Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mantuitorul Iisus Hristos Catehet Si Pedagog Desavarsit

Mantuitorul Iisus Hristos Catehet Si Pedagog Desavarsit

Ratings:
(0)
|Views: 845|Likes:
Published by kesarionis

More info:

Published by: kesarionis on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
II.
 SCURT EXCURS ÎN ISTORIA CATEHEZEI 
 
Mântuitorul Iisus Hristos – Catehetul Suprem.
Cateheza creştină s-a născut o dată cu zorii creştinismului, avându-L întemeietor pe Hristos, iar ca izvor fundamental Evanghelia Sa. Nu este faciabordarea
 slujiriicatehetice
sau
învăţătoreşti)
a Mântuitorului, datoricomplexităţii ei, propriu-zis complexităţii personalităţii Catehetului Suprem, manifestate printr-o pedagogie unică în istoria umanităţii. Căci orice încercare în acestsens îşi va asuma inevitabil riscul relativizării. De aceea, conştienţi de acestrisc, recunoaştem
ab initio
imposibilitatea unei abordări corespunzătoareînălţimii Sale catehetice, chiar dacă evangheliile ne dau o mulţime deexemple deosebit de grăitoare în acest sens. În consecinţă, ne propunem doar semnalarea câtorva aspecte, însoţite pe alocuri de ilustraţii, acordând înschimb libertate cursanţilor să completeze singuri imaginea Celui mai mareCatehet din istoria mântuirii, cu date şi remarci trecute prin filtrul cugetării şitrăirii personale. Iată, aşadar, semnalările noastre:
slujirea învăţătorească
, una dintre cele trei slujiri, egale în importanţa lor mântuitoare, asumate de Mântuitorul (deodată cu cea
arhierească 
şi
 pastorală 
), este evidenţiată mai pregnant de către evanghelişti decâtcelelalte do. El era numit în mod obişnuit
 Învăţătorul (Rabbi,
Didavskalo"
 )
apelativ pe care Însuşi l-a confirmat: “Voi Mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi, că sunt” (Matei 23, 8-10).La începutul misiunii Sale, audienţa era restrânsă (12 apostoli), dar înscurtă vreme muimea Îl îmbulzea ca să asculte cuvântul luiDumnezeu”
 
(Luca V, 1). Calitatea de învăţător era cerută în mod firescde caracterul doctrinar, dogmatic, al creştinismului. Spre deosebire de păgânism, creştinismul este o religie-învăţătură şi trebuia, în consecinţă,să aibă neapărat un învăţător religios. Politeismul grec şi roman era oreligie fără dogme, nepropunând adevăruri de credinţă, fiind, de fapt, uncult a cărui justificare se pierdea, teoretic, în legendă, mit, superstiţie. Încontrast, creştinismul nu s-a mărginit la dimensiunea cultică, liturgică, cutoate că fost şi ea prezentă dintru început, ci şi-a conturat o doctrină, oteologie, pe baza învăţăturilor doctrinare propovăduite de cel mai mareÎnvăţător. Fericiţi vor fi fost ascultătorii Săi contemporani! Uimiţiadversarii Săi! Chiar şi cei mai înverşunaţi dintre aceştia au recunoscutcu sinceritate: “Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta”! Care era,de fapt, “secretul” acestei supremaţii retorice incontestabile? Răspunsulni-l dă Evanghelistul Matei atunci când spune: “...Căci îi învăţa ca unulcare are
putere
, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor”
 
(7, 29). Iar 
 puterea
izvora din persoana Sa dumnezeiască, căci
Omul 
-Hristos este, în acelaşi
1
 
timp, întărit,
împuternicit,
de
 Dumnezeul 
-
 Hristos
. El este
 Pedagogul 
 prinexcelenţă, paradigmă a oricărei pedagogii autentice. Părintele bisericescClement Alexandrinul a fost pe bună dreptate inspirat atunci când Lui,Pedagogului desăvârşit, I-a consacrat una dintre cele mai însemnatescrieri patristice,
 Pedagogul 
, în care spune la un moment dat: “Pedagogulnostru este Sfântul Dumnezeu Iisus, Cuvântul, Care conduce întreagaomenire. Însuşi iubitorul de oameni Dumnezeu ne este Pedagog”
1
.
conţinutul 
 
învăţăturilor Sale vizează realităţile veşnice:
 Dumnezeu, suflet, nemurire, viaţa viitoare
etc. În principal, trei mari teme suntconturate în slujirea Sa didactică:
 Dumnezeu, lume, om
, ultimele douăfiind abordate permanent în perspectiva veşniciei. De aceea, în esenţă,marea temă a predicii şi catehezei Sale o constituie
vestirea împărăţieilui Dumnezeu
: “Plinitu-s-a vremea şi îmţia lui Dumnezeu s-aapropiat. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!” (Marcu 1, 15). Iar pentrudobândirea împărăţiei cereşti, a mântuirii propriu-zise, ascultătoriitrebuiau să recunoască
mesianitatea
şi
dumnezeirea Sa
.
locul 
activităţii catehetice era peste tot unde ascultătorii dovedeaureceptivitate. El nu S-a mărginit la un anume loc, ci străbătând Iudeea,Galileea şi Samaria, învăţa în case, sub cerul liber, în pieţele publice, înadunări sociale, pe mare şi pe uscat, pe munte şi la şes, în pustie etc.,aşadar în orice loc unde era ascultat.
metodele
catehizării Sale anticipează, în sâmbure, cele mai eficiente principii şi mijloace pe care le-a promovat pedagogia ulterioară, inclusivcea modernă, pe care le profesează, de fapt, şi astăzi. Esenţial, moduldesfăşurării învăţământului hristic, la fel cu traiul Său cotidian, a fostsimplu, apropiat, plin de iubire şi compasiune pentru cei umili, în acelaşitimp, în, plin de demnitate, reţie şi foă spiritua. O simpenumerare a principiilor şi metodelor pedagogice actuale, va constatasimilitudini evidente în cateheza ntuitorului. Selectăm tevaexemple:
1
.
 Principii 
:
 
 Psihologic
.
Dumnezeiesc cunoscător al sufletului omenesc,Mântuitorul se adaptează permanent la mentalitatea, cunoştinţele şi preocupările celor cărora le vorbea. Într-un fel vorbeşte cu ceisimpli, în alt fel cu Nicodim cel erudit. Vorbeşte autoritar cu Petrucel impulsiv, dar plin de tandreţe cu Zaheu, vameşul cel smeritetc.;
 Natural 
. Fără să suprasolicite efortul de receptare alascultătorilor, Mântuitorul, folosind cu tact metoda inductivă,
1
Clement ALEXANDRINUL,
Scrieri
, vol. 4 din PSB, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR,trad. de Pr. D. FECIORU, Bucureşti, 1982, p. 198.
2
 
învăţa mai întâi cele uşor de reţinut, evidenţiind cu prioritate ceeace este esenţial de reţinut şi urmat: “Căutaţi mai întâi împărăţiacerurilor şi dreptatea Lui, şi toate celelalte se vor adăuga vouă...”(Matei 6, 33);
 Intuitiv
. Acest principiu, atât de recomandat şi astăzi în procesul educaţional, a fost utilizat cu precădere de Mântuitorul, înspecial prin rostirea parabolelor, folosind diverse mijloaceintuitive, cum ar fi
acţiunile
(grăirea Sa era urmată în chip pilduitor de o fapta concretă, ca de exemplu o vindecare, o înviere, înmulţirea pâinilor etc.),
individualizările
(insistând, concret, pe atitudini ca:“Dacă ochiul tău te sminteşte...”, “Dacă-ti va da cineva o palmă...”să se ia măsurile corespunzătoare cu mesajul Său evanghelic),
contrastul 
(
 Bogatul nemilostiv şi racul Lar, Vameşul şi fariseul)
etc.
Temeinic, durabil 
: “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvinteleMele nu!”
 
(Marcu 13, 31). Învăţătura Sa, dublată de exempluliubirii Sale jertfelnice aveau cucereasdefinitiv inimileucenicilor Săi, înt Sf. Ap. Pavel se întreabă retoric şimărturisitor, totodată: “Cine ne va despărţi pe noi de dragostea luiHristos? Foamea, prigoanele, strâmtorările...?” (Romani 8, 35).
 Activ şi practic
: vorbte plugarilor despre setor; podgorenilor despre lucratorii viei; pescarilor despre pescuitulminunat; samarinencei despre Mesia Cel aşteptat etc.;
 Educativ
: urmărte nu doar informarea “despre...”, ci
 formarea
, zidirea sufleteasa omului. Nu cele trecătoare, ci celeveşnice: “Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul careiese din gura lui Dumnezeu”
 
(Matei 4, 4).
2.
 Metodele
, de asemenea, sunt cele mai eficiente şi astăzi:
inductivă 
(parabolele),
deductivă
 predica de pe munte),
analitică 
(pildasemănătorului),
 sintetică 
(“fiţi, dar, voi desăvârşiţi...”),
 genetică 
(“Eu suntuşa...”),
experimentală 
(pescuirea minunată, înmulţirea pâinilor);
3.
Forma
didactică este atât cea
 povestitoare (acroamatică)
, aşa cum oînlnim în special în pilde, t şi cea
dialogică (întrebătoare
sau
erotematică 
), aşa cum o vedem în convorbirile particulare (de ex. cusamarineanca, cu Nicodim etc.).
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->