Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kenneth E. Hagin: Győzedelmes gyülekezet

Kenneth E. Hagin: Győzedelmes gyülekezet

Ratings: (0)|Views: 559 |Likes:
Published by d0dyy
Győzelem a sátán minden ereje felett!
Győzelem a sátán minden ereje felett!

More info:

Published by: d0dyy on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

 
KENNETH E. HAGINGYŐZEDELMES GYÜLEKEZET
Kiadta:Krisztus Szeretete Gyülekezet1997.
Tartalomjegyzék 
1.Eredetek: sátán királysága2.Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test3.Örg vagy test4.Az elnyomás megszállás és birtoklás megkülönböztetése5.Lehet egy kereszténynek démona?6.Hogyan foglalkozzunk a gonosz szellemekkel?7.Isten lcsessége8.Szellemi hadviselés: Küzdesz, vagy pihensz?9.Erősgek lerontása10.Igei imádság által megakadályozni a sötétség királyságát.11.Igei a szabadító szolgálat?12.A szabadítás igei útai
1. fejezetEredetek: sátán és királysága
A hívők Krisztussal együtt ülnek a Mennyben, magasan a sötétség minden hatalmasságaés fejedelemsége felett. Nincs démon, amely elrettentheti a hívőt, aki Krisztussal együttmagasan az ellenség minden munja fölött foglal helyet! Krisztussal való helyünk ésuralkosunk a Mennyben a hatalom, tisztelet és győzelem helye - nem a kudarcé,depresszióé és legyőzöttségé.Miután minden összecsapásban az Úr Jézus Krisztus Gyülekezetéé a diadal és a győzelemsátán és seregei fölött, miért tűnik mégis úgy, hogy oly sok hívő ki van téve sátánnak ésmegtévesztéseinek?Hogy a hívők győzedelmesek-e az ördög felett, az attól függ, milyen képpel rendelkeznek magukról, mint Gyülekezetről - harcoló, legyőzött vagy győzedelmes. Mindez annak afüggvénye, mennyire értik meg a saját helyüket Krisztusban.
 
A harcoló Gyülekezet ábrázolása: a hívőknek az a csoportja, akik még nem ülnek aMennyben Krisztussal és még mindig úgy küzdenek a győzelemért, mintha az Úr JézusKrisztus még nem győzte volna le az ellenséget.A legyőzött Gyülekezet szintén egy olyan gyülekezetről ad képet, amely tudatlan atényről, hogy Krisztussal együtt ül a Mennyben, és uralkodnia kellene az életben JézusKrisztus által. Ezeket, a hívőket sátán állandóan pusztítja a csalásaival, és folyamatosan akudarc és legyőzöttség állapotában tartja, mivel tudatlanok a Krisztusban lévő helyükről vagysoha nem használták azt a hatalmat, amit valójában birtokolnak.Azonban Krisztus Teste a Biblia szerint győzedelmes Gyülekezet, amely Krisztussalegyütt ül a Mennyben, magasan minden hatalmasság és fejedelemség fölött (Ef.1:3; 2:6). Agyőzedelmes Gyülekezet az Ige szerint a hívőknek olyan Testét ábrázolja, akik nem csupántudják, de gyakorolják is hatalmukat Krisztusban, ezért győztesen uralkodnak az életbenJézus Krisztus által sátán - a legyőzött ellenség - fölött (Róm.5:17). Napjainkban, amikor a démoni tevékenység szerte a világon növekszik, létfontosságú ahívőknek tudni, mire jogosítja fel őket Krisztusban lévő megváltásuk. Szükséges, hogyteljesen meg legyünk győződve arról a hatalomról, amely a miénk, mert Jézus már győzelmetaratott értünk az ellenség minden ereje felett.Az egyetlen út, ahogy bizodalmunk lehet az ellenség fölötti hatalmunkban, ha ismerjük Isten írott Igéjét és annak világosságában járunk.E bevezető után zzük meg a kezdetek könyvét, Mózes első könyvét és kezdjük eltanulmányainkat sátán és királyságának eredetét vizsgálva.
Utalások egy lehetséges Ádám előtti Királyságra
Sátán vagy Lucifer - ahogy őt nevezték - eredete és bukása meglehetősen világos azÍrások alapján. A Mennyből történő kiutasítása és levettetése előtt Lucifer volt a neve, desátán lett a kiutasítás és levettetés után. A démonok, ördögök és gonosz szellemek eredetenem ennyire világos.Egyes bibliaoktatók úgy hiszik, hogy évmilliók teltek el az 1 Mózes 1:1 és az 1 Mózes 1:2között. Néhányan hiszik, hogy létezhetett egy eredeti földi királyság a Mózes első könyvének első fejezetében rögzített teremtés előtt.
1 MÓZES 1:1,2 (KJV)Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színe felett. ÉsIsten Szelleme mozdult a vizek színe felett.
 A gonosz szellemek, amelyek most itt vannak a földön, részesei lehettek ennek az ősi,Ádám előtti királyságnak. Sok bibliaoktató egyetért abban, hogy még az özönvíz (nem Noéözönvize) előtt létezett egy Ádám előtti királyság, mert régészeti kutatásokból tudjuk, hogyvalaha dinoszauruszok és mamutok éltek a földön.Honnan származtak ezek? Lehetséges, hogy ezek a teremtmények egy másik teremtésbőlkerültek elő, mely Ádám előtt létezett a földön; valamiféle Ádám előtti teremtésből. Ésaiás14.fejezetében utalást találunk az Írásokban egy Ádám előtti királyságról.
ÉSAIÁS 14:12-1412. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre,aki népeken tapostál!
 
13. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagaifölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.14. Felbök a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz
.Lucifernek nyilvánvalóan volt valamilyen trónja, amely valamilyen hatalmat jelez.Lucifer valószínűleg a felhők és a csillagok alatt ura1kodott, mert a 13. vers ezt mondja: ., ...Isten csillagai FÖLÉ helyezem ülőszékemet ... " - ez arra utal, hogy Lucifer trónja a csillagok alatt volt Ha Lucifer trónja a csillagok alatt volt, akkor az a föld birodalmát és fenn¬hatóságátfoghatta körül és foglalhatta magába.Lehetséges, hogy Lucifer egy Ádám előtti királyságot uralt a földön, de ugyanakkor ebben az időben történelem előtti állatok is éltek itt a földön. Lehet, hogy sátán ebben akirályságban uralkodott az Ádám előtti teremtés idején, és a földön jelenleg lévő gonoszszellemek ebből a teremtésből való bukott szellemi lények. Nem áll rendelkezésünkre fejezetvagy vers ehhez; azonban az Írások nem is cáfolják ezt. Az Írásokban találunk erre vonatkozóutalásokatAzonban azt tudjuk, hogy ma, itt a Földön vannak gonosz szellemek.Honnan kerültek ide? Egy másik lehetőség, hogy a gonosz szellemek azok az angyalok, akik Lucifer lázadásakor megbuktak Jel. 12:4,9).Az ember nem volt az Ádám előtti teremtés része, mert a Biblia jelzi, hogy Ádám volt azelső ember: így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké ... " (1 Kor. 15:45). Devalamiféle teremtés létezhetett Ádám előtt, mégpedig egy teljesen másfajta teremtés, mintamit ma ismerünk. Nem jelentem ki ezt az elletet ellentmondást nem en, mert nincs elégvilágosságunk az Írásokból ahhoz, hogy tényszerűek lehessünk. Nem lehetünk dogmatikusak olyan témákban, amelyeket nem tudunk alátámasztani Isten Igéjével. Néha szeretnénk többvilágosságot a gonosz szellemek eredetét illetően, de Isten természetesen azt mondta el azIgéjében, amit Ó akar, hogy tudjunk.
Lucifer eredeti helyzete és bukása
Teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy az ördög és a démonok bukott lények, mert aBiblia azt írja, hogy azok. Kiestek abból a rangjukból, amelyet valaha birtokoltak (Jel.12:4,9).A Biblia megvilágítja sátán, vagyis Lucifer eredetét, ahogy őt eredetileg nevezték.Honnan származik sátán? Ésaiás14. és Ezékiel28. fejezetében képet kapunk Lucifer létezéséről kezdetben, ahogy Isten eredetileg teremtette, valamint lázadásáról és bukásáról.Tudjuk, hogy Isten nem olyannak teremtette sátánt, amilyen ma, mert Isten teremtettmindent és kezdetben az mind jó volt (1 Móz.1:10,12,18,21,25; Jak. 1:17). Ezékiel.28.fejezetében a Biblia leírja Lucifert a Mennyből való ki¬utasítása és levettetése előtt.
EZÉKIEL 28:12-16 (KJV)12. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletesszépségben.13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel:karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral,gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranybólkészültek ama napon, melyen teremettél.14. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szenthegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
d0dyy liked this
attiladarazs liked this
aforintkereso liked this
Atty85 liked this
Ildikó Tóth liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->