Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kemahiran Komunikasi Bertulis- Laporan

Kemahiran Komunikasi Bertulis- Laporan

Ratings:
(0)
|Views: 3,553|Likes:
Published by gengkapak

More info:

Published by: gengkapak on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
PENGENALAN KEPADA KOMUNIKASI
Menurut Sulaiman Masri (1997:3), ³Komunikasi membabitkan perlakuan kitasetiap hari. Perlakuan itu boleh berbentuk pertuturan, penulisan atau penyelidikan.µPertuturan¶ merupakan gaya atau cara menuturkan perkara tertentu; µPenulisan¶merupakan kegiatan menulis atau mengarang topik tertentu, manakala µpenyelidikan¶merupakan perbuatan mencari dan mengumpul maklumat tertentu. Dengan demikian,kebijaksanaan kita berkomunikasi bergantung banyak pada kemahiran-kemahiranpertuturan, penulisan dan penyelidikan. Lebih baik kemahiran-kemahiran ini dikuasai,maka lebih berkesanlah kita berkomunikasi.´Manakala Emery, et.al. (1965) mentakrifkan komunikasi sebagai senimemindahkan maklumat, idea, dan sikap daripada seseorang kepada seseorang.Sulaiman Masri mengertikan komunikasi secara ringkas iaitu proses yangbermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur, penulis dansebagainya), kemudianya dipindahkan menerusi alat atau saluran khas kepadapenerima (pembaca, pendengar dan sebagainya) yang kemudianya memberi maklumbalas (menekod dan mentafsir) terhadap mesej tersebut dengan mengembalikanisyarat dalam bentuk sama ada mesej tersebut sudah atau belum difahami.Jadi, demi mencapai proses komunikasi yang berkesan, penghantar perlumenyampaikan mesej dengan jelas dan tepat supaya ia senang difahami oleh penerimadan mencapai objektif kominikasi itu. Penghantar mesej juga perlu memilih salurankomunikasi yang bersesuaian untuk menyampai mesej, misalnya melalui mediaelektronik (televisyen, radio, Internet, telefon bimbit) dan percetakan (buku, majalah,suratkhabar, risalah,kain bentangdan sebagainya). Akan tetapi, sepanjang proses komunikasi itu, pengirim dan penerima tertaklukkepada timbunan kiu yang mempengaruhi ketersampaian mesej, seperti perwatakanseseorang, taraf pengetahuannya, persekitaran (gangguan seperti suara bising, bunyikenderaan, mesin, penghawa dingin, hujan, guruh dan lain), kesempurnaan fizikal danmental (sama ada masalah pendengaran,penglihatan atau mental), dan ketercapaianaudien kepada bahan media (akses kepada media elektronik dan percetakan).
 
Secara amnya, terdapat tiga bentuk komunikasi yang utama iaitu komunikasilisan sehala (pengumuman, taklimat, pemberian arahan), komunikasi lisan dua hala(perbincangan, mesyuarat, temu bual), atau komunikasi bukan lisan (surat kiriman,laporan, minit mesyuarat).Namun, dalam konteks ini,pengajian/ penekananterhadap kemahirankomunikasi bertulis akan diberi keutamaan.
KOMUNIKASI BERTULIS
Komunikasi bertulis merupakan proses mengekspresikan idea, pendapat ataumaklumat dalam bentuk tulisan (catatan) atau grafik, dan disampaikan kepada audienuntuk tujuan menyalurkan mesej, berhubung atau perkongsian maklumat.Komunikasi penulisan mempunyai
kelebihan
tersendiri. Ia kekal dan merupakanbahan yang mudah diasimilasi, serta sesuai untuk komunikasi dengan audien yangramai. Ia dapat mengampung idea sukar, menyediakan ringkasan analisis dan penilaian,dapat diperbanyak, dapat disahkan, diinterpretasi dan diperjelas; dan audien bolehmengambil masa untuk memahami kandungan mesej serta dapat mengekses kembalikepada bahan penulisan yang diingini pada bila-bila masa.Komunikasi ini juga membolehkan penghantar meramal kesan mesej danmenyalurkan mesej bersesuaian dengan kosa kata penerima, keadaan emosi,kepentingan dan nilai.Sulaiman Masri (1997:9) mengatakan,³Menerusi evolusi bahasa, muncullahtulisan yang digunakan sebagai sistem dan alat interaksi dan komunikasi manusia.Tulisan juga melengkapi kita dengan suatu ingatan yang luas, kekal dan umum.Dengan kekekalan tulisan, kita tidak hanya dapat menyimpan suatu rakamanberterusan daripada transaksi manusia, aktiviti dan gagasan, tetapi juga memungkinkankita meramalkan perkara-perkara tersebut dengan cara baru, lebih tepat dan meluas.´
 
Namun, demi mencapai
keberkesanan komunikasi bertulis
, penghantar mesejmemerlukan pengetahuan tatabahasa dan keupayaan menggunakan perkataan denganmahir untuk menghasilkan penulisan yang lengkap. Oleh itu, aspek-aspek bahasa yangdigunakan mestilah mudah difahami oleh pembaca dan bahasa pengantar yangdigunakan perlu mampu mengemukakan setiap pengertian tentang ilmu itu tanpamenimbulkan kekaburan tafsiran kepada audien.Selain itu, penghantar mesej juga perlu mengetahui audien sasaran; menyusunidea atau mesej secara logik, menggunakan laras bahasa dan format penulisan yangbetul; sentiasa menyemak mesej sama ada ia memberi makna atau impresi yang lainkepada audien; dan menyampaikan mesej dengan media yang bersesuaian.Selepas mesej disampaikan, penghantar perlu menelitikan maklum balas dankefahaman audien serta membuat pembaikian atau perubahan jika kenyataan-kenyataan yang dibuat telah menimbulkan reaksi yang kurang menyenangkan dikalangan penerima. Apa yang jelas, komunikasi bertulis yang berkesan ditentukan oleh kesensitifanpenghantar mesej terhadap tujuan penghantaran mesej, maklumat yang ingindisampaikan, penyusunan mesej yang sistematik dan jelas, serta penggunaan bahasadan format penulisan yang sesuai,

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Al Ameer Sultan liked this
Keisya Moses liked this
Adam Pratama liked this
ccikah liked this
nj_idah liked this
Moon Fantaghiro liked this
Alias Sidek liked this
Alias Sidek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->