditis moribus
5) Non erit salus pro Catholicis qui fidem habent et non opera
Salus non erit pro iis qui in fundamento Christo
... non aedificaverint saltem lignum fenum stipulam
... quae purgatorio urentur igne
... si in peccato quis perseverat
... cum in Christo sit frater qui eget
Nobis dimittetur si dimittamus
... et sanctis nos commendamus
... pro diversitate meritorum
Quid liber agat de aeternitate
Deus hominum vitam gubernat
... quamvis in tempore efficiat
Aeterna vita nobis promissa est
Quae dicant docti contra corporum resurrectionem
Mundus credidit quae sacrae litterae dicunt
Quid mundus crediderit de Romulo
Quid Roma senserit de fide et salute
Mundus credidit resurrectionem fieri potuisse
Miracula fiunt ut credamus
Mediolani caecus illuminatur
Carthagine Innocentius a fistulis liberatur
... ibique Innocentia a cancro in mamilla
Quidam post baptismum a podagra liberatur
... alter ab informi pondere genitalium
Hippone Esperius tribunus a vexatione spirituum liberatur
... et quidam adolescens
... et quaedam virgo
Florentius potest lanam sibi comparare
A Stephano martyre caeca mulier illuminatur
... Lucillus episcopus a fistula liberatur
Per Stephanum Eucharius sacerdos resurrexit
... et Martialis in Christum convertitur
Quidam a podagra sanantur
Per beatum Stephanum parvulus resurrexit
... et quaedam sanctimonialis
... et quaedam virgo Hippone
... et iuvenis quidam
... et infantulus
Stephanus Calame celebratur
... et Uzali quia Petronia a languore sanatur
Hippone duo iuvenes a tremore liberantur
Miracula attestantur fidei de carnis resurrectione
Martyrum memoria miracula fiunt
Docti obiciunt ex ponderibus elementorum
Anima superior est
Varro quoddam miraculum commemorat
Ordo elementorum non semper reperitur
... etiam in imo et summo eorum
Quae aequalitas habebitur
... quia sunt corruptiones et dilapsiones corporum
Qui futuri sint abortivi fetus
... et infantium corpora
Erunt in mensura plenae aetatis Christi
Efficiemur immortalitate conformes
Erunt mulieres in immortalitate
Conformabimus quia corpus sumus Christi
Quae futura sint membra corporum
... et congruentia partium
Maxima in martyribus dignitas erit
Quid de Deo sentiant philosophi
Quid erit de cadavere quo quis alitus fuerit
Decus erit in corporibus sanctorum
Quis sit corpus spiritale
Quae sint puerorum eruditio et prohibitio
Quibus malis plena sit ista vita
... a quibus nos liberat Dei gratia
Hic numquam tranquillitas erit
Bona huius vitae quae sint: a) propagatio;
Mundus credidit
Quae Plato dixerit de deorum corpore
Plato et Porphyrius conciliari poterunt
Quae dixerint alii auctores
Quomodo Deum videbimus
Quae sit ipsa visio
In spiritu Deum videbimus
Quomodo nunc intellegi poterit
Quae sit philosophorum dicta de cognitione
Aliter ac aliter videbimus
Summa in aeterna vita felicitas
... pax et concordiae vinculum
... plena libertas
... in aeterno sabbato
Septima erit aetas in sabbato sine fine
Augustinus se dimittit
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0354-0430, August in Us, De Civitate Dei Contra Paganos, LT

0354-0430, August in Us, De Civitate Dei Contra Paganos, LT

Ratings:
(0)
|Views: 30|Likes:
Published by Carminid

More info:

Published by: Carminid on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 15 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 149 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 158 to 287 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 304 to 441 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->