Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Timis-Religia in Scoala

Timis-Religia in Scoala

Ratings: (0)|Views: 5,386|Likes:
Published by kesarionis

More info:

Published by: kesarionis on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
D r . V A S I L E T I M I Ş
R E L I G I A Î N Ş C O A L Ă
Valenţe eclesiologice, educaţionale şi sociale
 Pe El Îl vestim noi, pe tot omul sfătuindu-l şi pe tot omul învăţându-l întru toată înţelepciunea, pentru ca pe tot omul să-l înfăţişăm desăvârşit întru Hristos Iisus
Coloseni 1,28
1
 
I N T R O D U C E R E
Misiunea creştină constă în trimiterea Bisericii în lume în vederea evanghelizării lumii şi avieţuirii în conformitate cu preceptele creştine. Misiunea şi spiritualitatea sunt două componenteesenţiale ale vieţii creştine, aceste componente păstrându-şi vitalitatea şi forţa în măsura în caredreapta credinţă este cunoscută, păstrată, aprofundată şi trăită în nul Bisericii.În viziuneaortodoxă, misiunea nu se reduce la o simplă vestire a Evangheliei, ci vizează integrarea şi vieţuireatuturor oamenilor ca membri ai Bisericii, Trupul lui Hristos în extensiune istorică.
Educaţia religioasă constituie un aspect important al spectrului misiunii Bisericii înlume
. Activitatea învăţătorească a Bisericii a fost rânduită de Însuşi Mântuitorul Hristos, pentru caoamenii să cunoască voia Lui şi să o împlinească. Prin demersul educaţional din cadrul orelor dereligie, Biserica vine în ajutorul societăţii în ansamblul ei, promovând dragostea, prietenia, pacea,înţelegerea, întrajutorarea şi cooperarea între semeni, toate acestea constituind principiile de bazăale credinţei creştine.Alături de multe alte transformări economice, politice şi sociale, anul 1990 a adus cu sine şi posibilitatea unor reforme şi transformări în plan religios.Una dintre noile realităţi religioase o constituie şi
introducerea religiei în şcolile laice
,educaţia religioasă fiind una din problemele de substanţă ale societăţii în ansamblul ei şi totodatăale politicii educaţionale.Educaţia religioasă a fost o încercare pentru Biserică. Se punea întrebarea: poate Bisericasusţine sub o formă constantă şi instituţionalizată educaţia religioasă a generaţiilor ce urmau ? Dupămai bine de un deceniu de desfăşurare a educaţiei religioase în şcoală putem spune că
DA
, religiacâştigându-şi un loc în cadrul sistemului de învăţământ. În cadrul ariei curriculare
Om şi societate
,religia ierarhizează şi structurează conţinuturile educaţionale din perspectiva valorilor şi a moraleicreştine.Actualmente, în România sunt încadraţi la Ministerul Educaţiei şi Cercetării aproximativ
12.000
de profesori de religie. Suma alocată de la bugetul de stat în vederea retribuirii acestor  profesori (pentru anul şcolar 2005-2006) se cifrează la aproximativ
1000
de miliarde de lei. Laaceastă sumă se adaugă cheltuielile necesare organizării şi desfăşurării olimpiadelor de religie, aconcursurilor de titularizare şi ocupare a posturilor de religie, a examenelor pentru obţinerea
2
 
gradelor didactice etc. Populaţia şcolară care participă la ora de religie în anul şcolar 2005-2006 estede aproximativ
trei milioane de elevi
.Această realitate constituie o şansă pentru Biserică în ceea ce priveşte activitatea misionarăşi educativă pentru tânăra generaţie.Astăzi vorbim foarte mult despre diferite tipuri de investiţii, lucru firesc într-o economie de piaţă. Atunci când proiectăm o investiţie este normal să ne gândim şi la un profit, să ne punemîntrebări de ordin pragmatic: merită sau nu? Investiţia în educaţie este o investiţie care nu dă greş.Pentru propăşirea unei societăţi,
educaţia
este dătătoare de ton, cine ştie să investească în educaţienu riscă niciodată. Istoria confirmă acest fapt.Este îmbucurător faptul că în zilele noastre s-a creat o sinteză frumoasă între
misiuneaBisericii
şi
misiunea Şcolii
. Dacă misiunea Bisericii are ca finalitate pregătirea omului pentruÎmpărăţia Cerurilor, în egală măsură îl pregăteşte pentru viaţa de aici, adică pentru o viaţă maiechilibrată, mai frumoasă, mai plină de sens.
Predarea Religiei în şcoală constituie un act misionar-sacramental, dar totodată areconotaţii educaţionale profunde
. Cunoaştera propriilor valori religioase reprezintă o formă desecurizare culturală, un semn de civism şi culturalitate. Educaţia religioasă invită la reflecţie, laautocunoaştere, la o convertire la lumea valorilor. Valorile religioase au darul de a aducecomuniunea între oameni, de a solidariza membrii unei comunităţi.Ultimii ani au dovedit că prezenţa religiei în şcoală este necesară nu numai pentru Biserică,ci şi pentru societatea românească în ansamblul ei, care a câştigat prin acest act de dreptate atâtaccesul la propria-i spiritualitate, cât şi un instrument esenţial în procesul de educare al tinereigeneraţii. Pentru spaţiul românesc, credinţa creştină a acţionat ca un factor de coagulare şi de perpetuare al neamului. A fi iniţiat religios, însemnă şi a fi educat, înseamnă a avea capacitatea de aspori şi continua educaţia.În zilele noastre se creează diferite forme de educaţie permanentă. Pedagogia creştină esteun model în acest sens, deoarece experienţa religioasă nu este o formă de stagnare sau demonotonie, ci o formă de cunoaştere şi aprofundare perpetuă, având drept scop desăvârşirea în şi prin Hristos.În ceea ce priveşte reintroducerea religiei în şcoală, am putea spune că există poziţii şiatitudini foarte diverse. Situarea orei de religie în trunchiul comun al disciplinelor din învăţământul preuniversitar a dat naştere unor discuţii contradictorii. N-a fost deloc uşoară lupta BisericiiOrtodoxe Române, alături de celelalte culte recunoscute – Biserici şi Confesiuni istorice – pentru a-i determina pe cei care răspund de sistemul educaţional românesc să accepte integrarea religiei înrândul celorlalte discipline predate.
3

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Simona Alex A liked this
Liviana Maria liked this
claudiumedia liked this
claudiumedia liked this
Spatar Cosmin liked this
Ardelean Andrada liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->